OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Sosionomi (AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta