Siirry suoraan sisältöön

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen työharjoittelu. Työharjoittelu toteutuu pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä tai neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija voi tehdä harjoittelun yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus painottua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotannon opintoihin. Medianomilla on perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväksi ammattilaiseksi. Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti media-alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää alan toimintaympäristöjä. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Elokuva ja televisio -koulutuksesta valmistunut medianomi voi työskennellä alan tuotantoyhtiöissä, mediataloissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija hallitsee oman erikoistumisalansa ilmaisun, muodon ja kerrontatavan sekä alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Hän osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja, markkinoida osaamistaan sekä toimia yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä. Hän tietää alan historian, tutkimusperinteen, etiikan, lainsäädännön ja toimintaympäristön perusteet. Hän omaa tarvittavat tiedonhankinta-, analysointi- ja viestintätaidot sekä vieraan kielen taidot. Hänellä on valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hän tuntee alan yhteiskunnallistaloudelliset yhteydet ja liiketoimintamallit. Hän voi toimia myös yrittäjänä sekä kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Valmistuminen

Tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihtoon lähtemistä suositellaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä tai keväällä.

Erityispääsyvaatimukset

Soveltuvuutta opintoihin testaavat ennakkotehtävät ja valintakokeet.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Aura Kaarivuo
PL 4040, 00079 Metropolia
Puh: 040 179 7459
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC23S1)
Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC22S1)
Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC21S1)
Elokuva ja televisio
Tunnus
(KXC20S1)

Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00FI70-3002 Ryhmät KXC22_KÄ KXC21_KS KXC22_KS KXC21_T KXC21S1 KXC22_T KXC22S1 KXC20S1 KXC21_KÄ
Ajoitus 09.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO80-3002 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T KXC22S1
Ajoitus 11.03.2024 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO82-3002 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T KXC22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO85-3001 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21S1 KXC21_KÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO74-3005 Ryhmät KXC23S1 KXC23_A
Ajoitus 09.02.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO74-3006 Ryhmät KXC23_B KXC23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO31-3002 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T KXC22S1
Ajoitus 11.03.2024 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO79-3002 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T KXC22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00BL68-3037 Ryhmät KXC20_KS KXC20_T KXC20S1 KXC20_KÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL69-3043 Ryhmät KXC20S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO77-3002 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00ES69-3005 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC21_KS KXC23S1 KXC21_T KXC21S1 KXC22_T KXC23_B KXC23_A KXC22S1 KXC21_KÄ KXC20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO27-3007 Ryhmät KXC23S1 KXC23_B
Ajoitus 10.01.2024 - 14.02.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO27-3008 Ryhmät KXC23_A KXC23S1
Ajoitus 31.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO26-3005 Ryhmät KXC23S1 KXC23_A
Ajoitus 10.01.2024 - 08.02.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO26-3006 Ryhmät KXC23_B KXC23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 10.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO72-3005 Ryhmät KXC23S1 KXC23_A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO72-3006 Ryhmät KXC23S1 KXC23_B
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO72-3007 Ryhmät KXC_AVOIN
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO29-3002 Ryhmät KXC22_KÄ
Ajoitus 19.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00FN26-3001 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21_KÄ KXC21S1
Ajoitus 29.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO28-3002 Ryhmät KXC22_KS
Ajoitus 11.03.2024 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00FK59-3001 Ryhmät KXC21_KS IEXSC24S-FT KXC21_T KXC21_KÄ KXC21S1
Ajoitus 16.01.2024 - 12.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00DV26-3005 Ryhmät IEXSC24S-FT
Ajoitus 12.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00FN33-3001 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21S1 KXC21_KÄ
Ajoitus 15.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO70-3005 Ryhmät KXC23_B KXC23_A KXC23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00DV97-3006 Ryhmät KXC22_A
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00DV97-3008 Ryhmät KXC_AVOIN
Ajoitus 08.01.2024 - 04.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00DV97-3009 Ryhmät KXK_AVOIN KXC23S1 KXC23_B KXC_AVOIN
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00DV98-3006 Ryhmät KXC22_B
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00DV98-3008 Ryhmät KXC_AVOIN
Ajoitus 08.01.2024 - 04.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00DV98-3009 Ryhmät KXK_AVOIN KXC23S1 KXC23_A KXC_AVOIN
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO67-3002 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21S1 KXC21_KÄ
Ajoitus 09.01.2024 - 01.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO69-3005 Ryhmät KXC23S1 KXC23_B KXC23_A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EA30-3001 Ryhmät KXC20_KS KXC20_T KXC20S1 KXC20_KÄ
Ajoitus 16.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3060 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KUTUEXC23 KXF20S1 KXB22S1 KXC21_KÄ
Ajoitus 12.10.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO75-3005 Ryhmät KXC23S1 KXC23_B
Ajoitus 09.02.2024 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO75-3006 Ryhmät KXC23_A KXC23S1
Ajoitus 16.08.2023 - 29.08.2023 Toteutuksen tunnus KM00FJ68-3001 Ryhmät KXC21S1 KXC22S1 KXC20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KM00BL67-3038 Ryhmät KXC20_KS KXC19_KÄ KXC20_T KXC19_KS KXC19_T KXC20_A KXC20S1 KXC20_B KXC20_KÄ KXC19S1
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KM00FJ34-3001 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21_KÄ KXC21S1
Ajoitus 01.05.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FB41-3004 Ryhmät KXC21_KS KXC21S1 KXC19_T KXC21_KÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00ER59-3004 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21S1 KXC21_KÄ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO89-3006 Ryhmät KXC23S1 KXC23_A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO89-3007 Ryhmät KXC23S1 KXC23_B
Ajoitus 09.01.2024 - 14.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO78-3002 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T KXC22S1
Ajoitus 12.03.2024 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO30-3002 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T KXC22S1
Ajoitus 09.01.2024 - 14.03.2024 Toteutuksen tunnus KM00EY80-3003 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21_KÄ KXC21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00EM61-3004 Ryhmät KXC21_KS IEXSC24S-FT KXC21_T KXC21_KÄ KXC21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus KM00DV25-3006 Ryhmät KXC21_KS IEXSC24S-FT KXC21_T KXC21_KÄ KXC21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EV26-3002
Ajoitus 27.11.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KD00FL22-3001
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO84-3001 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21S1 KXC21_KÄ
Ajoitus 05.09.2023 - 07.11.2023 Toteutuksen tunnus KD00FJ08-3001
Ajoitus 09.01.2024 - 05.03.2024 Toteutuksen tunnus KD00FJ08-3002
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO76-3002 Ryhmät KXC22_T
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO73-3007 Ryhmät KXC23S1 KXC23_A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EO73-3008 Ryhmät KXC23S1 KXC23_B
Ajoitus 04.09.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00FJ37-3001
Ajoitus 22.01.2024 - 06.05.2024 Toteutuksen tunnus KM00FJ37-3002
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00EN01-3009 Ryhmät KXC20_KS KXC20_T KXC20S1 KXC20_KÄ
Ajoitus 01.01.2024 - 18.08.2024 Toteutuksen tunnus KM00EN01-3010 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21_KÄ KXC21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00FT40-3001
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO85-3003 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T KXC22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO86-3001 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21_KÄ
Ajoitus 22.10.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO77-3003 Ryhmät KXC23_KS KXC23_KÄ KXC23_T
Ajoitus 27.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO29-3003 Ryhmät KXC23_KÄ
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO28-3003 Ryhmät KXC23_KS
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00DV97-3012 Ryhmät KXC23_A
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00DV98-3012 Ryhmät KXC23_B
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO67-3006 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T
Ajoitus 28.08.2024 - 28.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00EA30-3002 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21_KÄ
Ajoitus 01.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3119 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T KXB23S1 KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO83-3002 Ryhmät KXC22_KÄ KXC22_KS KXC22_T
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KM00BL67-3042 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KXC21S1 KXC20_KS KXC20_T KXC20S1 KXC21_KÄ KXC20_KÄ
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO89-3008 Ryhmät KXK24_TI KXK24S1
Ajoitus 22.08.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO89-3009 Ryhmät KXK24_ST KXK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KM00EO76-3003 Ryhmät KXC23_T
Ajoitus 09.09.2024 - 09.12.2024 Toteutuksen tunnus KM00FJ37-3003