Siirry suoraan sisältöön

Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa muun muassa yliopiston jatko-opinnoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä ja AHOT-ohjeissa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/ylemmat-amk-tutkinnot/hoitotyon-kehittaminen-ja-johtaminen

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Hoitotyön kehittämisen ja johtamisen (YAMK) tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen aikana vahvistat osaamista, joka valmistaa sinut uudistamaan sekä johtamaan ja kehittämään omaa työtäsi.
Hoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä potilaiden hoidon kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus myös syventää osaamistaan oman työympäristönsä tai hoitotyön taustansa mukaisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv- matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Erityispääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu niille, joilla on hoitotyön soveltuva pohjakoulutus ja työkokemus (kts. hakuohjeet) sekä haluavat työskennellä kliinisessä asiantuntijatehtävissä ja/tai tutkimus-, opetus- ja johtamistehtävissä. Hakuohjeet: https://www.metropolia.fi/en/academics/applying/joint-application

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot. Opintojen kesto 1,5-2 v.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Kirsi Talman
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Development and Leadership of Nursing (englanniksi)
Tunnus
(S2724S6)
Master's Degree Programme in Development and Leadership of Nursing (Ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(S2723S6)

Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Code S000FC88-3001 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 23.10.2023 - 01.12.2023 Code S000FC89-3001 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 04.04.2024 - 15.05.2024 Code S000FC92-3001 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 06.02.2024 - 12.06.2024 Code S000FC93-3001 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 30.10.2023 - 24.11.2023 Code S000FC91-3001 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 14.03.2024 - 17.05.2024 Code S000CP32-3014 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 11.09.2023 - 27.10.2023 Code S000FC90-3001 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Code XX00EJ16-3061 Ryhmät S2723S6 S2423S6 L0523S6 S1123S6 T1423S6
Ajoitus 07.11.2024 - 10.12.2024 Code S000FC88-3002 Ryhmät S2724S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code S000FC92-3002 Ryhmät S2724S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code S000FC98-3001 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 31.10.2024 - 31.12.2024 Code S000FC99-3001 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code S000FC89-3002 Ryhmät S2724S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code S000FC94-3001 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code S000FC90-3002 Ryhmät S2724S6
Ajoitus 03.09.2024 - 08.11.2024 Code XX00EJ16-3098 Ryhmät T1424S6 S2424S6 L0524S6 S2524S6A S2724S6 S2524S6B S1124S6 S2524S6