Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintosääntö:
>>

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOT:illa tarkoitetaan hyväksilukemisen, korvaamisen ja muilla tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. AHOT perustuu työelämä- ja osaamislähtöiseen opetussuunnitelmaan. Tunnistettava osaaminen tulee olla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista.
Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea niin halutessaan aiemmin hankitun osaamisen perusteella osaamisen tunnustamista ja saada siitä hyväksilukupäätös opintojaksokokonaisuudesta tai sen osasta.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) on osa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS). Tällaisen osaamisen tunnustamista haetaan ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisella hakemuksella. Opintojen suunnittelun ohjaus toteutuu HOPS -keskustelussa opettajatutorin kanssa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
>>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka osaavat uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa.
Tutkinto-ohjelman painoalana lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiperheiden palvelujen monialainen tuottaminen sekä tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustava kehittäminen kaupunkiympäristössä. Tutkinnon opinnoissa vahvistetaan osaamista, jota tarvitaan lasten ja perheiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi sekä ongelmia ehkäisevässä ja varhaisessa tukemisessa. Uudenlaista osaamista edellyttää myös kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta korostava moniammatillinen työote sekä taito auttaa vaikeissa elämänolosuhteissa kasvavia lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opintoihin ei sisälly opiskelijavaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
· geronomi (AMK),
· sosionomi (AMK)

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy esimerkiksi työelämälähtöisiä tehtäviä, verkko-opetusta, opinto- ja kirjallisuuspiirejä, seminaareja ja alan asiantuntijoiden luentoja. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Opinnot voi toteuttaa työn ohessa ja ne kestävät keskimäärin 2 vuotta.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mona Laine
Puh. +358 50 597 7566
Email: mona.laine(at)metropolia.fi

Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0924S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0923S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0922S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0921S6)
Sosiaaliala (ylempi AMK)
Tunnus
(S0920S6)

Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DM70-3007 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.01.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH19-3007
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00EQ95-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER26-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER29-3002 Ryhmät S0922S6
Ajoitus 29.08.2023 - 28.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER25-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 11.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FI15-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00EQ93-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EW24-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER34-3002 Ryhmät S0922S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER31-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER32-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ER33-3002 Ryhmät S0922S6
Ajoitus 01.01.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER28-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER27-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DO57-3019
Ajoitus 02.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DO57-3020
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EQ92-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER30-3002 Ryhmät S0922S6
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00DM70-3008 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00EQ95-3004 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER26-3004 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER29-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER25-3004 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FI15-3002
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00EQ93-3004 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EW24-3004 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3032 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00ER34-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ER33-3003 Ryhmät S0923S6
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00ER28-3004 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00ER27-3004 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EQ92-3004 Ryhmät S0924S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00ER30-3003 Ryhmät S0923S6