Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman mukaisesti kliiniset harjoittelut yhteistyössä työelämänkumppaneiden kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/) >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös täydennyskoulutukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOTin erityisperiaatteet: Metropolian yleiset AHOT-ohjeet sekä Terveys- ja hoitoalan yhteisten opintojaksojen yhteiset AHOT-menettelyt.

Tutkinnon profiili

Sairaanhoitaja: Kliininen hoitotyö ja kehittämisosaaminen. Katso tutkinnon yleinen kuvaus Metropolian hakusivustolta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/hoitotyo-sairaanhoitaja/.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä sekä perus- että erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä Suomessa ja ulkomailla.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää opintojen suorittamista opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Opiskelija on saavuttanut tutkinto-ohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä. Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.
Sairaanhoitaja:
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2130/55/EU ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset. Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY, artikla 11, taso d. Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 90 opintopistettä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Mahdollista opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista, ks. http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/. Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Opintojen toteuttaminen

Sairaanhoitaja:
Päivätoteutus 210 op: toteutuvat kokopäiväopintoina.
Monimuotototeutus 210 op: toteutuvat monimuoto-opintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Sairaanhoitotyö
Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haarala
puh. 040 334 0923
paivi.haarala (at) metropolia.fi
Tutkintovastaava
Elina Kettunen
puh. 040 662 5675
elina.kettunen (at) metropolia.fi

Sairaanhoitotyö
Tunnus
(SXO24S1)

Ajoitussuunnitelmat:

Sairaanhoitotyö
Tunnus
(SXO23S1)

Ajoitussuunnitelmat:


Sairaanhoitotyö
Tunnus
(SXO24K1)

Ajoitussuunnitelmat:

Sairaanhoitotyö
Tunnus
(SXO22S1)

Ajoitussuunnitelmat:


Sairaanhoitotyö
Tunnus
(SXO23K1)

Ajoitussuunnitelmat:

Sairaanhoitotyö
Tunnus
(SXO21S1)

Sairaanhoitotyö
Tunnus
(SXO22K1)

Ajoitussuunnitelmat:

Sairaanhoitotyö
Tunnus
(SXO20S1)

Ajoitus 07.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA07-3002 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA07-3004 Ryhmät SXO21K1A SXO21K1B SXO21K1C SXO21K2
Ajoitus 07.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA07-3003 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA07-3005 Ryhmät SXO21K1A SXO21K1B SXO21K1C SXO21K2
Ajoitus 11.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3062 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 21.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3061
Ajoitus 21.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3056 Ryhmät SXO23S1A
Ajoitus 27.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3057 Ryhmät SXO23S1B SXK23S1
Ajoitus 19.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3064 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 17.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3071 Ryhmät SXO24K1A
Ajoitus 14.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3072 Ryhmät SXO24K1B
Ajoitus 27.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3059 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 19.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3073 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3054 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXQ23S1 SXK23S1
Ajoitus 19.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3069 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1 SXK24K2 SXO24K1A SXO24K1B LHTERVEYS24K SXO24K2
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN37-3110
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN37-3111
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BP59-3063
Ajoitus 08.01.2024 - 25.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00BP59-3064
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EY04-3003
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 14.08.2023 - 22.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3010 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 15.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3013 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3017
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3014 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3009 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3012 Ryhmät SXO22S2B
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3015 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3034 Ryhmät TERVEYSAP23K SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 16.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3031 Ryhmät SXL22K1 SXO22S1B SXQ22K1 SXO22S1A
Ajoitus 11.09.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3032 Ryhmät SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3033 Ryhmät SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3039 Ryhmät SXQ22S1 SXO23K1A SXO23S1A SXO23S1B SXO23K1B SXL22S1
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3040 Ryhmät SXO23K1A SXO23S1A SXO23S1B SXO23K1B
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3053 Ryhmät SXO23K1A SXO23S1A SXO23K1B SXO23S1B SXQ23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3035 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3025 Ryhmät SXO23K2 SXQ22K1
Ajoitus 16.10.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3026 Ryhmät SXO23K2 SXL22K1 SXQ22K1
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3042 Ryhmät SXQ22S1 SXO23S2 SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3043 Ryhmät SXQ22S1 SXO23S2 SXL22S1
Ajoitus 01.12.2023 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus TE00FG10-3002
Ajoitus 01.03.2024 - 30.08.2024 Toteutuksen tunnus TE00FG10-3003
Ajoitus 05.09.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus TE00FI20-3002
Ajoitus 29.01.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus TE00FI20-3003
Ajoitus 29.01.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus TE00FI20-3004
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EU15-3004
Ajoitus 11.09.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3032 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 07.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3033 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 14.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3034 Ryhmät SXO23K2
Ajoitus 16.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3035 Ryhmät TERVEYSAP23K SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3040 Ryhmät TERVEYSAP23S SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 08.01.2024 - 16.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3042 Ryhmät SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3047
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3043 Ryhmät SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3044 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 07.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA12-3002 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 09.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus TE00FG09-3001
Ajoitus 19.12.2023 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus TE00FG09-3002
Ajoitus 21.05.2024 - 20.09.2024 Toteutuksen tunnus TE00FG09-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA12-3003 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 14.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3024 Ryhmät SXO22S2A
Ajoitus 16.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3025 Ryhmät SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXO22S2B
Ajoitus 11.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3026 Ryhmät SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3027 Ryhmät SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3029 Ryhmät SXQ22S1 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXL22S1
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3032 Ryhmät SXO22S1B SXK23K1 SXO22S1A
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3034 Ryhmät SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3035 Ryhmät SXO22S1B SXO22S1A
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3036 Ryhmät SXO22S1B SXO22S1A
Ajoitus 08.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3031 Ryhmät SXO23K2
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3009 Ryhmät SXO22S2A
Ajoitus 18.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3010 Ryhmät SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXO22S2B
Ajoitus 18.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3012 Ryhmät SXQ22S1 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXL22S1
Ajoitus 11.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3013 Ryhmät SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3014 Ryhmät SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 08.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3016 Ryhmät SXO23K2
Ajoitus 12.02.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3017 Ryhmät SXO22S1B SXK23K1 SXO22S1A
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3019 Ryhmät SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 12.02.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3020 Ryhmät SXO22S1B SXO22S1A
Ajoitus 12.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3021 Ryhmät SXO22S1B SXO22S1A
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3031 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3036 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXK23S1 SXQ23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3038
Ajoitus 25.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3033
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3037
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3023 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3026 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXK23S1 SXQ23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3027
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3022 Ryhmät SXK22S1A SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXK22S1B SXL22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3025 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3026
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3019 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3022 Ryhmät SXO23K2 SXK22S1A SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK22S1B SXO23K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3023
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3014 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C SXO22S2B
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3018 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3019
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA06-3008 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA06-3011 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA06-3012
Ajoitus 09.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3002 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 07.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3008 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 09.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3003 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3009 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 09.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3004 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3010 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 09.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3005 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3011 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 09.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3006 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3012 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 09.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3007 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3013 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00FL67-3001
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3043 Ryhmät SXO23S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3044 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3045 Ryhmät SXO23S1B
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3046 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3049 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 22.01.2024 - 26.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3054 Ryhmät SXO24K1B
Ajoitus 18.01.2024 - 11.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3052 Ryhmät SXO24K1A
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3063 Ryhmät SXQ24K1 SXK24K2 SXL24K1 SXO24K1A SXO24K1B SXO24K2
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3056 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3043 Ryhmät SXO23S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3044 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3045 Ryhmät SXO23S1B
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3046 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 06.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3049 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 20.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3054 Ryhmät SXO24K1B
Ajoitus 22.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3052 Ryhmät SXO24K1A
Ajoitus 21.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3056 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 01.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EU71-3007
Ajoitus 15.01.2024 - 02.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00EU71-3012
Ajoitus 07.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA13-3001 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA13-3002 Ryhmät SXO21K1A SXO21K1B SXO21K1C SXO21K2
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3027 Ryhmät TERVEYSAP23K
Ajoitus 11.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3028 Ryhmät SXO22S1B SXO22S1A
Ajoitus 13.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3029 Ryhmät SXO22S2B
Ajoitus 02.10.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3034 Ryhmät SXO23K2
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3035 Ryhmät SXO22S1B SXO22S1A
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3036 Ryhmät SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3037 Ryhmät TERVEYSAP23S SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3041 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3043
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3039 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3040 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 12.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TE00FG08-3002
Ajoitus 14.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TE00FG08-3003
Ajoitus 13.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3047 Ryhmät SXO23S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3048 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3049 Ryhmät SXO23S1B
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3050 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 22.01.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3054 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 26.01.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3060 Ryhmät SXO24K1B
Ajoitus 22.01.2024 - 22.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3058 Ryhmät SXO24K1A
Ajoitus 01.02.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3062 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 14.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3040 Ryhmät TERVEYSAP23K
Ajoitus 16.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3043 Ryhmät SXO23S1A
Ajoitus 13.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3045 Ryhmät SXO23S1B
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3050 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 15.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3058 Ryhmät SXO24K1A
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3060 Ryhmät SXO24K1B
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3044 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3063 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3068
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3052 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 16.10.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3030 Ryhmät SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3031 Ryhmät SXO22S2A
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3038 Ryhmät SXO23K1A SXO23S1A SXO23S1B SXO23K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 29.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3043
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3039 Ryhmät SXO23K1A SXO23S1A SXO23S1B SXO23K1B
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3040 Ryhmät SXO23K2 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 07.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA14-3001 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXO20S1C
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA14-3002 Ryhmät SXO21K1A SXO21K1B SXO21K1C SXO21K2
Ajoitus 13.02.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3137
Ajoitus 22.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3109 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXH22K1 SXH22K2 SXO22S2A SXP22K2 SXB21S1 SXD21S1 SXI22K2 SXO22S1A SXC22K2 SXJ22K2 SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3111 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXM22S2 SXO22S2A SXD21S1 SXO22S1A SXO22S2B SXM22S1 SXL22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3043 Ryhmät SXB21K1 SXB21K2 SXL22K1 SXA21S1 SXH21S1 SXJ21S1 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXI21S2 SXC21S2 SXP21S1 SXQ22K1
Ajoitus 30.10.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3048 Ryhmät SXM22K2 SXO22K2 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3113 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN46-3102
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN46-3103
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3004 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3005 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3011 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3012 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF11-3017 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3014 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF11-3018 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3015 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3012 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3006 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3013 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3007 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3124 Ryhmät SXO23S1A
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3125 Ryhmät SXO23S1B
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3126 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3135 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3136 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3140 Ryhmät SXO24K1A
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3141 Ryhmät SXO24K1B
Ajoitus 15.01.2024 - 18.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3162 Ryhmät LHTERVEYS24K
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3142 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3027 Ryhmät SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 16.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3028 Ryhmät SXO22S1B SXO22S1A
Ajoitus 16.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3029 Ryhmät SXO22S2A
Ajoitus 11.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3030 Ryhmät SXO22S1B SXO22S1A SXO22S2B
Ajoitus 29.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3042 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3041 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3040 Ryhmät SXO23K2 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN45-3106
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN45-3107
Ajoitus 07.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA15-3001 Ryhmät SXO20S1B SXO20S1A SXO20S2 SXO20S1D SXN20S1 SXO20S1C SXN22S1B
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA15-3002 Ryhmät SXO21K1C SXO21K1B SXO21K1A SXO21K2 SXN22S1BE SXN23K1BE
Ajoitus 15.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus SX00FN30-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FJ63-3001
Ajoitus 16.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3014 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3029
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3022
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3013 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 18.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3016 Ryhmät SXO22K2
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3020 Ryhmät SXO22S2B
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3025 Ryhmät SXL22K1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXK23K1 SXO22K1C
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3026 Ryhmät SXL22K1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXK23K1 SXO22K1C
Ajoitus 11.09.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3041 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3042 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3046 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3047 Ryhmät TERVEYSAP23S SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3050 Ryhmät TERVEYSAP24K SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3051 Ryhmät SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3052 Ryhmät SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3058 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3005
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3006
Ajoitus 24.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus TE00FG07-3002
Ajoitus 15.01.2024 - 18.03.2024 Toteutuksen tunnus TE00FG07-3003
Ajoitus 15.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TE00FG07-3004
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3027
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3017 Ryhmät SXL22K1 SXK21S1 SXK21K1 SXO22K1C
Ajoitus 16.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3018 Ryhmät SXO22K2 SXK21S1 SXK21K1 SXO22K1A SXO22K1B
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3028 Ryhmät SXO22S1B SXK21S1 SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3029 Ryhmät SXO22S1B SXK21S1 SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN47-3085
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN47-3086
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3006
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3034
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3028 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C SXK22K2
Ajoitus 16.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3029 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C SXK22K2
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3038 Ryhmät SXK22S1A SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXK22S1B SXO22S2B SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3039 Ryhmät SXK22S1A SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXK22S1B SXO22S2B SXL22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3023 Ryhmät TERVEYSAP23K SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21S1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3028 Ryhmät SXL22K1 TERVEYSAP23S SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 18.03.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3035 Ryhmät SXL22K1 TERVEYSAP23S SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3024 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21S1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 12.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA07-3006 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 12.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA07-3007 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3074 Ryhmät SXO24S1A
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3078 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3085 Ryhmät SXO24S1B
Ajoitus 02.09.2024 - 04.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3070 Ryhmät SXO24S2ONL
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3086 Ryhmät SXQ24S1 SXO24S1B SXL24S1 SXO24S1A SXO24S2 SXK24S1
Ajoitus 12.09.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3018 Ryhmät SXO22K2 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3019 Ryhmät SXO22K2 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3020 Ryhmät SXO22K2 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ95-3025 Ryhmät SXO22K2 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 07.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3057 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 12.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3044 Ryhmät SXO24K1A SXO24K1B SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3045 Ryhmät SXL24K1 SXO24K1A SXO24K1B SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3046 Ryhmät SXO24K1A SXO24K1B SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3047 Ryhmät SXO24K1A SXO24K1B SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 12.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3051 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3048 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1 SXQ23K1 SXO24K2
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3049 Ryhmät SXQ23K1 SXO24K2
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TE00FG10-3004
Ajoitus 12.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3048 Ryhmät SXO24K1A SXO24K1B
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3050 Ryhmät TERVEYSAP24K SXO24K1A SXO24K1B
Ajoitus 17.03.2025 - 18.04.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3056 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3049 Ryhmät SXO24K1A SXO24K1B
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3051 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 18.11.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3055 Ryhmät SXO24K1A SXO24K1B
Ajoitus 12.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA12-3004 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3038 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B SXK23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3040 Ryhmät SXO23K1A SXO23S1A SXO23K1B SXO23S1B
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3041 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3042 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 12.08.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3037 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 09.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3023 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B SXK23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3025 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 14.10.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3026 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3027 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 12.08.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3022 Ryhmät SXO23S2
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3039 Ryhmät SXQ24K1 SXK24K2 SXL24K1 SXO24K1A SXO24K1B SXO24K2
Ajoitus 06.11.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3040 Ryhmät LHTERVEYS24S
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3028 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1 SXK24K2 SXO24K1A SXO24K1B SXO24K2
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3027 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXK23S1 SXQ23S1
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3024 Ryhmät SXL23S1 SXK23K1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXQ23S1
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA79-3020 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA06-3013 Ryhmät SXO22K2 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXO22S2B
Ajoitus 07.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3014 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 07.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3015 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 07.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3016 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 07.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3017 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 07.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3018 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 07.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA16-3019 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 05.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FL67-3002
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3053 Ryhmät SXO24S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3061 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3067 Ryhmät SXO24S1B
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3065 Ryhmät LHTERVEYS24S SXQ24S1 SXL24S1 SXO24S1B SXO24S1A SXO24S2 SXO24S2ONL SXK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3066 Ryhmät SXO24S2ONL
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3057 Ryhmät SXO24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3053 Ryhmät SXO24S1A
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3061 Ryhmät TERVEYSAP24S LHTERVEYS24S
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3063 Ryhmät SXO24S1B
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3064 Ryhmät SXO24S2ONL
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3057 Ryhmät SXO24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EU71-3013
Ajoitus 12.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA13-3003 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3045 Ryhmät SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3046 Ryhmät TERVEYSAP24K SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 21.04.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3050 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 12.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3044 Ryhmät SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 07.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3047 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 16.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus TE00FG08-3004
Ajoitus 21.10.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3059 Ryhmät SXO24S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3061 Ryhmät SXO24S1B
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3067 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3071 Ryhmät SXO24S2ONL
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3063 Ryhmät SXO24S2
Ajoitus 12.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3057 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3059 Ryhmät SXO24S1A
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3061 Ryhmät SXO24S1B
Ajoitus 07.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3071 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3064 Ryhmät SXO24S2
Ajoitus 12.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3054 Ryhmät SXO24K2
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3044 Ryhmät SXO24K1A SXO24K1B SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3045 Ryhmät SXO24K1A SXO24K1B SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 12.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3046 Ryhmät SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 12.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA14-3003 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A
Ajoitus 17.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3138
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3108 Ryhmät SXB22K2 SXQ23K1 SXH22S1 SXO23K1A SXO23K1B SXO23K2 SXB22K1 SXA22S1 SXL23K1 SXJ22S1 SXC22S2 SXI22S2 SXP22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3112 Ryhmät SXO23K2 SXD22K2 SXM23K2 SXK21S1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3008 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3009 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3018 Ryhmät SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3019 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3010 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3011 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3143 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3146 Ryhmät SXO24S1A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3147 Ryhmät SXO24S1B
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3148 Ryhmät LHTERVEYS24S SXO24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3165 Ryhmät SXO24S2ONL
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3043 Ryhmät SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3044 Ryhmät SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3045 Ryhmät SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 12.08.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA15-3003 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXN23S1B1 SXN21S1A
Ajoitus 19.08.2024 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus SX00FT82-3001 Ryhmät LHTERVEYS24S