Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa erikoistumiskoulutus

Laajuus:
30 op

Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa
Tunnus
(KU2A23K)
Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa
Tunnus
(KU2A21K)
Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa
Tunnus
(KU2A20K)
Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa erikoistumiskoulutus
Opettaja
  • Jussi Linkola
Vastuuhenkilö

Jussi Linkola

Opiskelijaryhmät
  • KU2A21K
    Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa analysoida, kehittää ja arvioida dataan perustuvaa materiaalia
• osaa innovoida ja toteuttaa uusia mediatuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti
• osaa jakaa omaa osaamistaan muille työyhteisössä
• tunnistaa ja osaa ennakoida työelämän tarpeet
• osaa toimia yhteisöissä ja -verkostoissa oman erikoistumisalansa asiantuntijana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana, osaamiseen sen päättyessä sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijan arviointikyky, itsenäinen ajattelu ja tehtävistä suoriutuminen ovat perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Pääosin hyvä suoritus. Opiskelijan arviointikyky, itsenäinen ajattelu ja tehtävistä suoriutuminen keskeisimmillä osa-alueilla ovat sangen hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen, selvästi tavanomaisesta erottuva suoritus. Opiskelijan arviointikyky, itsenäinen ajattelu ja tehtävistä suoriutuminen ovat erittäin korkealla tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana, osaamiseen sen päättyessä sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijan arviointikyky, itsenäinen ajattelu ja tehtävistä suoriutuminen ovat perustasolla.