Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Industrial Management

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnossa ei ole pakollista harjoittelua. Opiskelijat päässääntöisesti työskentelevät opintojen aikana ja opintoihin liittyvät tehtävät ovat opiskelijoiden omasta organisaatiosta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Degree_Regulations_2018_.pdf

Jatko-opinnot

Tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan yliopistossa joko Suomessa tai ulkomailla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa.

Tutkinnon profiili

Insinööri (Yamk) on yhden vuoden tutkinto, joka voidaan suorittaa neljävuotisen insinööri (amk)-tutkinnon jälkeen. Insinööri (Yamk) tutkinnon tuottama pätevyys rinnastetaan DI-tutkintoon julkishallinossa. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tuotantotalouden ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet työskentelevät tyypillisesti asiantuntijoina ICT-, logistiikka- tai valmistavan alan yrityksissä. Tutkinnon suorittaneet ovat usein esimiesasemassa johtaen tiimejä tai keskijohdossa.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon suorittaneet ovat tuotantotalouden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet joko palvelujen johtamiseen tai logistiikan johtamiseen. Opintojen aikana oipiskelijoille kehittyy kyky arvioida toimintaympäristöään analyyttisesti ja kriittisesti etsien mahdollisuuksia parantaa liiketoiminnan eri osa-alueita.

Valmistuminen

Kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi anoa valmistumista.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Ei sisällä vaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Katso lisätiedot hakemisesta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-aikuiset-tekniikka-ja-liikenne/industrial-management-meng/

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Arviointikriteerit on esitetty: http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Opinnot suoritetaan opintojaksoilla tai projektina. Opetus on toteutettu kontakti- ja itsenäisenä opiskeluna.

Tutkinto-ohjelman vastaava

TkT Juha Haimala
+358 40 678 6776
Head of Industrial Management Department
Email firstname.lastname@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1523S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1522S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1521S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1520S6)
Master's Degree Programme in Industrial Management (englanniksi)
Tunnus
(T1519S6)
Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • James Collins
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palvelujen merkityksen, ja erityisesti asikasnäkökulman palveluissa, ja miten yritys voi erottautua palveluluilla. Opiskelija oppii asiakaskeskeisyyden vaikutuksen liiketoiminnan johtamiseen, liiketoimintamalliin ja liiketoiminnan prosesseihin. Opiskelija osaa käyttää käytänteitä ja osaa käyttää tyypillisiä asiakaskokemuksen analysointi- ja kehitystyökaluja.

Sisältö

Asiakaskokemus
Kohti asiakassuutautunutta organisaatiota
Asiakaskokemuksen hallinta
Organisaation sitoututtaminen asiakaskokemuksen tuottamis

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus täyttää useimmat edellä esitetyistä kriteereistä ja täyttää ne kolmessa tai useammassa hyvin tai erittäin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

60 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Timo Hietala
 • Jarmo Toivanen
Vastuuhenkilö

Sami Sainio

Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa mallintaa, kuvata ja mitata liiketoimintaprosessia ja tunnistaa suorituskyvyn parantamisen kannalta oleelliset tekijät ja ehdottaa niille parannuskeinoja.

Sisältö

Prosessien mallintamisen menettelyt
Prosessien mittaaminen
Prosessien suorituskyvyn parantaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Rainer Leminen
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Students understand, what “Data-driven refers to: the utilization of data to inform or enhance processes, decision making, and even the revenue model, and they see the importance of using systematically and methodically data to power business decisions. Students also see the possibilities to gain competitive advantages by efficiently utilizing data in the business. Students also gain the basic understanding on SAP's data management capabilities.

Sisältö

- Tuotannonohjausjärjestelmän tarjoama tieto
- Tiedolla johtaminen
- Analytiikan käyttökohteet (operatiivinen, taktinen/strateginen)
- Interaktiivinen raportointi
- Analytiikkatyökalut ja metodit

Opetusmenetelmät

Etänä Zoomissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Essee

Lisätietoja opiskelijoille

Ei lähiopetusta, opetus 100% Zoomissa. Ei läsnä-olovelvoitetta, tehtävät saatavilla Moodlessa.
Tehtävät tulee palauttaa kurssin lopussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus täyttää useimmat edellä esitetyistä kriteereistä ja täyttää ne kolmessa tai useammassa hyvin tai erittäin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Sami Sainio
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Ymmärtää liketoiminta-analytiikan keskeiset käsitteet ja terminologian
• Osaa tunnistaa tiedon laadun ja osaa kysiä oikeaa tietoa
• Ymmärtää liiketoiminta-analytiikan strategisen merkityksen
• Osaa valita soveltuvat analyysimenetelmät ja tekniikat liiketoimintaongelmien ratkaisuihin
• Osaa tiivistää, visualisoida tietoa ja kehittää näkemyksiä kriittisen ajattelun pohjaksi
• Tuntee tiedon visualisoinnin periaatteet ja osaa käyttää keskeisiä työkaluja
• Osaa kommunikoda näkemyksiä liiketoimintaan menestyksellisesti

Sisältö

• Keskeiset analysointitaidot
• Tiedon analyysien tulosten selittäminen ja tulkinta sekä päätöksenteko tulosten pohjalta
• Visualisointi Tableau-ohjelmalla
• Liiketoiminta-analytiikka liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus täyttää useimmat edellä esitetyistä kriteereistä ja täyttää ne kolmessa tai useammassa hyvin tai erittäin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Esitietovaatimukset

Yleiset tietokoneen käyttötaidot ja esimerkiksi kokemus Microsoft Excel:stä hyödyksi mutta ei pakollinen

Ilmoittautumisaika

02.08.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Sonja Holappa
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opinnäytetyön kirjoitusklinikassa tuotetaan Master's-työ yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka on perusteltu, yhtenäinen kokonaisuus ja vastaa ulkoasultaan tutkimusraporttia. Englannin kieli on selkeää.

Sisältö

Klinikoissa tuotetaan työstä useita versioita, joista annetaan palaute. Palaute johtaa seuraavaan parannettuun versioon.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Esitietovaatimukset

Suoritettu insinöörityö sekä yli kolmen vuoden työkokemus.

Lisätiedot

Opintojako arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.01.2020

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Timo Hietala
 • James Collins
 • Thomas Rohweder
 • Sami Sainio
 • Sonja Holappa
 • Mari Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2019)
Osaamistavoitteet:
? Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.
? Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.
? Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.
? Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.
? Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.
? Opiskelija laatii kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestii kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.
? Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin kaikki vaiheet, aiheen valinta, tutkimus- ja kehittämisprosessi, opinnäytetyön raportointi sekä tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opetussuunnitelman liittenä olevan arviointikehikon mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opetussuunnitelman liittenä olevan arviointikehikon mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opetussuunnitelman liittenä olevan arviointikehikon mukaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opetussuunnitelman liittenä olevan arviointikehikon mukaan.

Esitietovaatimukset

Insinööritason opinnäytetyö suoritettu ja kolmen vuoden työkokemus.

Lisätiedot

Henkilökohtaista lopputyöprosessia ohjaavat tekijän oma työskentely, tutkimustaitojen soveltaminen, tutkimusklinikoiden ohjaus ja kirjoitusklinikoiden prosessinohjaus.

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Timo Hietala
 • James Collins
 • Thomas Rohweder
 • Sami Sainio
 • Sonja Holappa
 • Mari Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Tutkimusklinikat ovat seminaarimuotosisa tilaisuuksia, jossa kukin osallistuja pitää lyhyen tilanneraportin. Niitä kukin opiskelija pitää kustakin työnsä vaiheesta (GATE), joita on seitsemän. Tätä seuraa avoin usean ohjaajan ja vertaisopinnäytetyöntekijöiden kanssa käytävä palautekeskustelu, jonka pohjalta osallistuja parantaa ehdotustaan ja suoritustaan.

Sisältö

Master's Thesis - tutkimusklinikat koostuvat seitsemästä vaiheesta (GATE). Kukin tarksatuspiste sisältää:

1) Vaiheen opetusosa (esim. vaihe 3: Current State Analysis (CSA)
2) Tapaaminen pääohjaajan ja prosessiohjaajan kanssa
3) tehtävä (tilanneraportti ja palautekeskustelu)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Esitietovaatimukset

Insinööritutkinto tai vastaava sekä vähintään 3 vuoden työkokemus.

Lisätiedot

Tutkimusklinikat on integroitu yksilön Master's Thesis- opinnäytetyöskentelyn, soveltavan tutkimusmetodiikan ja Thesis Writing -klinikoiden kanssa.

Opintojako arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

23.10.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Timo Hietala
 • James Collins
 • Thomas Rohweder
 • Sami Sainio
 • Sonja Holappa
 • Mari Hiljanen
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy tuotantotalouden tutkimus - ja kehitystyön menetelmiin ja oppii soveltamaan niitä yrityksen liiketoimintaongelman ratkaisussa. Hän oppii hankkimaan tietoa eri tieteenaloilta. Opiskelija osaa eritellä tutkimusongelman sekä rakentaa ratkaisun tutkimuksellisten periaatteiden varaan.

Sisältö

Tutkimustyön periaatteet tuotantotaloudessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Lisätiedot

Opintojakso on intergroitu osaksi Master's Thesis -kokonaisuutta (30 op).

Opintojakso on hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

08.09.2023 - 14.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

60 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Timo Hietala
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tiedot ja taidot analysoida yrityksen tilinpäätöstä erilaisten liiketoiminnan kehittämisen päätösten tueksi.

Sisältö

- Analyyttinen tilinpäätös
- Kannattavuuden, pääomarakenteen ja kasvun analysointi
- Muut taloudelliset indikaattorit
- Rahavirrat, tuloksen laatu
- Luottoriski
- Yrityksen arvonmääritys

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitustyö
Business Game
Analyysiprojekti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus täyttää useimmat edellä esitetyistä kriteereistä ja täyttää ne kolmessa tai useammassa hyvin tai erittäin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

30.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Sami Sainio
 • Ira Keskitalo
Vastuuhenkilö

Sami Sainio

Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Kehittää valmiudet osallistua ja johtaa teknistä myyntiä B2B-ympäristössä

Sisältö

Technical selling skills
Managing sales in B2B environment
KPI in selling
Sales organization

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus täyttää useimmat edellä esitetyistä kriteereistä ja täyttää ne kolmessa tai useammassa hyvin tai erittäin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Timo Hietala
 • James Collins
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opiskelija kykenee kuvaamaan toimitusketjun prosessit, materiaali-, tieto- ja rahavirrat. Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien ja teknologian merkityksen, ja miten niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Toimitus- ja kysyntäketjun määritelmät
Prosessien johtaminen
Toimitusketjun integraatio ja verkostot
Tiedonhallinta
Suorituskykymittarit
Kansainvälinen toimitusketju
Lean ja ketterä johtaminen
Riskienhallinta
Toimitusketjun kehityssuunnat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus täyttää useimmat edellä esitetyistä kriteereistä ja täyttää ne kolmessa tai useammassa hyvin tai erittäin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 30.07.2022

Ajoitus

14.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Timo Hietala
 • James Collins
Opiskelijaryhmät
 • T1523S6
  Master's Degree Programme in Industrial Management ylempi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tiedot ja taidot, joita tehokas organisaation johtaminen vaatii monikulttuurisessa ja kansainvälisessä työssä. Lisäksi opiskelija ymmärtää työskentelyolosuhteisiin liittyvät haasteet.

Sisältö

Opiskelijat perehdytetään eri aihealueisiin, joita yhdistää käsite kansainvälinen työ erityisesti organisaatioiden ja yksilöiden näkökulmasta, ja lisäksi opiskelijat kytketään keskusteluun hyvästä johtamisesta. Opiskelijat myös tarkastelevat globaalin liiketoiminnan haasteita. Materiaalit (teoriat, ideat, työkalut) ovat soveltuvia kansainväliseen liiketoimintaan ja johtamisen ympäristöön.

Aihealueet:
Henkilökohtaiset ja henkilöiden väliset näkökulmat kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työssä
Yksilöllisyys, monimuotoisuus ja eroavaisuus
Yhdistäminen, omaksuminen, mukautuminen
Työskentely ja johtaminen monikulttuurisissa/kansainvälisissä perinteisissä ja virtuaalisissa tiimeissä
Kansalliset ja organisaatiokulttuurit and kultturienvälinen viestintä
Globalisaation haasteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkita ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan suoritus täyttää useimmat edellä esitetyistä kriteereistä ja täyttää ne kolmessa tai useammassa hyvin tai erittäin hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija täyttää kaikki edellä esitetyt kuusi kriteeriä ja lisäksi osoittaa vähintään kolmessa erinomaista osaamista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus täyttää vähintään kolme alla esitetystä kuudesta kriteeristä:
*opiskelija ymmärtää jakson keskeisen sisällön
*opiskelijan tuottamat kirjalliset/suulliset esitykset vahvistavat hänen ymmärtävän aineiston sisällön ja taidon valita, tulkkta ja perustella ydinviestin
*opiskelija tunnistaa liitynnät jakson keskeisten käsitteiden ja käytännön liiketoiminnan menettelyjen välillä ja osaa reflektoida, arvioida ja keskustella
*opiskelija osoittaa aloitteellisuutta, aktiivista osallistumista ja vastuuta henkilökohtaisesta ja ryhmätehtävistä
*opiskelija osaa hakea olennaista tietoa opintojakson aineiston ulkopuolelta kyseenalaistaen nykyiset menettelyt ja osoittaen lähdekriittisyyttä
*opiskelijan raportit on kirjoitettu hyvien akateemisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähteitä ohjeiden mukasiesti käyttäen täsmällisellä ja sujuvalla englannin kielellä