Siirry suoraan sisältöön

Osteopatian tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Osteopaatti (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnon opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin kuuluu harjoittelua yhteensä 75 opintopistettä.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia_tutkintosaanto.pdf

Jatko-opinnot

Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen ylempi korkeakoulututkinto Metropolia Ammattikorkeakoulussa (Master of Healthcare in Osteopathy/ Osteopaatti YAMK) tai muita alan ylempiä korkeakoulututkintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>
Osteopatian tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintonimikkeellä osteopaatti (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja tutkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta. Osteopaatti on kehon toiminnallisten häiriötilojen ja manuaalisen käsittelyn asiantuntija. Osteopaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Osteopaatti on itsenäinen ihmiskehon terveen toiminnan asiantuntija ja kehittäjä sosiaali- ja terveysalan moniasiantuntijaisessa tiimissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Osteopaatti on kehon toiminnallisten häiriötilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija. Osteopaatti tarjoaa tehokasta ja turvallista manuaalista käsittelyä ja terveyttä edistävää ohjausta asiakkaan kehon toiminnallisiin ongelmiin ja/tai hyvinvointiin. Osteopaattinen käsittely perustuu syvälliseen anatomian ja fysiologian ymmärtämiseen sekä monipuolisten manuaalisten tekniikoiden osaamiseen. Osteopaatin työn tavoitteena on edistää ihmisen elämänlaatua ja hyvinvointia yhteistyössä asiakkaan ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Osteopaatti toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana esimerkiksi osana moniammatillista tiimiä, lääkäriasemilla, omalla vastaanotolla tai muissa asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset ja arviointikriteerit ovat kuvattuna kurssisuunnitelmassa. Kurssin opettaja kertoo myös kurssien alussa suoritustavat sekä arviointikriteerit.

Opiskelija hyödyntää laajaa tietouttaan ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta asiakkaan haastattelussa, tutkimisessa ja manuaalisessa käsittelyssä. Opiskelija osaa tutkia selkärangan ja raajojen niveliä sekä näiden alueiden kudoksia. Opiskelija osaa tehdä ja hyödyntää erotusdiagnostisia testejä osteopaattisen hoitosuunnitelman suunnittelussa ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin. Opiskelija osaa viestiä arvostavasti ja ammatillisesti erilaisten asiakkaiden sekä terveydenhuollon kentällä. Yrittäjämäinen toiminta, vuorovaikutus- ja ohjaustaidot, eettinen osaaminen ja kehittämisosaaminen ovat keskeisiä opiskelijan osaamisalueita. Opiskelija tuntee osteopaatin toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset 240 opintopistettä hyväksytysti opinto-oikeutensa aikana.

Tutkinnon taso

Alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto (AMK)

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten kansainvälisyysviikkoon opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina. Osa kurssien opetuskielestä voi olla englanti. Opiskelijavaihto on suunniteltu toteutuvan 5-6 lukukausilla.

Tutkinto-ohjelmalla on Erasmus-vaihtosopimus seuraavien korkeakoulujen kanssa
• IdHEO NANTES - Institut des Hautes Etudes Ostéopathique de Nantes, Ranska
• CEESO LYON - Centre Européen d'Enseignement Supérieur de l'Osteopathie, Ranska
• Escuela Superior de Saúde PORTO, Portugali

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena. Opintoihin kuuluu käytännön lähiopetus, etäopetus ja käytännön harjoittelu.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Sandra Rinne
Puh. 040 159 1759
Sähköposti: sandra.rinne(at)metropolia.fi

Osteopatia
Tunnus
(SXF24S1)
Osteopatia
Tunnus
(SXF23S1)
Osteopatia
Tunnus
(SXF22S1)
Osteopatia
Tunnus
(SXF21S1)
Osteopatia
Tunnus
(SXF20S1)

Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER12-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EY04-3003
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER03-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00FA51-3001 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EQ96-3004 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EQ97-3003 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EQ98-3003 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00FH88-3001 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER23-3003 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 17.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER06-3001 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER17-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 10.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00BY31-3056 Ryhmät SXI23S2 SXC23S2 SXF23S1 SXA23S1 SXB23S1 SXD23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BY31-3060
Ajoitus 08.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FI84-3002
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER02-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 13.02.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3137
Ajoitus 22.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3109 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXH22K1 SXH22K2 SXO22S2A SXP22K2 SXB21S1 SXD21S1 SXI22K2 SXO22S1A SXC22K2 SXJ22K2 SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3111 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXM22S2 SXO22S2A SXD21S1 SXO22S1A SXO22S2B SXM22S1 SXL22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3113 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER04-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER18-3001 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER19-3001 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EI57-3001 Ryhmät SXF20S1
Ajoitus 10.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EI58-3001 Ryhmät SXF20S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EE85-3004 Ryhmät SXF20S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3002 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3009 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3100 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER24-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FH82-3001 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00FH92-3001 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER08-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER09-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER10-3001 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER11-3001 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DB00-3004 Ryhmät SXF20S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER15-3001 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SC00BI83-3010 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 08.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FI82-3001
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER01-3003 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 07.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER00-3003 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER13-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 01.11.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3006
Ajoitus 26.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3007
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER05-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EH93-3001 Ryhmät SXF20S1
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 14.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3024 Ryhmät SXB22K2 SXA21S1 SXB22K1 SXD21S1 SXF21S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3054
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DR90-3002 Ryhmät SXF20S1
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3029 Ryhmät SXD22S2 SXM21S1 SXJ21S1 SXP22K2 SXB21S1 SXE21S1 SXF21S1
Ajoitus 07.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FP49-3006 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FH95-3001 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FO41-3004 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FR43-3002 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 08.01.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR44-3001 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP48-3002 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 17.03.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FO38-3003 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER03-3003 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FR49-3002 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 06.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FN60-3001
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FH90-3001 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 17.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3138
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3108 Ryhmät SXB22K2 SXQ23K1 SXH22S1 SXO23K1A SXO23K1B SXO23K2 SXB22K1 SXA22S1 SXL23K1 SXJ22S1 SXC22S2 SXI22S2 SXP22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3112 Ryhmät SXO23K2 SXD22K2 SXM23K2 SXK21S1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER04-3003 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER18-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER20-3001 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3007 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3017 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP45-3006 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 31.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00ER16-3001 Ryhmät SXF21S1
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FH93-3001 Ryhmät SXF23S1
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER10-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 14.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER15-3002 Ryhmät SXF22S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 06.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FN59-3001
Ajoitus 07.01.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR51-3001 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EW32-3004
Ajoitus 07.01.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR46-3001 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3008
Ajoitus 02.09.2024 - 25.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3008
Ajoitus 07.01.2025 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR56-3001 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FO37-3003 Ryhmät SXF24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3040 Ryhmät SXF22S1 SXD22S2 SXA22S1 SXB23K2 SXB23K1