Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Nursing

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman mukaisesti kliiniset harjoittelut yhteistyössä työelämänkumppaneiden kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (https://www.metropolia.fi/fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/) >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOTin erityisperiaatteet: Metropolian yleiset AHOT-ohjeet sekä Terveys- ja hoitoalan yhteisten opintojaksojen yhteiset AHOT-menettelyt

Tutkinnon profiili

Sairaanhoitaja: Kliininen hoitotyö ja kehittämisosaaminen. Katso tutkinnon yleinen kuvaus Metropolian hakusivustolta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/hoitotyo-sairaanhoitaja/.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä sekä perus- että erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä Suomessa ja ulkomailla.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opetus on annettu englannin kielellä.
Opiskelija on saavuttanut tutkinto-ohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä XX kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen englannin kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2013/55/EU ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset.
Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 90 opintopistettä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Mahdollista opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Erityispääsyvaatimukset

Erityispätevyysvaatimukset: Nursing: Noudatetaan Arenen suositusta seuraavin poikkeuksin:
Poikkeus 1:
Suosituksen hakukelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijoilla tulee olla vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 suomenkielentaidot ollakseen hakukelpoisia.
Poikkeus 2:
Valintakokeeseen sisältyvästä englannin kielikokeesta ei voi saada vapautusta vaan se on pakollinen kaikille.
Poikkeus 3:
Opiskelijavalinta tehdään yhdestä valintajonosta pelkän valintakoetuloksen perusteella (koulumenestyspisteitä ei huomioida).

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista. Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus 210 op: toteutuvat kokopäiväopintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haarala
puh. 040 334 0923
paivi.haarala (at) metropolia.fi
Tutkintovastaava
Nea Lehtimäki
puh. 040 167 8228
nea.lehtimaki (at) metropolia.fi


Sairaanhoitaja (AMK), Nursing, päivätoteutus (suunnattu maahanmuuttajille)
Tunnus
(SXN24K1T)

Ajoitussuunnitelmat:

Nursing (englanniksi)
Tunnus
(SXN22S1)

Sairaanhoitaja (AMK), Nursing, päivätoteutus (suunnattu maahanmuuttajille)
Tunnus
(SXN23K1T)

Ajoitussuunnitelmat:

Nursing (englanniksi)
Tunnus
(SXN21S1)

Sairaanhoitaja (AMK), Nursing, päivätoteutus (suunnattu maahanmuuttajille)
Tunnus
(SXN22K1T)
Nursing (englanniksi)
Tunnus
(SXN20S1)

Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA07-3008 Ryhmät SXN22S1BE SXN23K1BE
Ajoitus 04.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3051 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 29.01.2024 - 22.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3066 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN37-3110
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EY04-3003
Ajoitus 07.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA07-3001 Ryhmät SXN20S1 SXN22S1B
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3021 Ryhmät SXN22K1E
Ajoitus 26.02.2024 - 29.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3023 Ryhmät SXN21S1A
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3024 Ryhmät SXN22K1T
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3017
Ajoitus 23.10.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3024 Ryhmät SXN23S1EX SXN22S1A
Ajoitus 14.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3023 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 22.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3036 Ryhmät SXN23S1A SXN24K1EX
Ajoitus 27.05.2024 - 16.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3056 Ryhmät SXN23S1B1 SXN23S1BE SXN23S1B2 SXN23S1DEI
Ajoitus 08.01.2024 - 01.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00FN42-3001 Ryhmät SXN22S1BE
Ajoitus 06.05.2024 - 30.08.2024 Toteutuksen tunnus XX00FN42-3002 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 28.08.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus XX00FI53-3001 Ryhmät SXN22K1T SXN23K1T
Ajoitus 15.01.2024 - 29.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00FL00-3001 Ryhmät SXN22K1T SXN23K1T
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EU15-3004
Ajoitus 11.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3041 Ryhmät SXN23S1A SXN24K1EX
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3054 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3047
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA12-3007 Ryhmät SXN22S1BE SXN23K1BE
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3022 Ryhmät SXN22S1A
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3015 Ryhmät SXN22S1A
Ajoitus 08.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3029 Ryhmät SXN22K1E
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3031 Ryhmät SXN22K1T
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3029 Ryhmät SXN23K1T SXN23K1E
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3041 Ryhmät SXN23S1A SXN22K1T SXN23K1T SXN21S1A SXN22K1E SXN22S1A
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3038
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3022 Ryhmät SXN22K1E SXN22S1A
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3029 Ryhmät SXN23K1T SXN22K1E
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3027
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3021 Ryhmät SXN22S1A
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3028 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3026
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3018 Ryhmät SXN22K1T
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3025 Ryhmät SXN22S1A
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3023
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3016
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3021 Ryhmät SXN22K1T SXN22S1A
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3019
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA06-3009
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA06-3014 Ryhmät SXN22K1T SXN21S1A
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA06-3012
Ajoitus 09.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3001 Ryhmät SXN20S1 SXN22S1B
Ajoitus 18.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3020 Ryhmät SXN22S1BE
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00FL67-3001
Ajoitus 04.09.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3041 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 05.02.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3050 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 30.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3041 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 26.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3050 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 21.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3026 Ryhmät SXN22K1T
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3043
Ajoitus 18.09.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3045 Ryhmät SXN23S1A SXN23S1B2 SXN23S1DEI
Ajoitus 26.02.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3056 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 02.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3048 Ryhmät SXN23S1B1
Ajoitus 06.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3049 Ryhmät SXN23S1BE SXN23S1B2 SXN23S1DEI
Ajoitus 08.01.2024 - 16.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3051 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 09.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3039 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3068
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3028 Ryhmät SXN23S1EX SXN22S1A
Ajoitus 29.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3037 Ryhmät SXN23S1A SXN23S1B2 SXN24K1EX SXN23S1DEI
Ajoitus 14.08.2023 - 22.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3029 Ryhmät SXN22K1T
Ajoitus 27.05.2024 - 29.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3043
Ajoitus 14.08.2023 - 22.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3023 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 27.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3036 Ryhmät SXN23S1B1
Ajoitus 22.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3136 Ryhmät SXN22K1T SXS23S1 SXN23S1BE SXN22S1A
Ajoitus 18.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3152 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3153 Ryhmät SXN23S1B1 SXN23S1B2 SXN23S1DEI
Ajoitus 22.04.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3013 Ryhmät SXN23S1B1 SXN22K1E
Ajoitus 11.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3015 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 14.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3013 Ryhmät SXN21S1A SXN22S1BE
Ajoitus 09.10.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3015 Ryhmät SXN22S1B
Ajoitus 14.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF11-3019 Ryhmät SXN21S1A SXN22S1BE
Ajoitus 30.10.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF11-3021 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3024 Ryhmät SXN23S1B1 SXN22K1E
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF11-3018 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3014 Ryhmät SXN21S1A SXN22S1BE
Ajoitus 27.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3016 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3016 Ryhmät SXN23S1B1 SXN22K1E
Ajoitus 30.10.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3119 Ryhmät SXN23S1BE
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3121 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3133 Ryhmät SXN23S1DEI
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3120 Ryhmät SXN23S1B1 SXN23S1B2
Ajoitus 22.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3137 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3026 Ryhmät SXN23S1EX SXN22S1BE
Ajoitus 14.08.2023 - 22.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3032 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 09.10.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3036 Ryhmät SXN23S1B1
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3048 Ryhmät SXN23S1DEI
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3051 Ryhmät SXN23S1B2 SXN23S1BE
Ajoitus 05.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3047 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN45-3106
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA15-3002 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2 SXN22S1BE SXN23K1BE
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FJ63-3001
Ajoitus 22.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3012 Ryhmät SXN21S1A
Ajoitus 25.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3011 Ryhmät SXN22K1T
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3029
Ajoitus 06.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3044 Ryhmät SXN23S1A SXN23S1B2 SXN23S1DEI
Ajoitus 14.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3040 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3005
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3006
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL05-3014 Ryhmät SXN23S1B2
Ajoitus 06.11.2023 - 02.02.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL05-3015 Ryhmät SXN23S1BE
Ajoitus 04.09.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL05-3019 Ryhmät SXN23S1DEI
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL05-3023 Ryhmät SXN23S1B1
Ajoitus 12.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL05-3024 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 14.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL11-3009 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 28.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL11-3012 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 06.11.2023 - 01.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL11-3015 Ryhmät SXN23S1DEI
Ajoitus 12.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL11-3017 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL11-3018 Ryhmät SXN23S1B1 SXN23S1B2
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL11-3019 Ryhmät SXN23S1BE
Ajoitus 13.11.2023 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL30-3008 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 14.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL30-3010 Ryhmät SXN22S1BE
Ajoitus 23.08.2023 - 01.11.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL30-3011 Ryhmät SXN22K1E
Ajoitus 21.08.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL30-3012 Ryhmät SXN22K1T SXN23K1T
Ajoitus 08.04.2024 - 14.06.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL30-3015 Ryhmät SXN23S1B2 SXN23S1DEI
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL30-3018 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 08.04.2024 - 14.06.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL30-3023 Ryhmät SXN23S1B1
Ajoitus 11.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus XX00EN47-3005 Ryhmät SXN22S1B
Ajoitus 20.11.2023 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN47-3006 Ryhmät SXN22K1E
Ajoitus 19.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN47-3007 Ryhmät SXN22S1BE
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN47-3009 Ryhmät SXN22K1T SXN23K1T
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3032 Ryhmät SXN22S1A
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3027
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3022 Ryhmät SXN22K1T SXN23S1EX SXN22K1E
Ajoitus 22.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3026 Ryhmät SXN23S1B2 SXN24K1EX SXN23S1DEI
Ajoitus 15.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3037 Ryhmät SXN23S1BE
Ajoitus 11.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3024 Ryhmät SXN23S1B1 SXN23S1B2
Ajoitus 25.09.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3030 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3046 Ryhmät SXN23S1B1 SXN23S1B2
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3047 Ryhmät SXN23S1BE SXN24K1EX SXN23S1DEI
Ajoitus 12.02.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3052 Ryhmät SXN22K1E
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3034
Ajoitus 08.01.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3038 Ryhmät SXN21S1A
Ajoitus 16.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3021 Ryhmät SXN22K1E
Ajoitus 18.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3043 Ryhmät SXN22K1T
Ajoitus 05.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA07-3011 Ryhmät SXN23S1B1 SXN21S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3079 Ryhmät SXN24S1EX SXN24S1A
Ajoitus 20.01.2025 - 18.04.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3058 Ryhmät SXN24S1A
Ajoitus 09.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3055 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 19.08.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus XX00FD00-3002 Ryhmät SXN24K1T SXN23K1T
Ajoitus 10.03.2025 - 18.04.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3057 Ryhmät SXN24S1A
Ajoitus 05.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA12-3005 Ryhmät SXN23S1B1 SXN21S1A
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3043 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3030 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 21.10.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3032 Ryhmät SXN23S1B1
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3042 Ryhmät SXN23S1A SXN22K1T SXN23K1T SXN23S1B2 SXN22K1E SXN23S1DEI
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3043 Ryhmät SXN24S1A
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3044 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3045 Ryhmät SXN23S1B2 SXN23S1DEI
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3030 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3029 Ryhmät SXN23S1A SXN22K1E
Ajoitus 16.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3030 Ryhmät SXN22K1E
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3026 Ryhmät SXN23K1T SXN22K1E
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3022 Ryhmät SXN22K1E
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA06-3015 Ryhmät SXN22K1E SXN22K1T
Ajoitus 09.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3023 Ryhmät SXN23S1B1 SXN21S1A SXN23K1BE
Ajoitus 05.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FL67-3002
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3062 Ryhmät SXN24S1A
Ajoitus 09.09.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3062 Ryhmät SXN24S1EX SXN24S1A
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3038 Ryhmät SXN23S1A SXN24S1EX
Ajoitus 30.09.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3049 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 21.10.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3068 Ryhmät SXN24S1EX SXN24S1A
Ajoitus 30.09.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3072 Ryhmät SXN24S1B1
Ajoitus 16.09.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3069 Ryhmät SXN24S1B2
Ajoitus 06.01.2025 - 14.02.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3072 Ryhmät SXN24S1A
Ajoitus 12.08.2024 - 13.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3062 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 30.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3067 Ryhmät SXN24S1B1
Ajoitus 04.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3069 Ryhmät SXN24S1B2
Ajoitus 27.01.2025 - 07.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3053 Ryhmät SXN24S1A
Ajoitus 12.08.2024 - 27.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3050 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3049 Ryhmät SXN23S1BE
Ajoitus 25.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3052 Ryhmät SXN24S1B1
Ajoitus 19.08.2024 - 30.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00FT86-3001 Ryhmät SXN24S1EX
Ajoitus 21.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3016 Ryhmät SXN22K1T SXN23S1BE SXN23S1B2 SXN22S1A SXN23S1DEI
Ajoitus 19.08.2024 - 13.09.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3026 Ryhmät SXN22K1T SXN23S1BE SXN23S1B2 SXN22S1A SXN23S1DEI
Ajoitus 16.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3019 Ryhmät SXN22K1T SXN23S1BE SXN23S1B2 SXN22S1A SXN23S1DEI
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3154 Ryhmät SXN24S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3161 Ryhmät SXN24S1B1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3163 Ryhmät SXN24S1B2
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3037 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 07.10.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3052 Ryhmät SXN24S1B1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ63-3002
Ajoitus 30.09.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3024 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 04.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3063 Ryhmät SXN24S1EX SXN24S1A
Ajoitus 07.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3064 Ryhmät SXN24S1B2
Ajoitus 16.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3057 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3007
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL05-3027 Ryhmät SXN24S1B1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL05-3030 Ryhmät SXN24S1B2
Ajoitus 19.08.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL11-3020 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 19.08.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL30-3017 Ryhmät SXN24K1T
Ajoitus 12.08.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL30-3019 Ryhmät SXN23S1BE
Ajoitus 12.08.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN47-3008 Ryhmät SXN23K1BE
Ajoitus 12.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN47-3010 Ryhmät SXN23S1B1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN47-3011 Ryhmät SXN23S1B2 SXN23S1DEI
Ajoitus 19.08.2024 - 05.11.2024 Toteutuksen tunnus XX00EN47-3012 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 09.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3040 Ryhmät SXN24S1B2 SXS24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 27.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3034 Ryhmät SXN23K1T
Ajoitus 20.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3041 Ryhmät SXN23S1A
Ajoitus 09.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3038 Ryhmät SXN24S1B1
Ajoitus 12.08.2024 - 13.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3048 Ryhmät SXN22K1T SXN22S1A
Ajoitus 06.01.2025 - 11.04.2025 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3053 Ryhmät SXN22S1A