Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Electronics

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.
Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti.

Jatko-opinnot

Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Electronicsin ensimmäisen puolentoista vuoden opinnot toteutetaan suurelta osin yhteistyössä Smart automation -tutkinnon kanssa. Ensimmäisenä opiskeluvuotena luodaan teoreettinen ja tekninen pohja tuleviin ammattiopintoihin. Ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskellaan ammattiopintoja, matematiikka, fysiikkaa, englantia ja muita perusopintoja sekä sovelletaan opittua käytännön projekteissa. Kansainväliset opiskelijat aloittavat suomen kielen opinnot heti opintojen alussa ja opiskelevat yhteensä 20 opintopistettä suomea kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelija laajentaa osaamistaan syventävien ammattiaineiden kautta. Opiskelija syventyy elektroniikan eri osa-alueisiin, tutustuu kestävän kehityksen teemoihin sekä valmistautuu opinnäytetyön kirjoittamiseen esimerkiksi akateemisen englannin opintojakson kautta. Opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa osaamistaan tutkinnon yrittäjyys- ja projektiopinnoilla tai vapaasti valittavilla opinnoilla. Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelija suorittaa lisäksi innovaatioprojektin sekä toisen kotimaisen kielen, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä Suomessa. Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä ja lopuksi tehtävä opinnäytetyö oman tutkinto-ohjelmansa aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Harjoittelujaksot on mahdollista suorittaa joko vapaaksi jäävien periodien aikana kolmantena ja neljäntenä vuotena tai vaihtoehtoisesti kesäaikaan lukuvuosien välissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistunut elektroniikan insinööri voi toimia monenlaisissa työtehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa. Työnkuvaan voi kuulua esimerkiksi suunnitteluun, testaukseen ja laadunvarmistukseen liittyviä tehtäviä ja insinöörinä voi toimia myös markkinointi ja myynti- sekä johtotehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Laaja-alainen elektroniikan osaaminen ja syventyminen tarkemmin johonkin elektroniikan osa-alueeseen.

Valmistuminen

Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksisssa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on kokopäiväistä

Tutkinto-ohjelman vastaava

Anssi Ikonen
anssi.ikonen@metropolia.fi

Electronics (englanniksi)
Tunnus
(TXD24S1)
Electronics (englanniksi)
Tunnus
(TXD23S1)
Electronics (englanniksi)
Tunnus
(TXD22S1)
Electronics (englanniksi)
Tunnus
(TXD20S1)

Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00DW50-3004 Ryhmät TXD22S1 SE22S SE22K
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00CY31-3027 Ryhmät TXD23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Code TX00ED85-3004 Ryhmät ELEMOD TXD20S1 TXD21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EH91-3005 Ryhmät SE22S TXD22S1 SE23K
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00CY48-3006 Ryhmät ELEMOD SE20K SE21S SE21K TXD21S1 SE20S
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EH94-3002 Ryhmät ELEMOD SE20K SE21S SE21K TXD21S1 SE20S
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code TX00EN52-3013 Ryhmät TXD23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00EN53-3016 Ryhmät TXD23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code TX00EN54-3003 Ryhmät TXD22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00EN55-3003 Ryhmät TXD22S1
Ajoitus 16.10.2023 - 20.10.2023 Code TX00FK89-3001
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EH92-3005 Ryhmät SE22S TXD22S1 SE23K
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code XX00DZ39-3094 Ryhmät SK21S SV21S SE21S TXJ21S2B
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code XX00DZ39-3133 Ryhmät SK21S SV21S ELEMOD SE21S SVP SKP TXD21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00CY30-3027 Ryhmät TXD23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00CY29-3031 Ryhmät TXD23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00CY50-3006 Ryhmät SV21S ELEMOD SE21S SVP SV22K TXD21S1 SE22K
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00CY32-3039 Ryhmät SE23S TXD23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00CY46-3007 Ryhmät ELEMOD SE21S TXD20S1 TXD21S1 SE22K
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00DW49-3005 Ryhmät TXD22S1 SE22S SE22K
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00CY47-3006 Ryhmät ELEMOD SE21S TXD20S1 TXD21S1 SE22K
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Code TX00BQ40-3119 Ryhmät TXJ24K1 TXJ23S2B SE23S TXJ23S2A SV23S TXJ23S1 TXD23S1 SK23S TXJ23S2 SA23S
Ajoitus 21.10.2024 - 22.12.2024 Code TX00DW50-3005 Ryhmät SE23S SE23K TXD23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00FL23-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00FL23-3002 Ryhmät Distant_S24
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL24-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Code TX00FL73-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 22.12.2024 Code TX00CY48-3007 Ryhmät ELEMOD TXD22S1 SE22S TXD21S1 SE22K
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL75-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Code TX00FL77-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Code TX00FL74-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EH94-3003 Ryhmät ELEMOD TXD22S1 SE22S TXD21S1 SE22K
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL68-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL68-3003 Ryhmät TXV24S1 TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Code TX00FL70-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL69-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Code TX00FL71-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Code TX00EN52-3020 Ryhmät TXV24S1 TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Code TX00EN54-3004 Ryhmät TXD23S1
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Code TX00FL76-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code XX00DZ39-3155 Ryhmät SV22S SK22S ELEMOD TXD22S1 SE22S SVP SK22K SKP SV22K SE22K
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00FL72-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00DW49-3006 Ryhmät SE23S SE23K TXD23S1