Siirry suoraan sisältöön

Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Apuvälineteknikko (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin kuuluu harjoittelua yhteensä 75 opintopistettä.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
>>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus internet-sivuilta >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Apuvälineteknikko työllistyy sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään pääasiallisesti apuvälineitä valmistavien yritysten palvelukseen sekä sairaaloiden tai eri laitosten apuvälineyksiköihin. Hänellä on valmiudet toimia itsenäisenä ammatin harjoittajana. Apuvälineteknikko toimii asiakaspalvelutehtävissä, työjohtotasoisena tai vastaavana suunnittelu- ja valmistustehtävissä sekä oman erityisalansa asiantuntijana kuntoutusryhmissä. Hän voi toimia myös myynti- ja markkinointitehtävissä apuvälineitä ja kuntoutuslaitteita toimittavissa yrityksissä.

Keskeiset oppimistulokset

Apuvälineteknikko on apuvälinepalveluiden asiantuntija hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä.
Apuvälinetekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa apuvälinepalveluiden asiantuntijoita. Koulutuksessa korostuu innovatiivisuus, elinikäinen oppiminen ja yhteistyökyky muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.
Apuvälineteknikko suunnittelee ja valmistaa henkilökohtaiseen käyttöön tulevia yksilöllisiä apuvälineitä niitä tarvitseville ihmisille. Toiminnallaan apuvälineteknikko pyrkii tukemaan asiakkaansa toimintakykyä ja osallisuutta. Apuvälineteknikko määrittelee yhdessä asiakkaansa kanssa apuvälinetarpeen ja sen pohjalta suunnittelee ja valmistaa toimintakykyä mahdollistavan ja/tai tukevan apuvälineen tai hallintajärjestelmän. Työhön kuuluu olennaisesti myös asiakkaan opastamista ja ohjausta sekä apuvälinepalvelun seurannan järjestämistä.
Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat 1) Asiakaslähtöinen, moniammatillinen osaaminen, 2) Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi, 3) Apuvälinepalveluosaaminen, 4) Työmenetelmät ja materiaaliosaaminen, 5) Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen 6) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Opiskelussa korostuu työelämälähtöisyys, kansainvälisyys ja tulevaisuuden haasteet sekä reflektiivinen, kriittinen ja tutkimuksellinen työn ote. Opiskelijalla on mahdollista osallistua omaa ammatillista kehittymistään tukeviin moniammatillisiin projekteihin sekä ammattikorkeakoulun sisällä että yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon.
Opinnoista toteutetaan 79 op ammattitaitoa edistävänä laboraatioina ja harjoitteluina. Harjoittelu toteutuu osittain integroituna opintojaksoihin.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen yhteistyö ja opiskelijavaihto.
-Opiskelijavaihto (3-5 kk) yhteistyökorkeakoulussa
-Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
-Opinto-, konferenssi-, messumatkat
Kansainvälinen yhdistys International Society of Prothetics and Orthotics (ISPO) on määritellyt Apuvälineteknikon tutkinnon kuuluvaksi ns. Category 1. Vastaavia kansainvälisiä ammattinimikkeitä on mm. Ortopedingengör, Certificate in Prosthetics and Orthotics, sekä Orthoped Meister.
Erasmus yhteistyö:
University of Salford
Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa
Hong Kong Polytecnic University
University of Ljubljana

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa. Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään kaksi portaista arviointikehikkoa, jollei opintojaksolle ole erikseen opintojaksokohtaisia arviointikriteerejä.

Opintojen toteuttaminen

Kurssit toteutetaan pääosin kokoaikaisena lähiopetuksena suomen kielellä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Toni Nisula
Puh. 040 641 8012
Sähköposti: toni.nisula(at)metropolia.fi

Apuvälinetekniikka
Tunnus
(SXA24S1)
Apuvälinetekniikka
Tunnus
(SXA23S1)
Apuvälinetekniikka
Tunnus
(SXA22S1)
Apuvälinetekniikka
Tunnus
(SXA21S1)
Apuvälinetekniikka
Tunnus
(SXA20S1)

Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP29-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP27-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 08.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FI80-3001
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP28-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP26-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP92-3001 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP33-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP37-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP34-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 16.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP35-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP31-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP90-3001 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP89-3001 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 08.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FI84-3002
Ajoitus 17.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP84-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EQ75-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EQ76-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 13.02.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3137
Ajoitus 22.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3109 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXH22K1 SXH22K2 SXO22S2A SXP22K2 SXB21S1 SXD21S1 SXI22K2 SXO22S1A SXC22K2 SXJ22K2 SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3111 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXM22S2 SXO22S2A SXD21S1 SXO22S1A SXO22S2B SXM22S1 SXL22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3043 Ryhmät SXB21K1 SXB21K2 SXL22K1 SXA21S1 SXH21S1 SXJ21S1 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXI21S2 SXC21S2 SXP21S1 SXQ22K1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3113 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EE85-3001 Ryhmät SXA20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3016 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3008 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3102 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 08.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FI82-3001
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP38-3001 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP88-3001 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 01.11.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3006
Ajoitus 26.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3007
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP25-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP30-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3024 Ryhmät SXB22K2 SXA21S1 SXB22K1 SXD21S1 SXF21S1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP36-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP86-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP91-3001 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SA00BN28-3007 Ryhmät SXA20S1
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP87-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 13.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP32-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP85-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3019 Ryhmät SXE21K1 SXB21K1 SXB21K2 SXD22K2 SXJ20S1 SXA22S1 SXP21S1 SXM21K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP65-3001 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP49-3005 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FO41-3002 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 07.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FP66-3001 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP63-3001 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 06.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FI80-3002
Ajoitus 17.03.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FP48-3003 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP33-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP35-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP90-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP89-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 06.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FN60-3001
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP84-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EQ76-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 07.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FO36-3001 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 17.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3138
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3108 Ryhmät SXB22K2 SXQ23K1 SXH22S1 SXO23K1A SXO23K1B SXO23K2 SXB22K1 SXA22S1 SXL23K1 SXJ22S1 SXC22S2 SXI22S2 SXP22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3112 Ryhmät SXO23K2 SXD22K2 SXM23K2 SXK21S1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3006 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP45-3008 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 06.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FN59-3001
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP88-3002 Ryhmät SXA22S1
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3008
Ajoitus 17.03.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FP67-3001 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 25.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3008
Ajoitus 17.03.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FO37-3004 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3040 Ryhmät SXF22S1 SXD22S2 SXA22S1 SXB23K2 SXB23K1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP36-3003 Ryhmät SXA23S1
Ajoitus 14.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP93-3001 Ryhmät SXA21S1
Ajoitus 07.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FO40-3001 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP64-3001 Ryhmät SXA24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3039 Ryhmät SXB22K2 SXE22K1 SXM22K2 SXB22K1 SXA23S1 SXJ22K2 SXP22S1