Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Health Care Diagnostics

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tämä ylempi korkeakoulututkinto antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Terveydenhuollon diagnostiset palvelut, Health Care Diagnostics -ohjelma keskittyy nykyaikaisten ja tulevaisuuden diagnostisten palveluiden kehittämiseen ja johtamiseen kliinisen laboratoriotyön ja radiografian aloilla. Koulutus tapahtuu englannin kielellä. Ohjelmassa on eri suuntautumisvaihtoehdot taustatutkinnon mukaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet lähijohtamisen, laatujohtamisen ja kaupallisen toiminnan tehtäviin sekä erityyppisiin kliinisen asiantuntijan ja palveluiden kehittämisen tehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Opinnot sisältävät nykyaikaisten diagnostisten palveluiden suunnittelua ja johtamista mukaan lukien terveysteknologian arviointi, tekoäly- ja robotiikka perustaiset palvelut.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina sekä kansainvälisessä hankeyhteistyössä.

Erityispääsyvaatimukset

Koulutus tapahtuu englanniksi, minkä vuoksi pääsyvaatimuksena on sujuva englannin kielen taito (taso C1). Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on joko bioanalytiikan tai radiografian alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus ammattikorkeakoulututkinnon alalta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja
jotka on hyväksytty opintojaksolle.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikainen tai kokoaikainen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Heidi Stenberg
+358 40 535 3388
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutkintovastaava
Eija Metsälä
+358 50 347 8177
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Masters´ Degree Programme of Health Care Diagnostics (englanniksi)
Tunnus
(S2524S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Terveydenhuollon diagnostiset palvelut (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(S2522S6)

Opintopolkujen ajoitukset


Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000EU87-3002 Ryhmät S2522S6 S1122S6 T1422S6 L0522S6 S2522S6B S2522S6A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000DZ69-3002 Ryhmät S2522S6A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000DR76-3005 Ryhmät S1122S6 L0522S6 S2522S6B S2522S6A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000CO99-3004 Ryhmät S2522S6B
Ajoitus 22.11.2023 - 31.07.2024 Code S000EM85-3007 Ryhmät S1122S6 T1422S6 L0522S6 S2522S6B S2522S6A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000EM84-3008 Ryhmät S1122S6 T1422S6 L0522S6 S2522S6B S2522S6A
Ajoitus 07.10.2024 - 03.12.2024 Code S000CP02-3005 Ryhmät S2524S6A S2524S6
Ajoitus 31.10.2024 - 28.11.2024 Code S000EV40-3003 Ryhmät S2524S6A S2524S6
Ajoitus 23.10.2024 - 20.12.2024 Code S000EV41-3002 Ryhmät S2524S6B S2524S6
Ajoitus 17.09.2024 - 10.12.2024 Code S000EA54-3003 Ryhmät S2524S6B
Ajoitus 01.10.2024 - 26.11.2024 Code S000EV39-3002 Ryhmät S2524S6A S2524S6B S2524S6
Ajoitus 03.09.2024 - 08.11.2024 Code XX00EJ16-3098 Ryhmät T1424S6 S2424S6 L0524S6 S2524S6A S2724S6 S2524S6B S1124S6 S2524S6
Ajoitus 27.11.2024 - 11.02.2025 Code S000FN23-3001 Ryhmät S2524S6A