Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot

Jatko-opinnot

Insinööri (ylempiAMK) tutkinto talotekniikan (YAMK) tutkinto-ohjelmassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa (suunnittelu ja urakointi) teoreettinen opiskelu on niin syventävää, että se mahdollistaa sijoittumisen esimerkiksi oman alan vaativiin suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin tai lähialojen insinöörin tehtäviin.
Urakointipainotteisessa LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdossa (opiskelumahdollisuus ainoastaan päivätoteutuksessa) opinnot tähtäävät käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin kuten projektin- ja työnjohtoon sekä tavanomaisten LVI-järjestelmien suunnitteluun.
Talotekniikan tutkinto-ohjelman kiinteistöjohtamisen (opiskelumahdollisuus ainoastaan monimuotototeutuksessa) suuntautumisvaihtoehdossa koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat perustiedot ja ammatilliset valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Tutkinto-ohjelman opiskelu painottuu käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on myös painottaa kiinteistöalan kokonaisuuden hallitsemista.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut insinööri toimii asiantuntijatehtävissä rakennusalalla, ympäristötekniikassa sekä niiden lähialoilla. Tyypillisiä tehtäviä ovat mm rakennusten suunnittelun, toteutuksen sekä käytön ja huollon tehtävät Suomessa ja ulkomailla, LVI-alan tutkimus-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävät sekä yhteisöjen ja yhdyskunnan rakennuttamistehtävät.
Tehtävänimike voi olla esimerkiksi LVI - suunnittelija, projektipäällikkö, työpäällikkö, LVIS- valvoja, tekninen isännöitsijä, huoltopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, käyttöpäällikkö, tutkija, tuotepäällikkö, ympäristönsuojelutarkastaja, tarkastusinsinööri tai rakennuttajainsinööri.
Kiinteistöjohtamisen suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut insinööri toimii laaja-alaisesti asiantuntijatehtävissä kiinteistö- ja rakennusalalla, sekä niiden lähialoilla.
Tehtävänimike voi olla esimerkiksi kiinteistöpäällikkö, kiinteistöpalvelupäällikkö, tekninen isännöitsijä, isännöitsijä, projektipäällikkö, työpäällikkö, huoltopäällikkö, käyttöpäällikkö tai rakennuttajainsinööri.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Tässä painotetaan LVI- tekniikan kokonaisuuden hallitsemista. Opiskelijalla on ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tietotekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys yleisellä tasolla talotekniikka-alan järjestelmistä ja toimintaympäristöstä.
Tavoitteeseen pyritään opiskelemalla hyvin talotekniikan ja rakentamisen perusteet järjestelmätasolla menemättä syvällisesti mitoitusta vaativaan suunnitteluun. Syventävien ammattiopintojen pääpaino on kiinteistötaloudessa, kiinteistöjen hallinnoimisessa, alan lainsäädännössä sekä kiinteistö- ja henkilöjohtamisessa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet jajotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Talotekniikan päivätoteutus: Kokopäiväopinnot
Talotekniikan monimuotototeutus: Opinnot mahdollistavat työssäkäynnin
Koulutuksen kesto on kolmesta neljään vuoteen, opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta riippuen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Aki Valkeapää
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen
Tunnus
(TXF24S2)
Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen
Tunnus
(TXF23S2)
Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen
Tunnus
(TXF22S2)
Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen
Tunnus
(TXF21S2)
Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen
Tunnus
(TXF20S2)

Ajoitus 15.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EN51-3004
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP69-3008 Ryhmät TXF22S2_KIINT TXF23S_kijotalous
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DP70-3007 Ryhmät TXF22S2_KIINT TXF23S_kijotalous
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CA71-3007 Ryhmät TXF20S1 TXF20S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3035 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3036 Ryhmät TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3037 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED32-3005 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S2_KIINT TXF22S2
Ajoitus 01.03.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus TX00ED32-3006 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 01.03.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus TX00ED32-3007 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00ED33-3005 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S2_KIINT TXF22S2
Ajoitus 01.03.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus TX00ED33-3006 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 01.03.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus TX00ED33-3007 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EQ25-3001 Ryhmät TXF23S_kiintjohtperusteet TXF21S2_KIINT TXF24K_kiintjohtperusteet
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW07-3004 Ryhmät KJMT_2023 TXF23S_kiintkehitys
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW07-3005
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP75-3009 Ryhmät TXF21S2_KIINT TXF23S_kiintkehitys
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP76-3005 Ryhmät TXF21S2_KIINT
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EZ26-3001 Ryhmät TXF23S_kiintjohtperusteet TXF22S2_KIINT
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EZ26-3002 Ryhmät TXF23S2_KIINT TXF24K_kiintjohtperusteet
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EQ20-3004 Ryhmät TXF21S2_KIINT TXF23S_kiintkehitys
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CR76-3012 Ryhmät TXF21S2 TXF21S2_KIINT TXF21S1 TXF21S1_LS TXF21S1_LU
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF38-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF38-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DO56-3005 Ryhmät TXF20S1_LS TXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DO56-3006 Ryhmät TXF20S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED25-3005 Ryhmät TXF22S1A TXF22S1B TXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED25-3006 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S2_SILTA TXF22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF34-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF34-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2 TXF23S2_SILTA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB54-3013 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB54-3014 Ryhmät TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED29-3001 Ryhmät TXF20S1_LU TXF20S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF35-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF35-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2 TXF23S2_SILTA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED27-3005 Ryhmät TXF22S1A TXF22S1B TXF22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED27-3006 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3036 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3037 Ryhmät TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3038 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 01.04.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3116 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S1A TXF22S2_KIINT TXF22S1B TXI22S1A TXF22S2 TXF22S1
Ajoitus 01.04.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00ED34-3002 Ryhmät TXF21S2_LVI TXF21S2 TXF21S2_KIINT TXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 27.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF33-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF33-3002 Ryhmät TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF33-3004 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3002 Ryhmät TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3004 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DP73-3005 Ryhmät TXF21S2_KIINT TXF23S_kijotalous TXF22_kijotalous
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF39-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF39-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FI72-3001 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED17-3006 Ryhmät TXF22S1A TXF22S1B TXF22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED17-3007 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S2_KIINT TXF22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DC11-3005 Ryhmät TXF20S2_KIINT TXF20S1 TXF20S2 TXF21S2_KIINT TXF21S2_ISS
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LT00DP22-3005
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3036 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3039 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXG23S2 TXF23S2_KIINT TXF23_AVOIN TXF23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF37-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF37-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED15-3007 Ryhmät TXF21S2_ISS
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF36-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF36-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2 TXF23S2_SILTA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EH60-3005 Ryhmät TXF22S1A TXF22S1B TXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EH60-3006 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S2_KIINT TXF22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3025 Ryhmät TXF22S1A TXF22S1B TXF22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3026 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S2_KIINT TXF22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED20-3017 Ryhmät TXF21S1B TXF21S1A TXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED20-3019 Ryhmät TXF21S2 TXF21S2_KIINT
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP72-3007 Ryhmät TXF22S2_KIINT TXF24K_teknisännöinti
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EQ22-3005 Ryhmät TXF22S2_KIINT TXF21S1 TXF24K_teknisännöinti
Ajoitus 25.09.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus TX00FJ52-3001
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BP92-3103 Ryhmät TXF22S1A TXF22S1B TXF22S2 TXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DP74-3004 Ryhmät TXF21S2_KIINT TXF21S2_ISS
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DL84-3007 Ryhmät TXF21S1B TXF21S1A TXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DL84-3008 Ryhmät TXF21S2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus TX00ET74-3003 Ryhmät TXF23S_kiintjohtperusteet TXF22S2_KIINT
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EV58-3003
Ajoitus 18.03.2024 - 15.09.2024 Toteutuksen tunnus TX00CQ12-3009 Ryhmät TXF21S1 TXF21S1_LU
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00DP69-3009 Ryhmät TXF24S_kijotalous TXF23S2_KIINT
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP70-3008 Ryhmät TXF24S_kijotalous TXF23S2_KIINT
Ajoitus 26.08.2024 - 22.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00CA71-3008 Ryhmät TXF21S2 TXF21S2_KIINT TXF21S1 TXF21S1_LS TXF21S1_LU
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3038 Ryhmät TXF24S1B TXF24S1A TXF24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3039 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24S2 TXF24S2_LVI
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3040 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF42-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF42-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF53-3001 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2 TXF23S2_SILTA
Ajoitus 23.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW07-3006 Ryhmät TXF24S_kiintkehitys
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00DP75-3010 Ryhmät TXF22S2_KIINT TXF24S_kiintkehitys
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF43-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF43-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EZ26-3003 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24_KIJO_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EQ20-3006 Ryhmät TXF22S2_KIINT TXF24S_kiintkehitys
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF38-3003 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DO56-3007 Ryhmät TXF21S1 TXF21S1_LS
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DO56-3008 Ryhmät TXF21S2
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF34-3003 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXF24S2
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB54-3017 Ryhmät TXF24S1B TXF24S1A TXF24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED29-3002 Ryhmät TXF21S1 TXF21S1_LU
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF40-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF40-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF35-3003 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXF24S2
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN36-3001 Ryhmät TXF21S2 TXF21S1_LS TXF21S1 TXF21S1_LU
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF44-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF44-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2 TXF23S2_SILTA
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3040 Ryhmät TXF24S1B TXF24S1A TXF24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3041 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24S2 TXF24S2_LVI
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3042 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF33-3006 Ryhmät TXF24S1B TXF24S1A TXF24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF33-3007 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24S2 TXF24S2_LVI
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF33-3008 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3006 Ryhmät TXF24S1B TXF24S1A TXF24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3007 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24S2 TXF24S2_LVI
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3008 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00DP73-3006 Ryhmät TXF22S2_KIINT TXF24S_kijotalous
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF39-3003 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXF24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FI72-3002 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FI72-3003 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24S2 TXF24S2_LVI
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00DP22-3007
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3043 Ryhmät TXF24S1B TXF24S1A TXF24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3048 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXG24S2 TXF24S2 TXI24B_AVOIN TXF24S2_LVI
Ajoitus 26.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF80-3001 Ryhmät TXF21S1 TXF21S1_LS TXF21S1_LU
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF37-3003 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXF24S2
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF36-3003 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXF24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF45-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF45-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2 TXF23S2_SILTA
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED20-3023 Ryhmät TXF22S1A TXF22S1B TXF22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED20-3024 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S2_KIINT TXF22S2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP74-3005 Ryhmät TXF22S2_KIINT TXF24K_teknisännöinti
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL84-3009 Ryhmät TXF22S1A TXF22S1B TXF22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DL84-3010 Ryhmät TXF22S2_LVI TXF22S2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ET74-3004 Ryhmät TXF23S2_KIINT TXF24K_kiintjohtperusteet
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF41-3001 Ryhmät TXF23S1A TXF23S1B TXF23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF41-3002 Ryhmät TXF23S2_LVI TXF23S2_KIINT TXF23S2