Siirry suoraan sisältöön

Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö. https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin, soveltuvalle alalle.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee tutkintovastaava.

Tutkinnon profiili

Autotekniikan insinöörin (AMK) perusosaaminen: Ymmärtää fysiikan lainalaisuudet autoteknisissä sovelluksissa, tuntee yleisimmät kemikaalit, materiaalit ja niiden käyttöominaisuudet, tuntee valmistustekniikan menetelmät, tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät, ymmärtää auton dynaamisen käyttäytymisen ja osaa kuvata ja simuloida sitä matematiikan keinoin, tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Jälkimarkkinointi: asiantuntijatehtävät automaahantuojalla tai autotalossa
Autosähkötekniikka: monialaiset asiantuntijatehtävät ajoneuvojen sähkösuunnittelun, teknisen kaupan, koulutuksen jne. parissa
Tuotetekniikka: monialaiset asiantuntijatehtävät ajoneuvokaluston suunnittelun, myyntityön, opetuksen, tutkimuksen, tuotekehitykseen jne. parissa.

Keskeiset oppimistulokset

Autotekniikan insinöörin (AMK) erityisosaaminen:
Ymmärtää ajoneuvojen alustan, korin, renkaan, moottorin ja voimansiirron tärkeimmät rakenteet, ymmärtää huollon merkityksen, hallitsee liikenteen ympäristövaikutukset, tuntee elektroniikan ja tietoliikenteen keskeiset sovellukset autoissa, osaa auton huoltoon liittyvän diagnostiikan, tuntee anturitekniikat ja osaa mitata luontevasti teknisiä suureita.
Autotekniikan insinöörin (AMK) lainsäädäntöosaaminen:
Tuntee ajoneuvojen rakenteeseen, liikenteeseen ja kuljettamiseen liittyvän lainsäädännön keskeiset kohdat, tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, hallitsee työ- ja ympäristönsuojelun, tuntee kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet.
Autotekniikan insinöörin (AMK) yritystalous- ja asiakaspalveluosaaminen:
Tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset teollisuudessa ja palvelutuotannossa ja ymmärtää autoliikkeen businessidean, ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen palveluyrityksen toiminnassa, osaa kommunikoida ja toimia kansainvälisessä organisaatiossa, tietää johtamisen perusasiat ja osaa toimia esimiehenä.

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Ei ole

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaan. https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Heikki Parviainen
PL 4071
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi


Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU68-3030 Ryhmät AT22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG06-3005 Ryhmät AJ21
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG07-3004 Ryhmät AJ21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG03-3004 Ryhmät AJ22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG04-3004 Ryhmät AJ22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG05-3003 Ryhmät AJ22
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3023 Ryhmät A23C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3024 Ryhmät A23A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3025 Ryhmät A23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF86-3008 Ryhmät AS22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF86-3009 Ryhmät AJ22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF86-3010 Ryhmät AT22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG08-3004 Ryhmät AJ21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF88-3007 Ryhmät AJ22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF88-3008 Ryhmät AS22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF88-3009 Ryhmät AT22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF92-3004 Ryhmät AS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF92-3005 Ryhmät AJ21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF92-3006 Ryhmät AT21
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00EF52-3002 Ryhmät AT21 AJ21 AS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF83-3004 Ryhmät AT21 AJ21 AS21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA64-3002 Ryhmät AT21 AJ22 AS22 AT22 AJ21 AS21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF50-3002 Ryhmät AS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU63-3046 Ryhmät AS22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU63-3047 Ryhmät AJ22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU63-3048 Ryhmät AT22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF89-3004 Ryhmät AS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF89-3005 Ryhmät AJ21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF89-3006 Ryhmät AT21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF49-3003 Ryhmät AS22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF51-3002 Ryhmät AS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE57-3023 Ryhmät A23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE57-3024 Ryhmät A23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE57-3025 Ryhmät A23C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3026 Ryhmät A23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3027 Ryhmät A23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3028 Ryhmät A23C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3029 Ryhmät AK23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3010 Ryhmät AT21
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3021
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3013 Ryhmät AT21 AJ21 AS21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3014 Ryhmät AT21 AJ21 AS21
Ajoitus 12.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU64-3058 Ryhmät AJ21
Ajoitus 12.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU64-3059 Ryhmät AT21
Ajoitus 12.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU64-3060 Ryhmät AS21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CQ10-3019 Ryhmät AJ22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CQ10-3020 Ryhmät AS22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CQ10-3021 Ryhmät AT22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU69-3051 Ryhmät AS22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU69-3052 Ryhmät AJ22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU69-3053 Ryhmät AT22
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3101 Ryhmät A23A
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3102 Ryhmät A23B
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3103 Ryhmät A23C
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3104 Ryhmät AK23A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG25-3013 Ryhmät AT21
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV34-3028 Ryhmät A23A
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV34-3029 Ryhmät A23B
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BV34-3030 Ryhmät A23C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3029 Ryhmät A23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3030 Ryhmät A23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3031 Ryhmät A23C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3032 Ryhmät AK23A
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE46-3022 Ryhmät A23C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE46-3026 Ryhmät A23A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE46-3027 Ryhmät A23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3017 Ryhmät AS22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3018 Ryhmät AT22
Ajoitus 21.08.2023 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3073 Ryhmät AT21 AJ21 AS21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3123 Ryhmät A23A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3124 Ryhmät A23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3125 Ryhmät A23C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3126 Ryhmät AK23A
Ajoitus 08.08.2023 - 15.02.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3028 Ryhmät A23A
Ajoitus 08.08.2023 - 15.02.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3029 Ryhmät A23B
Ajoitus 08.08.2023 - 15.02.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3030 Ryhmät A23C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3031 Ryhmät AK23A
Ajoitus 04.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE49-3021 Ryhmät A23C
Ajoitus 04.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE49-3025 Ryhmät A23A
Ajoitus 04.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE49-3026 Ryhmät A23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF93-3005 Ryhmät AS22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF93-3006 Ryhmät AJ21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF93-3008 Ryhmät AJ22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF93-3009 Ryhmät AT22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU95-3011 Ryhmät AS21
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU62-3049 Ryhmät A23C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU62-3050 Ryhmät A23A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU62-3051 Ryhmät A23B
Ajoitus 15.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EN51-3004
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3019 Ryhmät AS22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3020 Ryhmät AJ22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3021 Ryhmät AT22
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MA00DH66-3032 Ryhmät A23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MA00DH66-3033 Ryhmät A23C
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus ML00DZ67-3011 Ryhmät A23B
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus ML00DZ67-3012 Ryhmät A23C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3027 Ryhmät A23C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3028 Ryhmät AK23A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3029 Ryhmät A23A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3030 Ryhmät A23B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF90-3004 Ryhmät AS21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF90-3007 Ryhmät AJ22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF90-3008 Ryhmät AS22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF90-3009 Ryhmät AT22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF79-3002 Ryhmät AT21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF81-3003 Ryhmät AT21
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EF80-3002 Ryhmät AT21
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ40-3114 Ryhmät AJ22 AS22 AT22
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TX00BQ40-3116 Ryhmät AT23 AS23 AJ23
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3101 Ryhmät AJ22 AS22 AT22
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DB94-3006
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU68-3031 Ryhmät AT23
Ajoitus 21.10.2024 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00EG07-3005 Ryhmät AJ22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG03-3005 Ryhmät AJ23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG05-3004 Ryhmät AJ23
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EI20-3029 Ryhmät A24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF86-3011 Ryhmät AS23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF86-3012 Ryhmät AT23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF86-3013 Ryhmät AJ23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF92-3007 Ryhmät AS22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF92-3008 Ryhmät AT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF92-3009 Ryhmät AJ22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF83-3005 Ryhmät AJ22 AS22 AT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU63-3049 Ryhmät AS23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU63-3050 Ryhmät AT23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU63-3051 Ryhmät AJ23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF89-3007 Ryhmät AS22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF89-3008 Ryhmät AT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF89-3009 Ryhmät AJ22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE57-3029 Ryhmät A24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE57-3030 Ryhmät A24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE57-3031 Ryhmät A24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3033 Ryhmät A24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3034 Ryhmät A24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3035 Ryhmät A24C
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EI19-3036 Ryhmät AK24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE70-3019 Ryhmät AJ22 AS22 AT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU69-3054 Ryhmät AS23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU69-3055 Ryhmät AT23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU69-3056 Ryhmät AJ23
Ajoitus 21.10.2024 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3111 Ryhmät AK24A
Ajoitus 21.10.2024 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3112 Ryhmät A24A
Ajoitus 21.10.2024 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3113 Ryhmät A24B
Ajoitus 21.10.2024 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ18-3114 Ryhmät A24C
Ajoitus 21.10.2024 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00BV34-3031 Ryhmät A24A
Ajoitus 21.10.2024 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00BV34-3032 Ryhmät A24B
Ajoitus 21.10.2024 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00BV34-3033 Ryhmät A24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3036 Ryhmät A24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3037 Ryhmät A24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3038 Ryhmät A24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE45-3039 Ryhmät AK24A
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EE46-3029 Ryhmät A24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3022 Ryhmät AT23 AS23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE47-3023 Ryhmät AT23 AS23
Ajoitus 19.08.2024 - 28.02.2025 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3154 Ryhmät AJ22 AS22 AT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3136 Ryhmät A24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3137 Ryhmät A24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3138 Ryhmät A24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3141 Ryhmät AK24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3035 Ryhmät A24A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3036 Ryhmät A24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3037 Ryhmät A24C
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EE48-3039 Ryhmät AK24A
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EE49-3027 Ryhmät A24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF93-3010 Ryhmät AS23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU95-3013 Ryhmät AS22
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00BU62-3052 Ryhmät A24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3025 Ryhmät AS23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3026 Ryhmät AT23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG24-3027 Ryhmät AJ23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MA00DH66-3036 Ryhmät A24B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MA00DH66-3037 Ryhmät A24C
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3034 Ryhmät AK24A
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EG02-3036 Ryhmät A24C
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF81-3004 Ryhmät AT22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF80-3003 Ryhmät AT22