Siirry suoraan sisältöön

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Laboratorioanalyytikko (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/sites/default/files/documents/Tietoa%20opiskelusta/Ohjeet%20ja%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t/metropolia-tutkintosaanto-01012024.pdf

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kahden vuoden soveltuvan työkokemuksen ja 30 op lisäopintojen
- hakukelpoinen tiettyihin yliopistojen maisterikoulutusohjelmiin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Laboratorioanalyytikot osaavat tehdä vaativia biologisia ja kemiallisia laboratorioanalyysejä, kuin myös kehittää ja validoida niitä. Laboratorioanalytiikan opiskelussa painotetaan laiteanalytiikan sekä laboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuuden osaamista. Laboratorioanalyytikot tuntevat laboratorion toiminnan kokonaisuudessaan ja kykenevät itsenäisesti vastaamaan laboratorion toiminnoista.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Laboratorioanalyytikot työskentelevät pääsääntöisesti laboratorioympäristössä. Laboratorioanalyytikoiden työpaikat ovat tutkimuslaitoksissa, viranomaislaboratorioissa sekä teollisuudessa. Laboratorioalan työkenttä on hyvin laaja-alainen; koulutus antaa valmiudet työskennellä mm. ympäristötutkimuksen, elintarvikevalvonnan, lääkekehityksen, biologisen ja biolääketieteellisen tutkimuksen sekä kemian teollisuuden tutkimuksen ja kehityksen parissa. Metropoliasta valmistuneiden laboratorioanalyytikoiden työnimikkeitä ovat muun muassa laboratorioanalyytikko, laboratoriokoordinaattori, tutkimusavustaja, tekninen tutkija, laboratoriomestari, laboratorioinsinööri ja laatuasiantuntija.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon suoritettuaan valmistuneet opiskelijat:
- kykenevät itsenäisesti organisoimaan laboratorion toimintoja ja vastaamaan niistä
- osaavat tehdä vaativia biologisia ja kemiallisia laboratorioanalyysejä, sekä kehittää että validoida niitä
- osaavat teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa käytössä olevien analyysilaitteiden toimintaperiaatteet sekä pystyvät ylläpitämään ja huoltamaan niitä
- osaavat arvioida analyysitulosten oikeellisuuden tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi
- hallitsevat laboratorioympäristössä käytetyt laatujärjestelmät sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiat
- tuntevat alaa koskevan lainsäädännön, asetukset, säädökset sekä standardit

Valmistuminen

Valmistumisen vaatimuksena on hyväksytysti suoritetut opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/kansainvalisyys

Erityispääsyvaatimukset

Tekniikan koulutusohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Asteikko 0 = hylätty ja 1-5 = hyväksytty. Arviointikriteerit on kerrottu opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät opintojaksolle.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu. Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua sekä työharjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava:
Jarmo Palm
puhelin: +358 403361381
sähköposti:etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS24S1)
Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS23S1)
Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS22S1)
Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS21S1)
Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS20S1)

Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ21-3009 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EN51-3004
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA28-3003 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA25-3003 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ27-3014 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA31-3004 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EC49-3002 Ryhmät TXS21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA81-3002 Ryhmät TXS21S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA36-3003 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA27-3003 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ40-3113 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3098 Ryhmät TXS21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EC47-3010 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DJ79-3007 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DJ38-3014 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 01.02.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TX00DJ38-3016
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DJ97-3007 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA32-3004 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ15-3097 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA95-3004 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3062 Ryhmät TXS21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED19-3003 Ryhmät TXS21S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BS54-3010 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3122 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA34-3002 Ryhmät TXS21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA33-3004 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EC48-3003 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3021
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3022 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EC46-3004 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA35-3002 Ryhmät TXS21S1
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00FL65-3001 Ryhmät TXV24S1 TXS24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA28-3004 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA25-3004 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00FL59-3001 Ryhmät TXV24S1 TXS24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00EC49-3003 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA81-3003 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA27-3004 Ryhmät TXS23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FM55-3002 Ryhmät TXS24S1
Ajoitus 17.03.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FL58-3001 Ryhmät TXV24S1 TXS24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3135 Ryhmät TXS22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FL61-3002 Ryhmät TXS24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00FL60-3001 Ryhmät TXV24S1 TXS24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3031
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3002
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3003
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3004
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3005
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3006
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3007
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3008
Ajoitus 17.03.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FM63-3001 Ryhmät TXV24S1 TXS24S1