Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Osteopaatti (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tämä ylempi korkeakoulututkinto antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Master's Programme in Health Business Management -tutkinnossa painopisteenä terveydenhuoltoalan liiketoiminnan johtaminen. Koulutus on monialainen ja opiskelijat ova taustaltaan liiketoiminnan, tekniikan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden aloilta. Koulutus tapahtuu englannin kielellä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistuneet toimivat sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa sekä yrityksissä johtamis -ja asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijat saavat liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen valmiudet sosiaali -ja terveysalan organisaatioissa ja yrityksissä (mm. asiakkuuksien ja palveluiden hallinta ja johtaminen).

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Koulutus tapahtuu englanniksi, minkä vuoksi pääsyvaatimuksena on sujuva englannin kielen taito (taso C1). Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja
jotka on hyväksytty opintojaksolle.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikainen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
+358 40 641 8318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Eija Metsälä
+358 50 347 8177
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(S1123S6)
Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(S1122S6)

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0522S6)

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1422S6)

Ajoitussuunnitelmat:

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(S1121S6)

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0521S6)

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1421S6)
Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(S1119S6)
Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.11.2022

Ajoitus

02.11.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

03.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Thurs 3.11 at 15-17.30
Thurs 10. 11 at 15-17.30
Thurs 17.11 at 15-17.30
Thurs 24.11 at 15-17.30
Thurs 1.12 at 14-17:00 presentations
Thurs 8.12 at 16-17 examination
Fri 15.12 at 11-12 retake examination

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Thurs 8.12 at 16-17 examination
Fri 15.12 at 11-12 retake examination

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 23.10.2022

Ajoitus

02.11.2022 - 22.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
 • Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kansainvälisten asioiden tukipalvelut

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S1120S6
  Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1420S6
  Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • T1421S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0520S6
  Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S1121S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0521S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

28.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Sakari Lind
Vastuuhenkilö

Sakari Lind

Opiskelijaryhmät
 • T1421S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • S1121S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0521S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Online teaching via Zoom
1st lecture on October 28th (Friday) from 13:00 to 15:30
2nd lecture on November 11th (Friday) from 13:00 to 15:30
3rd lecture on November 18th (Friday) from 13:00 to 15:30

Oppimateriaalit

As recommended by the lecturer

Opetusmenetelmät

Interactive lectures, group assignment

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact teaching, 16 hrs
Autonomous studying, 119 hrs

Sisällön jaksotus

n/a

Lisätietoja opiskelijoille

Lecturer: Sakari Lind

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

As described by the lecturer

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 13.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • HBM YAMK1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Kontaktisessiot Zoomissa
19.04 9:00 - 12:30
26.04 9:00 - 12:30
03.05 9:00 - 12:30

Oppimateriaalit

Main literature for the course:
• Accounting and Finance for non-specialists, Atrill & McLaney (2017), 10th Edition,
Prentice Hall.
Additional literature:
• Principles of Corporate Finance - Brealy & Myers, 10th Edition, McGraw Hill
• Management accounting for business - Colin Drury, 2016
Business finance: theory and practice - McLaney, E. J., 2011
Management and cost accounting - Colin Drury, 2015
Financial accounting and reporting - Barry Elliott, Jamie Elliott, 2015
Interpreting company reports and accounts - Geoffrey Andrew Holmes, Alan Sugden,
Paul Gee, 2008

Opetusmenetelmät

Interaktiivisen verkkoluennot
Harjoitustehtävät
Seminaarit
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Assessment Deadline for Financial Accounting task ilmoitetaan myöhemmin
Assessment Deadline for Management Accounting task ilmoitetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 t verkko-opetus ja -ohjaus
120 t itsenäinen opiskelu harjoitustehtävineen

Sisällön jaksotus

Kontaktisessiot Zoomissa
19.04 9:00 - 12:30
26.04 9:00 - 12:30
03.05 9:00 - 12:30

Lisätietoja opiskelijoille

Lecturer:

Suzana Vasconcelos Tavares

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assessment will be based on a group and an individual assignment. Each assignment is
worth 50% of the final grade.
1) Group assignment (3-4 students per group): this assessment requires students to
produce a report analysing the performance and operations of a Social or Health Care
Organization that they choose.
2) Individual assignment: this assessment requires students to produce an individual report
about one of the topics from Parts 2 or 3. The report should include both a theoretical section
(with a review of the main concepts and theories) also a practical section (where students can
discuss and analyse how those concepts and theories can be applied to a Social or Health
Care Organization of their choice.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 13.01.2023

Ajoitus

11.04.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

11.4 16-18
18.4 16-18
25.4 16-18
4.5 16-18
9.5 15-18

Opetusmenetelmät

Interaktiiviset luennot ja reflektiot
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 t interaktiivinen kontaktiopetus
125 t itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

11.4 16-18
18.4 16-18
25.4 16-18
4.5 16-18
9.5 15-18

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Tricia Cleland Silva

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S1121S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0521S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Link to join: https://metropolia.zoom.us/j/69286353518
Wed 7.9 at 10-12.00
Wed 14.9 at 10-12.00
Wed 21.9 at 10-12.00
Wed 28.9 at 10-12.00
Wed 5.10 at 15-17 examination
Fri 7.10 at 17 Final assignment submission
Fri 14.10 at 9-11 retake examination

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Wed 5.10 at 15-17 examination
Fri 7.10 at 17 Final assignment submission
Fri 14.10 at 9-11 retake examination

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Kaarina Pirilä
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Katja Hämäläinen
 • Salla Kivelä
 • Sanna Törnroos
 • Tricia Cleland Silva
 • Bioanalytiikka1 Virtuaali
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S2522S6
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Thesis kick off 29th Sept 9am-1pm
Link to join: https://metropolia.zoom.us/j/62535829211

Thesis seminars (supervisors send their own Zoom links)
1. seminar Thurs 10.11 at 10.30-2.30 pm
2. seminar Fri 9.12 at 9am-1pm
Workshop to support Master theses
7.9 at 1.30-2.30pm Database searches by Metropolia librarian. (link later)
Scientific writing. (Eija Metsälä & Tricia Cleland Silva)
15.9. at 2.30pm -3.30pm https://metropolia.zoom.us/j/62535829211
9.12 Fri at 1.30pm-2.30pm https://metropolia.zoom.us/j/62535829211
Literature reviews -Jan Feb 2023/ How to write research proposal Jan-Feb 2023

Spring 2023 seminars
23.1 at 10.00-13.00
16.3 at 10.00-13.00
20.4 at 13.00-16.00
22.5 at 10.00-13.00

Kaikki ohjaajat lähettävät seminaareihin omat linkkinsä

Workshops to support Master thesis (only 1st year students)
Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen (EM) 16.1 at 1pm to 2.30pm
ONT-prosessiin liittyvät sopimukset ja luvat (EM) 16.1 at 2.45pm to 4.15 pm

LISÄKSI TYÖPAJOJA YHDESSÄ 2.vuoden opiskelijoiden kanssa (lukujärjestyksessänne)
Systematic reviews (EM) 13.1.2023 at 10.00-11.30
Systematic reviews (EM) 10.3.2023 at 10.00-11.30
Constructing quantitative data collection instruments (EM) 17.1 at 13.00-14.15
SPSS-programme (EM) 17.1 at 14.30-16.00
Qualitative analysis (Tricia Cleland Silva) 23.1 at 14-15

Oppimateriaalit

Kuten tutkimusmenetelmien opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, työpajat, itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytteet ovat työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Thesis kick off, 4 hrs
Seminars, 8 hrs
Work shop, 10 hrs
Autonomous studies 111 hrs

Sisällön jaksotus

As presented in the Moodle platform

Lisätietoja opiskelijoille

Supervisors: Eija Metsälä, Tricia Cleland Silva, Heini Maisala McDonnel, Kaarina Pirilä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkimussuunnitelma, Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Tricia Cleland Silva
 • Katja Hämäläinen
 • Heini Maisala-McDonnell
 • HBM YAMK1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • T1421S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • S2421S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • S1121S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0521S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Thesis seminars (supervisors send their own Zoom links)
Seminar 1: 14.9 at 1pm to 5pm
Seminar 2: 28.10 at 10 to 13 pm
Seminar 3: 30.11 at 1.15 to 5pm
Workshops to support Master theses Groups: S1121S6, L0521S6, T1421S6, S2421S6 (Implementation of Master thesis S000EM84-3001)
Qualitative research (Tricia Cleland Silva): Tuesday Nov. 8th 13.30-14.30

Press release (Katja Hämäläinen): 10 Nov 2022, 8.30-10.00 https://metropolia.zoom.us/j/3133538662 Meeting ID: 313 353 8662 Passcode: 7RmnLR
Abstract (Katja Hämäläinen): 8 Sept 2022, at 8.30-10.00 and 14 Oct 2022, at 8.30-10.00 https://metropolia.zoom.us/j/3133538662 Meeting ID: 313 353 8662 Passcode: 7RmnLR

Systematic reviews (Eija Metsälä) 21.9 at 12.30-14.00 and 14.00-15.30 Metropolia librarian about systematic data base search https://metropolia.zoom.us/j/62535829211
Constructing quantitative data collection instruments (Eija Metsälä) 6.10 at 10-11.30 https://metropolia.zoom.us/j/62535829211
SPSS-statistical programme (Eija Metsälä) 8.11 at 13.00-14.30 https://metropolia.zoom.us/j/62535829211

Oppimateriaalit

Kuten tutkimustyön menetelmissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

08.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Tricia Cleland Silva
 • Alex Atanasova
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1121S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0521S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Link to join: https://metropolia.zoom.us/j/66245766692
Tuesday 8.11 at 15-18.00
Wednesday 9.11 at 15-18.00
Thurs 10.11 at 15-18.00
Thurs 17.11 at 15-18.00
Thurs 30.11 at 10-13
Friday 1.12 Final assignment submissions

Oppimateriaalit

Required readings:
Berkowitz, E. N. (2016). Essentials of healthcare marketing. Jones & Bartlett Publishers.
Other material recommended by the lecturers.

Opetusmenetelmät

Interactive lecturers
Workshops
Presentations
Autonomous studying

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät ovat kytköksissa työelämään

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

The lecturer's main affiliation is a British university

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lectures and workshops, 10 hrs
Autonomous studies, 125 hrs

Lisätietoja opiskelijoille

Lecturer: Alex Atanasova

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Video pitch, business plan

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Helena Miettunen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Tricia Cleland Silva
 • Katja Hämäläinen
 • Heini Maisala-McDonnell
 • HBM YAMK1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • T1421S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • S2421S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • S1121S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • L0521S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Aika ja paikka

kts yllä

Oppimateriaalit

n/a

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön seminaarit
25.1.2023 klo 10.00-13.00
14.3 klo 13.00-16.00
19.4 klo 13.00-16.00
23.5 klo 13.00-16.00
Kypsyysnäyte
Plagiarismitarkistus Turnit-ohjelmalla
Opinnäytteen palauttaminen ja esittäminen

Workshops to support master thesis
Systematic reviews (EM) 13.1.2023 at 10.00-11.30
Systematic reviews (EM) 10.3.2023 at 10.00-11.30
Constructing quantitative data collection instruments (EM) 17.1 at 13.00-14.15
SPSS-programme (EM) 17.1 at 14.30-16.00
Qualitative analysis (Tricia Cleland Silva) 23.1 at 14-15

English language teacher Katja Hämäläinen
2.2. at 8.30-10.00 How to write an abstract
24.2. at 8.30-10.00 How to write an abstract
24.3. at 8.30-10.00 How to write a press release
28.4. at 8.30-10.00 How to write a press release

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

270 tuntia opiskelijan työtä josta suositellaan käytettäväksi ainakin10t työpajoihin

Lisätietoja opiskelijoille

Turnit tarkistus vaaditaan ennen opinnäytetyön lopullista palautusta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kts erilliset opinnäytetyön arviontikriteerit Master thesis Moodle-työtilasta

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 24.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 75

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Salla Kivelä
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • S2522S6
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Osallistu työtilassa: https://metropolia.zoom.us/j/62535829211

WEEKS 35-36
2.9.2022 at 13-16 Introduction & reflection '' Science philosophic, ethical and practical preconditions of research.'' EM ja SK

WEEKS 37-38
15.9. at 16-17 Reflection ''Features of quantitative research.'' and ''Research designs and data collection methods'' quantitative research'' EM
22.9. at 16-17 Reflection ''Statistics'' EM

WEEKS 39-43
29.9. at 16-17 Reflective tutorial, "Characteristics of qualitative research" and "Qualitative research strategies" SK
6.10. at 15-16 Workshop "Qualitative data analysis" SK
13.10. at 15-16 Reflection ''Developmental methods'' SK
27.10. at 15-16 Reflection "Literature Reviews" and Lecture: Academic writing EM

https://metropolia.zoom.us/j/62535829211

Oppimateriaalit

Materials found at the Moodle platform
Additional readings
Easterby-Smith M, Thorpe R, Jackson P. Management research . Sage publication, the most recent edition.
Kovner. AR. Fome DK-Aquila RD- Evidence. Based Management in Healthcare. Health Administration Press, the most recent edition

Opetusmenetelmät

Flipped learning

https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=5313

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

24.11. at 10-11 Examination
8.12. at 10 -12 First retake exam
15.12. at 10 - 12 Second retake exam

Kansainvälisyys

The group consists of students from several different nationalities

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS=135h student work

Sisällön jaksotus

As instructed in the Moodle platform

Lisätietoja opiskelijoille

Lecturers: Eija Metsälä, Salla Kivelä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodle exam
Active participation in lectures..
Mandatory Zoom sessions where the students are expected to come prepared by answering reflective questions at the Moodle platform.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 13.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

25.1-22.3.2023 Moodle alustalla + Zoomissa

Oppimateriaalit

Julkaistaan kurssin aloituksen yhteydessä

Opetusmenetelmät

Plipped learning
Verkko-ohjaus
Reflektiiviset välitehtävät
Ryhmätehtävä
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmätehtävä edellyttää työelämäkokemuksen reflektointia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 t verkko-ohjaus ja opetus
4 t seminaari
123 t itsenäinen opiskelu pienryhmässä

Sisällön jaksotus

25.1 - 8.2.2023 Studying learning materials 'Orientation to health care safety' and answering related reflective questions (DL 5.2, discussed 8.2) AND Selecting topics and forming groups for the assignment.
9.2-14.2 2023 Studying learning materials 'Health care quality' and answering related reflective questions (DL 12.2, discussed 14.2) + Working in groups among assignment
15.2 -14.3. 2023 Studying additional learning materials Working in groups among assignment

15.3.2023 Deadline for returning the assignment
22.3.2023 at 12.00-16.00 The final seminar

Lisätietoja opiskelijoille

Vastuuopettajat: Eija Metsälä, Tricia Cleland Silva

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Reflektoivien tehtävien suorittaminen hyväksytty/hylätty
Ryhmätehtävän raportti ja esittäminen 1-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 13.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Eija Metsälä
 • HBM YAMK1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Eija Metsälä

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • S2421S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous
 • S2522S6B
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Clinical Radiography Services
 • S2522S6A
  Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics - Biomedical Laboratory Services

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

17.1 9-12 ti 3h
31.1 9-12 ti 3h
14.2 9-12 ti 3h
28.2 9-12 ti 3h
14.3 9-13 ti 4h

Oppimateriaalit

Luennoitsijan suosittelema materiaali

Opetusmenetelmät

16 t luentoja, työpajoja sekä vuorovaikutteisia luentoja
112 t itsenäistä työskentelyä pienryhmissä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

23 t luentoja, työpajoja sekä vuorovaikutteisia luentoja
112 t itsenäistä työskentelyä pienryhmissä

Sisällön jaksotus

Introduction: objectives, fundamentals, overview of the process
Service Design process, phases Discover & Define
Service Design process, phases Develop & Deliver
Wrap up, final presentations, summary

Lisätietoja opiskelijoille

Luennoitsija: Anne Pasanen, Aalto yliopisto

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävä
Yksilötehtävä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Master's Degree Programme in Osteopathy
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Tricia Cleland Silva
Vastuuhenkilö

Tricia Cleland Silva

Opiskelijaryhmät
 • S1122S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, sote
 • T1422S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, tekniikka
 • S2421S6
  Master's Degree Programme in Osteopathy, ylempi, sote
 • L0522S6
  Master's Degree Programme in Health Business Management ylempi, liiketalous

Tavoitteet

-

Sisältö

-

Aika ja paikka

Wed 7.9 at 15-17.30
Wed 14.9 at 15-17.30
Wed 21.9 at 15-17.30
Wed 28.9 at 15-17.30
Wed 5.10 at 15-16 examination
Fri 7.10 at 17 Final essay submission
Fri 14.10 at 10-12 retake examination

Zoom & Moodle learning platform

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Wed 5.10 at 15-16 examination
Fri 7.10 at 17 Final essay submission
Fri 14.10 at 10-12 retake examination

Arviointiasteikko

0-5