Siirry suoraan sisältöön

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Bioanalyytikko (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa,sen laajuus on 75 opintopistettä. Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/bioanalytiikka/

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Bioanalyytikot työskentelevät oman alansa asiantuntijatehtävissä erilaisissa terveydenhuollon laboratorioissa, lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja –ryhmissä sekä terveydenhuolto- ja laboratorioalan tuotteita valmistavissa ja markkinoivissa yrityksissä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 75 opintopistettä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen opiskelijan oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.
Suositus on, että tutkinto-ohjelmasta riippuen opiskelijavaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta yleensä vaihdon anti on sitä suurempi mitä pidemmälle ammattiopinnot ovat edenneet.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset
Näkötesti

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista (ks. Koulutuksen rakennetaulukko).
Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Heidi Stenberg
puh. +358 40 535 3388
Heidi.Stenberg@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Riitta Lumme
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ24K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ23K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ22K2)
Bioanalytiikka
Tunnus
(SXJ21K2)

Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3006
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC86-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC86-3008 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC98-3005 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC98-3006 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC96-3005 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC96-3006 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 01.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC97-3005 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC97-3006 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 21.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC93-3006 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC93-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC88-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC88-3008 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00ED01-3005 Ryhmät SXJ22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED01-3007 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00ED04-3003 Ryhmät SXJ21S1
Ajoitus 11.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED04-3004 Ryhmät SXJ22K2
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ED00-3007 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED00-3008 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ED05-3003 Ryhmät SXJ21S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED05-3004 Ryhmät SXJ22K2
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00ED06-3003 Ryhmät SXJ21S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED06-3004 Ryhmät SXJ22K2
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00ED07-3002 Ryhmät SXJ21K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED07-3003 Ryhmät SXJ21S1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC87-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC87-3008 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3019 Ryhmät SXE21K1 SXB21K1 SXB21K2 SXD22K2 SXJ20S1 SXA22S1 SXP21S1 SXM21K2
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3029 Ryhmät SXD22S2 SXM21S1 SXJ21S1 SXP22K2 SXB21S1 SXE21S1 SXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3007 Ryhmät SXJ20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3018 Ryhmät SXJ21K2
Ajoitus 01.11.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3006
Ajoitus 26.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3007
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC95-3006 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC95-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FJ65-3002
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3131 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3155 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 21.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC91-3006 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC91-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3016 Ryhmät SXM22K2 SXP22K2 SXJ22K2
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3049 Ryhmät SXM22S2 SXJ22S1 SXM22S1 SXP22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3055
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC90-3006 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC90-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC99-3007 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC99-3008 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 28.08.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3043 Ryhmät SXB21K1 SXB21K2 SXL22K1 SXA21S1 SXH21S1 SXJ21S1 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXI21S2 SXC21S2 SXP21S1 SXQ22K1
Ajoitus 22.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3109 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXH22K1 SXH22K2 SXO22S2A SXP22K2 SXB21S1 SXD21S1 SXI22K2 SXO22S1A SXC22K2 SXJ22K2 SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3111 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXM22S2 SXO22S2A SXD21S1 SXO22S1A SXO22S2B SXM22S1 SXL22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3113 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 13.02.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3137
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF11-3013 Ryhmät SXJ21K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3031 Ryhmät SXJ21S1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC92-3006 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC92-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC89-3011 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC89-3012 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 16.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3006 Ryhmät SXJ20S1
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3017 Ryhmät SXJ21K2
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC94-3006 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC94-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED03-3005 Ryhmät SXJ22K2H SXJ22K2K SXJ22K2E SXJ22K2
Ajoitus 18.03.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED03-3007 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 16.10.2023 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EG54-3002 Ryhmät SXJ21K2
Ajoitus 18.03.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EG54-3003 Ryhmät SXJ21S1
Ajoitus 02.09.2024 - 25.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3008
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FR33-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC98-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC96-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC97-3007 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC93-3008 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FR36-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED01-3008 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED04-3005 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 23.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED00-3009 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED05-3005 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 17.03.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR42-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED06-3005 Ryhmät SXJ22S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED07-3004 Ryhmät SXJ22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3039 Ryhmät SXB22K2 SXE22K1 SXM22K2 SXB22K1 SXA23S1 SXJ22K2 SXP22S1
Ajoitus 08.01.2025 - 25.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3049 Ryhmät SXE22K1 SXB22S1 SXM22S2 SXJ22S1 SXP23K2A SXP23K2B SXM22S1 SXP23K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3024 Ryhmät SXJ21S1
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3008
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC95-3008 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP45-3005 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC91-3008 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 08.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR38-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3050 Ryhmät SXJ23K2 SXM23K2 SXP23K2A SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 08.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3057 Ryhmät SXM23S1 SXJ23S1 SXP23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC90-3008 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 08.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR37-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC99-3009 Ryhmät SXJ23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3108 Ryhmät SXB22K2 SXQ23K1 SXH22S1 SXO23K1A SXO23K1B SXO23K2 SXB22K1 SXA22S1 SXL23K1 SXJ22S1 SXC22S2 SXI22S2 SXP22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3112 Ryhmät SXO23K2 SXD22K2 SXM23K2 SXK21S1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 17.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3138
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3032 Ryhmät SXJ22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC92-3008 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 17.03.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR40-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FR35-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 08.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR39-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP47-3003 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FR34-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3021 Ryhmät SXJ21S1
Ajoitus 17.03.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FR41-3001 Ryhmät SXJ24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC94-3008 Ryhmät SXJ24K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED03-3008 Ryhmät SXJ23K2
Ajoitus 21.10.2024 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00EG54-3004 Ryhmät SXJ22K2