Siirry suoraan sisältöön

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. YAMK-tason tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus ennen YAMK-opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin.

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa tehdään kiinteää yhteistyötä teatteri- ja tapahtuma-alan eri toimijoiden kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:

https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot

Jatko-opinnot

• hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
• hakukelpoinen yliopistoon riippuen haettavan yliopiston hakuehdoista

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma on esitys- ja teatteritekniikan moniosaajuuden rohkea uudistaja ja nopeasti muuttuvan alan osaamisen ja toiminnan vastuullinen kehittäjä. Metropolian tutkintokoulutuksessa on verkostoiduttu hyvin kotimaisten esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisen alan yritysten, organisaatioiden, järjestöjen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisen alan asiantuntija-, johtamis- ja esihenkilö- sekä kehittämistehtävissä:
• yritysten ja organisaatioiden kehittäminen
• tuotantoprosessien suunnittelu ja johtaminen
• esihenkilötehtävät
• tutkimus- ja kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen.

Keskeiset oppimistulokset

Esitys- ja teatteritekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää opiskelijan asiantuntijuutta sekä kehittää opiskelijan omaa ja organisaation osaamista esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan toimintaympäristössä. Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan tuotantoprosessien suunnittelussa, teknis-taiteellisen toiminnan johtamisessa sekä organisaation toiminnan ja osaamisen kehittämisessä. Koulutus mahdollistaa alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Valmistuminen

Koulutuksesta valmistuminen edellyttää, että opinnot on suoritettu esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman YAMK-opetussuunnitelman ja yleisten tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat medianomi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisen tai muun soveltuvan alan työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7. mennessä.

Katso tarkemmat hakuohjeet ja valintaperusteet hakusivustolta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja.

Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu oma arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä erilaisista työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Mikko Pirinen, tutkintovastaava
mikko.pirinen@metropolia.fi

Esitys- ja teatteritekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(K1324K6)
Esitys- ja teatteritekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(K1322S6)

Ajoitus 09.01.2024 - 03.04.2024 Toteutuksen tunnus K000FK00-3001 Ryhmät K1324K6
Ajoitus 13.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus KM00FJ95-3001
Ajoitus 16.01.2024 - 14.05.2024 Toteutuksen tunnus K000FK02-3001 Ryhmät K1324K6
Ajoitus 27.03.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3093 Ryhmät K1324K6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus K000EZ94-3002 Ryhmät K1324K6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3018 Ryhmät K1324K6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus K000FK06-3001 Ryhmät K1324K6