Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Industrial Management

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnossa ei ole pakollista harjoittelua. Opiskelijat päässääntöisesti työskentelevät opintojen aikana ja opintoihin liittyvät tehtävät ovat opiskelijoiden omasta organisaatiosta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Degree_Regulations_2018_.pdf

Jatko-opinnot

Tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan yliopistossa joko Suomessa tai ulkomailla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa.

Tutkinnon profiili

Insinööri (Yamk) on yhden vuoden tutkinto, joka voidaan suorittaa neljävuotisen insinööri (amk)-tutkinnon jälkeen. Insinööri (Yamk) tutkinnon tuottama pätevyys rinnastetaan DI-tutkintoon julkishallinossa. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tuotantotalouden ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet työskentelevät tyypillisesti asiantuntijoina ICT-, logistiikka- tai valmistavan alan yrityksissä. Tutkinnon suorittaneet ovat usein esimiesasemassa johtaen tiimejä tai keskijohdossa.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon suorittaneet ovat tuotantotalouden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet joko palvelujen johtamiseen tai logistiikan johtamiseen. Opintojen aikana oipiskelijoille kehittyy kyky arvioida toimintaympäristöään analyyttisesti ja kriittisesti etsien mahdollisuuksia parantaa liiketoiminnan eri osa-alueita.

Valmistuminen

Kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi anoa valmistumista.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Ei sisällä vaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Katso lisätiedot hakemisesta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-aikuiset-tekniikka-ja-liikenne/industrial-management-meng/

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Arviointikriteerit on esitetty: http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Opinnot suoritetaan opintojaksoilla tai projektina. Opetus on toteutettu kontakti- ja itsenäisenä opiskeluna.

Tutkinto-ohjelman vastaava

TkT Juha Haimala
+358 40 678 6776
Head of Industrial Management Department
Email firstname.lastname@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1524S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1523S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1522S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1521S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1520S6)

Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Code T100DR73-3005 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Code TY00CZ21-3008 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Code TY00EX11-3002 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Code TY00EV23-3004 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 01.09.2023 - 31.07.2024 Code TY00CE76-3013 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 01.09.2023 - 31.07.2024 Code TY00CE77-3010 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 01.09.2023 - 31.07.2024 Code TY00CE75-3011 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 23.10.2023 - 31.07.2024 Code TY00DN01-3008 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 08.09.2023 - 14.11.2023 Code T100DL50-3006 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 30.09.2023 - 31.12.2023 Code TY00CO29-3010 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Code T100CE29-3012 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 14.10.2023 - 31.12.2023 Code T100DR72-3005 Ryhmät T1523S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code T100DR73-3006 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code TY00CZ21-3009 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code TY00EX11-3003 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code TY00EV23-3005 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.09.2024 - 31.07.2025 Code TY00CE76-3014 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.09.2024 - 31.07.2025 Code TY00CE76-3015 Ryhmät T1524S6-2 LT6724K
Ajoitus 01.09.2024 - 31.07.2025 Code TY00CE77-3011 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.09.2024 - 31.07.2025 Code TY00CE75-3012 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.09.2024 - 31.07.2025 Code TY00DN01-3009 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code T100DL50-3007 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code TY00CO29-3013 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code T100CE29-3013 Ryhmät T1524S6
Ajoitus 12.10.2024 - 29.12.2024 Code T100DR72-3006 Ryhmät T1524S6