Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Ei erityisiä vaatimuksia tai asetuksia koskien tutkinto-ohjelmaa.
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin, soveltuvalle alalle.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee koulutusvastaava.

Tutkinnon profiili

Valmistuneella opiskelijalla on laaja osaaminen konetekniikkaan, syventyen koneautomaatioon, koneensuunnitteluun ja tuotanto- ja valmistustekniikkaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koneautomaatio:
Monialaiset tehtävät teollisuuden sekä palvelusektorin automaatiojärjestelmien suunnittelussa, myynnissä ja ylläpidossa
Koneensuunnittelu:
Monialaiset tehtävät koneensuunnittelun parissa
Valmistus- ja tuotantotekniikka:
Monialaiset tehtävät teollisuustuotannon tuotannonsuunnittelun ja -johtamisen parissa

Keskeiset oppimistulokset

Käytännölliset perustiedot ja -taidot asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten sekä vuorovaikutustaidot.

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Ei ole

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaan. https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Timo Junell
puh. +358503420648
s-posti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Konetekniikka
Tunnus
(TXC24S1)
Konetekniikka
Tunnus
(TXC23S1)
Konetekniikka
Tunnus
(TXC22S1)
Konetekniikka
Tunnus
(TXC21S1)
Konetekniikka
Tunnus
(TXC20S1)

Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BV12-3009 Ryhmät KS20
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EJ46-3007 Ryhmät K22B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EJ46-3008 Ryhmät K22A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EJ46-3009 Ryhmät K22C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DP13-3007
Ajoitus 15.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EN51-3004
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU71-3029 Ryhmät K22A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU71-3030 Ryhmät K22B
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU71-3031 Ryhmät K22C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BV01-3007 Ryhmät KA20
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FE06-3001
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI14-3012 Ryhmät K23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI14-3013 Ryhmät K23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI14-3014 Ryhmät K23C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ48-3010 Ryhmät TXQ22K K22A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ48-3011 Ryhmät TXQ22K K22B
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ48-3012 Ryhmät TXQ22K K22C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ49-3010 Ryhmät K22C K22A K22B
Ajoitus 08.08.2023 - 15.02.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3025 Ryhmät K23A
Ajoitus 08.08.2023 - 15.02.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3026 Ryhmät K23B
Ajoitus 08.08.2023 - 15.02.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3027 Ryhmät K23C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3031 Ryhmät AK23A
Ajoitus 04.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE49-3022 Ryhmät K23C
Ajoitus 04.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE49-3023 Ryhmät K23A
Ajoitus 04.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE49-3024 Ryhmät K23B
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ40-3108 Ryhmät K22C K22A K22B
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3092 Ryhmät KS21 KA21 KT21
Ajoitus 08.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU64-3051 Ryhmät K22A
Ajoitus 08.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU64-3056 Ryhmät K22B
Ajoitus 08.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU64-3057 Ryhmät K22C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU99-3008 Ryhmät KA21
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3104 Ryhmät AK23A
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3107 Ryhmät K23C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3109 Ryhmät K23A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3110 Ryhmät K23B
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG25-3010 Ryhmät K22A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG25-3011 Ryhmät K22B
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG25-3012 Ryhmät K22C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EJ50-3002 Ryhmät KS21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU98-3008 Ryhmät KA21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ54-3002 Ryhmät KT21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU85-3013 Ryhmät KS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU85-3014 Ryhmät KT21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BV15-3007 Ryhmät KS20
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV13-3008 Ryhmät KS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3016 Ryhmät TXQ22K K22B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3017 Ryhmät TXQ22K K22A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3018 Ryhmät K22C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MA00DH66-3030 Ryhmät K23A K23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MA00DH66-3031 Ryhmät K23B K23C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3026 Ryhmät K23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3027 Ryhmät K23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3028 Ryhmät K23C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3032 Ryhmät AK23A
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE46-3023 Ryhmät K23C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE46-3024 Ryhmät K23A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE46-3025 Ryhmät K23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3014 Ryhmät K22B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3015 Ryhmät K22A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3016 Ryhmät K22C
Ajoitus 12.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG23-3015 Ryhmät K23C
Ajoitus 12.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG23-3016 Ryhmät K23A
Ajoitus 12.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG23-3017 Ryhmät K23B
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV16-3008 Ryhmät KS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BV03-3007 Ryhmät KA20
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3071 Ryhmät KS21 KA21 KT21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU97-3008 Ryhmät KA21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU95-3009 Ryhmät KA21
Ajoitus 21.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF62-3001 Ryhmät KA20 KT20 KS20
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3117 Ryhmät K23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3126 Ryhmät AK23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3127 Ryhmät K23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3128 Ryhmät K23C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DP12-3004
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV00-3008 Ryhmät KA21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3017 Ryhmät K22A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3021 Ryhmät K22B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3022 Ryhmät K22C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ47-3012 Ryhmät K23C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ47-3013 Ryhmät K23A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ47-3014 Ryhmät K23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DP15-3004
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU70-3028 Ryhmät TXQ22K K22A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU70-3029 Ryhmät TXQ22K K22B
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU70-3030 Ryhmät TXQ22K K22C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU96-3008 Ryhmät KA21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA64-3002 Ryhmät AT21 AJ22 AS22 AT22 AJ21 AS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE57-3020 Ryhmät K22B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE57-3021 Ryhmät K22A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE57-3022 Ryhmät K22C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3006 Ryhmät KA21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3007 Ryhmät KS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3008 Ryhmät KT21
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3021
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3018 Ryhmät KS21 KA21 KT21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3023 Ryhmät K23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3024 Ryhmät K23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3025 Ryhmät K23C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3029 Ryhmät AK23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3022 Ryhmät K23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3023 Ryhmät K23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3024 Ryhmät K23C TXQ22K
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3028 Ryhmät AK23A
Ajoitus 23.10.2023 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BP92-3097 Ryhmät AT21 K22C K22A AJ21 K22B AS21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ52-3002 Ryhmät KT21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EJ51-3003 Ryhmät KS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EJ51-3004 Ryhmät KT21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU90-3007 Ryhmät KT20
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU89-3007 Ryhmät KT20
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU88-3008 Ryhmät KT20
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ53-3002 Ryhmät KT21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BV14-3007 Ryhmät KS20
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EJ45-3002 Ryhmät KT21
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG22-3012 Ryhmät K23C TXQ22K
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG22-3013 Ryhmät K23A TXQ22K
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG22-3014 Ryhmät K23B TXQ22K
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV17-3008 Ryhmät KS21
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV12-3010 Ryhmät KS21
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ46-3010 Ryhmät K23A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ46-3011 Ryhmät K23B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ46-3012 Ryhmät K23C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV01-3008 Ryhmät KA21
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI14-3015 Ryhmät K24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI14-3016 Ryhmät K24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI14-3017 Ryhmät K24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3032 Ryhmät K24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3033 Ryhmät K24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3034 Ryhmät K24C
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3039 Ryhmät AK24A
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EE49-3028 Ryhmät K24C
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TX00BQ40-3121 Ryhmät K23A K23B K23C
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3109 Ryhmät KA22 KS22 KT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU64-3061 Ryhmät K23A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU64-3062 Ryhmät K23B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU64-3063 Ryhmät K23C
Ajoitus 21.10.2024 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3111 Ryhmät AK24A
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3117 Ryhmät K24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ50-3003 Ryhmät KS22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU85-3016 Ryhmät KT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU85-3017 Ryhmät KS22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV15-3008 Ryhmät KS21
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3022 Ryhmät K23A TXQ23K
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3023 Ryhmät K23B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3024 Ryhmät K23C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MA00DH66-3034 Ryhmät K24B K24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MA00DH66-3035 Ryhmät K24C K24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3033 Ryhmät K24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3034 Ryhmät K24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3035 Ryhmät K24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3039 Ryhmät AK24A
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EE46-3030 Ryhmät K24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3019 Ryhmät K23A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3020 Ryhmät K23B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3021 Ryhmät K23C
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EG23-3018 Ryhmät K24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV03-3008 Ryhmät KA21
Ajoitus 19.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3149 Ryhmät TXCEXCHANGE24 KA22 KS22 KT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU97-3009 Ryhmät KA22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU95-3012 Ryhmät KA22
Ajoitus 19.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00EF62-3002 Ryhmät KS21 KA21 KT21
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3133 Ryhmät K24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3134 Ryhmät K24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3135 Ryhmät K24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3141 Ryhmät AK24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3026 Ryhmät K23A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3027 Ryhmät K23B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3028 Ryhmät K23C
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EJ47-3015 Ryhmät K24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU96-3009 Ryhmät KA22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3015 Ryhmät KA22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3016 Ryhmät KT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3017 Ryhmät KS22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3030 Ryhmät K24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3031 Ryhmät K24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3032 Ryhmät K24C
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3036 Ryhmät AK24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3031 Ryhmät TXQ23K K24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3032 Ryhmät K24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3033 Ryhmät K24C
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3034 Ryhmät AK24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BP92-3104 Ryhmät K23A K23B K23C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ51-3008 Ryhmät KS22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ51-3009 Ryhmät KT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU90-3008 Ryhmät KT21
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU89-3008 Ryhmät KT21
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU88-3009 Ryhmät KT21
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV14-3008 Ryhmät KS21
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EJ45-3003 Ryhmät KT22
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EG22-3015 Ryhmät K24C