Siirry suoraan sisältöön

Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Muusikko (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus ennen YAMK-opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai organisaatiotason haasteisiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

YAMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan aiempi osaaminen ja/tai korkeakoulutasoiset opintosuoritukset on mahdollista lukea hyväksi osaksi tutkintoa.

Tutkinnon profiili

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Ks. opetussuunnitelma

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Musiikkipedagogi (YAMK) ja muusikko (YAMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, asiantuntijatyön edellyttämät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteena on:
- kehittää muusikon ja musiikkipedagogin ajankohtaisiin ja ennakoitaviin työtehtäviin liittyvää asiantuntijuutta.
- vahvistaa musiikkialan kehittämistyössä tarvittavaa osaamista.
- tukea ajankohtaisiin haasteisiin vastaavien kehittämisprojektien suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.
- edistää erityisosaamista vaativaa musiikkialan kehittämistä.

Valmistuminen

Hyväksytyt opintosuoritukset

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Lyhyt opiskelijavaihto tai opintomatka voidaan sisällyttää opintoihin.

Erityispääsyvaatimukset

Musiikin tutkinto-ohjelman valintakoe.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia Amk:n tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opiskelija voi valita oman ammatillisen kehittymisensä kannalta tarpeellisia opintoja.

Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, työpajoista, vertaisryhmätyöskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0824S6)
Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0823S6)
Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0822S6)
Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0821S6)
Musiikki (ylempi AMK)
Tunnus
(K0820S6)

Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus K000EQ13-3003 Ryhmät K0823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus K000EQ09-3003 Ryhmät K0823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus K000EQ12-3003 Ryhmät K0823S6
Ajoitus 31.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus K000EA24-3003
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3007 Ryhmät K0823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus K000EQ15-3002 Ryhmät K0822S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3080 Ryhmät K0823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus K000EQ11-3003 Ryhmät K0823S6