Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Health Business Management (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

-

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Master's Programme in Health Business Management -tutkinnossa painopisteenä terveydenhuoltoalan liiketoiminnan johtaminen. Koulutus on monialainen ja opiskelijat ova taustaltaan liiketoiminnan, tekniikan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden aloilta. Koulutus tapahtuu englannin kielellä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistuneet toimivat sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa sekä yrityksissä johtamis -ja asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijat saavat liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen valmiudet sosiaali -ja terveysalan organisaatioissa ja yrityksissä (mm. asiakkuuksien ja palveluiden hallinta ja johtaminen).

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Koulutus tapahtuu englanniksi, minkä vuoksi pääsyvaatimuksena on sujuva englannin kielen taito (taso C1). Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja
jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikainen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Heidi Stenberg
+358 40 535 3388
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutkintovastaava
Eija Metsälä
+358 50 347 8177
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Health Business Management (englanniksi)
Tunnus
(L0524S6)
Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0523S6)
Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(L0520S6)

Ajoitus 05.03.2024 - 23.04.2024 Code S000FD14-3001 Ryhmät L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000EU87-3002 Ryhmät S2522S6 S1122S6 T1422S6 L0522S6 S2522S6B S2522S6A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000FE80-3001 Ryhmät S1122S6 T1422S6 L0523S6 S2421S6 S1123S6 L0522S6 T1423S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000DR78-3005 Ryhmät S1122S6 T1422S6 L0522S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000DR76-3005 Ryhmät S1122S6 L0522S6 S2522S6B S2522S6A
Ajoitus 24.10.2023 - 31.12.2023 Code S000DK75-3007 Ryhmät L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 16.11.2023 - 31.12.2023 Code S000DR77-3005 Ryhmät S1122S6 L0522S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code S000EM83-3009 Ryhmät S2423S6 L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code S000EM85-3006 Ryhmät S1522S6A S2022S6 L0922S6
Ajoitus 22.11.2023 - 31.07.2024 Code S000EM85-3007 Ryhmät S1122S6 T1422S6 L0522S6 S2522S6B S2522S6A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000EM84-3008 Ryhmät S1122S6 T1422S6 L0522S6 S2522S6B S2522S6A
Ajoitus 13.09.2023 - 31.12.2023 Code S000DR75-3005 Ryhmät L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 10.04.2024 - 05.06.2024 Code S000DK45-3007 Ryhmät L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 24.01.2024 - 20.03.2024 Code S000DK77-3007 Ryhmät S2423S6 L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Code XX00EJ16-3061 Ryhmät S2723S6 S2423S6 L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Code S000FS90-3001 Ryhmät L0523S6 S2424S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 25.10.2024 - 22.11.2024 Code S000DR78-3006 Ryhmät L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code S000DR76-3006 Ryhmät L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code S000DR77-3006 Ryhmät L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 28.10.2024 - 16.12.2024 Code S000FD35-3002 Ryhmät T1424S6 S2423S6 L0524S6 S1124S6
Ajoitus 19.09.2024 - 24.10.2024 Code S000DR75-3007 Ryhmät T1424S6 S2423S6 L0524S6 S1124S6
Ajoitus 13.01.2025 - 31.07.2025 Code S000DK77-3008 Ryhmät T1424S6 S2424S6 L0524S6 S1124S6
Ajoitus 03.09.2024 - 08.11.2024 Code XX00EJ16-3098 Ryhmät T1424S6 S2424S6 L0524S6 S2524S6A S2724S6 S2524S6B S1124S6 S2524S6