Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

-

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: >>

Jatko-opinnot

-

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Business Informatics –tutkinto-ohjelma, 90 opintopistettä, tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, jotka haluavat syventää strategista ja johtamisosaamistaan ​​parantamalla johtamistaitojaan ja hyödyntämällä paremmin yritystietojärjestelmiä.

Tutkinnon tavoitteena on valmistaa opiskelija vastaamaan digitalisaation ja digitaalisen muutoksen haasteisiin yritys- ja työelämässä. Ohjelmassa korostetaan voimakkaasti teknologiavetoisten yritysten johtajien johtamistaitojen parantamista.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Maisterin tutkinto Business Informatics tutkinto-ohjelmassa oikeuttaa asiantuntija-, tiimi- ja projektijohtotehtäviin sekä etenemiseen johtotehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijasta tulee pätevä analyytikko ja yritystietojen käyttäjä päätöksentekoon, liiketoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tärkeää on, että insinööriopiskelija tutustuu myös keskeisiin liiketoimintakonsepteihin, erilaisiin liiketoimintamalleihin ja oppii keräämään, tulkitsemaan ja analysoimaan tietoja voidakseen luoda vastauksia liiketoiminnan kriittisiin kysymyksiin. Liiketalouden ja tekniikan opiskelijat opiskelevat yhdessä samassa ryhmässä hyödyntäen näin toisiaan sekä verkostoitumalla sekä ajatustenvaihdolla.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Ohjelmassa jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehityshankkeen liike-elämää varten, useimmiten omalle työorganisaatiolleen. Näin opiskelija parantaa tutkimus-, projekti- ja muutoksenhallintaosaamistaan. Tämä T&K -projekti raportoidaan opinnäytetyönä (30 op).

Tutkinnon taso

EQF/NQF 7, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon. Yhteistyö Metropolian lukuisien Master’s-ohjelmien kesken edistää opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksia.

Erityispääsyvaatimukset

-

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu tapahtuu töiden ohessa, jolloin YAMK-tutkinto saavutetaan noin 2 vuodessa, mutta opinnot sallivat joustavan toteuttamisen. Lähiopetusta on joka toinen perjantai kello 9-16, siis keskimäärin kahdesti kuukaudessa ja lisäksi keskiviikkoiltaisin noin 3-4 kertaa vuodessa. Lähiopetuksen lisäksi opinnoissa käytetään eri muodoissa etäopiskelua. Opintojen kieli on englanti.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Zinaida Grabovskaia
tutkintovastaava
Puh. +358 40 198 4008
E-mail: zinaida.grabovskaia[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 METROPOLIA

Master´s Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Tunnus
(L0424S6)
Master´s Degree Programme in Business Informatics (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0423S6)
Master´s Degree Programme in Business Informatics (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0422S6)
Master´s Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Tunnus
(L0421S6)
Master´s Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Tunnus
(L0420S6)

Ajoitus 08.01.2024 - 30.06.2024 Code LY00FE00-3001 Ryhmät L0423S6_1 L0423S6_2
Ajoitus 18.03.2024 - 31.07.2024 Code LY00FF86-3001 Ryhmät L1223S6 LITO_VV L1123S6
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LY00EC66-3004 Ryhmät L0422S6_1 L0422S6_2 L0422S6 LITO_VV T2322S6
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LY00EB36-3004 Ryhmät L1122S6 L0422S6_1 L0422S6_2 L1222S6 T2322S6
Ajoitus 02.10.2023 - 31.05.2024 Code LY00FE02-3001 Ryhmät L0423S6_1
Ajoitus 02.10.2023 - 31.05.2024 Code LY00FE02-3002 Ryhmät L0423S6_2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Code LY00FE02-3003 Ryhmät L0424S6_2 L0424S6_1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LY00EC65-3003 Ryhmät L0422S6_1 L0422S6_2 T1322S6_1 T1322S6_2 T1322S6 L0422S6
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LY00EC62-3005 Ryhmät T1323S6_1 L0423S6_1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LY00EC62-3006 Ryhmät T1323S6_2 L0423S6_2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code LY00FE01-3001 Ryhmät T1323S6_1 L0423S6_1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code LY00FE01-3002 Ryhmät T1323S6_2 L0423S6_2
Ajoitus 01.08.2023 - 30.06.2024 Code XX00FB87-3014
Ajoitus 01.03.2024 - 31.12.2024 Code XX00FB87-3026
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code LY00EB31-3006 Ryhmät L1222S6 L0423S6_1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LY00FD99-3001 Ryhmät T1323S6_1 L0423S6_1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LY00FD99-3002 Ryhmät T1323S6_2 L0423S6_2
Ajoitus 12.01.2024 - 15.03.2024 Code LY00EC63-3005 Ryhmät T1323S6_1 L0423S6_1
Ajoitus 19.01.2024 - 22.03.2024 Code LY00EC63-3006 Ryhmät T1323S6_2 L0423S6_2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code XX00EL05-3021 Ryhmät L0422S6_1 L0422S6_2 T1323S6_2 T1322S6_1 T1323S6_1 T1322S6_2 LITO_VV L0423S6_1 L0423S6_2
Ajoitus 11.09.2023 - 31.10.2023 Code LX00FI58-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 25.10.2023 - 31.12.2023 Code XX00FL07-3001
Ajoitus 28.08.2023 - 14.06.2024 Code XX00EJ16-3076 Ryhmät T1323S6_1 L0423S6_1
Ajoitus 28.08.2023 - 14.06.2024 Code XX00EJ16-3077 Ryhmät T1323S6_2 L0423S6_2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Code L000CF93-3013 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 20.06.2024 - 22.09.2024 Code L000CF93-3015 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Code LY00FT31-3001 Ryhmät L0424S6_1 T1324S6_1
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Code LY00FT31-3002 Ryhmät T1324S6_2 L0424S6_2
Ajoitus 06.09.2024 - 30.11.2024 Code LY00EC66-3006 Ryhmät L0423S6_1 L0423S6_2
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Code LY00EB36-3005 Ryhmät LITO_VV L0423S6_1 L0423S6_2 L1123S6
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Code LY00FE02-3004 Ryhmät L0424S6_2 L0424S6_1
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Code LY00EC62-3007 Ryhmät L0424S6_1 T1324S6_1
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Code LY00EC62-3008 Ryhmät T1324S6_2 L0424S6_2
Ajoitus 12.08.2024 - 30.09.2024 Code LY00FT34-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code XX00EL05-3034 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 29.08.2024 - 30.09.2024 Code LX00FT24-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 21.08.2024 - 30.11.2024 Code XX00FL07-3002 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 21.08.2024 - 30.05.2025 Code XX00EJ16-3099 Ryhmät L0424S6_1 T1324S6_1
Ajoitus 21.08.2024 - 30.05.2025 Code XX00EJ16-3100 Ryhmät T1324S6_2 L0424S6_2
Ajoitus 21.08.2024 - 20.12.2024 Code XX00EJ16-3105