Siirry suoraan sisältöön

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusarkkitehti (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Rakennusarkkitehdin tutkintoon kuuluu 30 opintopistettä työharjoittelua. Kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden lopussa on 10 opintopisteen laajuinen työharjoittelu. Ensimmäinen työharjoittelu suoritetaan rakennustyömaalla ja kaksi muuta suunnittelutyössä tai rakennustuotannossa tai- ohjauksessa.
Rakennusarkkitehtuurin kursseista osa tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Näistä laajin on 10 opintopisteen Innovaatioprojekti niminen kurssi, jossa opiskelijat suorittavat itsenäisen projektin yhdessä yrityksen kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.
Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Rakennusarkkitehdin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea teknillisten yliopistojen arkkitehtuurin maisteritason opintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (=AHOT) noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun yleisiä periaatteita.
Rakennusarkkitehtuurin opintojaksoissa otetaan pääasiassa huomioon rakennussuunnitteluun liittyvää osaamista.

Tutkinnon profiili

Rakennusarkkitehdin tutkinnossa opiskelija saavuttaa alemman korkeakoulututkinnon tason rakennussuunnittelijalta vaadittavat taidot. Opintojen aikana opiskelija voi suuntautua korjausrakentamiseen, rakentamistalouteen tai uudisrakennusten suunnitteluun

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Rakennusarkkitehdit työskentelevät mm. suunnittelutoimistoissa, julkishallinnossa, rakennusliikkeissä, rakennuttamistoimistoissa tai yrittäjinä.
Rakennusarkkitehti (amk) täyttää vaadittavan työkokemuksen jälkeen laissa suunnittelijalta vaadittavan kelpoisuuden Vaativaan suunnittelutehtävään.
Katso: Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 e § (41/2014), Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta.
Rakennusarkkitehdin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:
• pienten ja keskisuurien uudisrakennusten suunnittelu sekä toimiminen avustavana suunnittelijana suurissa hankkeissa
• korjausrakentamisen suunnittelu ja kuntotutkimukset
• rakennusteollisuuden suunnittelutehtävät
• rakennussuunnittelun projektinhallinta ja rakennuttaminen
• rakentamisen valvontatehtävät

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus tuottaa rakennussuunnittelijoita, joilla on myös vahva tekninen osaaminen.
Rakennusarkkitehdin koulutuksessa yhdistyy teknillinen, taiteellinen ja taloudellinen osaaminen. Koulutuksessa harjaannutetaan myös ammatissa tärkeitä yhteistyö- ja viestintätaitoja.
Rakennusarkkitehdin koulutuksessa opintopolkuun sisältyy suunnitteluosaamisen lisäksi opintoja rakentamisen historiasta, rakennesuunnittelusta, talotekniikasta, rakentamistaloudesta ja projektinhallinnasta sekä taide- ja sommitteluopintoja. Perusopintoihin liittyvät kiinteästi tietotekniikan ja tietomallintamisen kurssit sekä kieli- ja viestintäopinnot.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 240 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon Metropolia ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Erityispääsyvaatimukset

Rakennusarkkitehti haku on valtakunnallisessa yhteishaussa. Hakuohjeet löytyvät Metropolian sivuilta.
Kaikki hakukelpoiset hakijat saapuvat valintakokeeseen. Hakukelpoisuus määritellään kuten yleisesti ammattikorkeakouluopinnoissa.
Rakennusarkkitehtikoulutuksen valintakokeeseen saapuvat osallistuvat hakusivujen ohjeiden mukaisesti sekä AMK-valintakokeeseen että valtakunnalliseen rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeeseen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokopäiväopintoina. Opinnot vaativat täysiaikaista läsnäoloa luennoilla ja harjoituksissa.
Metropolian rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se mahdollistaa opiskelun joustavuuden. Omaa tietokonetta tullaan käyttämään sekä Metropolian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Kaisa Hyyti
p. 040 648 2533
kaisa.hyyti@metropolia.fi

Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR24S1)
Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR23S1)
Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR22S1)
Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR21S1)
Rakennusarkkitehtuuri
Tunnus
(TXR20S1)

Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00FH53-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ29-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ63-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ37-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00FG44-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ62-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ36-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 01.12.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3074 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 01.04.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3130 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ67-3008 Ryhmät TXR20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00FG30-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00FG96-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ50-3008 Ryhmät TXR20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ51-3008 Ryhmät TXR20S1
Ajoitus 06.11.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ52-3007 Ryhmät TXR20S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00FH66-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ44-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ45-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00CY88-3006 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ47-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ48-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00CY89-3005 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ33-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ34-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00DT12-3002 Ryhmät TXR20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00DT13-3002 Ryhmät TXR20S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00DT14-3002 Ryhmät TXR20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ35-3011 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 06.05.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG35-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG36-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ64-3011 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FM82-3001
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00FF93-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00FF92-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 25.09.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus TX00FJ52-3001
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ38-3008 Ryhmät TXR20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00FG31-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ25-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DH37-3007
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EV58-3003
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ65-3011 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ66-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ21-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ22-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ39-3008 Ryhmät TXR20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BZ27-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ37-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG44-3002 Ryhmät TXR24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ36-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TR00BZ67-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG30-3003 Ryhmät TXR24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG96-3002 Ryhmät TXR24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ50-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ51-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FH61-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ47-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00CY89-3006 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG92-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00DT12-3003 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00DT13-3003 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG38-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG73-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FF93-3002 Ryhmät TXR24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FF92-3002 Ryhmät TXR24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FH68-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ38-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG31-3002 Ryhmät TXR24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00FG32-3001 Ryhmät TXR23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ21-3010 Ryhmät TXR22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ39-3009 Ryhmät TXR21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TR00BZ27-3010 Ryhmät TXR22S1