Siirry suoraan sisältöön

Jalkaterapian tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Jalkaterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin kuuluu harjoittelua yhteensä 75 opintopistettä.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot).

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Jalkaterapian ydinosaamisalueet ovat alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, hoitava jalkaterapia, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat, jalkaterän apuvälineterapia sekä johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaaminen jalkaterapiassa. Jalkaterapeutit työskentelevät mm. perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, yrittäjinä, ammatinharjoittajina, konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä sekä apuvälineitä valmistavissa yrityksissä. Työpaikka voi löytyä myös ulkomailta.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on suunniteltu toteutuvan 5-6 lukukausilla


Tutkinto-ohjelmalla on Erasmus-vaihtosopimus seuraavien korkeakoulujen kanssa:

Artevelde Hoegeschool
Malaga University
HELB I. Prigogine
Catholic University Valencia
Universidad Complutense de Madrid

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Opintojen toteuttaminen

Kurssit toteutetaan pääosin kokoaikaisena lähiopetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Elina Wasenius
Puh. 040 641 8082
Sähköposti: elina.wasenius(at)metropolia.fi

Jalkaterapia
Tunnus
(SXD24S2)
Jalkaterapia
Tunnus
(SXD22S2)
Jalkaterapia
Tunnus
(SXD22K2)

Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP57-3003 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP58-3002 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP58-3003 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP59-3001 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP59-3003 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP53-3004 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP55-3003 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP54-3004 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP56-3003 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP60-3002 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP60-3003 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP61-3002 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SJ00BJ93-3007 Ryhmät SXD20S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP44-3005 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP46-3004 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP43-3005 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP49-3002 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP49-3003 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP63-3003 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP64-3002 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP64-3003 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP65-3001 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 25.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP65-3003 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP66-3002 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SJ00BJ92-3007 Ryhmät SXD20S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP50-3005 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP51-3004 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP52-3002 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP47-3004 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP45-3005 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 01.10.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP48-3005 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EP62-3001 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP62-3003 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 10.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00BY31-3056 Ryhmät SXI23S2 SXC23S2 SXF23S1 SXA23S1 SXB23S1 SXD23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BY31-3060
Ajoitus 08.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FI84-3002
Ajoitus 13.02.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3137
Ajoitus 22.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3109 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXH22K1 SXH22K2 SXO22S2A SXP22K2 SXB21S1 SXD21S1 SXI22K2 SXO22S1A SXC22K2 SXJ22K2 SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3111 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXM22S2 SXO22S2A SXD21S1 SXO22S1A SXO22S2B SXM22S1 SXL22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3113 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EE85-3003 Ryhmät SXD20S1
Ajoitus 09.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3001 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EE83-3015 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3013 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3103 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 08.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FI82-3001
Ajoitus 01.11.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3006
Ajoitus 26.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3007
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 14.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3024 Ryhmät SXB22K2 SXA21S1 SXB22K1 SXD21S1 SXF21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3043 Ryhmät SXD22K2 SXB22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3054
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3019 Ryhmät SXE21K1 SXB21K1 SXB21K2 SXD22K2 SXJ20S1 SXA22S1 SXP21S1 SXM21K2
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3029 Ryhmät SXD22S2 SXM21S1 SXJ21S1 SXP22K2 SXB21S1 SXE21S1 SXF21S1
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP57-3004 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP59-3002 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 07.01.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FQ29-3001 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 21.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP55-3004 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 07.01.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FQ30-3001 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP56-3004 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP61-3001 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP49-3001 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FO41-3001 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP73-3001 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 07.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FP48-3004 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 17.03.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FO38-3002 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FT61-3002
Ajoitus 17.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP63-3004 Ryhmät SXD23S1
Ajoitus 11.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP65-3002 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 19.08.2024 - 16.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP66-3001 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 19.08.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP67-3001 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FT62-3001
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP52-3001 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 19.08.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP72-3001 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 07.01.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FP74-3001 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EP62-3002 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 06.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FN60-3001
Ajoitus 07.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FO36-3003 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 17.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3138
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3108 Ryhmät SXB22K2 SXQ23K1 SXH22S1 SXO23K1A SXO23K1B SXO23K2 SXB22K1 SXA22S1 SXL23K1 SXJ22S1 SXC22S2 SXI22S2 SXP22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3112 Ryhmät SXO23K2 SXD22K2 SXM23K2 SXK21S1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3011 Ryhmät SXD21S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3043 Ryhmät SXD22S2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EE84-3010 Ryhmät SXD22K2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP45-3002 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 06.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FN59-3001
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3008
Ajoitus 02.09.2024 - 25.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3008
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FO37-3001 Ryhmät SXD24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3040 Ryhmät SXF22S1 SXD22S2 SXA22S1 SXB23K2 SXB23K1