Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Information Technology

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Valmistumisen jälkeen tietotekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kahden vuoden työkokemuksen jälkeen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelija voi hakea aikaisemmin hankitun osaamisensa tunnustamista. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Aikaisemman osaamisen tulee vastata opetussuunnitelman osaamistavoitteita.
Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista annetaan opintojen alussa.

Tutkinnon profiili

Tietotekniikan insinööri (AMK) on tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto, joka tarjoaa opiskelijoille vahvan osaamisen heidän valitsemallaan osa-alueella tieto- ja viestintätekniikan alalta. Lisäksi opinnot antavat vahvan monialaisen osaamisen luonnontieteissä, sujuvat kommunikaatiotaidot sekä valmiudet toimia tuottavana projektiryhmän jäsenenä. Opiskelija on myös kehittänyt monikulttuurisuus-, työyhteisö- ja innovaatio-osaamisen taitojaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistunut tietotekniikan insinööri toimii yksityisellä tai julkisella sektorilla esimerkiksi ohjelmiston kehittäjänä. tuotekehitysinsinöörinä suunnittelemassa hajautettua älykkyyttä sisältäviä järjestelmiä, asiantuntijana suunnittelemassa tietoverkko- tai tietoturvaratkaisuja tai asiantuntijana teknisessä tuessa, asiakaspalvelussa tai myynnissä.

Keskeiset oppimistulokset

Oppijan polku mahdollistaa erikoistumisen kahteen sovellusalaan eli pääaineeseen. Pääaineet ovat Mobile Solutions tai Smart IoT Systems. Riippuen opiskelijan valitsemasta pääaineesta hän hallitsee tietoverkkojen, palvelinjärjestelmien, loppukäyttäjäsovellusten, verkkoon kytkettyjen anturijärjestelmien, langattomien tiedonsiirtojärjestelmien tai virtuaalipalvelinjärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon. Opiskelija oppii kehittämään, suunnittelemaan, toteuttamaan ja käyttämään alalle ominaisia tietojärjestelmiä Lisäksi hänellä on valmiudet toimia projekteissa ja projektiryhmien tuottavana jäsenenä.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnäolevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on mahdollista kolmantena opiskeluvuonna.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu koostuu opettajien ohjaamista oppitunneista, laskuharjoitus- ja laboratoriotöistä, ryhmissä tai yksilöllisesti tehtävistä oppimisprojektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta ja tehtävistä. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Janne Salonen
Osaamisaluepäällikkö
Tieto- ja viestintätekniikka
Puh: +358 (0)40 334 1150
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Information Technology (englanniksi)
Tunnus
(TXL24S2)
Information Technology (englanniksi)
Tunnus
(TXL23S2)

Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00CI69-3008 Ryhmät ICT21-SI-E
Ajoitus 07.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FJ00-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FJ16-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FI96-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FI95-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00CJ90-3010 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00ED10-3004 Ryhmät CLOUD TIVI-ELECT3 TXK23S2
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EX83-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 01.08.2023 - 04.08.2023 Code TX00FB53-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.08.2023 - 04.08.2023 Code TX00EL42-3004 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00ER70-3006 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EW59-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00CR29-3013 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.08.2023 - 04.08.2023 Code TX00DC44-3007 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.08.2023 - 04.08.2023 Code TX00FJ10-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FJ36-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FB56-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00DH91-3009
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EX21-3001 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code TT00EX21-3007 Ryhmät VIOPE_NonStop6 ATX23TV_KEVÄT
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code TT00EX21-3008 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FB50-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EX23-3001 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code TT00EX23-3003 Ryhmät VIOPE_NonStop6 ATX23TV_SYKSY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code TT00EX23-3004 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 15.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FJ01-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00CQ31-3009 Ryhmät ICT21-SI-E
Ajoitus 07.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00CQ62-3009 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00ES93-3010 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EM33-3012 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FI94-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00ES95-3010 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00ER83-3006 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00ER84-3006 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00ER85-3006 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FI97-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EW03-3004 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.08.2023 - 04.08.2023 Code TX00DT60-3004 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.08.2023 - 04.08.2023 Code TX00FJ07-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00CC68-3014 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FJ35-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FI92-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EX73-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EX73-3002 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EU89-3011 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00EU66-3003 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.08.2023 - 04.08.2023 Code TT00AB86-3011 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00CI65-3011 Ryhmät ICT21-SI-N
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00CI65-3012 Ryhmät ICT21-SI-E
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FJ22-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EV75-3008 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EN29-3005 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 21.08.2023 - 25.08.2023 Code TX00FI93-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.08.2023 - 04.08.2023 Code TX00FB57-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FJ03-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FJ23-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FJ24-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FJ26-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FI98-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 16.10.2023 - 20.10.2023 Code TX00FK89-3001
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FJ48-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00FI99-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00DB91-3007 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EW05-3004 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 07.08.2023 - 11.08.2023 Code TX00DU07-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.08.2023 - 04.08.2023 Code TX00DT51-3005 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00DR69-3003 Ryhmät ICT21-SI-N
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EX81-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EX72-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EX72-3002 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EX79-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EX78-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EX84-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EX82-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EX19-3001 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Code TX00CR41-3007
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00CS29-3008 Ryhmät ICT21-SI-N
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code TX00EV25-3003 Ryhmät ICT21-SI-N
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00DV61-3005 Ryhmät TIVI-ELECT1
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00EY25-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EX94-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00DP60-3008 Ryhmät TIVI-ELECT3
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EX77-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EX77-3002 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00EY26-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00CR98-3008 Ryhmät LUMA
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00CR99-3008 Ryhmät LUMA
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00CS00-3008 Ryhmät LUMA
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00CI63-3008 Ryhmät ICT21-SI-E
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EW85-3005 Ryhmät TXL23S1-A
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EW85-3006 Ryhmät TXL23S1-B
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EW85-3007 Ryhmät TXL23S1-C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code TX00EW85-3008 Ryhmät TXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EW86-3005 Ryhmät TXL23S1-A
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EW86-3006 Ryhmät TXL23S1-B
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EW86-3007 Ryhmät TXL23S1-C
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code TX00EW86-3008 Ryhmät TXL22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EX75-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EX75-3002 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 07.08.2023 - 10.08.2023 Code TX00EU64-3003 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code TX00CR84-3054 Ryhmät ICT20-SI-E ICT20-SI-N
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00DW04-3004 Ryhmät CLOUD TIVI-ELECT3 TXK23S2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00DV81-3007 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00CK67-3011 Ryhmät ICT21-M
Ajoitus 21.08.2023 - 25.08.2023 Code TX00DT52-3005 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00EL40-3004 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EX80-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code XX00DZ39-3056 Ryhmät ICT20-M
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code XX00DZ39-3058 Ryhmät ICT20-SI-E ICT20-SI-N
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EW91-3003 Ryhmät TIVI-ELECT1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EW83-3005 Ryhmät TXL23S1-A
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EW83-3006 Ryhmät TXL23S1-B
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EW83-3007 Ryhmät TXL23S1-C
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EW84-3005 Ryhmät TXL23S1-A
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EW84-3006 Ryhmät TXL23S1-B
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EW84-3007 Ryhmät TXL23S1-C
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EY27-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EY30-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 01.04.2024 - 31.05.2024 Code TU00EE75-3009 Ryhmät TXL24K1SE
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EY22-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 23.10.2023 - 23.12.2023 Code TX00EY21-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FJ25-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.04.2024 - 31.05.2024 Code TX00BQ17-3142 Ryhmät TXL24K1SE
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00CR77-3008 Ryhmät ICT21-M
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EW60-3004 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EX64-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EW57-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EW58-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EW54-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EX91-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EX65-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00EW64-3004 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00ES94-3009 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 21.08.2023 - 25.08.2023 Code TX00EU65-3003 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00DB04-3008 Ryhmät TIVI-ELECT3 ICT21-SI-E
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00DW18-3006 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00CB02-3020 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EX22-3001 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code TT00EX22-3003 Ryhmät VIOPE_NonStop6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code TT00EX22-3006 Ryhmät Viope_nonstop_9
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EX18-3001 Ryhmät AVOIN_AMK_ICT_180_OP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EN27-3005 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00FL66-3001 Ryhmät TIVI-ELECT1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00CB01-3020 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00CK66-3012 Ryhmät ICT21-M
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00DG08-3008 Ryhmät ICT21-SI-E
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EX76-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EX76-3002 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00CI61-3012 Ryhmät ICT21-SI-E
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EM73-3004 Ryhmät ICT21-SI-E
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code TX00EN52-3010 Ryhmät TXL23S1-A
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code TX00EN52-3011 Ryhmät TXL23S1-B
Ajoitus 28.08.2023 - 17.11.2023 Code TX00EN52-3012 Ryhmät TXL23S1-C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00EN53-3007 Ryhmät TXL23S1-A
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00EN53-3008 Ryhmät TXL23S1-B
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00EN53-3009 Ryhmät TXL23S1-C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00EY29-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00CO18-3011 Ryhmät TIVI-ELECT3
Ajoitus 21.08.2023 - 25.08.2023 Code TX00DT53-3004 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EW61-3005 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EY28-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EX66-3004 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EX92-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 14.08.2023 - 17.08.2023 Code TT00AC57-3009 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EX74-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00EX74-3002 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00EN31-3005 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 14.08.2023 - 18.08.2023 Code TX00FJ19-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00DC88-3008 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code TX00DR70-3003 Ryhmät ICT21-SI-N
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EY24-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00EY23-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code TX00CR92-3008 Ryhmät TIVI-ELECT3
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Code TT00DD20-3013 Ryhmät IT_path_180_ects
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code TX00DT15-3003 Ryhmät ICT21-SI-N
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00EX90-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code TX00DH58-3007 Ryhmät CLOUD TIVI-ELECT3 TXK23S2
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code TX00EX93-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 12.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FT85-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX86-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 05.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FJ00-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 12.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FI96-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX96-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EY37-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 12.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FB53-3003 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 05.08.2024 - 08.08.2024 Code TX00EL42-3005 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 05.08.2024 - 08.08.2024 Code TX00FT49-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX95-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 12.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FT46-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX67-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EW59-3004 Ryhmät ICT23-G
Ajoitus 05.08.2024 - 09.08.2024 Code TX00FJ10-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 12.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FT57-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 12.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FJ01-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TI00FA67-3003 Ryhmät TXL24K1SE
Ajoitus 05.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00CQ62-3010 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EY35-3006 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EW67-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 19.08.2024 - 23.08.2024 Code TX00DT60-3005 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 23.08.2024 Code TX00FT47-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 05.08.2024 - 09.08.2024 Code TX00FT43-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX73-3004 Ryhmät ICT23-SI-E
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX73-3005 Ryhmät ICT23-SI-N
Ajoitus 05.08.2024 - 09.08.2024 Code TX00FT44-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 12.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FT45-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 23.08.2024 Code TX00FT50-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 12.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FK89-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 05.08.2024 - 09.08.2024 Code TX00FJ48-3002 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 12.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00DB91-3008 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 05.08.2024 - 16.08.2024 Code TX00FT56-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 23.08.2024 Code TX00FT51-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX72-3004 Ryhmät ICT23-SI-E
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX72-3005 Ryhmät ICT23-SI-N
Ajoitus 21.10.2024 - 16.03.2025 Code TX00EX87-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 21.10.2024 - 16.03.2025 Code TX00EX87-3002 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX84-3002 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX77-3004 Ryhmät ICT23-SI-E
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX77-3005 Ryhmät ICT23-SI-N
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX99-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 05.08.2024 - 09.08.2024 Code TX00FT53-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX75-3005 Ryhmät ICT23-SI-E
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX75-3006 Ryhmät ICT23-SI-N
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00DR67-3010 Ryhmät TXL24K1SE
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Code TI00FA68-3003 Ryhmät TXL24K1SE
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00CR84-3060 Ryhmät ICT21-M
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00CR84-3064 Ryhmät ICT21-SI-E ICT21-SI-N
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX97-3001 Ryhmät ICT22-SI-N
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EY38-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EY36-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EY39-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 19.08.2024 - 23.08.2024 Code TX00DT52-3006 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code XX00DZ39-3125 Ryhmät ICT21-M
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code XX00DZ39-3129 Ryhmät ICT21-SI-E ICT21-SI-N
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EW83-3008 Ryhmät TXL24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EW83-3009 Ryhmät TXL24S1-B
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EW83-3010 Ryhmät TXL24S1-C
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EW83-3011 Ryhmät TXL24S1-D
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EW84-3008 Ryhmät TXL24S1-A
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EW84-3009 Ryhmät TXL24S1-B
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EW84-3010 Ryhmät TXL24S1-C
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EW84-3011 Ryhmät TXL24S1-D
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EY22-3004 Ryhmät ICT23-SW
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EY21-3004 Ryhmät ICT23-SW
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX64-3004 Ryhmät ICT23-G
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EW57-3004 Ryhmät ICT23-G
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EW58-3004 Ryhmät ICT23-G
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EW66-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EW54-3004 Ryhmät ICT23-G
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX65-3004 Ryhmät ICT23-G
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EW68-3002 Ryhmät ICT22-G
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX89-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EX85-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX76-3004 Ryhmät ICT23-SI-E
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX76-3005 Ryhmät ICT23-SI-N
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX88-3001 Ryhmät ICT22-SI-E
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00EN52-3014 Ryhmät TXL24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00EN52-3015 Ryhmät TXL24S1-B
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00EN52-3016 Ryhmät TXL24S1-C
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00EN52-3017 Ryhmät TXL24S1-D
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00EN52-3018 Ryhmät TXL24K1SE
Ajoitus 05.08.2024 - 09.08.2024 Code TX00FT58-3001 Ryhmät ICTSUMMER
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX74-3004 Ryhmät ICT23-SI-E
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00EX74-3005 Ryhmät ICT23-SI-N
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00EY20-3001 Ryhmät ICT22-SW
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EY24-3004 Ryhmät ICT23-SW
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00EY23-3004 Ryhmät ICT23-SW