Siirry suoraan sisältöön

Konservoinnin tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Konservaattori (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Pakolliset harjoittelu ajoittuvat toisen ja kolmannen vuoden keväälle.
Koulutuksen aikana tehdään yhteistyöhankkeita museoiden, konservointiyritysten sekä julkisen hallinnon kanssa. Yhteistyötä työelämän ja Metropolian muiden koulutusalojen kanssa toteutetaan myös Innovaatioprojektin (10 op) sekä muiden projektiopintojen yhteydessä.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä ( http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/)
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

ylempi AMK-tutkinto

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet

Tutkinnon profiili

Konservointi on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on kulttuuriperinnön säilyttäminen. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointi jaetaan tekniseen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävään eli ennaltaehkäisevään konservointiin.
Konservoinnissa on valittavana kuusi eri suuntautumisvaihtoehtoa; esine-, huonekalu-, interiööri-, tekstiili-, paperi- ja maalaustaiteen konservointi.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Konservaattori työskentelee museoissa, konservointikeskuksissa, arkistoissa, kirjastoissa, säätiöissä, projekteissa ja yliopistoissa tai itsenäisenä konservointialan yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus antaa opiskelijalle laajat taustatiedot taide- ja kulttuurihistoriasta, kemiaan ja biologiaan pohjautuvasta materiaalitutkimuksesta, teknologiaopinnoista ja museologiasta sekä eri konservointimenetelmistä.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset 240 op:n opinnot suoritettuna.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintojen aikana kansainväliseen vaihtoon ja/tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopinnot.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kirsi Perkiömäki
Tutkintovastaava
040 186 8443
kirsi.perkiomaki@metropolia.fi
PL 4072
00079 Metropolia

Konservointi
Tunnus
(KXA24S1)
Konservointi
Tunnus
(KXA23S1)
Konservointi
Tunnus
(KXA22S1)
Konservointi
Tunnus
(KXA21S1)
Konservointi
Tunnus
(KXA20S1)

Ajoitus 22.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH05-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 31.08.2023 - 29.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3017 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 31.08.2023 - 29.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE98-3018 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 04.12.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FH10-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KI00FN41-3001 Ryhmät AVOINAMK_S23_KXA
Ajoitus 05.09.2023 - 15.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00FH12-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 04.06.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus KI00FT17-3001 Ryhmät AVOINAMK_K24_KXA
Ajoitus 25.09.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00FH13-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 08.04.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH14-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 24.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00FA26-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 26.10.2023 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus KX00EO50-3001 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 11.09.2023 - 09.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED82-3001 Ryhmät KXA20S1
Ajoitus 12.02.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EO64-3001 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 07.05.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KI00FS22-3001 Ryhmät AVOINAMK_K24_KXA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KI00FN70-3001 Ryhmät KXA20S1 KXA20S2
Ajoitus 18.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EB94-3001 Ryhmät KXA20S1
Ajoitus 25.10.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED76-3001 Ryhmät KXA20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3088 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 25.01.2024 - 16.02.2024 Toteutuksen tunnus KX00FA33-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 26.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00FA34-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 04.10.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00FH20-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EQ03-3001 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 09.01.2024 - 15.02.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH21-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 18.01.2024 - 06.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EC15-3001 Ryhmät KXA20S1
Ajoitus 22.08.2023 - 01.09.2023 Toteutuksen tunnus KX00FH03-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 10.11.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FA31-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 26.01.2024 Toteutuksen tunnus KX00FA32-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 12.09.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FA30-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 29.02.2024 - 28.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH18-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 05.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FA29-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EO60-3001 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EC11-3001 Ryhmät KXA20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 25.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH11-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 13.11.2023 - 16.01.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH17-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 27.11.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KD00FL22-3001
Ajoitus 05.09.2023 - 07.11.2023 Toteutuksen tunnus KD00FJ08-3001
Ajoitus 09.01.2024 - 05.03.2024 Toteutuksen tunnus KD00FJ08-3002
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EP15-3002 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00EQ44-3001 Ryhmät KXA21S2
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EP16-3001 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KI00FI79-3001
Ajoitus 04.09.2023 - 09.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED79-3001 Ryhmät KXA20S1
Ajoitus 09.01.2024 - 08.02.2024 Toteutuksen tunnus KX00EO41-3001 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 10.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00FR76-3001 Ryhmät KXA24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00FR75-3001 Ryhmät KXA24S1
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00FR87-3001 Ryhmät KXA24S1
Ajoitus 27.08.2024 - 25.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH15-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 02.12.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00FR77-3001 Ryhmät KXA24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 28.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH16-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 24.10.2024 - 28.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00FA36-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 02.12.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00FA37-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 04.09.2024 - 24.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EO42-3001 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00EP14-3001 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 29.08.2024 - 09.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EO61-3001 Ryhmät KXA21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3148 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00FR84-3001 Ryhmät KXA24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 12.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00FA35-3001 Ryhmät KXA22S1
Ajoitus 21.08.2024 - 05.09.2024 Toteutuksen tunnus KX00FR74-3001 Ryhmät KXA24S1
Ajoitus 02.12.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH25-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 28.08.2024 - 02.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH22-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 11.11.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH23-3001 Ryhmät KXA23S1
Ajoitus 03.10.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00FH19-3001 Ryhmät KXA23S1