Siirry suoraan sisältöön

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Päivätoteutuksessa harjoittelu tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan. Harjoittelu ulkomailla on mahdollista toisen opintovuoden keväällä. Jos opiskelijalla on aikaisempaa alaan liittyvää työkokemusta, voi hän hakea harjoittelun hyväksi lukemista.
Opiskelijat aloittavat työelämäprojektit ensimmäisenä vuonna ja ne ovat olennainen osa myös ammatillisia ja syventäviä opintoja. Insinöörityöt tehdään yritysten tai julkishallinnon toimeksiannoista.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Valmistumisen jälkeen tieto-ja viestintätekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kahden vuoden työkokemuksen jälkeen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelija voi hakea aikaisemmin hankitun osaamisensa tunnustamista. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Aikaisemman osaamisen tulee vastata opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista annetaan opintojen alussa.

Tutkinnon profiili

Tuotantotalouden insinööri (AMK) on nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa teollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Mahdollisia työtehtäviä ovat erilaiset teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelu-, projekti- ja esimiestehtävät. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi kehityspäällikkö, tuotannonsuunnittelija, hankintainsinööri, myynti-insinööri, palvelupäällikkö, projektipäällikkö ja laatupäällikkö.

Keskeiset oppimistulokset

Perustiedot ja -taidot liiketoiminnan eri osa-alueiden merkityksestä kannattavassa ja tehokkaassa liiketoimintaprosessissa. Oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot, kansainvälisyystaidot, projektien hallinta, työelämätaidot ja innovaatio-osaaminen.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Vaihto-opiskelu toteutetaan pääsääntöisesti kolmantena opiskeluvuonna. Päivätoteutuksen kaksoistutkinto -pääaineen opiskelijat suorittavat koko kolmannen vuoden opinnot ulkomailla.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutuksessa opetus toteutetaan opintojaksoina ja projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetus järjestetään ma-pe klo 9.00-18.00 välisenä.
Monimuotototeutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on aikaisempia tutkintoon soveltuvia, hyväksi luettavia opintoja ja alan työkokemusta. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan opiskelijalle laadittavassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Monimuotototeutuksen opintotarjonta sisältää opintoja, joilla opiskelija pystyy täydentämään aikaisemman tutkinnon tai keskeneräisen tutkinnon tuotantotalouden insinööritutkinnoksi. Monimuotototeutuksen opintoja voi suorittaa päivätyön ohessa. Lähiopiskelua on keskimäärin 1-2 iltaa viikossa klo 17.00-20.30 välisenä aikana ja muu opiskelu tapahtuu verkko- tai itseopiskeluna. Opintoihin liittyvät projektit voi tehdä omaan työhön liittyen.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Nina Hellman
puh +358 40 714 5113
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Tuotantotalous
Tunnus
(TXQ24S2)
Tuotantotalous
Tunnus
(TXQ23S2)
Tuotantotalous
Tunnus
(TXQ22S2)
Tuotantotalous
Tunnus
(TXQ21S2)
Tuotantotalous
Tunnus
(TXQ20S2)

Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00CG78-3005 Ryhmät TXQ21ICT TXQ21SCM
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00CH00-3008 Ryhmät TXQ21SCM
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CD83-3023 Ryhmät TXQ20SCM TXQ20ICT TXQ22SCM TXQ21ICT TXQ22ICT TXQ21SCM
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CA23-3014 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CA23-3015 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00CF04-3008 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2 TXQ22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00CF04-3009 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW79-3004 Ryhmät TXQ23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus TX00EW80-3002 Ryhmät TXQ23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY75-3007 Ryhmät TXQ22SCM
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN71-3007 Ryhmät TXQ21ICT
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN70-3006 Ryhmät TXQ21ICT
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN69-3007 Ryhmät TXQ21ICT
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN47-3011 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN47-3012 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN72-3014 Ryhmät TXQ21ICT
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN72-3015 Ryhmät TXQ21SCM
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00CF05-3009 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 01.12.2023 - 01.02.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ54-3004 Ryhmät TXQ21S2 TXQ22S2 TXQ20S2
Ajoitus 04.02.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ55-3004 Ryhmät TXQ21S2 TXQ22S2 TXQ20S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN67-3007 Ryhmät TXQ21ICT TXQ21SCM
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ53-3005 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY73-3007 Ryhmät TXQ22SCM
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00CG75-3010 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00CG75-3011 Ryhmät TXQ22SCM
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY76-3005 Ryhmät TXQ21SCM
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN87-3006 Ryhmät TXQ21ICT
Ajoitus 29.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN89-3008 Ryhmät TXQ21ICT
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN88-3006 Ryhmät TXQ21ICT
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TU00CE70-3008 Ryhmät TXQ22SCM TXQ22ICT TXQ22S2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00CE70-3009 Ryhmät TXQ22SCM TXQ22ICT TXQ21ICT TXQ21SCM
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00DR40-3008 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TU00DR40-3009 Ryhmät TXQ22SCM TXQ22ICT
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO17-3001
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3083 Ryhmät TXQ21ICT
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3084 Ryhmät TXQ21SCM
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00DZ61-3003 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN82-3012 Ryhmät TXQ21ICT TXQ21SCM
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN82-3014
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN58-3007 Ryhmät TXQ22ICT
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EY79-3001 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EY78-3001 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EY75-3002 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EY77-3001 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00DZ58-3003 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN49-3010 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN49-3011 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DN04-3005 Ryhmät TXQ21SCM
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00FH42-3001 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00FH42-3002 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DZ62-3005 Ryhmät TXQ22SCM TXQ22ICT
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DZ62-3006 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN61-3008 Ryhmät TXQ22ICT
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EY61-3001 Ryhmät TXQ22SCM
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00FH44-3001 Ryhmät TXQ22SCM TXQ21ICT TXQ22ICT TXQ23S2 TXQ21SCM
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FH45-3001 Ryhmät TXQ22SCM TXQ21ICT TXQ22ICT TXQ23S2 TXQ21SCM
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00BD57-3014 Ryhmät TXQ22SCM
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00FH38-3001 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TU00BD57-3015 Ryhmät TXQ22ICT
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CM84-3009 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B TXQ23K
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA53-3008 Ryhmät TXQ22ICT
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA53-3009 Ryhmät TXQ22K TXQ22SCM
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA53-3010 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA51-3013 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA51-3014 Ryhmät TXQ22K TXQ22ICT
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA51-3022 Ryhmät TXQ22K TXQ22SCM
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA52-3008 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA52-3009 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN65-3015 Ryhmät TXQ22SCM TXQ22ICT
Ajoitus 21.08.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN65-3016 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2 TXQ22S2
Ajoitus 01.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00DW43-3007
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BP92-3093 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN50-3008 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN57-3007 Ryhmät TXQ22SCM TXQ22ICT
Ajoitus 23.10.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN62-3008 Ryhmät TXQ22ICT
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00DZ52-3006 Ryhmät TXQ22K TXQ22SCM TXQ22ICT
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ52-3007 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CY71-3010 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY71-3011 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN52-3008 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN52-3009 Ryhmät TXQ21ICT TXQ21SCM
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN52-3010 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DN03-3009 Ryhmät TXQ23S2P TXQ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DN03-3010 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ51-3008 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00CZ08-3008 Ryhmät TXQ20SCM TXQ20ICT TXQ19SCM TXQ19ICT
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN48-3009 Ryhmät TXQ23S1-A TXQ23S1-B
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN68-3008 Ryhmät TXQ21ICT TXQ21SCM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TX00AA33-3014 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN74-3011 Ryhmät TXQ21SCM
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN91-3009 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CN91-3010 Ryhmät TXQ21SCM
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00CG67-3010 Ryhmät TXQ22K TXQ22SCM TXQ23S2P TXQ22ICT TXQ23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00CG78-3006 Ryhmät TXQ22SCM TXQ22ICT
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CA23-3016 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00CA23-3017 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00CF04-3010 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TU00CF04-3011 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN47-3013 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN47-3014 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TU00CF05-3010 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ54-3005 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00EY63-3001 Ryhmät TXQ22ICT
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TU00EY62-3001 Ryhmät TXQ22ICT
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00DR40-3010 Ryhmät TXQ24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3105 Ryhmät TXQ22S2
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3131 Ryhmät TXQ22ICT
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3132 Ryhmät TXQ22SCM
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ61-3004 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00DZ63-3005 Ryhmät TXQ22SCM TXQ22ICT TXQ23S2
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN58-3008 Ryhmät TXQ23ICT
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ58-3004 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN49-3012 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN49-3013 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00EY60-3001 Ryhmät TXQ22SCM
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TU00FH42-3003 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00FH42-3004 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DZ62-3007 Ryhmät TXQ23ICT TXQ23SCM
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00DZ62-3008 Ryhmät TXQ24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 23.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00CN61-3009 Ryhmät TXQ23ICT
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00FH38-3002 Ryhmät TXQ23SCM
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00FH38-3004 Ryhmät TXQ24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA53-3011 Ryhmät TXQ23K TXQ23ICT TXQ23SCM
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA51-3023 Ryhmät TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA51-3024 Ryhmät TXQ24S1-B
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA52-3010 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EA52-3011 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 19.08.2024 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00CN65-3019 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00FH43-3001 Ryhmät TXQ22SCM TXQ22ICT TXQ23S2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00BP92-3107 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 21.10.2024 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00CN50-3009 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN57-3008 Ryhmät TXQ23ICT TXQ23SCM
Ajoitus 21.10.2024 - 23.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00CN62-3009 Ryhmät TXQ23ICT
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ52-3008 Ryhmät TXQ23K TXQ23ICT TXQ23SCM
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TU00DZ52-3009 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00CY71-3012 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY71-3013 Ryhmät TXQ24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN52-3011 Ryhmät TXQ22SCM TXQ23K TXQ22ICT
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00CN52-3012 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00DN03-3011 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00DN03-3012 Ryhmät TXQ24S2 TXQ24S2P
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00DZ51-3007 Ryhmät TXQ23S2
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TU00DZ51-3009 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00CZ08-3009 Ryhmät TXQ21ICT TXQ21SCM TXQ21K
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FS33-3001 Ryhmät TXQ24S1P TXQ24S1-B TXQ24S1-A
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN74-3012 Ryhmät TXQ22SCM
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CN91-3011 Ryhmät TXQ22SCM
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00CG67-3012 Ryhmät TXQ23K TXQ24S2 TXQ23ICT TXQ23SCM TXQ24S2P