Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintosääntö:
>>

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä. Ohjeistuksessa sovelletaan elinikäisen oppimisen periaatetta.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta: >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on mahdollista missä tahansa opintojen vaiheessa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
• apuvälineteknikko (AMK),
• fysioterapeutti (AMK),
• geronomi (AMK),
• jalkaterapeutti (AMK),
• kätilö (AMK),
• optometristi (AMK),
• osteopaatti (AMK),
• sairaanhoitaja (AMK),
• sosionomi (AMK),
• terveydenhoitaja (AMK),
• toimintaterapeutti (AMK);
Lisäksi hakukelpoisia ovat:
• kasvatustieteen, lääketieteen, psykologian, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatit tai maisterit, jotka ovat suorittaneet myös apuneuvoteknikon, fysioterapeutin, kätilön, optikon, sairaanhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteisen tutkinnon.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen laajuus on 60–90 opintopistettä riippuen sitä edeltävän perustutkinnon laajuudesta. Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetuksen kesto on 1½ vuotta, ja lukukaudella on 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat syventävät ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Oppimistilanteet koostuvat seminaareista, verkko-opinnoista sekä yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä. Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Kaisa Hartikainen
Puh. +358 50 572 3468
Email: Kaisa.Hartikainen2@metropolia.fi

Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0824S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0823S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0822S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0821S6)
Kuntoutus (ylempi AMK)
Tunnus
(S0820S6)

Ajoitus 12.09.2023 - 07.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DK38-3007 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DK33-3007 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DK44-3005 Ryhmät S0822S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DK41-3006 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00BY17-3010 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DO57-3019
Ajoitus 02.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DO57-3020
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00BY12-3011 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000CF27-3009 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000CF29-3008 Ryhmät S0822S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus S000CF28-3010 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 05.09.2023 - 26.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DK42-3005 Ryhmät S0822S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DK34-3006 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA37-3003 Ryhmät S0822S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FI15-3002
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DK37-3006 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DK44-3006 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus S000CF29-3009 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DK42-3006 Ryhmät S0823S6
Ajoitus 14.10.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FS42-3001 Ryhmät S3224S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA37-3004 Ryhmät S0823S6