Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Laajuus:
30 op

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Tunnus
(TE7A23S)
Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Tunnus
(TE7A22S)
Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Tunnus
(TE7A21S)
Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Tunnus
(TE7A20S)
Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Tunnus
(TE7A19S)
Ilmoittautumisaika

01.01.2020

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Timo Kiravuo
Opiskelijaryhmät
 • TE7A23S
  Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija on sisäistänyt kyberturvallisuuden merkityksen. Hän tuntee kyberturvallisuusstrategioiden tilanteen eri yhteyksissä, osaa tehdä kyberturvallisuussuunnitelman ja osaa luokitella eri haavoittuvuudet. Lisäksi hän osaa määrittää kyberuhkien merkityksen ja yleiset periaatteet kyberuhkien torjuntaan eri aloilla. Opiskelija osaa myös tietoturvapolitiikan toteuttamisen periaatteet.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kyberturvallisuuden peruskäsitteisiin, tietoturvasuunnittelmaan, kyberturvallisuussuunnitelman laatimiseen ja tietoverkkojen yleisiin turvallisuuskäytäntöihin. Kussin aikana tarkastellaan myös kyberuhkia ja kyberuhkien torjuntaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

01.01.2020

Ajoitus

18.03.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Hannu Peltonen
Opiskelijaryhmät
 • TE7A23S
  Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa perehtyä kyberturvallisuuden liiketoimintaan ja tärkeimpiin palveluihin sekä osaa kyberturvallisuusyrittäjyyden perusteet. Hän osaa myös laatia tietoturva-auditoinnin kohteena olevasta yrityksestä ja antaa suosituksia sen parantamiseksi. Opiskelija osaa myös ohjeistaa käyttäjiä sosiaalisen manipuloinnin vaarojen tunnistamiseen sekä tunnistaa ja hallitsee ostopalveluihin liittyvät kyberturvallisuusriskit.

Sisältö

Kurssin aikana perehdytään tietoturvapalveluihin, yrittäjyystaitoihin, tietoturva-auditoinnin suorittamiseen, palvelujen tuottamiseen ja tietojärjestelmien käyttäjien ohjeistamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

01.01.2020

Ajoitus

28.08.2023 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Ville Jääskeläinen
Opiskelijaryhmät
 • TE7A23S
  Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan oppija tietää miten kyberturvallisuusprojekti suunnitellaan ja toteutetaan tuotantoympäristössä. Lisäksi opiskelija oppii projektinhalinnan, tuotekehityksen, palvelutuotannon ja soveltavan tutkimuksen perusteet. Projektin aiheena voi olla tutkimushanke, tuotekehitys, liiketoimintaprojekti tai tekninen kehityshanke.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan projektinhallintaa, palvelujen tuottamista sekä soveltaa tutkimusta ja kehitystyön menetelmiä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

01.01.2020

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Kimmo Sauren
Opiskelijaryhmät
 • TE7A23S
  Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa tarkastella omia tietojärjestelmiään hyökkääjän näkökulmasta. Hän osaa tutkia tietojärjestelmiä ja löytää sieltä mahdollisia hyökkäyskohteita. Opiskelija osaa käyttää yleisimmin käytössä olevia työkaluja haavoittuvuuksien paikantamiseen.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan hyökkäävän kybertuvallisuuden perusteet, kyberhyökkäyksen periaatteellinen rakenne ja kyberhyökkäyksien perusperiaatteet. Kurssilla tutustutaan myös yleisimpiin tietoturvan testausmenetelmiin ja kyberhyökkäyksissä käytettäviin ohjelmistoihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

01.01.2020

Ajoitus

18.03.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Jarno Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • TE7A23S
  Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa suojata ICT-järjestelmiä kyberuhkilta. Hän ymmärtää käyttöjärjestelmien kovettamisen ja sovellustason kyberturvallisuuden. Opiskelija osaa suojata erikoistuneet järjestelmät, kuten teollisen internetin komponentit. Opintojakson suoritettuaan hän osaa myös havaita jo tapahtuneen tunkeutumisen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään puolustavan kyberturvallisuuden teoriaan, kyberhyökkäyksen rakenteeseen, teollisen internetin yleisiin ominaisuuksiin, tunkeutumisen havaitsemiseen ja vastatoimiin. Kurssi sisältää myös tietojärjestelmien kovettamiseen, sovellusten tietoturvaan ja suojasmenetelmiin perehtymistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

01.01.2020

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Erik Pätynen
Opiskelijaryhmät
 • TE7A23S
  Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa tunnistaa ja poistaa tietoverkkoja kohtaavat kyberturvallisuusuhat sekä käyttää palomuurien, hyökkäyksen tunnistusjärjestelmien ja verkon hallintajärjestelmien kehittyneitä ominaisuuksia tietoverkkojen puolustamiseen ja kyberuhkien havaitsemiseen. Hän tunnistaa Internetin kautta tulevat kyberuhkat, kuten palvelunestohyökkäykset ja osaa puolustautua niitä vastaan.

Sisältö

Kurssin aikana perehdytään tietoverkkojen suojaamiseen, tunkeutumisen havaitsemiseen, kyberhyökkäyksissä käytettäviin menetelmiin ja kyberhyökkäysten ehkäisemiseen tietoverkoissa.

Aika ja paikka

Etäopetus iltaisin ko 17-20.45

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.