Siirry suoraan sisältöön

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Röntgenhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoittelun osuus on 75 opintopistettä
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Metropolia AMK yleiset vaatimukset ja asetukset.
Tutkinnon suorittamisen jälkeen röntgenhoitaja on velvollinen noudattamaan säteilysuojelua koskevia määräyksiä ja ohjeita. (STUK. ST ohje 1.6. 2009).
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot, yliopistot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Ei erityisperiaatteita

Tutkinnon profiili

Tuottaa näyttöön perustavan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Röntgenhoitaja suorittaa kuvantamistutkimuksia ja antaa sädehoitoa yhteistyössä muiden terveysalan ammattilaisten kanssa. Radiologisissa yksiköissä ja sädehoito-osastoilla röntgenhoitaja vastaa osaltaan asiakkaan hoidosta. Terveydenhuoltoa palvelevissa yrityksissä röntgenhoitajan tehtävät painottuvat tuotekehittelyyn, markkinointiin ja koulutukseen. Röntgenhoitaja voi myös työskennellä säteilyn käytön asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opiskeljoista valmistuu näyttöön perustuvan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia. Ammatillinen tietoperusta,ammatillinen taito ja toiminta, eettinen osaaminen, yhteistyötaidot ja kehittämisosaaminen ovat keskeisiä röntgenhoitajan osaamisalueita.

Valmistuminen

Vaaditut 210 opintopistettä suoritettu hyväksytysti

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto
Röntgenhoitaja(AMK)

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisiä pääsyvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia AMK koskevat yleiset säädökset. Arviointi hyväksytty/hylätty tai T1-K5

Opintojen toteuttaminen

Kokopäivä opiskelu

Tutkinto-ohjelman vastaava

osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
puh.+358406418318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Sanna Törnroos
+358 40 630 1224
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM22S1)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM21S1)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM20S1)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM19S1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

12.10.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Katariina Pälli

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
- osaa keskeiset anatomiset termit, suunnat, sijainnit ja tasot
- osaa keskeiset luuston rakenteet ja niiden erityispiirteet

Sisältö

Elinjärjestelmät, niiden rakenne ja perustoiminnot sekä säätelymekanismit
Anatomiset suunnat, sijainnit ja tasot
Kuvantamisen kannalta keskeiset luuston rakenteet ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Syksy 2022 Myllypuron kampus. Luentoajat löytyvät lukujärjestyksistä.
24.10.-16.12.2022

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali (moodle), tallenteet, oppikirjat (eri vaihtoehtoja).
Oppikirjana; Ihmisen fysiologia ja anatomia, Nienstedt, Hänninen, Arstila 2019, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät)
TAI
Anatomia, fysiologia, rakenteesta toimintaan, 2019, Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät).
Opiskelumateriaalit käydään läpi tarkemmin pakollisessa kurssiorientaatiossa.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot (Myllypuron kampus)
Laboraatiot (anatomiset mallit)
Moodle verkkoympäristö ja luentotallenteet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttipäivämäärät ja toteutuksen aikataulutus tarkentuu kurssiorientaatiossa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko kurssikirjallisuuden tenttiminen Metropolian yleisessä uusinnassa syksyn 2022 aikana. Kysy tarkemmat tiedot vastuuopettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op =135 h

Sisällön jaksotus

Yleinen anatomia ja fysiologia 2 op
Luuston erityisanatomia 3 op
Tasot, suunnat, sijainnit testi, pakollinen (oltava tehtynä toteutuksen päättyessä).

Lisätietoja opiskelijoille

Voit kirjautua toteutuksen moodle työtilaan tehtyäsi kurssi-ilmoittatumisen.
Moodle:
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=5712
Työtila-avain: SXM22S1
Huomioi, että kurssi-ilmoittautuminen ja moodleen kirjautuminen ovat opiskelijan vastuulla.
Lähiopetuksiin ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä. Lähiopetusta ei striimata.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävämoniste yleinen anatomia ja fysiologia, arviointi hyväksytty/hylätty, painotus arvioinnissa 2/5
Luuston erityisanatomian e-tentti, arviointi 0-5, painotus arvioinnissa 3/5
Testi suunnat, sijainnit oltava tehtynä toteutuksen päättyessä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

12.10.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Katariina Pälli

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
- osaa keskeiset anatomiset termit, suunnat, sijainnit ja tasot
- osaa keskeiset luuston rakenteet ja niiden erityispiirteet

Sisältö

Elinjärjestelmät, niiden rakenne ja perustoiminnot sekä säätelymekanismit
Anatomiset suunnat, sijainnit ja tasot
Kuvantamisen kannalta keskeiset luuston rakenteet ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Syksy 2022, verkossa ja Myllypuron kampuksella.
24.10-16.12.2022.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali (moodle), tallenteet, oppikirjat (eri vaihtoehtoja). Hanki oppikirja mielellään vasta kurssiorientaation jälkeen.
Oppikirjana (vaihtoehtoisia teoksia);
Ihmisen fysiologia ja anatomia, Nienstedt, Hänninen, Arstila 2019, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät)
TAI
Anatomia, fysiologia, rakenteesta toimintaan, 2019, Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät).
Opiskelumateriaalit käydään läpi tarkemmin pakollisessa kurssiorientaatiossa.

Kaikki opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot (verkossa, zoom)
Laboraatiot (anatomiset mallit, lähiopetuksena Myllypuron kampuksella)
Moodle verkkoympäristö, luentotallenteet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttipäivämäärät sekä kurssin aikataulutus tarkentuu kurssiorientaatiossa, joka on pakollinen. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon hänellä on velvollisuus selvittää kurssin kannalta keskeiset asiat esim. muilta ryhmäläisiltä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko kurssikirjallisuuden tenttiminen Metropolian yleisessä uusinnassa syksyn 2022 aikana. Kysy tarkemmat tiedot vastuuopettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op =135 h

Sisällön jaksotus

Yleinen anatomia ja fysiologia 2 op, painotus 2/5
Luuston erityisanatomia 3 op, painotus 3/5

Lisätietoja opiskelijoille

Voit kirjautua toteutuksen moodle työtilaan tehtyäsi kurssi-ilmoittatumisen.
Moodle:
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=5714
Työtila-avain: AFY_SXM22S2
Huomioi, että kurssi-ilmoittautuminen ja moodleen kirjautuminen ovat opiskelijan vastuulla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävämoniste yleinen anatomia ja fysiologia, arviointi hyväksytty/hylätty, painotus arvioinnissa 2/5
Luuston erityisanatomian e-tentti, arviointi 0-5, painotus arvioinnissa 3/5
Suunnat, sijainnit testi oltava on oltava tehtynä toteutuksen päättyessä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Katariina Pälli

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
- osaa keskeiset anatomiset termit, suunnat, sijainnit ja tasot
- osaa keskeiset luuston rakenteet ja niiden erityispiirteet

Sisältö

Elinjärjestelmät, niiden rakenne ja perustoiminnot sekä säätelymekanismit
Anatomiset suunnat, sijainnit ja tasot
Kuvantamisen kannalta keskeiset luuston rakenteet ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Kevät 2023, verkossa ja Myllypuron kampuksella.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali (moodle), tallenteet, oppikirjat (eri vaihtoehtoja). Hanki oppikirja mielellään vasta kurssiorientaation jälkeen.
Oppikirjana (vaihtoehtoisia teoksia);
Ihmisen fysiologia ja anatomia, Nienstedt, Hänninen, Arstila 2019, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät)
TAI
Anatomia, fysiologia, rakenteesta toimintaan, 2019, Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät).
Opiskelumateriaalit käydään läpi tarkemmin pakollisessa kurssiorientaatiossa.

Kaikki opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot (verkossa, zoom)
Laboraatiot (anatomiset mallit, lähiopetuksena Myllypuron kampuksella, normaali vaatetus)
Moodle verkkoympäristö, luentotallenteet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttipäivämäärät sekä kurssin aikataulutus tarkentuu kurssiorientaatiossa, joka on pakollinen. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon hänellä on velvollisuus selvittää kurssin kannalta keskeiset asiat esim. muilta ryhmäläisiltä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko kurssikirjallisuuden tenttiminen Metropolian yleisessä uusinnassa kevään 2023 aikana. Kysy tarkemmat tiedot vastuuopettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op =135 h

Sisällön jaksotus

Yleinen anatomia ja fysiologia 2 op, painotus 2/5
Luuston erityisanatomia 3 op, painotus 3/5

Lisätietoja opiskelijoille

Voit kirjautua toteutuksen moodle työtilaan tehtyäsi kurssi-ilmoittatumisen.
Moodle:

Huomioi, että kurssi-ilmoittautuminen OMA:n kautta ja moodleen kirjautuminen ovat opiskelijan vastuulla.
Kurssi-ilmoittatuminen on sitova.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävämoniste yleinen anatomia ja fysiologia, arviointi hyväksytty/hylätty, painotus arvioinnissa 2/5
Luuston erityisanatomian e-tentti, arviointi 0-5, painotus arvioinnissa 3/5
Suunnat, sijainnit testi oltava on oltava tehtynä toteutuksen päättyessä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Kettunen
 • Luennoitsija Terveysala
 • Anu Hintikka
 • Päivi Leskinen
 • Maria Kouvalainen
Vastuuhenkilö

Maria Kouvalainen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa toteuttaa keskeisiä röntgenhoitajan työssä tarvittavia hoitotyön taitoja
-ymmärtää hoitotyön kirjaamisen periaatteet
- osaa seurata ja tarkkailla eri-ikäisten ja eri kuntoisten potilaiden terveydentilaa ja elintoimintoja
-osaa avustaa ja hoitaa eri-ikäisiä ja eri kuntoisia potilaita röntgenhoitajan työssä
-osaa toteuttaa turvallista neste- ja lääkehoitoa valtuuksiensa mukaan
-tunnistaa lääkityspoikkeamien riskit ja osaa ennaltaehkäistä lääkityspoikkeamien syntyä
-osaa toimia lääkityspoikkeamatilanteissa
-hallitsee lääke- ja nestehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan
-osaa perustiedot lääkehoidon farmakologiasta, farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta
-tunnistaa erilaiset riskiryhmät potilashoidossa

Sisältö

Hoitotyön auttamismenetelmät ja periaatteet
Hoitotyön kirjaaminen
Potilasturvallinen työskentely
Ammatillisen vuorovaikutuksen merkitys
Potilaan peruselintoimintojen turvaaminen ja tukeminen
Korkeanriskin potilaat kuvantamistutkimuksissa
Turvallinen neste- ja lääkehoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
Kivun fysiologia ja kivunhoito
Perifeerinen laskimokanylointi
Lääkeaineiden haittavaikutukset ja komplikaatiot
Lääkelaskut
Hoitoelvytys
Lapsi- ja perhelähtöinen hoitotyö
Sisätautikirurgisen potilaan hoitotyö
Farmakologia
Ortopedia ja traumatologia
Harjoittelua koululla 3 op
Hoitotyön harjoittelu työelämässä 3 op

Aika ja paikka

15.8.-23.10. Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luennot
Opettajan antama kirjallisuus:
Lääkehoidon ja sisätauti-kirurgisen hoitotyön kirjallisuus:
Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V & Uski-Tallqvist, T. 2019. Kliininen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Rautava-Nurmi H ym. 2019. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma pro. Soveltuvin osin.
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Porvoo: SanomaPro. Soveltuvin osin.
Muu opettajan osoittama materiaali: Lääkkeiden toimittaminen. Lääkelaitoksen määräys 5/2011. www.fimea.fi
Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta. Lääkelaitoksen määräys 6/2012. www.fimea.fi
Hoitotyön suositukset. www.HOTUS.fi
Verensiirto: Punainen Risti Veripalvelu: Verivalmisteiden käytön opas 2016. http://www.veripalvelu.fi/www/vvko
Lääkelaskennan kirjallisuus:
Ernvall, S. ym. 2009 Lääkelaskenta. WSOY. Porvoo. Helsinki tai uudemmat painokset TAI Nikkola R., Nurkka N., Paloposki S. 2016. Annos oivallusta. Sanoma Pro Oy. TAI Pussinen A-M., Somerharju L. ja Hannula J. 2017. tai uudemmat painokset Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin. Edita

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkossa toteutuva opetus
Flipped learning
Itsenäiset oppimistehtävät Moodlessa
Ryhmätyöskentely
Pienryhmälaboraatiot
Simulaatio
Ohjattu harjoittelu työelämässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää 3 op harjoittelun hoitotyön yksikössä.
Harjoittelussa tehdään aamu- ja iltavuoroja sekä halutessa yksi yövuoro.
Harjoittelupaikat löytyvät pääsääntöisesti Jobiilista.
Hoitotyön harjoittelun voi hyväksilukea aiempaan osamiseen perustuen. AHOT-hakemus tehdään ennen opintojakson alkua ja se osoitetaan omalle Tutor-opettajalle. AHOT-kriteerit ovat seuraavat: Lähihoitajan tutkinto + vähintään 3 kk työkokemus hoitotyössä viimeisen 5 vuoden sisällä.
Sh/ th/ eh/ klö amk tutkinto, alle 5 v vanha tutkinto, jos ei työkokemusta hoitotyössä.
Sh/th/eh/klö amk tai lähihoitajan tutkinto ja jatkuva työkokemus hoitotyössä.
Osaaminen ja osaamisen laatu ratkaisevat lopullisen AHOT-päätöksen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskutentti (arviointi HYV-HYL) sekä kaksi uusintamahdollisuutta toteutuvat opintojakson aikana.

Yhteinen lopputentti lääkehoidosta, farmakologiasta ja kliinisestä hoitotyöstä opintojakson lopussa.
Tenttiarvionnit: H-5.
Kaikki tentit ja tenttien kaikki osiot tulee läpäistä (yli 50% kokonaispistemäärästä). Lääkehoidon, farmakologian ja kliinisen hoitotyön yhteinen tentti on mahdollisuus uusia kahdesti lukuvuoden aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä
10 op x 27 tuntia = 270 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Läsnäolovelvoitettu opiskelu: Orientaatio, radiologiluennot, simulaatio, seminaarit ja laboraatiotunnit ovat pakollisia. Laboraatio-opetuksiin ja simulaatioon pukeudutaan asianmukaiseen työvaatetukseen. Laboraatiotunneilla noudatetaan aseptiikka ja hygieniaohjeistuksia (kynnet, korut, hiukset, siisteys) ja työskennellään potilasturvallisesti.
Muuta lisätietoa Moodlen työtilassa.

Vaaditut edeltävät opinnot: Kliinisen hoitotyön perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi

Hyväksytysti suoritetut lääkelaskut (100 % oikein)
-Sisätautipotilaan ja kirurgisen potilaan hoitotyöstä arvioitava ryhmätehtävä 0-5
-Lääkehoito,farmakologia ja kliininen hoitotyö: Kirjallinen koe 0-5

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.
Laboraatiotunnit ovat pakollisia ja laboraatioihin pukeudutaan asianmukaiseen suojavaatetukseen, laboraatiot 100% läsnäolo).
Laboraatioita ei voi korvata tehtävällä.
Seminaariin ja simulaatioon osallistuminen pakollista
Muut osoitetut tehtävät ja harjoittelun liittyvät tehtävät ja arvioinnit on palautettava opettajalle opintojakson toteutusaikana.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Luennoitsija Terveysala
 • Anu Hintikka
 • Maria Kouvalainen
 • Päivi Leskinen
Vastuuhenkilö

Maria Kouvalainen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa toteuttaa keskeisiä röntgenhoitajan työssä tarvittavia hoitotyön taitoja
-ymmärtää hoitotyön kirjaamisen periaatteet
- osaa seurata ja tarkkailla eri-ikäisten ja eri kuntoisten potilaiden terveydentilaa ja elintoimintoja
-osaa avustaa ja hoitaa eri-ikäisiä ja eri kuntoisia potilaita röntgenhoitajan työssä
-osaa toteuttaa turvallista neste- ja lääkehoitoa valtuuksiensa mukaan
-tunnistaa lääkityspoikkeamien riskit ja osaa ennaltaehkäistä lääkityspoikkeamien syntyä
-osaa toimia lääkityspoikkeamatilanteissa
-hallitsee lääke- ja nestehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan
-osaa perustiedot lääkehoidon farmakologiasta, farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta
-tunnistaa erilaiset riskiryhmät potilashoidossa

Sisältö

Hoitotyön auttamismenetelmät ja periaatteet
Hoitotyön kirjaaminen
Potilasturvallinen työskentely
Ammatillisen vuorovaikutuksen merkitys
Potilaan peruselintoimintojen turvaaminen ja tukeminen
Korkeanriskin potilaat kuvantamistutkimuksissa
Turvallinen neste- ja lääkehoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
Kivun fysiologia ja kivunhoito
Perifeerinen laskimokanylointi
Lääkeaineiden haittavaikutukset ja komplikaatiot
Lääkelaskut
Hoitoelvytys
Lapsi- ja perhelähtöinen hoitotyö
Sisätautikirurgisen potilaan hoitotyö
Farmakologia
Ortopedia ja traumatologia
Harjoittelua koululla 3 op
Hoitotyön harjoittelu työelämässä 3 op

Aika ja paikka

kevät 2023 Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luennot
Opettajan antama kirjallisuus:
Lääkehoidon ja sisätauti-kirurgisen hoitotyön kirjallisuus:
Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V & Uski-Tallqvist, T. 2019. Kliininen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, ym. 2022 Hoitotyön perusosaaminen. Helsinki: Sanoma Pro Oy
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Porvoo: SanomaPro. Soveltuvin osin.
Muu opettajan osoittama materiaali: Lääkkeiden toimittaminen. Lääkelaitoksen määräys 5/2011. www.fimea.fi
Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta. Lääkelaitoksen määräys 6/2012. www.fimea.fi
Hoitotyön suositukset. www.HOTUS.fi
Verensiirto: Punainen Risti Veripalvelu: Verivalmisteiden käytön opas 2016. http://www.veripalvelu.fi/www/vvko
Lääkelaskennan kirjallisuus:
Ernvall, S. ym. 2009 Lääkelaskenta. WSOY. Porvoo. Helsinki tai uudemmat painokset TAI Nikkola R., Nurkka N., Paloposki S. 2016. Annos oivallusta. Sanoma Pro Oy. TAI Pussinen A-M., Somerharju L. ja Hannula J. 2017. tai uudemmat painokset Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin. Edita

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkossa toteutuva opetus
Flipped learning
Itsenäiset oppimistehtävät Moodlessa
Ryhmätyöskentely
Pienryhmälaboraatiot
Simulaatio
Ohjattu harjoittelu työelämässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää 3 op harjoittelun hoitotyön yksikössä.
Harjoittelussa tehdään aamu- ja iltavuoroja sekä halutessa yksi yövuoro.
Harjoittelupaikat löytyvät pääsääntöisesti Jobiilista.
Hoitotyön harjoittelun voi hyväksilukea aiempaan osamiseen perustuen. AHOT-hakemus tehdään ennen opintojakson alkua ja se osoitetaan omalle Tutor-opettajalle. AHOT-kriteerit ovat seuraavat: Lähihoitajan tutkinto + vähintään 3 kk työkokemus hoitotyössä viimeisen 5 vuoden sisällä.
Sh/ th/ eh/ klö amk tutkinto, alle 5 v vanha tutkinto, jos ei työkokemusta hoitotyössä.
Sh/th/eh/klö amk tai lähihoitajan tutkinto ja jatkuva työkokemus hoitotyössä.
Osaaminen ja osaamisen laatu ratkaisevat lopullisen AHOT-päätöksen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskutentti (arviointi HYV-HYL) sekä kaksi uusintamahdollisuutta toteutuvat opintojakson aikana.

Yhteinen lopputentti lääkehoidosta, farmakologiasta ja kliinisestä hoitotyöstä opintojakson lopussa. Tentti tehdään tenttiakvaario Examissa.
Tenttiarvionnit: 0-5.
Kaikki tentit ja tenttien kaikki osiot tulee läpäistä (yli 50% kokonaispistemäärästä). Lääkehoidon, farmakologian ja kliinisen hoitotyön yhteinen tentti on mahdollisuus uusia kahdesti lukuvuoden aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä
10 op x 27 tuntia = 270 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Läsnäolovelvoitettu opiskelu: Orientaatio, radiologiluennot, simulaatio, seminaarit ja laboraatiotunnit ovat pakollisia. Laboraatio-opetuksiin ja simulaatioon pukeudutaan asianmukaiseen työvaatetukseen. Laboraatiotunneilla noudatetaan aseptiikkaa ja hygieniaohjeistuksia (kynnet, korut, hiukset, siisteys) ja työskennellään potilasturvallisesti.
Muuta lisätietoa Moodlen työtilassa.

Vaaditut edeltävät opinnot: Kliinisen hoitotyön perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi

Hyväksytysti suoritetut lääkelaskut (100 % oikein)
-Sisätautipotilaan ja kirurgisen potilaan hoitotyöstä arvioitava ryhmätehtävä 0-5
-Lääkehoito,farmakologia ja kliininen hoitotyö: Kirjallinen koe 0-5

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.
Laboraatiotunnit ovat pakollisia ja laboraatioihin pukeudutaan asianmukaiseen suojavaatetukseen, laboraatiot 100% läsnäolo).
Laboraatioita ei voi korvata tehtävällä.
Seminaariin ja simulaatioon osallistuminen pakollista
Muut osoitetut tehtävät ja harjoittelun liittyvät tehtävät ja arvioinnit on palautettava opettajalle opintojakson toteutusaikana.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 07.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
 • Eero Kokko
 • Tiina Ahti
 • Jaana Seitovirta
 • Johtaminen ja yrittäjyys Sote
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Jaana Seitovirta

Opiskelijaryhmät
 • SXK20K2
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO20K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXL20K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ20K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO20K2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO20K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXO20K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXM20K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXK19S1
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää terveydenhuollon kehittämisen merkityksen ja on selvillä sen keskeisistä organisaatiorakenteista
- tunnistaa johtamisen merkityksen työyhteisön ja -ryhmän toimivuuteen hoidon ja palvelun laadun edistämiseksi
- tiedostaa vastuunsa itsensä johtamisesta ja omien työelämätaitojensa kehittämisestä
- pystyy kehittämään kokonaisvastuutaan asiakkaan/potilaan hoidossa ja osaa koordinoida asiakkaan/potilaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti
- ymmärtää terveydenhuollon rahoituksen perusteet ja osaa toimia kustannustehokkaasti
- ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä terveysalan yrittäjyyden perusteet
- tietää ja tunnistaa ammattiinsa ja työhönsä liittyvät sisällölliset ja hallinnolliset urakehitysmahdollisuudet sekä yhteiskunnallisen merkityksen ja vastuun.

Sisältö

Yhteiskunnalliset haasteet ja niiden vaikutukset terveysalan ja terveyspalvelujen kehittämiseen
Terveydenhuollon organisaatiorakenteet ja johtamisjärjestelmät
Erilaisten johtamisteorioiden ja johtamiskäytäntöjen erot
Johtaminen ja hoidon sekä palvelun laatu
Työelämätaidot: lähijohtaminen ja työyhteisötaidot
Itsensä ja oman osaamisensa johtaminen
Terveydenhuollon rahoitus, talousjohtamisen tavoitteet ja taloudellisen arvioinnin mahdollisuudet
Julkisten ja yksityisten palvelujen kohtaaminen: yhteistoiminta, kilpailutus, uudistuvat rahoitusmallit ja palveluiden tuottaminen
Yrittäjyyden perusteet
Yksityisen sektorin merkitys ja yrittäjyyden muodot sosiaali- ja terveydenhuollossa
Urakehitysmahdollisuudet

Aika ja paikka

Orientaatioluento 24.10.2022. klo 16.00
Join Zoom Meeting
Zoom https://metropolia.zoom.us/my/jaanaseitovirta

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlen työtilasta, Moodle.metropolia.fi Johtaminen ja yrittäjyys (verkkototeutus) 24.10.- 7.12.2022 (aukeaa 24.10.2022)

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi jakaantuu kolmeen osioon

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen (ryhmäkeskustelu) 1,0 op, 24.10 - 6.11
1a Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 24.10- 30.10 (0,5 op)
1b Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollisuudet 31.10 - 6.11 (0,5 op)

Osio 2 Johtaminen: Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä) 2,0 op, 30.10 -20.11.
2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op)
2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op)

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen (ryhmäitehtävä, esseetehtävä), 2,0 op 13.11 - 7.12
3a Yrittäjyys: Sosiaali- ja terveysalan palvelun kehittäminen (1,5 op)
3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma,(0,5 op)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisuus suorittaa hylätyt osiot seuraavilla mahdolllisilla toteutuksilla.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi jakaantuu kolmeen osioon

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen (ryhmäkeskustelu) 1,0 op, 24.10 - 6.11
1a Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 24.10- 30.10 (0,5 op)
1b Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollisuudet 31.10 - 6.11 (0,5 op)

Osio 2 Johtaminen: Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä) 2,0 op, 30.10 -20.11.
2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op)
2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op)

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä), 2,0 op 13.11 - 7.12
3a Yrittäjyys: Sosiaali- ja terveysalan palvelun kehittäminen (1,5 op)
3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma, (0,5 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Ahot hakemukset toimitetaan:
Terveyden osaamisalueella tutor-opettajalle/uraohjaajalle
Kuntoutus ja tutkiminen osaamisalueella bioanalytiikan, radiografian ja sädehoidon ja suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa tutor-opettajalle
Hyvinvoinnin osaamisalueella, kuntoutuksen tiimissä sekä optometriassa toteutuksen ahot-vastuuopettajalle (Eero Kokko)
AHOT- päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja antaa Eero Kokko


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen kaikkiin osioihin. Kokonaisarvosana muodostuu osioiden hyväksytyistä suorituksista sekä osioiden 2 ja 3 tehtävien arvosanan keskiarvosta.

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen (ryhmäkeskustelu) 1,0 op, hyväksytty/hylätty
- 1a Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 0,5 op hyväksytty/hylätty
- 1b Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollisuudet 0,5 op hyväksytty/hylätty

Osio 2 Johtaminen: Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä) 2,0 op, 0 - 5
- 2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op) 0 - 5
- 2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op) hyväksytty/hylätty

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä), 2,0 op. 0 - 5
- 3a Yrittäjyys: Sosiaali- ja terveysalan palvelun kehittäminen (1,5 op) 0 - 5
- 3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma, (0,5op) hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
- Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään.
- Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön.
- Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen.
-Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita.
-Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 39

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maiju Salovaara-Hiltunen
 • Katariina Pälli
 • Maria Kouvalainen
Vastuuhenkilö

Maria Kouvalainen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-tunnistaa hätätilanteen ja osaa toimia niissä järjestelmällisesti.
- tutkii potilaan peruselintoiminnot käyttäen ABCDE-menetelmää
ja antaa oireenmukaista ensiapua
- tunnistaa tavallisimmat sairauskohtaukset ja avuntarpeen.
-osaa toimia vaara- ja onnettomuustilanteessa ja aloittaa
Hätäelvytyksen
-omaksuu ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista
toimintaansa
-ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa ja sairauksiin liittyviä solutason muutoksia
-ymmärtää solutasolla paranemisen lainalaisuuksia
-osaa röntgenhoitajan työssä tarvittavan lääkehoidon perusteet
-ymmärtää ammatillisen toiminnan lähtökohdat lääkehoidon toteuttamisessa
-tuntee lääkehoitoprosessin eri vaiheet
-tunnistaa erilaiset lääkkeenantotavat
-tutustuu viranomaisviestintään terveydenhuollossa

Sisältö

Patofysiologia
Hätäensiapu
Viranomaisviestintä terveydenhuollossa
Ergonominen työskentely, turvalliset potilassiirrot
Hengityksen ja verenkierron tarkkailu ja avustaminen
Lääkehoidon perusteet ja erilaiset lääkkeidenantotavat
Koululla tapahtuvaa harjoittelua 2 op

Aika ja paikka

Syksy.2022 1. periodi Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Hoitotyö:
Kirja Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala, Vuorinen. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro. Helsinki. Soveltuvin osin: Lääkehoito: 132-149, Hengitys 318--348, Verenkierto 350-374, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin

Lääkehoito:
Kirja Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. Kaikki painokset vuodesta 2014 lähtien. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Soveltuvin osin: v. 2020 painoksesta: Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet, Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen, Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä, Lääkkeenanto luonnollista reittiä (osuudet lääkkeiden antotavat ja enteraalinen eli ruoansulatuskanavan kautta annettava lääkitys) Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin.

Ergonomian tenttimateriaali Moodlessa.

Ensiapuun liittyvä lähdemateriaali:
www.punainenristi.fi
www.punainenristi.fi/opiensiapua
Korte, Henna ja Myllyrinne, Kristiina 2017 Ensiapu
Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017
Kustantaja ja Copyright 2017 Suomen Punainen Risti
www.kaypahoito.fi/ elvytys (soveltuvin osin)

Viestintäverkko: Opetusmateriaali Moodlessa.

Patofysiologia;
Kirja Lehtonen, Karttunen. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Edita. (saatavuus huono, sähköinen versio saatavilla).


Moodleen lähdemateriaali, joka tarkentuu opintojakson kuluessa. Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Laboraatio / Simulaatio
Itsenäinen opiskelu
Käänteinen oppiminen
Verkkokurssi
Osaamisen näyttö / tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta tarkennetaan orientaatiossa.
Uusintamahdollisuudet tarkennetaan orientaatiossa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensiavun osalta aikaisempi ensiavun opiskelu tulee olla suoritettu 3 vuoden sisällä. AHOT-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Ensiapukurssin voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on voimassa oleva Punaisen Ristin ensiapukortti (joko EA1-kortti tai HEA 8h -kortti) tai muu todistus vastaavan kurssin suorittamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson opintopistemäärä on 5 op, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä (5 x 27 tuntia).
Näistä hoitotyö ja lääkehoito (sis. VIRVE) 2,5 op (67,5 t.), patofysiologia 1,5 op (40,5 t ) ja ensiapu 1 op (27 t).

Sisällön jaksotus

Opintojakson opetus sijoittuu 15.8.- 23.10.2022

Lisätietoja opiskelijoille

Vaaditut edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia

Orientaatiotunnille osallistuminen on edellytys opintojakson suorittamiselle. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Teoriaopetukseen osallistumista suositellaan.
Opintojakson aikana laboraatiossa / simulaatioissa on läsnäolovelvollisuus. Jokaisen lähiopetuskerran sisältö on merkitty lukujärjestysvarauksiin ja opintojaksolla menestyminen edellyttää, että opiskelija tutustuu itsenäisesti kirjallisuudesta ja muusta opettajan jakamasta materiaalista lähiopetuskerran sisältöön ennen lähiopetusta. Itsenäistä harjoittelua Taitopajoissa suositellaan peruselvytyksen ja hoitotyön toimintojen harjoitteluun.

Osa-AHOT päätös on oltava ennen opintojaksolle osallistumista. Opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle ja osallistuu orientaatiotunnille. Opiskelijoille järjestetään orientaationtunnin yhteydessä tilaisuus, jossa heidän tulee esittää AHOT päätös, ja jossa sovitaan puuttuvan osuuden suoritustapa. Opintojakson alettua osa-AHOT tai HOPS opiskelijoita ei voida enää hyväksyä opintojaksolle.

Opiskelija selvittää muilta opiskelijoilta opetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ollessaan poissa orientaatiotunnilta tai toteutuksen muilta tunneilta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hoitotyö ja lääkehoito, painotus loppuarvioinnissa, e-tentti H-5 2/5
EA hyv/ hyl
Patofysiologia, e-tentti H-5 (Moodle), painotus loppuarvioinnissa 1/5


Verkkokurssi ja itsenäiset tehtävät (100%)
Laboraatiot / Simulaatio 100% läsnäolo

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Anatomia ja fysiologia 5 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katariina Pälli
 • Maria Kouvalainen
 • Satu Lindgren
Vastuuhenkilö

Maria Kouvalainen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-tunnistaa hätätilanteen ja osaa toimia niissä järjestelmällisesti.
- tutkii potilaan peruselintoiminnot käyttäen ABCDE-menetelmää
ja antaa oireenmukaista ensiapua
- tunnistaa tavallisimmat sairauskohtaukset ja avuntarpeen.
-osaa toimia vaara- ja onnettomuustilanteessa ja aloittaa
Hätäelvytyksen
-omaksuu ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista
toimintaansa
-ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa ja sairauksiin liittyviä solutason muutoksia
-ymmärtää solutasolla paranemisen lainalaisuuksia
-osaa röntgenhoitajan työssä tarvittavan lääkehoidon perusteet
-ymmärtää ammatillisen toiminnan lähtökohdat lääkehoidon toteuttamisessa
-tuntee lääkehoitoprosessin eri vaiheet
-tunnistaa erilaiset lääkkeenantotavat
-tutustuu viranomaisviestintään terveydenhuollossa

Sisältö

Patofysiologia
Hätäensiapu
Viranomaisviestintä terveydenhuollossa
Ergonominen työskentely, turvalliset potilassiirrot
Hengityksen ja verenkierron tarkkailu ja avustaminen
Lääkehoidon perusteet ja erilaiset lääkkeidenantotavat
Koululla tapahtuvaa harjoittelua 2 op

Aika ja paikka

Kevät 2023 1. periodi Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Hoitotyö:
Kirja Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala, Vuorinen. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro. Helsinki. Soveltuvin osin: Lääkehoito: 132-149, Hengitys 318--348, Verenkierto 350-374, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin

Lääkehoito:
Kirja Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. Kaikki painokset vuodesta 2014 lähtien. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Soveltuvin osin: v. 2020 painoksesta: Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet, Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen, Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä, Lääkkeenanto luonnollista reittiä (osuudet lääkkeiden antotavat ja enteraalinen eli ruoansulatuskanavan kautta annettava lääkitys) Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin.

Ergonomian tenttimateriaali Moodlessa.

Ensiapuun liittyvä lähdemateriaali:
www.punainenristi.fi
www.punainenristi.fi/opiensiapua
Korte, Henna ja Myllyrinne, Kristiina 2017 Ensiapu
Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017
Kustantaja ja Copyright 2017 Suomen Punainen Risti
www.kaypahoito.fi/ elvytys (soveltuvin osin)

Viestintäverkko: Opetusmateriaali Moodlessa.

Patofysiologia;
Kirja Lehtonen, Karttunen. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Edita. (saatavuus huono, sähköinen versio saatavilla).


Moodleen lähdemateriaali, joka tarkentuu opintojakson kuluessa. Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Laboraatiot
Itsenäinen opiskelu
Käänteinen oppiminen
Verkkokurssit
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta tarkennetaan orientaatiossa.
Uusintamahdollisuudet tarkennetaan orientaatiossa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensiavun osalta aikaisempi ensiavun opiskelu tulee olla suoritettu 3 vuoden sisällä. AHOT-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Ensiapukurssin voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on voimassa oleva Punaisen Ristin ensiapukortti (joko EA1-kortti tai HEA 8h -kortti) tai muu todistus vastaavan kurssin suorittamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson opintopistemäärä on 5 op, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä (5 x 27 tuntia).
Näistä hoitotyö ja lääkehoito (sis. VIRVE) 2,5 op (67,5 t.), patofysiologia 1,5 op (40,5 t ) ja ensiapu 1 op (27 t).

Sisällön jaksotus

Opintojakson opetus sijoittuu 11.1.-9.3..2023

Lisätietoja opiskelijoille

Vaaditut edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia

Orientaatiotunnille osallistuminen on edellytys opintojakson suorittamiselle. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Teoriaopetukseen osallistumista suositellaan.
Opintojakson aikana laboraatiossa / simulaatioissa on läsnäolovelvollisuus. Jokaisen lähiopetuskerran sisältö on merkitty lukujärjestysvarauksiin ja opintojaksolla menestyminen edellyttää, että opiskelija tutustuu itsenäisesti kirjallisuudesta ja muusta opettajan jakamasta materiaalista lähiopetuskerran sisältöön ennen lähiopetusta. Itsenäistä harjoittelua Taitopajoissa suositellaan peruselvytyksen ja hoitotyön toimintojen harjoitteluun.

Osa-AHOT päätös on oltava ennen opintojaksolle osallistumista. Opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle ja osallistuu orientaatiotunnille. Opiskelijoille järjestetään orientaationtunnin yhteydessä tilaisuus, jossa heidän tulee esittää AHOT päätös, ja jossa sovitaan puuttuvan osuuden suoritustapa. Opintojakson alettua osa-AHOT tai HOPS opiskelijoita ei voida enää hyväksyä opintojaksolle.

Opiskelija selvittää muilta opiskelijoilta opetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ollessaan poissa orientaatiotunnilta tai toteutuksen muilta tunneilta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hoitotyö ja lääkehoito, painotus loppuarvioinnissa, tentti 0-5 2/5
EA hyv/ hyl
Patofysiologia, e-tentti 0-5 (Moodle), painotus loppuarvioinnissa 1/5

Verkkokurssi ja itsenäiset tehtävät (100%)
Laboraatiot / Simulaatio 100% läsnäolo

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Anatomia ja fysiologia 5 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Kouvalainen
 • Katariina Pälli
 • Satu Lindgren
Vastuuhenkilö

Maria Kouvalainen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-tunnistaa hätätilanteen ja osaa toimia niissä järjestelmällisesti.
- tutkii potilaan peruselintoiminnot käyttäen ABCDE-menetelmää
ja antaa oireenmukaista ensiapua
- tunnistaa tavallisimmat sairauskohtaukset ja avuntarpeen.
-osaa toimia vaara- ja onnettomuustilanteessa ja aloittaa
Hätäelvytyksen
-omaksuu ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista
toimintaansa
-ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa ja sairauksiin liittyviä solutason muutoksia
-ymmärtää solutasolla paranemisen lainalaisuuksia
-osaa röntgenhoitajan työssä tarvittavan lääkehoidon perusteet
-ymmärtää ammatillisen toiminnan lähtökohdat lääkehoidon toteuttamisessa
-tuntee lääkehoitoprosessin eri vaiheet
-tunnistaa erilaiset lääkkeenantotavat
-tutustuu viranomaisviestintään terveydenhuollossa

Sisältö

Patofysiologia
Hätäensiapu
Viranomaisviestintä terveydenhuollossa
Ergonominen työskentely, turvalliset potilassiirrot
Hengityksen ja verenkierron tarkkailu ja avustaminen
Lääkehoidon perusteet ja erilaiset lääkkeidenantotavat
Koululla tapahtuvaa harjoittelua 2 op

Aika ja paikka

Kevät 2023 1. periodi Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Hoitotyö:
Kirja Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala, Vuorinen. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro. Helsinki. Soveltuvin osin: Lääkehoito: 132-149, Hengitys 318--348, Verenkierto 350-374, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin

Lääkehoito:
Kirja Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. Kaikki painokset vuodesta 2014 lähtien. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Soveltuvin osin: v. 2020 painoksesta: Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet, Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen, Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä, Lääkkeenanto luonnollista reittiä (osuudet lääkkeiden antotavat ja enteraalinen eli ruoansulatuskanavan kautta annettava lääkitys) Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin.

Ergonomian tenttimateriaali Moodlessa.

Ensiapuun liittyvä lähdemateriaali:
www.punainenristi.fi
www.punainenristi.fi/opiensiapua
Korte, Henna ja Myllyrinne, Kristiina 2017 Ensiapu
Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017
Kustantaja ja Copyright 2017 Suomen Punainen Risti
www.kaypahoito.fi/ elvytys (soveltuvin osin)

Viestintäverkko: Opetusmateriaali Moodlessa.

Patofysiologia;
Kirja Lehtonen, Karttunen. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Edita. (saatavuus huono, sähköinen versio saatavilla).


Moodleen lähdemateriaali, joka tarkentuu opintojakson kuluessa. Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Laboraatiot
Itsenäinen opiskelu
Käänteinen oppiminen
Verkkokurssit
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta tarkennetaan orientaatiossa.
Uusintamahdollisuudet tarkennetaan orientaatiossa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensiavun osalta aikaisempi ensiavun opiskelu tulee olla suoritettu 3 vuoden sisällä. AHOT-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Ensiapukurssin voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on voimassa oleva Punaisen Ristin ensiapukortti (joko EA1-kortti tai HEA 8h -kortti) tai muu todistus vastaavan kurssin suorittamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson opintopistemäärä on 5 op, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä (5 x 27 tuntia).
Näistä hoitotyö ja lääkehoito (sis. VIRVE) 2,5 op (67,5 t.), patofysiologia 1,5 op (40,5 t ) ja ensiapu 1 op (27 t).

Sisällön jaksotus

Opintojakson opetus sijoittuu 11.1.-9.3..2023

Lisätietoja opiskelijoille

Vaaditut edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia

Orientaatiotunnille osallistuminen on edellytys opintojakson suorittamiselle. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Teoriaopetukseen osallistumista suositellaan.
Opintojakson aikana laboraatiossa / simulaatioissa on läsnäolovelvollisuus. Jokaisen lähiopetuskerran sisältö on merkitty lukujärjestysvarauksiin ja opintojaksolla menestyminen edellyttää, että opiskelija tutustuu itsenäisesti kirjallisuudesta ja muusta opettajan jakamasta materiaalista lähiopetuskerran sisältöön ennen lähiopetusta. Itsenäistä harjoittelua Taitopajoissa suositellaan peruselvytyksen ja hoitotyön toimintojen harjoitteluun.

Osa-AHOT päätös on oltava ennen opintojaksolle osallistumista. Opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle ja osallistuu orientaatiotunnille. Opiskelijoille järjestetään orientaationtunnin yhteydessä tilaisuus, jossa heidän tulee esittää AHOT päätös, ja jossa sovitaan puuttuvan osuuden suoritustapa. Opintojakson alettua osa-AHOT tai HOPS opiskelijoita ei voida enää hyväksyä opintojaksolle.

Opiskelija selvittää muilta opiskelijoilta opetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ollessaan poissa orientaatiotunnilta tai toteutuksen muilta tunneilta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hoitotyö ja lääkehoito, painotus loppuarvioinnissa, tentti 0-5 2/5
EA hyv/ hyl
Patofysiologia, e-tentti 0-5 (Moodle), painotus loppuarvioinnissa 1/5

Verkkokurssi ja itsenäiset tehtävät (100%)
Laboraatiot / Simulaatio 100% läsnäolo

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Anatomia ja fysiologia 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
-arvioi ja kehittää säteilyturvallisuutta valitsemaltaan osa-alueelta
yhteistyössä työelämän kanssa

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Projektityöskentely

Aika ja paikka

Yksi viikko harjoittelua 40 h = 1,5 op

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu työelämässä eri modaliteeteilla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso suoritetaan työelämässä ohjattuna harjoitteluna.
Poissaolot harjoittelusta ainoastaan sairastapauksissa. Poissaolo korvataan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi harjoitteluviikko on 40 h (=1,5 op)

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan HYV /HYL

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Natiivitutkimusten harjoittelu
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Ulla Nikupaavo
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
-arvioi ja kehittää säteilyturvallisuutta valitsemaltaan osa-alueelta
yhteistyössä työelämän kanssa

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Projektityöskentely

Aika ja paikka

Yksi viikko harjoittelua 40 h = 1,5 op

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä 9 op
Projektityöskentely 1 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso suoritetaan työelämässä ohjattuna harjoitteluna.
Poissaolot harjoittelusta ainoastaan sairastapauksissa. Poissaolo korvataan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi harjoitteluviikko on 40 h (=1,5 op)

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan HYV /HYL

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Natiivitutkimusten harjoittelu
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden ja analysoida omaa toimintaansa
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
- tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja pohtii niihin erilaisia näkökulmia

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Ammattieettinen vastuu ja toiminta

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023, oman ryhmän harjoittelun ajankohdalla.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu ohjattua työharjoittelua 4,5 opintoviikkoa (3 viikkoa), joka varataan tutkinnon ohjeistuksen mukaisesti. Harjoittelun tavoitteet sovitaan harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa viimeistään harjoittelun ensimmäisellä viikolla. Harjoittelutavoitteiden laatimisessa huomioidaan opintojakson tavoitteet ja modaliteettikohtaiset tavoitteet. Harjoittelusta kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, joka palautetaan harjoittelua ohjaavalle opettajalle.
Opintojaksossa suoritetaan 0,5 op laajuiset ammattietiikan tehtävät Moodlessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

4,5 opintopistettä työelämäharjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitteluviikon pituus on 40 h. Itsenäisesti tehtävien tehtävien tekemiseen opiskelijan tulee varata työaikaa noin 13 tuntia.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea työkokemuksella. Harjoittelua edeltävät teoriaopinnot (modaliteettikohtaiset) tulee olla suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia
teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa
käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua
vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty.
Tehtävät Moodlessa arvioidaan hyväksytty/täydennettävää/hylätty. Tehtäviä arvioidaan kaksi kertaa lukukaudessa 15.3 ja 25.5. Myöhästyneitä palautuksia ei huomioida.
Harjoittelun ohjaaja arvioi työelämäharjoittelun

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
Kuvantamistutkimusten harjoittelu I
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden ja analysoida omaa toimintaansa
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
-ymmärtää röntgenyksikön toiminnan suunnittelun periaatteita
-syventää ymmärtämistään näyttöön perustuvasta radiografiasta osana laadunhallintaa

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Näyttöön perustuva radiografia
Laadunhallinta

Aika ja paikka

Harjoittelu suoritetaan kevätlukukaudella 2023 oman ryhmän harjoittelun ajankohtana.
Opintojakson suoritukset kirjataan 15.3. ja 25.5. Myöhästyneitä palautuksia ei huomioida.
Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä.
Opintojaksoa ei arvioida, mikäli tehtävät palautetaan määräajan jälkeen. Määräajat annettu Moodle-työtilassa.

Oppimateriaalit

Tehtävissä käytetään vertaisarvioituja artikkeilta.

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu:
- ohjattu harjoittelu työelämässä 4.5 op (3 vk) joka varataan tutkinnon ohjeistuksen mukaan
- opiskelija tekee artikkelitehtävän (0.5 op) Moodlessa.

Harjoittelun tavoitteet laaditaan ensimmmäisen viikon aikana ja palautetaan ohjaavalle opettajalle hyväksyttäväksi. Harjoittelutavoitteiden laatimisessa huomioidaan opintojakson tavoitteet sekä modaliteettikohtainen osaaminen. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida oman ammatillisen kehittymisen tavoitteet.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjattu harjoittelu tehdään kuvantamisyksiköissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Opintojaksoa ei voi hyväksilukea työkokemuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitteluviikon pituus on 40 tuntia (1,5 op).
Artikkelitehtävä on itsenäistä työskentelyä (0,5 op = 13,5 h) edellyttää tieteellisen artikkelin lukemista sekä tiivistelmän kirjoittamista ohjeen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjattu harjoittelu arvioidaan hyväksytty, hylätty.
Artikkkelitehtävä arvioidaan hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Kuvantamistutkimusten harjoittelu II
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Tuomas Vuokko
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*tietää laadunhallintaan liittyvän keskeisen lainsäädännön
*ymmärtää laadunhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
*ymmärtää laadunhallinnan merkityksen potilasturvallisuuden näkökulmasta
*ymmärtää itsearvioinnin ja kliinisen auditoinnin merkityksen ja periaatteet
*osaa toteuttaa ja analysoida toiminnallista ja teknistä laadunvarmistusta
*osaa röntgentilojen säteilysuojauksen periaatteet
*ymmärtää röntgenhoitajan roolin laadunhallintaprosessissa
*osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä
*osaa tieteellisen kirjoittamisen perusteet

Sisältö

Terveydenhuollon laatuun liittyvät säädökset ja keskeiset käsitteet
Terveydenhuollon röntgentoiminnan laadunhallintaprosessi
Toiminnallinen ja tekninen laadunvarmistus
Erilaiset laadunhallintajärjestelmät ja testit
Käyttötila ja säteilysuojaukset
Asiantuntijaviestintä
Harjoittelu 3 op koululla

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa: luennot, artikkelit, muu kirjallisuus
Reaktor: Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet -verkkokurssin materiaali
Säteilylainsäädäntö laadunhallinnan näkökulmasta
Laatutestien työkirjat ja ohjemateriaalit

Opetusmenetelmät

Teorialuennot
Tehtäväohjattu opetus
Laboraatiot koululla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu koululla 3 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti/oman osaamisen arviointehtävä
Työkirjan arviointi
Annetut tehtävät suoritettu hyväksyttävästi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatioissa pakollinen läsnäolo. Laboraatioissa asianmukainen työasu ja nimikyltti.
Laboraatiot toteutetaan ryhmissä ja ryhmäjako ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden asiantuntija.

Esitietovaatimukset

Natiivitutkimusten harjoittelu 10 op
Potilas tietokonetomografiatukimuksissa ja magneettikuvauksissa 10 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 2

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*tietää laadunhallintaan liittyvän keskeisen lainsäädännön
*ymmärtää laadunhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
*ymmärtää laadunhallinnan merkityksen potilasturvallisuuden näkökulmasta
*ymmärtää itsearvioinnin ja kliinisen auditoinnin merkityksen ja periaatteet
*osaa toteuttaa ja analysoida toiminnallista ja teknistä laadunvarmistusta
*osaa röntgentilojen säteilysuojauksen periaatteet
*ymmärtää röntgenhoitajan roolin laadunhallintaprosessissa
*osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä
*osaa tieteellisen kirjoittamisen perusteet

Sisältö

Terveydenhuollon laatuun liittyvät säädökset ja keskeiset käsitteet
Terveydenhuollon röntgentoiminnan laadunhallintaprosessi
Toiminnallinen ja tekninen laadunvarmistus
Erilaiset laadunhallintajärjestelmät ja testit
Käyttötila ja säteilysuojaukset
Asiantuntijaviestintä
Harjoittelu 3 op koululla

Aika ja paikka

13.3.-19.5. 2023

Oppimateriaalit

Radiografian ja asiantuntijaviestinnän materiaalit ja linkit Moodlessa
Minnolearn: Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet -verkkokurssin materiaali
Säteilylaki, -asetukset ja STUKn määräykset laadunhallinnan näkökulmasta
Laatutestien työkirjat ja ohjemateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Teorialuennot
Tehtäväohjattu opetus
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Laboraatiot koululla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu koululla 3 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti/oman osaamisen arviointehtävä
Työkirjan arviointi
Annetut tehtävät suoritettu hyväksyttävästi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatioissa pakollinen läsnäolo. Laboraatioissa asianmukainen työasu.
Poissaolot opetuksesta korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, jos opiskelija on suorittanut kaikki opintojaksoon liittyvät laboraatiot ja tehtävät sekä osoittanut riittävän osaamisen itsearviointitehtävän avulla.

Esitietovaatimukset

Natiivitutkimusten harjoittelu 10 op
Potilas tietokonetomografiatukimuksissa ja magneettikuvauksissa 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 39

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa säteilybiologian perusteet ja soveltaa tietoperustaa toimintaansa
*osaa keskeisen lääketieteellistä säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja soveltaa tietoperustaa
toimintaansa
* ymmärtää vastuunsa säteilyturvallisuuden toteuttajana
* ymmärtää keuhkojen ja luuston alueen radiologiaa
* osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa
* osaa määrittää potilasannoksen natiiviröntgentutkimuksessa

Sisältö

Säteilyn vaikutukset ja niiden tunnistaminen
Säteilyn aiheuttamat stokastiset ja deterministiset vaikutukset
Säteilyriskin arvioiminen ja viestintä
Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ohjaava keskeinen säädöstö
Säteilyturvallisuus työpaikalla
Säteilyn käytön optimointi
Potilasannokset ja niiden määrittäminen, arviointi ja analysointi
Radiologia I (keuhko ja luusto)

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlen kautta

Opetusmenetelmät

Luento
Tehtäväohjattu opetus
Oppimistehtävät
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
5 OP= 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää teoriaopintoja 5 op j
Teoriaopinnot:
- Säteilybiologia 1 op
- Säteilyturvallisuuden perusteet (Pia Vähäkangas) ; oppimistehtäviä, tentti
- annoslaskut (fysiikan ja laiteopin opettaja)
- Radiologia 1 (Taina Autti)

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoittelussa tehdään annoslaskenta potilaille.
Annoslaskennan ohessa on myös lyhyt luentosarja tilastomatematiikan perusteisiin
Annoslaskennan varsinainen instruktiotunti ja yhteenvetotunti pakollisia
Potilasannosseminaarissa läsnäolo pakollinen.
Annoslaskentatehtävän tulokset raportoidaan harjoittelupaikkaan, joka voi käyttää tietoa omaan laadunvarmistukseensa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annoslaskujen yhteenvetoseminaari (hyv/hyl)
Vertaisarviointi (hyv/hyl)
Yksilöllinen annoslaskentatehtävä (hyv/hyl)
Tentti (H-5)

Radiologia luennot (hyv/hyl) aktiivinen läsnäolo tunneilla
Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen)
Säteilyturvallisuus: oppimistehtävät (hyv/hyl), tentti (H-5)

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 15 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa säteilybiologian perusteet ja soveltaa tietoperustaa toimintaansa
*osaa keskeisen lääketieteellistä säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja soveltaa tietoperustaa
toimintaansa
* ymmärtää vastuunsa säteilyturvallisuuden toteuttajana
* ymmärtää keuhkojen ja luuston alueen radiologiaa
* osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa
* osaa määrittää potilasannoksen natiiviröntgentutkimuksessa

Sisältö

Säteilyn vaikutukset ja niiden tunnistaminen
Säteilyn aiheuttamat stokastiset ja deterministiset vaikutukset
Säteilyriskin arvioiminen ja viestintä
Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ohjaava keskeinen säädöstö
Säteilyturvallisuus työpaikalla
Säteilyn käytön optimointi
Potilasannokset ja niiden määrittäminen, arviointi ja analysointi
Radiologia I (keuhko ja luusto)

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlen kautta

Opetusmenetelmät

Luento
Tehtäväohjattu opetus
Oppimistehtävät
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
5 OP= 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää teoriaopintoja 5 op j
Teoriaopinnot:
- Säteilybiologia 1 op
- Säteilyturvallisuuden perusteet (Pia Vähäkangas) ; oppimistehtäviä, tentti
- annoslaskut (fysiikan ja laiteopin opettaja)
- Radiologia 1 (Taina Autti)

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoittelussa tehdään annoslaskenta potilaille.
Annoslaskennan ohessa on myös lyhyt luentosarja tilastomatematiikan perusteisiin
Annoslaskennan varsinainen instruktiotunti ja yhteenvetotunti pakollisia
Potilasannosseminaarissa läsnäolo pakollinen.
Annoslaskentatehtävän tulokset raportoidaan harjoittelupaikkaan, joka voi käyttää tietoa omaan laadunvarmistukseensa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annoslaskujen yhteenvetoseminaari (hyv/hyl)
Vertaisarviointi (hyv/hyl)
Yksilöllinen annoslaskentatehtävä (hyv/hyl)
Tentti (H-5)

Radiologia luennot (hyv/hyl) aktiivinen läsnäolo tunneilla
Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen)
Säteilyturvallisuus: oppimistehtävät (hyv/hyl), tentti (H-5)

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 15 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa säteilybiologian perusteet ja soveltaa tietoperustaa toimintaansa
*osaa keskeisen lääketieteellistä säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja soveltaa tietoperustaa
toimintaansa
* ymmärtää vastuunsa säteilyturvallisuuden toteuttajana
* ymmärtää keuhkojen ja luuston alueen radiologiaa
* osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa
* osaa määrittää potilasannoksen natiiviröntgentutkimuksessa

Sisältö

Säteilyn vaikutukset ja niiden tunnistaminen
Säteilyn aiheuttamat stokastiset ja deterministiset vaikutukset
Säteilyriskin arvioiminen ja viestintä
Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ohjaava keskeinen säädöstö
Säteilyturvallisuus työpaikalla
Säteilyn käytön optimointi
Potilasannokset ja niiden määrittäminen, arviointi ja analysointi
Radiologia I (keuhko ja luusto)

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlen kautta

Opetusmenetelmät

Luento
Tehtäväohjattu opetus
Oppimistehtävät
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
5 OP= 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää teoriaopintoja 5 op j
Teoriaopinnot:
- Säteilybiologia 1 op
- Säteilyturvallisuuden perusteet (Pia Vähäkangas) ; oppimistehtäviä, tentti
- annoslaskut (fysiikan ja laiteopin opettaja)
- Radiologia 1 (Taina Autti)

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoittelussa tehdään annoslaskenta potilaille.
Annoslaskennan ohessa on myös lyhyt luentosarja tilastomatematiikan perusteisiin
Annoslaskennan varsinainen instruktiotunti ja yhteenvetotunti pakollisia
Potilasannosseminaarissa läsnäolo pakollinen.
Annoslaskentatehtävän tulokset raportoidaan harjoittelupaikkaan, joka voi käyttää tietoa omaan laadunvarmistukseensa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annoslaskujen yhteenvetoseminaari (hyv/hyl)
Vertaisarviointi (hyv/hyl)
Yksilöllinen annoslaskentatehtävä (hyv/hyl)
Tentti (H-5)

Radiologia luennot (hyv/hyl) aktiivinen läsnäolo tunneilla
Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen)
Säteilyturvallisuus: oppimistehtävät (hyv/hyl), tentti (H-5)

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 15 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 08.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Elisa Mattila
 • Sylvia Hakari
 • Maria Kauppinen
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Pasi Miettinen
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Jenny West
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Anna Eskola
Opiskelijaryhmät
 • SXK20S1
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma, päivä
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXO21K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXO21K2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2D
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2C
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 24.10.-8.12.2022.
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 24.10.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

24.10 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
24.10-8.12 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
7.12 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
8.12 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 27.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Eini Koskimies
 • Jenna Kukkonen
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXO21S2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO21S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO21S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXK21K1
  Ensihoidon tutkinto-ohjelma, päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 13.3-27.4.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus13.3.2023 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

13.3 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäiset tapaamiset ilmoitetaan haasteessa. Huom! Opintojaksolla on myös muita tapaamisia kuin projektihaasteessa ilmoitetut.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
13.3-27.4 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti. Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
26.4 MINNOFest klo 9-12 kampuksella. Kampus ilmoitetaan myöhemmin.
27.4 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Teija Rautiola
 • Jenna Kukkonen
 • Sara Pesonen
 • Mirka Peththahandi
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

Käyttettävää materiaalia:
1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
2. MINNO työkalupakki (tulee OMA työtilaan opintojakson alussa)

Hyödyllistä tutustua /user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
projektiohjaus
verkko- ohjaus

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opintojakson orientaatiossa. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi voi osallistua orientaatioon, hän vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella lähettämällä vastuuopettajalle vahvistusviestin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien aihiot työelämälähtöisiä aiheet tulevat Metropolia AMK
Projektiaihiot ja ilmoittautumisohje tulee toteutuksen OMA työtilaan ennen opintojakson alkua.
Ohjaajat jakavat projektiryhmät mahdollisemman monialaiseksi tilaajan tarpeet huomioiden.
Projektijako ilmoitetaan Oma työtilassa orientaatiotilaisuuden jälkeen 23.5.2022 klo 11 jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kurssin kesto 23.5 - 31.7.2023 + alustavasti varattu palautekeskustelu x.x.2023 (Ohjaajat vahvistavat ryhmille tämän palautekeskustelun tavan ja ajankohdan).
Opettajat: Teija Rautiola ym. ohjaajat.
Perusteet eli teoria koostuu verkko-ohjauksista ja tehtävistä ja se sisällytetään projektityöhön.
Kurssi on intensiivitoteutus ja vaatii aktiivista panosta. Ohjauskertoihin edellytetään osallistumista.
Kurssi sisältää virtuaalista yhteisohjausta, itseohjautuvaa tiimityöskentelyä ja itsenäistä projektityöskentelyä oman projektiryhmän toteutussuunnitelman mukaisesti.
Alustava ohjelma. Muutokset mahdollisia. Ohjelma tarkentuu kurssin kuluessa.

OHJELMA
Ma 23.5 8.30-11.30 Orientaatio: Toteutuksen kulun info ja innovaatiotoiminnan perusteet - osallistuminen pakollista, zoom-linkki ilmoitetaan myöhemmin.
23.5 Orientaation jälkeen opiskelijat saavat tiedon projektista, mihin ovat päässeet.
Ti 24.5 8.30-16.00 Ensimmäinen projektitapaaminen (tai ohjaajan ilmoittamana muuna aikana esim. ma 23.5 ip:llä): Projektien ideointi ja projektiaihioiden muodostaminen, roolien muodostaminen ja esittäminen (esim. projektipäällikkö), ryhmäytyminen - osallistuminen pakollinen.
Ke 25.5 8.30-16.00 Tilaajatapaaminen, projektiohjaus pienryhmissä; osallistuminen pakollinen
Pe 27.5 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 30.5 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 31.5 - Ke 1.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 2.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 3.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 6.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 7.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 8.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 9.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 10.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 13.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ti 14.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ke 15.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
To 16.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 20.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ti 21.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Ke 22.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
To 23.6 8.30-16.00 Projektiohjaus pienryhmissä
Pe 24.6 8.30-16.00 Itsenäistä projektityöskentelyä
Ma 27.6-29.7 Itsenäistä projektityöskentelyä
Pe 29.7 8.30-16.00 Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä
18.8.2020 8.30-11.30 Arviointi ja palautekeskustelu (tai vaihtoehtoisesti ohjaajan antama muu ajankohta).

Lisätietoja opiskelijoille

KURSSI ON INTENSIIVIKURSSI; Aktiivista osallistumista edellytetään koko opintojakson ajan. Ohjaukset toteutetaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti. Opintojakso edellyttää läsnäoloa verkko-ohjauksissa.
Kesto 24.5 - 30.7.2022 + palautekeskustelu elokuussa.
Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projekti- ja työsuunnitelman mukaisesti pitäen työaikaseurantaa.
HUOM.
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla pitää olla suoritettuna opintoja vähintään 60 op.
Kursille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä jos op täyttyvät.
HUOM! Aikataulu muutokset mahdollisia

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teoriaosuus on integroitu projektityöskentelyyn= innovaatioprojekti 10 op
Jos kaikki tehtävät palutettu hyväksytysti, viimeistään 30.7 on arvosana Omassa 15.9.2022.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.08.2022 - 24.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Anna Puustelli-Pitkänen
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Hybriditoteutus: Lähipetus Myllypuron kampuksella, innovaatiotila MPC2010
ja etänä.

Aika: Tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 ajalla 25.8.-13.10.2022 (Huom. 29.9. tilaisuus iltapäivällä klo 13-16 Myyrmäessä markkinointiteema ja 6.10. koko päivä ohjausta ja iltapäivällä pitchaukset)

To 25.8., Ti 30.8., To 1.9., Ti 6.9., To 8.9., Ti 13.9., To 15.9., Ti 20.9., To 22.9., Ti 27.9, To 29.9., Ti 4.10., To 6.10., Ti 11.10. To 13.10. FINAALI

Ohjelma: https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Lisäksi jokaiselle opiskelijalle/tiimille yksilöllistä yritysidean sparrausta ja ohjausta.
Itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä.

Oppimateriaalit

Jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Etätyöskentely
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.
Myllypuron Turbiini Sprint soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.
Opintojakso toteutuu 12.1. - 9.3.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 -12.00. Tarkemman aikataulun voi tarkistaa https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Oppimateriaalit

Jaetaan moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Oppimistehtäviä
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 39

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa toteuttaa thoraxin ja tyypillisimpiä luuston alueen röntgentutkimuksia
*osaa arvioida ottamiaan natiiviröntgentutkimuksia sekä niiden laatua ja osaa korjata tai täydentää tekemäänsä tutkimusta
*osaa ohjata potilaita kuvantamistilanteissa yksilöllisesti
*osaa tunnistaa kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja osaa selittää niiden merkityksen kuvanlaadulle
*osaa selittää annosoptimointiin liittyvien parametrien merkityksen ja soveltaa tätä tietoa työssään
*tunnistaa potilasturvallisuuden merkityksen. Hän osaa nimetä potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työympäristössä ja soveltaa ymmärrystään arvioidessaan omaa toimintaansa
*perehtyy harjoittelupaikan turvallisuusjärjestelmään ja osaa varautua poikkeustilanteissa toimimiseen
*osaa määritellä tietosuojaan vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa tietojaan käyttäessään potilastietojärjestelmiä
*osaa noudattaa käsihygienian ja aseptiikan tavanomaisia varotoimia ja perustella toimintansa aseptiikan ja hygienian teoreettisella tiedolla
*osaa arvioida ammatillista kehittymistään röntgenhoitajana natiiviröntgentutkimuksissa

Sisältö

Thoraxin ja tyypillisimpien luustonalueen natiiviröntgentutkimuksien harjoittelu työelämässä

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelun ohjaus
Työelämäharjoittelu 9 op
Oppimispäiväkirja ja tutkimusklubi 1 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 6 viikkoa natiiviröntgenkenttä, perustaso

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

10 op työelämäharjoittelua, josta 1 op on varattu oppimistehtävien tekoon

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit
Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa (10 op)
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa toteuttaa thoraxin ja tyypillisimpiä luuston alueen röntgentutkimuksia
*osaa arvioida ottamiaan natiiviröntgentutkimuksia sekä niiden laatua ja osaa korjata tai täydentää tekemäänsä tutkimusta
*osaa ohjata potilaita kuvantamistilanteissa yksilöllisesti
*osaa tunnistaa kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja osaa selittää niiden merkityksen kuvanlaadulle
*osaa selittää annosoptimointiin liittyvien parametrien merkityksen ja soveltaa tätä tietoa työssään
*tunnistaa potilasturvallisuuden merkityksen. Hän osaa nimetä potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työympäristössä ja soveltaa ymmärrystään arvioidessaan omaa toimintaansa
*perehtyy harjoittelupaikan turvallisuusjärjestelmään ja osaa varautua poikkeustilanteissa toimimiseen
*osaa määritellä tietosuojaan vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa tietojaan käyttäessään potilastietojärjestelmiä
*osaa noudattaa käsihygienian ja aseptiikan tavanomaisia varotoimia ja perustella toimintansa aseptiikan ja hygienian teoreettisella tiedolla
*osaa arvioida ammatillista kehittymistään röntgenhoitajana natiiviröntgentutkimuksissa

Sisältö

Thoraxin ja tyypillisimpien luustonalueen natiiviröntgentutkimuksien harjoittelu työelämässä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit
Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa (10 op)
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa toteuttaa thoraxin ja tyypillisimpiä luuston alueen röntgentutkimuksia
*osaa arvioida ottamiaan natiiviröntgentutkimuksia sekä niiden laatua ja osaa korjata tai täydentää tekemäänsä tutkimusta
*osaa ohjata potilaita kuvantamistilanteissa yksilöllisesti
*osaa tunnistaa kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja osaa selittää niiden merkityksen kuvanlaadulle
*osaa selittää annosoptimointiin liittyvien parametrien merkityksen ja soveltaa tätä tietoa työssään
*tunnistaa potilasturvallisuuden merkityksen. Hän osaa nimetä potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työympäristössä ja soveltaa ymmärrystään arvioidessaan omaa toimintaansa
*perehtyy harjoittelupaikan turvallisuusjärjestelmään ja osaa varautua poikkeustilanteissa toimimiseen
*osaa määritellä tietosuojaan vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa tietojaan käyttäessään potilastietojärjestelmiä
*osaa noudattaa käsihygienian ja aseptiikan tavanomaisia varotoimia ja perustella toimintansa aseptiikan ja hygienian teoreettisella tiedolla
*osaa arvioida ammatillista kehittymistään röntgenhoitajana natiiviröntgentutkimuksissa

Sisältö

Thoraxin ja tyypillisimpien luustonalueen natiiviröntgentutkimuksien harjoittelu työelämässä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit
Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa (10 op)
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Heli Patanen
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM20K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi
Työpajat: tekstinohjaus ja englanninkielinen abstrakti
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Opinnäytetyöprosessin arviointi
Työn tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä

Aika ja paikka

Opinnäytetyön seminaari 16.11.2022
Opinnäytetyön raportti ja tuotos palautetaan viikko ennen seminaaria.
Ohjaukset etänä.

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus

Opetusmenetelmät

Ohjaus
Työpajat
itsenäinen työskentely
Seminaari
Kypsyyskoe

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

hanke/projektikohtainen yhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

17.11.2022 09.00 - 11.00 Kypsyysnäyte
18.11.2022 09.00 - 14.00 Arviointikeskustelu 30 min / ryhmä. Pakollinen läsnäolo

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27 t opiskelijan työaikaa

Lisätietoja opiskelijoille

Valmis opinnäytetyön raportti tulee palauttaa opponenteille ja ohjaajille viikkoa ennen seminaaria.
Seminaariin osallistumisen edellytyksenä on henkilökohtaisessa opinnäytetyöohjauksessa käyminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen ohjaukseen
Osallistuminen työpajoihin ja seminaariin
Opinnäytetyön esittäminen ja opponointi
Kypsyyskoe
Arviointikeskustelu

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 0-5.

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Heli Patanen
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella
tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

- opinnäytetyön raportin kirjoittaminen ja esittäminen
- itse- ja vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Aika ja paikka

Opinnäytetyön seminaarin, kypsyysnäytteen sekä arviointitilaisuuden ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Seminaariin osallistuminen on pakollinen eikä sitä voi korvata muulla tavoin. Seminaarissa annetaan vertaispalautetta toisesta opinnäytetyöstä.

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus

Opetusmenetelmät

Ohjaus
Työpajat
itsenäinen työskentely
Seminaari
Kypsyyskoe

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteutus 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Aino Vuorijärvi
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin
ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen
- työpajat

Aika ja paikka

Yhteinen aloitus lukujärjestyksen mukaan.
Opinnäytetyökohtaiset ohjaukset
Seminaari lukujärjestyksen mukaan.
Oman työn esittely sekä opponointi kuuluvat osaksi suoritusta.

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus.
TYöpajat

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnittelu --opintojakson tarkoituksena on, että opiskelijat työstävät opinnäytetyön aiheesta suunnitelman, jossa määritellään opinnäytetyötyöskentelyn tarkoitus, tavoite sekä teoreettinen viitekehys ja toteutussuunnitelma.
Opiskelijan itsenäinen työskentely ja työskentely opinnäytetyöryhmässä
ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus,
työpajat
opinnäytetyön suunnitelmaseminaari
Wihi-järjestelmän perehdytys.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke/projektikohtainen yhteistyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjaus noin 0.5 op. Itsenäinen työskentely 4,5 op = 121,5 h opiskelijan työaikaa

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön suunnittelu -opintojaksolle osallistumisen vaatimuksena on, että Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet -opintojakso on suoritettu ja kirjattu eikä ole miltään osin kesken.
Aloitusinfoon ja ryhmän tapaamisiin on pakollinen osallistuminen
Työpajoihin osallistuminen ja ohjaukseen osallistuminen pakollista
Seminaaripäivään ja opponointiin osallistuminen pakollista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Aino Vuorijärvi
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin
ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen
- työpajat

Aika ja paikka

Opinnäytetyöprosessi käynnistyy marraskuussa aiheen valinnalla.
Yhteinen aloitus lukujärjestyksen mukaan.
Opinnäytetyökohtaiset ohjaukset
Seminaari lukujärjestyksen mukaan.
Oman työn esittely sekä opponointi kuuluvat osaksi suoritusta.

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus.
TYöpajat

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnittelu --opintojakson tarkoituksena on, että opiskelijat työstävät opinnäytetyön aiheesta suunnitelman, jossa määritellään opinnäytetyötyöskentelyn tarkoitus, tavoite sekä teoreettinen viitekehys ja toteutussuunnitelma.
Opiskelijan itsenäinen työskentely ja työskentely opinnäytetyöryhmässä
ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus,
työpajat
opinnäytetyön suunnitelmaseminaari
Wihi-järjestelmän perehdytys.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke/projektikohtainen yhteistyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjaus noin 0.5 op. Itsenäinen työskentely 4,5 op = 121,5 h opiskelijan työaikaa

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön suunnittelu -opintojaksolle osallistumisen vaatimuksena on, että Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet -opintojakso on suoritettu ja kirjattu eikä ole miltään osin kesken.
Aloitusinfoon ja ryhmän tapaamisiin on pakollinen osallistuminen
Työpajoihin osallistuminen ja ohjaukseen osallistuminen pakollista
Seminaaripäivään ja opponointiin osallistuminen pakollista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM20K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille.

Sisältö

Kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
Yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta
Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja esittäminen
Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

syksy 2022

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus
Moodlen ja Oman työtilan materiaalit

Opetusmenetelmät

Pajat
ohjaukset
Itseohjautuva ja itsenäinen työskentely.
Työryhmätyöskentely.
Yhteistyö ohjaajien kanssa.
Vertaispalautteen vastaanottaminen ja antaminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö riippuen opinnäytetyön aiheesta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opinnäytetyön raportti (hyväksytty/hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op =135 h opiskelijan työaikaa

Lisätietoja opiskelijoille

Ohjaukseen ja ryhmätapaamisiin osallistuminen pakollista
työpajoihin osallistuminen pakollista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:hyväksyttty/hylätty
Opinnäytetyö arvioidaan prosessin loputtua

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän
itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri
yleisöille.

Sisältö

- kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- työpajat
- kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen

Aika ja paikka

Työskentely käynnistyy kevätlukukauden alussa 2023. Tapaaminen 11.1.2023

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus ja opinnäytetyökirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Pajat
Opinnäytetyön ohjauskeskustelut
Itseohjautuva ja itsenäinen työskentely.
Työryhmätyöskentely.
Yhteistyö ohjaajien kanssa.
Vertaispalautteen vastaanottaminen ja antaminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyön muodot riippuvat opinnäytetyön aiheesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opinnäytetyön vaiheita ei uusita. Jos opiskelija ei edistä opinnäytetyötä annetun aikataulun mukaisesti, hän siirtyy seuraavaan toteutukseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutus edellyttää opiskelijalta hyvää ajankäytön suunnittelua sekä itsenäistä työskentelyä.
Opinnäytetyön toteutuksen tueksi käydään ohjauskeskusteluissa (pakollinen), työpajoissa sekä edistetään opinnäytetyön prosessia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HYV/HYL.
Arvioinnissa käytetään opinnäytetyön arviointikriteereitä.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Paula Lindqvist
 • Heli Thomander
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Aika ja paikka

Opetus toteutuu osin lähiopetuksena että etäopetuksena. Tarkempi aikataulu lukujärjestyksestä.

Oppimateriaalit

Moodlen työtila
Opettajan antama muu materiaali

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Luento-opetus
Ryhmäohjaus
Ryhmätyö
webinaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäkurkistus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana toteutetaan rymätyönä seminaarityö, joka esitetään eri tutkintojen yhteisessä webinaarissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö kirjallinen ja posteri webinaarissa (teoreettinen osaaminen, yhteistoiminnallinen osaaminen)

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Paula Lindqvist
 • Heli Patanen
 • Heli Thomander
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Aika ja paikka

Opetus toteutuu pääsin lähiopetuksena, mutta mm. digiopetus on etäopetuksena. Tarkempi aikataulu lukujärjestyksestä.

Oppimateriaalit

Moodlen työtila
Opettajan antama muu materiaali.
Artikkelit.

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Luento-opetus
Ryhmäohjaus
Ryhmätyö
Seminaari/webinaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Röntgenhoitajat esittäytyvät ja kertovat röntgenhoitajan työstä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana toteutetaan rymätyönä seminaarityö, joka esitetään eri tutkintojen yhteisessä webinaarissa/seminaarissa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö kirjallinen ja posteri webinaarissa (teoreettinen osaaminen, yhteistoiminnallinen osaaminen)

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Paula Lindqvist
 • Heli Patanen
 • Heli Thomander
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Aika ja paikka

Opetus toteutuu pääsin etäopetuksena. Tarkempi aikataulu lukujärjestyksestä.

Oppimateriaalit

Moodlen työtila
Opettajan antama muu materiaali.
Artikkelit.

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Luento-opetus
Ryhmäohjaus
Ryhmätyö
Seminaari/webinaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Röntgenhoitajat esittäytyvät ja kertovat röntgenhoitajan työstä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi suorittaa valinnaisella tavalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana toteutetaan rymätyönä seminaarityö, joka esitetään eri tutkintojen yhteisessä webinaarissa/seminaarissa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö kirjallinen ja posteri webinaarissa (teoreettinen osaaminen, yhteistoiminnallinen osaaminen)

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Koski
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Sini Hyppänen
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää isotooppilääketieteen menetelmien perusteet ja tuntee radiolääkkeiden valmistuksen ja
turvallisen käytön
- ymmärtää isotooppilaitteiston toimintaperiaatteet
- tuntee yleisimpien tutkimusten ja toimenpiteiden käyttöalueet
-kykenee osallistumaan tutkimuksien ja toimenpiteiden toteuttamiseen potilaslähtöisesti ja osaa
säteilysuojelun ja laadunhallinnan periaatteet isotooppityöskentelyssä
- osaa käsitellä, soveltaa ja välittää tieteellistä tietoa englanninkielellä

Sisältö

Radioaktiiviset hajontaprosessit, radioaktiivinen säteily ja radiolääkkeet
Gammakameran, positroniemissiotomografian ja fuusiokuvantamisen toimintaperiaatteet sekä
tutkimusten analysoinnin perusteet
Isotooppitutkimusten ja -hoitojen käyttömahdollisuudet ja suorittaminen
Isotooppihoitojen periaatteet ja niiden antaminen
Radioaktiivisten lääkeaineiden turvallinen käyttö, potilasannokset ja niiden arvioiminen, vertailutasot
Säteilyriskin arvioiminen ja kertominen potilaalle ymmärrettävästi
Potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojelu isotooppitutkimuksissa- ja hoidoissa
Laadunhallinta isotooppitoiminnassa
Englanti

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Työtila Moodlessa
Fysiikan oppimateriaali Moodlessa
Isotooppitutkimukset ja hoidot:
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede. 2003. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia. 1994. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
Standerskjöld-Nordestam ym. Radiologia. 1991. Kustannus Oy Duodecim
STUK ST ohjeet soveltuvin osin
Moodle
Tunnilla osoitettu kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, ohjatut harjoitukset, tentti
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta merkitty lukujärjestykseen. Uusintatentti yleisenä uusintapäivänä.

Kansainvälisyys

EU suositukset, EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia opiskelijan työaikaa

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Laboraatiot, vierailevat luennot, tehtävät, tentti pakollisia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.
Englannin kielen osalta ks. liite hyväksytty kielten ja viestinnän yleiset ohjeistukset

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntitehtävät (hyv/hyl)
Tentti (0-5)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Sini Hyppänen
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää isotooppilääketieteen menetelmien perusteet ja tuntee radiolääkkeiden valmistuksen ja
turvallisen käytön
- ymmärtää isotooppilaitteiston toimintaperiaatteet
- tuntee yleisimpien tutkimusten ja toimenpiteiden käyttöalueet
-kykenee osallistumaan tutkimuksien ja toimenpiteiden toteuttamiseen potilaslähtöisesti ja osaa
säteilysuojelun ja laadunhallinnan periaatteet isotooppityöskentelyssä
- osaa käsitellä, soveltaa ja välittää tieteellistä tietoa englanninkielellä

Sisältö

Radioaktiiviset hajontaprosessit, radioaktiivinen säteily ja radiolääkkeet
Gammakameran, positroniemissiotomografian ja fuusiokuvantamisen toimintaperiaatteet sekä
tutkimusten analysoinnin perusteet
Isotooppitutkimusten ja -hoitojen käyttömahdollisuudet ja suorittaminen
Isotooppihoitojen periaatteet ja niiden antaminen
Radioaktiivisten lääkeaineiden turvallinen käyttö, potilasannokset ja niiden arvioiminen, vertailutasot
Säteilyriskin arvioiminen ja kertominen potilaalle ymmärrettävästi
Potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojelu isotooppitutkimuksissa- ja hoidoissa
Laadunhallinta isotooppitoiminnassa
Englanti

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Työtila Moodlessa
Fysiikan oppimateriaali Moodlessa
Isotooppitutkimukset ja hoidot:
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede. 2003. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia. 1994. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
Standerskjöld-Nordestam ym. Radiologia. 1991. Kustannus Oy Duodecim
STUK ST ohjeet soveltuvin osin
Moodle
Tunnilla osoitettu kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, ohjatut harjoitukset, tentti
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta merkitty lukujärjestykseen. Uusintatentti yleisenä uusintapäivänä.

Kansainvälisyys

EU suositukset, EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia opiskelijan työaikaa

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Laboraatiot, vierailevat luennot, tehtävät, tentti pakollisia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.
Englannin kielen osalta ks. liite hyväksytty kielten ja viestinnän yleiset ohjeistukset

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntitehtävät (hyv/hyl)
Tentti (0-5)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 39

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa selittää ja kertoa potilaalle perusröntgentutkimusten toteutusperiaatteet
* osaa toteuttaa keuhkojen ja yleisemmät luuston alueen röntgentutkimukset
*osaa arvioida kliinistä kuvanlaatua
*hallitsee annosoptimoinnin natiiviröntgentutkimuksissa
* tuntee natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteistojen
toimintaperiaatteet

Sisältö

Natiiviröntgentutkimusten yleisperiaatteet ja toteuttaminen
Natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteisto
Kliininen kuvan laatu ja annosoptimointi
Natiiviröntgentutkimusten harjoittelu koululla (7 op)

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Natiiviröntgentutkimukset työkirja
Laiteopin opetusmonisteet
Pocket Atlas of Radiographic Positioning. By (author) Torsten Bert Moeller , By (author) Emil Reif , Translated by Horst Bertram. 2 nd edition 2009

Opetusmenetelmät

Luennot
Laboraatiot koululla
Tehtäväohjattu opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Koululla röntgentutkimusten harjoittelua on 7 op.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tehtävien palautusajat sovitaan oppitunnilla

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 OP= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatiot koululla pienryhmissä, työvaatteet ja työkengät laboraatiossa. Pienryhmät ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuvantamisen tehtävä (H-5)
Laiteopin tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodle-tehtävän yhteydessä
Osaamisen näyttökoe (H-5)
Jatkuva arviointi
Kertaustehtävä röntgenlaitteesta Moodlessa

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet (15 op)

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa selittää ja kertoa potilaalle perusröntgentutkimusten toteutusperiaatteet
* osaa toteuttaa keuhkojen ja yleisemmät luuston alueen röntgentutkimukset
*osaa arvioida kliinistä kuvanlaatua
*hallitsee annosoptimoinnin natiiviröntgentutkimuksissa
* tuntee natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteistojen
toimintaperiaatteet

Sisältö

Natiiviröntgentutkimusten yleisperiaatteet ja toteuttaminen
Natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteisto
Kliininen kuvan laatu ja annosoptimointi
Natiiviröntgentutkimusten harjoittelu koululla (7 op)

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Natiiviröntgentutkimukset työkirja
Laiteopin opetusmonisteet
Pocket Atlas of Radiographic Positioning. By (author) Torsten Bert Moeller , By (author) Emil Reif , Translated by Horst Bertram. 2 nd edition 2009

Opetusmenetelmät

Luennot
Laboraatiot koululla
Tehtäväohjattu opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Koululla röntgentutkimusten harjoittelua on 7 op.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tehtävien palautusajat sovitaan oppitunnilla

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 OP= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatiot koululla pienryhmissä, työvaatteet ja työkengät laboraatiossa. Pienryhmät ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuvantamisen tehtävä (H-5)
Laiteopin tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodle-tehtävän yhteydessä
Osaamisen näyttökoe (H-5)
Jatkuva arviointi
Kertaustehtävä röntgenlaitteesta Moodlessa

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet (15 op)

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa selittää ja kertoa potilaalle perusröntgentutkimusten toteutusperiaatteet
* osaa toteuttaa keuhkojen ja yleisemmät luuston alueen röntgentutkimukset
*osaa arvioida kliinistä kuvanlaatua
*hallitsee annosoptimoinnin natiiviröntgentutkimuksissa
* tuntee natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteistojen
toimintaperiaatteet

Sisältö

Natiiviröntgentutkimusten yleisperiaatteet ja toteuttaminen
Natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteisto
Kliininen kuvan laatu ja annosoptimointi
Natiiviröntgentutkimusten harjoittelu koululla (7 op)

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Natiiviröntgentutkimukset työkirja
Laiteopin opetusmonisteet
Pocket Atlas of Radiographic Positioning. By (author) Torsten Bert Moeller , By (author) Emil Reif , Translated by Horst Bertram. 2 nd edition 2009

Opetusmenetelmät

Luennot
Laboraatiot koululla
Tehtäväohjattu opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Koululla röntgentutkimusten harjoittelua on 7 op.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tehtävien palautusajat sovitaan oppitunnilla

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 OP= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatiot koululla pienryhmissä, työvaatteet ja työkengät laboraatiossa. Pienryhmät ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuvantamisen tehtävä (H-5)
Laiteopin tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodle-tehtävän yhteydessä
Osaamisen näyttökoe (H-5)
Jatkuva arviointi
Kertaustehtävä röntgenlaitteesta Moodlessa

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet (15 op)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Luennoitsija Terveysala
 • Pasi Miettinen
 • Carolina Cederberg
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM20K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa tavallisimmat angiologiset tutkimukset ja toimenpiteet
-osaa potilaan esivalmistelut, tutkimuksen aikaisen tarkkailun ja
turvallisuudesta huolehtimisen sekä jälkihoidon ja ohjauksen
-osaa työskennellä aseptisesti ja noudattaa säteilyturvallista
työskentelyä
-osaa toimia ryhmän jäsenenä ensiaputilanteissa

Sisältö

Verisuoniradiologia
Aseptinen toiminta radiologisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä
Säteilysuojelu toimenpiteissä
Äkilliset muutokset potilaan elintoiminnoissa
Ensihoitovalmius, lääkehoito ja hoitoelvytys
Harjoittelu 8 op, josta työelämässä neljä viikkoa.

Oppimateriaalit

Sequeiros ym. (toim.) Kliininen radiologia (2017) - kappale Toimenpideradiologia. Saatavilla e-aineistona.
Opettajan osoittama kirjallisuus
Moodle-työtilan materiaalit
Käypähoitosuositukset aiheisiin liittyen
Fysiikan materiaali Moodlessa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävät
Aktivoivat luennot
Itsenäiset tehtävät
Laboraatio-opetus
Simulaatio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 6 op
Harjoittelu koululla 2 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

9.9. Tentti radiografia ja kliininen hoitotyö
Uusintamahdollisuus kahdesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 t työtä opiskelijalle.

Sisällön jaksotus

Ennen opintojakson alkua mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen. Työelämäharjottelu teoria- ja laboraatio-opintojen jälkeen. Yhteinen tentti (kliininen hoitotyö ja radiologiset toimenpiteet) ennen harjoittelujakson alkua. Ennen opintojaksolle osallistumista tulee olla hyväksytysti suoritettuna "Hoitotyö kliinisessä radiografiassa" tai "Radiologisen potilaan hoito terveydenhuollon toimintaympäristöissä" -opintojakso.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunneilla, simulaatiossa ja laboraatioissa pakollinen läsnäolo.
Laboraatioissa tulee olla työasu ja nimikyltti.
Ennen opintojakson alkua mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa aloittelija, edistynyt tai asiantuntija.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Radiologisen potilaan hoito terveydenhuollon toimintaympäristössä
Potilas ultraääni-, mammografiatutkimuksissa ja toimenpiteissä
Potilas magneettitutkimuksissa

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Katariina Pälli
 • Pasi Miettinen
 • Ulla Nikupaavo
 • Carolina Cederberg
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-Saa valmiudet toimia tavallisimmissa läpivalaisussa tehtävissä tutkimuksissa ja toimenpiteissä
-osaa potilaan esivalmistelut, tutkimuksen aikaisen tarkkailun ja
turvallisuudesta huolehtimisen sekä jälkihoidon ja ohjauksen
-osaa aseptiset menetelmät ja noudattaa steriilin toiminnan periaatteita
- noudattaa säteilyturvallista työskentelyä (henkilökunta, potilas, annosoptimointi, säteilysuojelu)
-osaa toimia ja ottaa vastuuta ensiapu- ja elvytystilanteissa
-ymmärtää verenkiertoelimistön anatomian ja fysiologian
-osaa toteuttaa radiologisissa toimenpiteissä ja tutkimuksissa tarvittavaa lääkehoitoa turvallisesti
-osaa ottaa EKGn ja tietää EKGn tulkinnan perusteet

Sisältö

Läpivalaisulaitteen toiminta
Läpivalaisututkimukset ja –toimenpiteet
Angiografiatutkimukset ja -toimenpiteet
Radiologia III
Syventävä anatomia III
Aseptinen toiminta radiologisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä
Säteilysuojelu läpivalaisututkimuksissa ja -toimenpiteissä
Äkilliset muutokset potilaan elintoiminnoissa
Ensihoitovalmius ja tiimityöskentely hoitoelvytyksessä
Turvallisen laskimonsisäisen lääkehoidon toteuttaminen, arviointi ja kirjaaminen
Elvytys- ja potilasvalvontalaitteet
EKG:n tulkinta
Harjoittelua koululla 2 op

Oppimateriaalit

Sequeiros ym. (toim.) Kliininen radiologia (2017) - kappale Toimenpideradiologia. Saatavilla e-aineistona.
Opettajan osoittama kirjallisuus
Moodle-työtilan materiaalit
Käypähoitosuositukset aiheisiin liittyen
Fysiikan materiaali Moodlessa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävät
Aktivoivat luennot
Itsenäiset tehtävät
Laboraatio-opetus
Simulaatio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu koululla 2 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

11.10.2022 radiografian ja kliinisen hoitotyön yhteinen tentti. Uusintamahdollisuus kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 t työtä opiskelijalle.

Sisällön jaksotus

Ennen opintojakson alkua mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen. Työelämäharjottelu teoria- ja laboraatio-opintojen jälkeen. Yhteinen tentti (kliininen hoitotyö ja radiologiset toimenpiteet) ennen harjoittelujakson alkua. Ennen opintojaksolle osallistumista tulee olla hyväksytysti suoritettuna "Hoitotyö kliinisessä radiografiassa" tai "Radiologisen potilaan hoito terveydenhuollon toimintaympäristöissä" -opintojakso.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunneilla, simulaatiossa ja laboraatioissa pakollinen läsnäolo.
Laboraatioissa tulee olla työasu ja nimikyltti.
Ennen opintojakson alkua mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Hoitotyö kliinisessä radiografiassa
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
Potilas ultraääni-, mammografiatutkimuksissa ja -toimenpiteissä

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommy Mildh
 • Maiju Salovaara-Hiltunen
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Katariina Pälli
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-Saa valmiudet toimia tavallisimmissa läpivalaisussa tehtävissä tutkimuksissa ja toimenpiteissä
-osaa potilaan esivalmistelut, tutkimuksen aikaisen tarkkailun ja
turvallisuudesta huolehtimisen sekä jälkihoidon ja ohjauksen
-osaa aseptiset menetelmät ja noudattaa steriilin toiminnan periaatteita
- noudattaa säteilyturvallista työskentelyä (henkilökunta, potilas, annosoptimointi, säteilysuojelu)
-osaa toimia ja ottaa vastuuta ensiapu- ja elvytystilanteissa
-ymmärtää verenkiertoelimistön anatomian ja fysiologian
-osaa toteuttaa radiologisissa toimenpiteissä ja tutkimuksissa tarvittavaa lääkehoitoa turvallisesti
-osaa ottaa EKGn ja tietää EKGn tulkinnan perusteet

Sisältö

Läpivalaisulaitteen toiminta
Läpivalaisututkimukset ja –toimenpiteet
Angiografiatutkimukset ja -toimenpiteet
Radiologia III
Syventävä anatomia III
Aseptinen toiminta radiologisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä
Säteilysuojelu läpivalaisututkimuksissa ja -toimenpiteissä
Äkilliset muutokset potilaan elintoiminnoissa
Ensihoitovalmius ja tiimityöskentely hoitoelvytyksessä
Turvallisen laskimonsisäisen lääkehoidon toteuttaminen, arviointi ja kirjaaminen
Elvytys- ja potilasvalvontalaitteet
EKG:n tulkinta
Harjoittelua koululla 2 op

Aika ja paikka

10.1.-12.3.2023

Oppimateriaalit

Sequeiros ym. (toim.) Kliininen radiologia (2017) - kappale Toimenpideradiologia. Saatavilla e-aineistona.
Opettajan osoittama kirjallisuus
Moodle-työtilan materiaalit
Käypähoitosuositukset aiheisiin liittyen
Fysiikan materiaali Moodlessa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävät
Aktivoivat luennot
Tehtäväohjattu opetus
Laboraatio-opetus, ohjatut harjoitukset koulun rtg- ja hoitotyön luokissa
Simulaatio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

7.3. 2023 klo 13-15.45 yhteinen tentti (radiografia ja kliininen hoitotoiminta). Uusintamahdollisuus kahdesti, jos arvosana hylätty ja kerran, jos arvosana hyväksytty. Uusintatentit järjestetään sovitusti yleisissä tenttitilaisuuksissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu koululla 2 op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 t työtä opiskelijalle.

Sisällön jaksotus

Ennen opintojakson alkua mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen. Työelämäharjottelu teoria- ja laboraatio-opintojen jälkeen. Yhteinen tentti (kliininen hoitotyö ja radiologiset toimenpiteet) ennen harjoittelujakson alkua. Ennen opintojaksolle osallistumista tulee olla hyväksytysti suoritettuna "Hoitotyö kliinisessä radiografiassa" tai "Radiologisen potilaan hoito terveydenhuollon toimintaympäristöissä" -opintojakso.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunneilla, simulaatiossa ja laboraatioissa pakollinen läsnäolo. Sairauspoissaolot korvataan opettajan määrittelemällä tavalla.

Laboraatioissa tulee olla työasu ja nimikyltti.

Ennen opintojakson alkua mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Myöhässä palautetut tehtävät voivat vaikuttaa opintojakson arviointiin.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, kuten oikeus lisäaikaan tentissä, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Hoitotyö kliinisessä radiografiassa
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
Potilas ultraääni-, mammografiatutkimuksissa ja -toimenpiteissä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Katariina Pälli
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
* hallitsee magneettikuvauksen, tietokonetomografiatutkimuksen (TT) ja kartiokeilatomografian (KKTT) fysikaaliset ja laitetekniset perusteet ja osaa soveltaa tietojaan
* osaa toimia turvallisesti magneettikuvauksissa ja TT-tutkimuksissa erilaisten potilasryhmien kanssa ja tuntee niissä käytettävät tehoste- ja varjoaineet sekä niiden turvallisen käytön
*osaa selittää mk-tehosteaineen ja tt-varjoaineen käyttöaiheet ja kontraindikaatiot
* osaa selittää tietokonetomografiatutkimusten ja magneettikuvausten käyttöalueet diagnostiikassa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä ja ymmärtää niiden merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää moniammatillisen toiminnan ja oman vastuunsa potilaan hoidossa
* osaa ohjata potilaslähtöisesti magneettikuvauksissa sekä TT- ja KKTT-tutkimuksissa
* tuntee keskeiset pään, kaulan ja selän anatomiset rakenteet sekä ymmärtää niiden perusfysiologiaa
*hallitsee varjoaineen tehostumiseen liittyvät keskeiset tekijät tietokonetomografiassa
*osaa kuvanlaadun ja säteilyannoksen optimoinnin perusteet TT- ja KKTT-tutkimuksissa
-osaa kuvanlaadun arvioinnin ja optimoinnin perusteet magneettikuvantamisessa

Sisältö

Magneettikuvauslaitteisto ja kuvan muodostus
Tietokonetomografialaitteisto ja kuvan muodostus
KKTT-laitteisto ja kuvanmuodostus
Magneettikuvaukset ja tietokonetomografiatutkimukset sekä niiden käyttöalueet
Kuvauksen tekninen suorittaminen ja laadun optimointi
Turvallinen työskentely magneettikuvauksissa ja tietokonetomografiatutkimuksissa
Magneettikuvauksessa ja TT-tutkimuksissa käytettävät tehoste- ja varjoaineet
Potilasohjaus magneettikuvauksissa, tt- ja kktt-tutkimuksissa
Annosoptimointi tt-tutkimuksissa
Magneetin kuvanlaatu, kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja niiden optimointi
Syventävä anatomia II
Radiologia II
KKTT-, TT- ja magneetti harjoittelu koululla 1,5 op

Aika ja paikka

Opetuksen ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Opetukseen kuuluu oppimistehtäviä verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Suomeksi
Annetaan Moodlessa
Westbrook ym. 2011. MRI in practice.Saatavilla e-kirjana Metropolian kirjastosta.
STUK & TTL 2015. Henkilöstön hyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä.
Euclid Seeram 2015. Computed tomography: physical principles, clinical applications and quality control. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastosta.
ESUR Guideline (jodivarjoaineet ja gadoliniumtehosteaineet)

Opetusmenetelmät

Luennot
Virtuaalitehtävät
Laboraatiotyöskentely
Potilasseminaari
tentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Magneettitentissä tentitään sekä turvallisuus että laiteoppi.
Magneettitentin voi uusia yleisessä uusinnassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajan määrittelemän kirjallisuuden tenttiminen
Laboraatioita ei voi suorittaa valinnaisella tavalla
Seminaaria ei avoi suorittaa valinnaisella tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h x 10 = 270 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat seuraavat osa-alueet:

· TT moodle tentti (0-5)
· Magneettitentti (0-5) : laiteoppi ja turvallisuus
· Anatomian tehtävät ja moodle testi, hyväksytty/hylätty
· TT-laiteopin tehtävä, dead line xx.xx
· TT:n artikkelitehtävä (Hyv/hyl)
· TT- ja magneettiseminaari (0-5)
- Varjoainetesti (hyv/hyl)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Luennoitsija Terveysala
 • Katariina Pälli
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* hallitsee magneettikuvauksen, tietokonetomografiatutkimuksen (TT) ja kartiokeilatomografian (KKTT) fysikaaliset ja laitetekniset perusteet ja osaa soveltaa tietojaan
* osaa toimia turvallisesti magneettikuvauksissa ja TT-tutkimuksissa erilaisten potilasryhmien kanssa ja tuntee niissä käytettävät tehoste- ja varjoaineet sekä niiden turvallisen käytön
*osaa selittää mk-tehosteaineen ja tt-varjoaineen käyttöaiheet ja kontraindikaatiot
* osaa selittää tietokonetomografiatutkimusten ja magneettikuvausten käyttöalueet diagnostiikassa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä ja ymmärtää niiden merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää moniammatillisen toiminnan ja oman vastuunsa potilaan hoidossa
* osaa ohjata potilaslähtöisesti magneettikuvauksissa sekä TT- ja KKTT-tutkimuksissa
* tuntee keskeiset pään, kaulan ja selän anatomiset rakenteet sekä ymmärtää niiden perusfysiologiaa
*hallitsee varjoaineen tehostumiseen liittyvät keskeiset tekijät tietokonetomografiassa
*osaa kuvanlaadun ja säteilyannoksen optimoinnin perusteet TT- ja KKTT-tutkimuksissa
-osaa kuvanlaadun arvioinnin ja optimoinnin perusteet magneettikuvantamisessa

Sisältö

Magneettikuvauslaitteisto ja kuvan muodostus
Tietokonetomografialaitteisto ja kuvan muodostus
KKTT-laitteisto ja kuvanmuodostus
Magneettikuvaukset ja tietokonetomografiatutkimukset sekä niiden käyttöalueet
Kuvauksen tekninen suorittaminen ja laadun optimointi
Turvallinen työskentely magneettikuvauksissa ja tietokonetomografiatutkimuksissa
Magneettikuvauksessa ja TT-tutkimuksissa käytettävät tehoste- ja varjoaineet
Potilasohjaus magneettikuvauksissa, tt- ja kktt-tutkimuksissa
Annosoptimointi tt-tutkimuksissa
Magneetin kuvanlaatu, kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja niiden optimointi
Syventävä anatomia II
Radiologia II
KKTT-, TT- ja magneetti harjoittelu koululla 1,5 op

Aika ja paikka

Opetuksen ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Opetukseen kuuluu oppimistehtäviä verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Suomeksi
Annetaan Moodlessa
Westbrook ym. 2011. MRI in practice.Saatavilla e-kirjana Metropolian kirjastosta.
STUK & TTL 2015. Henkilöstön hyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä.
Samei ja Pelc (toim) 2020. Computed tomography. Soveltuvin osin. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastosta.
ESUR Guideline (jodivarjoaineet ja gadoliniumtehosteaineet)

Opetusmenetelmät

Luennot
Virtuaalitehtävät
Laboraatiotyöskentely
Potilasseminaari
Tentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Magneettitentissä tentitään sekä turvallisuus että laiteoppi.
Magneettitentin voi uusia yleisessä uusinnassa.
TT-Moodle-tentti on merkitty lukujärjestykseen.
TT-uusintatentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajan määrittelemän kirjallisuuden tenttiminen
Laboraatioita ei voi suorittaa valinnaisella tavalla
Seminaaria ei avoi suorittaa valinnaisella tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h x 10 = 270 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat seuraavat osa-alueet:

· TT moodle tentti (0-5)
· Magneettitentti (0-5) : laiteoppi ja turvallisuus
· Anatomian tehtävät ja moodle testi, hyväksytty/hylätty
· TT-laiteopin tehtävä, dead line xx.xx
· TT:n artikkelitehtävä (Hyv/hyl)
· TT- ja magneettiseminaari (0-5)
- Varjoainetesti (hyv/hyl)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Veera Hartikainen
 • Marja Miettinen
 • Katariina Pälli
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää ultraäänikuvauksen ja mammografiatutkimuksen fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
-osaa toteuttaa mammografiatutkimuksen potilaslähtöisesti ja hyvän kuvan kriteerien mukaisesti
-tietää tarvittavat esivalmistelut ultraääni- ja mammografiatutkimuksiin liittyvissä toimenpiteissä
-osaa ohjata potilasta ultraäänitutkimuksissa ja toimenpiteissä
-pystyy toimimaan tiimissä ultraäänitutkimusten ja toimenpiteiden toteuttamisessa
-osaa käsitellä laboratorionäytteitä asianmukaisesti
-tuntee rintakehän ja vatsan anatomiset rakenteet ja toiminnan perusperiaatteet
-ymmärtää rintasyöpäpotilaan hoitopolun

Sisältö

Syventävä anatomia I
Ultraäänikuvauksen ja mammografialaitteiston fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
Kliiniset laboratoriotutkimukset ja laboratorionäytteiden käsittely
Mammografiatutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Yleisimmät ultraäänitutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Laadunvarmistus ultraääni- ja mammografiatutkimuksissa
Mammografian kuvanlaadun arviointi ja annosoptimointi
Mammografia- ja ultraääniharjoittelu koululla 1 op

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Syventävä anatomia; luentodiat, oppikirjana Thieme, Atlas of anatomy (soveltuvin osin)
Materiaalit annetaan tiedoksi orientaation yhteydessä
Materiaali osittain Moodlessa
Digital Mammography : A Practical Approach. Gary J. Whitman , and Tamara Milner Haygood. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Syventävä anatomia; luennot, palautettava piirtotehtävä
Laiteoppi; mammografia ja ultraääni
Rintojen kuvantaminen: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Ultraäänitutkimukset: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Seminaari on yhteinen mammo- ja uä-opinnoissa.
Kl. laboratoriotutkimukset: luennot, oppimistehtävä

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syventävä anatomia; piirtotehtävän palautus xx.xx mennessä.
Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävän dead line sovitaan tunnilla
Mammografia ja ultraääni seminaari
Uusintatentit x.x.xx Ilmoitetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h

Sisällön jaksotus

Syventävä anatomia 1 op
Kliiniset laboratoriotutkimukset 0,5 op
Laiteoppi 0.5 op
Ultraäänitutkimukset ja toimenpiteet 1,5 op
mammografia 1.5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Opettaja voi tallentaa opintojaksoon liittyviä luentoja joustavan opetuksen mahdollistamiseksi. Opetustilanteiden tallenteet laitetaan Moodle alustalle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodlen kysymyskohtaisina palautteina.
Seminaari (0-5)
Kl. laboratoriotutkimukset: oppimistehtävä (hyv,/ täyd.)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Marja Miettinen
 • Radiografia2 Virtuaali
 • Julia Dolk
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää ultraäänikuvauksen ja mammografiatutkimuksen fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
-osaa toteuttaa mammografiatutkimuksen potilaslähtöisesti ja hyvän kuvan kriteerien mukaisesti
-tietää tarvittavat esivalmistelut ultraääni- ja mammografiatutkimuksiin liittyvissä toimenpiteissä
-osaa ohjata potilasta ultraäänitutkimuksissa ja toimenpiteissä
-pystyy toimimaan tiimissä ultraäänitutkimusten ja toimenpiteiden toteuttamisessa
-osaa käsitellä laboratorionäytteitä asianmukaisesti
-tuntee rintakehän ja vatsan anatomiset rakenteet ja toiminnan perusperiaatteet
-ymmärtää rintasyöpäpotilaan hoitopolun

Sisältö

Syventävä anatomia I
Ultraäänikuvauksen ja mammografialaitteiston fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
Kliiniset laboratoriotutkimukset ja laboratorionäytteiden käsittely
Mammografiatutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Yleisimmät ultraäänitutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Laadunvarmistus ultraääni- ja mammografiatutkimuksissa
Mammografian kuvanlaadun arviointi ja annosoptimointi
Mammografia- ja ultraääniharjoittelu koululla 1 op

Aika ja paikka

kevät 2023

Oppimateriaalit

Syventävä anatomia; luentodiat, oppikirjana Thieme, Atlas of anatomy (soveltuvin osin)
Materiaalit annetaan tiedoksi orientaation yhteydessä
Materiaali osittain Moodlessa
Digital Mammography : A Practical Approach. Gary J. Whitman , and Tamara Milner Haygood. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Syventävä anatomia; luennot, palautettava piirtotehtävä
Laiteoppi; mammografia ja ultraääni
Rintojen kuvantaminen: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Ultraäänitutkimukset: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Seminaari on yhteinen mammo- ja uä-opinnoissa.
Kl. laboratoriotutkimukset: luennot Zoomissa, oppimistehtävä

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syventävä anatomia; piirtotehtävän palautus xx.xx mennessä.
Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävän dead line sovitaan tunnilla
Mammografia ja ultraääni seminaari
Uusintatentit x.x.xx Ilmoitetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h

Sisällön jaksotus

Syventävä anatomia 1 op
Kliiniset laboratoriotutkimukset 0,5 op
Laiteoppi 0.5 op
Ultraäänitutkimukset ja toimenpiteet 1,5 op
mammografia 1.5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Opettaja voi tallentaa opintojaksoon liittyviä luentoja joustavan opetuksen mahdollistamiseksi. Opetustilanteiden tallenteet laitetaan Moodle alustalle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodlen kysymyskohtaisina palautteina.
Seminaari (0-5)
Kl. laboratoriotutkimukset: oppimistehtävä (hyv,/ täyd.)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

08.01.2023 - 06.02.2023

Ajoitus

07.02.2023 - 19.03.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Tentin deadline kerrotaan Moodle-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tunnin työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opiskelijan ajankäyttö vapaa kurssin aukiolon aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Opintoa ei ole tarkoitettu Metropolian tutkinto-opiskelijoille.
Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.
Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa

Ilmoittautumisaika

03.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 26.05.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM20K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa arvioida ja kehittää osaamistaan röntgenhoitajan työssä (työelämäharjoittelussa)
* tunnistaa eettisiä haasteita ja osaa etsiä niihin ratkaisuja eri näkökulmat huomioiden
* osaa arvioida omaa toimintaansa kestävän kehityksen näkökulmasta
* osaa toimia optimaalisen turvallisuuskulttuurin mukaisesti
* käyttää monialaista tietoperustaa ja asiantuntijuutta, jotka laajentavat ja syventävät hänen kliinistä radiografiatyön osaamistaan

Sisältö

Ammattieettinen vastuu ja toiminta
Kestävä kehitys
Harjoittelu työelämässä 4,5 op

Aika ja paikka

syksy 2022

Oppimateriaalit

Annetaan Moodle työtilassa

Opetusmenetelmät

Harjoittelu työelämässä 3 viikkoa eri modaliteeteissa
Etiikan ja kestävän kehityksen tehtävät Moodlessa
Reflektiokeskustelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

3 viikkoa harjoittelua työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 tuntia opiskelijan työaikaa

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Etiikan tehtävät tehdään Moodle-työtilassa.
Reflektiokeskustelu harjoittelun jälkeen . Ajoitettu lukujärjestykseen.
Reflektiokeskustelua ei voi suorittaa tehtävillä eikä vaihtoehtoisilla tavoilla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa aloittelija, edistynyt tai asiantuntija.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien tekeminen hyväksytysti.
Hyväksytty harjoittelu.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen harjoittelujaksolla
Reflektiokeskusteluun osallistuminen

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Julia Dolk
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvan projektityön
*Osaa ratkaista projektityössä esiin tulevia ongelmia ja kantaa ammatillisen vastuun
*Osaa viestiä projektityönsä suunnitelmasta ja tuloksista sekä analysoida omaa ammatillista kehittymistään
*osaa viestiä projektityön tuloksista ruotsinkielellä

Sisältö

Syventävä projektityö, joka toteutetaan joltain seuraavalta osa-alueelta:
-Ohjaus ja opettaminen
-Kansainvälisyys röntgenhoitajan työssä
-potilasturvallisuus ja laatu
Ruotsin kieli

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely tai opettaminen koulun röntgenluokissa
Ohjattu työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Projektiraportin palautus 17.3 tai 22.5

Kansainvälisyys

Kansainvälisessä hankkeessa tehty projekti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruotsin kieli 27 tuntia
Projektityö 4 x 27 tuntia
Jos teet projektin opettamalla, opetustyötä 16 h/opintopiste, itsenäistä työskentelyä 11 h/opintopiste

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa
opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen
vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia
teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa
käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua
vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija
Ruotsin kielen osalta ks. liite kielten ja viestinnän yleiset ohjeet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektityöskentely tai opetus hyväksytty/hylätty
Ruotsin kieli 0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM19S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
* omaa työelämävalmiudet
* osaa soveltaa ammatillista osaamistaan ja pystyy itsenäiseen, näyttöön perustuvaan päätöksentekoon
* arvioi ja kehittää radiografia- ja sädehoitotyötä valitsemaltaan osa-alueelta yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa
* syventää ja osoittaa osaamistaan kehittämisessä, opettamisessa tai kansainvälistymisessä röntgenhoitajan työssä sekä vahvistaa osaamistaan yhteisö- ja verkosto-osaamisen alueilla
* osaa arvioida ja kehittää taitojaan potilaan ohjauksessa
* osaa toteuttaa yksilöllistä ja turvallista potilaan kokonaishoitoa edistävää kliinistä radiografiatyötä
* osaa arvioida omaa osaamistaan ja omia kehittymistarpeitaan röntgenhoitajan työssä

Sisältö

Työehtosopimus
Portfolio
Kansainvälisyys röntgenhoitajan työssä
Uramahdollisuudet
Jatkuva ammatillinen kehittyminen
Näyttöön perustuvan tiedon käyttöönotto käytännön toiminnassa
Harjoittelu 9 op työelämässä

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

STV verkkokurssi Moodle työtilassa annettava materiaali
Opiskelijan tulee kerrata aiemmat opinnot säteilyfysiikasta, säteilybiologiasta, annoslaskuista ja säteilylainsäädännöstä ennen kurssin alkua

Opetusmenetelmät

Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) verkko- opinnot 5 op
Portfolio 1 op
Työelämäharjoittelu 9 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

9 op:n työelämäharjoittelu opiskelija hopsin mukaan

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säteilyturvallisuusvastaavan kuulustelu 1.11.2022 klo 16-17:30
1. uusintatentti 8.11.2022 klo 16-17:30
2. uusintatentti 15.11.2022 klo 16-17:30

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 x 27h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson (15 op) sisältöalueet:
- Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) verkko- opinnot 5 op
- Portfolio ja vertaisarviointi 1 op
- Työelämäharjoittelu 9 op

Moodle oppimisalustaan voi kirjautua 26.8.2022 alkaen. Opiskelija pääsee Haka-kirjautumisen kautta oppimisalustalle. Rekisteröityy kurssiavaimella.
Moodleoppimisalustan linkki: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=13664
Kurssiavain on STV796526


Ensimmäinen infoluento on 30.8.22 klo 16-17 zoomissa: https://oamk.zoom.us/j/62297447132


Säteilyfysiikan osuus (teema 1) aukeaa 29.8.2022. Alkutentin hyväksytysti suoritettuaan pääset etenemään seuraaviin teemoihin.

Ensimmäinen infoluento on 30.8.22 klo 16-17 zoomissa: https://oamk.zoom.us/j/62297447132.

Jos ongelmia kirjautumisessa ota yhteys tanjasch@oamk.fi

Teema 2: säteilyaltistuksen määrittäminen: potilasannoksen määrittäminen ja PCXMC ja sirontatehtävä. Röntgentilat (Myllypuro) varattu opiskelijoille 5.-7.9.2022 teeman 2 tehtävien tekoon (erillinen ilmoittautuminen labroihin opintojakson oma työtilassa lukukauden alussa). Opiskelija ilmoittautuu yhteen labrapäivään.
Tehtävien palautus ti 20.9.2022
Vertaisarviointi pe 23.9.2022
Seminaari: ma 26.9.2022 klo 16-17:30 & ti 27.9.2022 klo 16-17:30
Teema 3 säteilysuojelun optimointi: materiaalit opiskelijalla nähtävissä alkutentin läpäisyn jälkeen.
Teema 4: toiminnan edellytykset: tehtävän palautus 11.10.2022 ja vertaisarviointi 14.10.2022.

STV kirjallinen loppukuulustelu: 1.11.2022 klo 16-17:30
1. uusinta 8.11.2022 klo 16-17:30
2. uusinta 15.11.2022 klo 16-17:30

Kuulustelussa on kolme osiota. Kullakin osiolla on hyväksyttävyyspistemääräraja. Mikäli osion pistemäärä jää hyväksytyn pisterajan alle on hylätty osio uusittava.

Portfolio
Kokoa näyte e-portfolion, joka antaa edustavan kuvan vahvuuksistasi ja ammatillisesta osaamisestasi röntgenhoitajana. Näyteportfolioita voi olla monenlaisia. Röntgenhoitajan työpaikan hakemiseen suunnattu näyteportfolio korostaa juuri niitä asioita, joista työnantaja on kiinnostunut. Yleisluontoinen ammatillinen portfolio nostaa esille erityisesti omia vahvuuksiasi ja kokemustasi. RH ammatillisen toiminnan kehittäjänä työtilan tehtävistä löydät lisäohjeita näytefortfolion tekemiseen ja portfolion ja vertaisarviointien palautuslaatikon. Jokainen opiskelija tekee vertaisarvioinnin neljän jonkun muun henkilön portfoliosta.


Työelämäharjoittelu 9 op (hopsin mukaan)
(Huom. RH-sijaisuudella työelämäharjoitteluita voi ahotoida max 9 op)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa aloittelija, edistynyt tai asiantuntija.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Säteilyturvallisuusvastaavan kuulustelu hyväksytty/hylätty.
Portfolion ja vertaisarvioinnin arviointi hyväksytty/hylätty
Harjoittelun arviointi hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää 140 opintopisteen suorituksia tutkinnon tavoitteista ja sisällöistä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM20K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* omaa työelämävalmiudet
* osaa soveltaa ammatillista osaamistaan ja pystyy itsenäiseen, näyttöön perustuvaan päätöksentekoon
* arvioi ja kehittää radiografia- ja sädehoitotyötä valitsemaltaan osa-alueelta yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa
* syventää ja osoittaa osaamistaan kehittämisessä, opettamisessa tai kansainvälistymisessä röntgenhoitajan työssä sekä vahvistaa osaamistaan yhteisö- ja verkosto-osaamisen alueilla
* osaa arvioida ja kehittää taitojaan potilaan ohjauksessa
* osaa toteuttaa yksilöllistä ja turvallista potilaan kokonaishoitoa edistävää kliinistä radiografiatyötä
* osaa arvioida omaa osaamistaan ja omia kehittymistarpeitaan röntgenhoitajan työssä

Sisältö

Työehtosopimus
Portfolio
Kansainvälisyys röntgenhoitajan työssä
Uramahdollisuudet
Jatkuva ammatillinen kehittyminen
Näyttöön perustuvan tiedon käyttöönotto käytännön toiminnassa
Harjoittelu 9 op työelämässä

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

STV verkkokurssi Moodle työtilassa annettava materiaali
Opiskelijan tulee kerrata aiemmat opinnot säteilyfysiikasta, säteilybiologiasta, annoslaskuista ja säteilylainsäädännöstä ennen kurssin alkua

Opetusmenetelmät

Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) verkko- opinnot 5 op
Portfolio 1 op
Työelämäharjoittelu 9 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

9 op:n työelämäharjoittelu opiskelija hopsin mukaan

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säteilyturvallisuusvastaavan kuulustelu 14.3.2023 klo 16-17:30
1. uusintatentti 21.3.2023 klo 16-17:30
2. uusintatentti 28.3.2023 klo 16-17:30

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 x 27h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson (15 op) sisältöalueet:
- Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) verkko- opinnot 5 op
- Portfolio ja vertaisarviointi 1 op
- Työelämäharjoittelu 9 op

Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) oppimisalustalle pääset kirjautumaan perjantaina 6.1.2023 koulusi student-tunnuksella, Haka-kirjautumisen kautta.
Oppimisalusta: STV oppimisalusta (https://moodle.oulu.fi/enrol/index.php?id=15983#tabs-tree-start) ja kurssiavain on STV12023

Ensimmäinen infoluento (Zoom) pidetään tiistaina 10.1.23 klo 16:00-17:00, aiheena opintojen suorittaminen ja eteneminen. Linkki löytyy Moodlesta.

Säteilyfysiikan osuus (teema 1) aukeaa 9.1.2023. Alkutentin hyväksytysti suoritettuaan pääset etenemään seuraaviin teemoihin.

Ensimmäinen infoluento on 10.1.2023 klo 16-17 zoomissa. Linkki Moodlessa.

Jos ongelmia kirjautumisessa ota yhteys tanjasch@oamk.fi

Teema 2: säteilyaltistuksen määrittäminen: potilasannoksen määrittäminen ja PCXMC ja sirontatehtävä. Röntgentilat (Myllypuro) varattu opiskelijoille 17.-18.1.2023 teeman 2 tehtävien tekoon (erillinen ilmoittautuminen labroihin opintojakson opintojakson oma työtilassa lukukauden alussa). Opiskelija ilmoittautuu yhteen labrapäivään.
Tehtävien palautus ti 31.1.2023
Vertaisarviointi pe 3.2.2023
Seminaari: ma 6.2.2023 klo 16-17:30 tai ti 7.2.2023 klo 16-17:30

Teema 3 säteilysuojelun optimointi: materiaalit opiskelijalla nähtävissä alkutentin läpäisyn jälkeen.

Teema 4: toiminnan edellytykset: tehtävän palautus 16.2.2023 ja vertaisarviointi 20.2.2023.

Kirjallinen kuulustelu STV:
1 vk 11 ti 14.3.23
2 vk 12 ti 21.3.23
3 vk 13 ti 28.3.23

Kuulustelussa on kolme osiota. Kullakin osiolla on hyväksyttävyyspistemääräraja. Mikäli osion pistemäärä jää hyväksytyn pisterajan alle on hylätty osio uusittava.

Portfolio
Kokoa näyte e-portfolion, joka antaa edustavan kuvan vahvuuksistasi ja ammatillisesta osaamisestasi röntgenhoitajana. RH ammatillisen toiminnan kehittäjänä työtilan tehtävistä löydät lisäohjeita näyteportfolion tekemiseen ja portfolion ja vertaisarviointien palautuslaatikon. Jokainen opiskelija tekee vertaisarvioinnin neljän jonkun muun henkilön portfoliosta.


Työelämäharjoittelu 9 op (hopsin mukaan)
(Huom. RH-sijaisuudella työelämäharjoitteluita voi ahotoida max 9 op)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa aloittelija, edistynyt tai asiantuntija.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty – hylätty. Katso arviointikehikko (erillinen liite)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Säteilyturvallisuusvastaavan kuulustelu hyväksytty/hylätty.
Portfolion ja vertaisarvioinnin arviointi hyväksytty/hylätty
Harjoittelun arviointi hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää 140 opintopisteen suorituksia tutkinnon tavoitteista ja sisällöistä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Päivi Leskinen
 • Minna Lifländer
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa selittää kuvantamisen ja sädehoidon palveluorganisaation rakenteet ja toimintaperiaatteet
-ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa röntgenhoitajana osana terveydenhuollon toimintaympäristöä
-osaa määritellä omaa toimintaansa röntgenhoitajana lainsäädännön kautta
-sisäistää asiakaspalvelun ja potilasohjauksen merkityksen
-osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ymmärtää asiakkaiden moninaisuuden sekä ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin palveluihin
-Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oman alansa potilastyössä
-osaa oman alan keskeiset käsitteet ruotsiksi ja osaa hyödyntää ruotsinkielisiä potilasohjeita työssään
-osaa käyttää yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä

Sisältö

Ruotsi 2 op
Röntgenhoitajan työhön liittyvä keskeinen lainsäädäntö
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
Asiakaspalvelu ja potilasohjaus röntgenhoitajan työssä
Asiakas palveluiden keskiössä
Kliinisen radiografian tutkimus- ja hoitoprosessi
Annostietojen havainnollinen esittäminen ja analyysi (tilastomatematiikan perusteet)

Aika ja paikka

syksy 2022, 2. periodi

Oppimateriaalit

Lainsäädäntö opettajan ohjeistuksen mukaan: www.finlex.fi
Oppiportti verkkokurssi: asiakaspalvelu terveydenhuollossa
Koivunen, K. 2017. Asiakas- tai ihmislähtöisyys – tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 6.
Tilastomatematiikan materiaali Moodlessa

Ruotsin materiaali Moodlessa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset
Oppimista tukevat tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lainsäädäntötentti xx

Ruotsin kirjallinen tentti on 8.12. Kaksi uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h
Ruotsi 2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi tai opiskelija ei ole aiemmin opiskellut ruotsia, suoritetaan suomen opinnot tai näyttö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä
työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja
vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa
selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu
aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tilsastomatematiikan tehtävä (hyv/hyl)
Lainsäädäntötentti (0-5)
Asiakaspalvelutehtävä (hyv/hyl)
Ruotsi: suullinen tentti ja kirjallinen tentti, arviointiasteikko (0-5 erikseen)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Päivi Leskinen
 • Minna Lifländer
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa selittää kuvantamisen ja sädehoidon palveluorganisaation rakenteet ja toimintaperiaatteet
-ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa röntgenhoitajana osana terveydenhuollon toimintaympäristöä
-osaa määritellä omaa toimintaansa röntgenhoitajana lainsäädännön kautta
-sisäistää asiakaspalvelun ja potilasohjauksen merkityksen
-osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ymmärtää asiakkaiden moninaisuuden sekä ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin palveluihin
-Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oman alansa potilastyössä
-osaa oman alan keskeiset käsitteet ruotsiksi ja osaa hyödyntää ruotsinkielisiä potilasohjeita työssään
-osaa käyttää yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä

Sisältö

Ruotsi 2 op
Röntgenhoitajan työhön liittyvä keskeinen lainsäädäntö
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
Asiakaspalvelu ja potilasohjaus röntgenhoitajan työssä
Asiakas palveluiden keskiössä
Kliinisen radiografian tutkimus- ja hoitoprosessi
Annostietojen havainnollinen esittäminen ja analyysi (tilastomatematiikan perusteet)

Aika ja paikka

syksy 2022, 2. periodi

Oppimateriaalit

Lainsäädäntö opettajan ohjeistuksen mukaan: www.finlex.fi
Oppiportti verkkokurssi: asiakaspalvelu terveydenhuollossa
Koivunen, K. 2017. Asiakas- tai ihmislähtöisyys – tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 6.
Tilastomatematiikan materiaali Moodlessa

Ruotsin materiaali Moodlessa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset
Oppimista tukevat tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lainsäädäntötentti xx

Ruotsin kirjallinen tentti on 2.12. Kaksi uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h
Ruotsi 2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi tai opiskelija ei ole aiemmin opiskellut ruotsia, suoritetaan suomen opinnot tai näyttö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä
työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja
vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa
selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu
aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tilsastomatematiikan tehtävä (hyv/hyl)
Lainsäädäntötentti (0-5)
Asiakaspalvelutehtävä (hyv/hyl)
Ruotsi: suullinen tentti ja kirjallinen tentti, arviointiasteikko (0-5 erikseen)

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Julia Dolk
 • Päivi Leskinen
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa selittää kuvantamisen ja sädehoidon palveluorganisaation rakenteet ja toimintaperiaatteet
-ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa röntgenhoitajana osana terveydenhuollon toimintaympäristöä
-osaa määritellä omaa toimintaansa röntgenhoitajana lainsäädännön kautta
-sisäistää asiakaspalvelun ja potilasohjauksen merkityksen
-osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ymmärtää asiakkaiden moninaisuuden sekä ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin palveluihin
-Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oman alansa potilastyössä
-osaa oman alan keskeiset käsitteet ruotsiksi ja osaa hyödyntää ruotsinkielisiä potilasohjeita työssään
-osaa käyttää yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä

Sisältö

Ruotsi 2 op
Röntgenhoitajan työhön liittyvä keskeinen lainsäädäntö
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
Asiakaspalvelu ja potilasohjaus röntgenhoitajan työssä
Asiakas palveluiden keskiössä
Kliinisen radiografian tutkimus- ja hoitoprosessi
Annostietojen havainnollinen esittäminen ja analyysi (tilastomatematiikan perusteet)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä
työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja
vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa
selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu
aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 22.12.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Koski
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla
-pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä ja osaa käyttää ammattialan englanninkielistä lähdeaineistoa.
-ymmärtää potilasturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää tekoälyn perusteet ja tuntee tekoälypohjaisten sovellusten käyttökohteita radiografiassa
-osaa toimia oman alan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-osaa toimia turvallisesti koulun röntgenlaboraatiotiloissa
-hallitsee matematiikan ja lääketieteellisen fysiikan perustan
-tuntee röntgenlaitteen toiminnan perusteet ja saa valmiudet röntgenlaitteen käyttöön
-ymmärtää kuvantamistutkimusten perusteet
-sisäistää aseptisen toiminnan merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää kuvanlaatuun ja potilasannokseen liittyvät keskeiset periaatteet
-oppii arvioimaan omaa ammatillista osaamistaan ja kehittymistä
-ymmärtää työyhteisön moninaisuuden ja oppii toimimaan työyhteisön jäsenenä

Sisältö

Englanti
Matematiikka ja fysiikka
Röntgenlaite ja kuvantamisen perusteet
Potilasturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri
Tekoälyn perusteet
Röntgenhoitajan ammatin historia ja tulevaisuus
Potilastietojärjestelmät ja potilastietojen dokumentointi
Aseptiikka ja infektioiden torjunta
Työyhteisöosaaminen ja monikulttuurinen työyhteisö
Harjoittelu koululla 3,5 op
Työelämään tutustuminen 1,5 op

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022
Lähi- ja etäopetus tilanteen mukaan

Oppimateriaalit

Luentomateriaali Moodlessa
Opettajien antama muu materiaali
Kliininen Radiologia (Sequeiros ym. 2016), saatavilla Oppiportista
Oppiportin materiaali
Kuvantamisen ja laiteopin työkirjat

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Ryhmäohjaus
Harjoittelu koululla röntgenluokissa ja hoitotyönluokissa.
Työelämäharjoittelu 1.5 op
Tentit
Ryhmätehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksesta osa tapahtuu työelämäharjoitteluna 1,5 op
Toteutuksesta osa tapahtuu harjoitteluna koululla intergroituna teoriaopetukseen 3,5 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tentti: ajankohta ja uusinnat ilmoitetaan myöhemmin
Englannin tentti: ajankohta ja uusinnat ilmoitetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Matematiikan ja fysiikan osiot alkavat kertauksella koulussa opitusta ja päätyvät lopulta röntgenlaitteen suhteellisen perusteelliseen opiskeluun.
Röntgenlaitteesta ja säteilyfysiikasta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5

Ammatillisen englannin osuudessa on pakollinen läsnäolo. Englannin osuudesta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5.

Ryhmätehtävän Tekoäly radiografiassa arviointi on 0-5. Arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävän arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

87 % Lähiopetus, 13 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Koski
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla
-pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä ja osaa käyttää ammattialan englanninkielistä lähdeaineistoa.
-ymmärtää potilasturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää tekoälyn perusteet ja tuntee tekoälypohjaisten sovellusten käyttökohteita radiografiassa
-osaa toimia oman alan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-osaa toimia turvallisesti koulun röntgenlaboraatiotiloissa
-hallitsee matematiikan ja lääketieteellisen fysiikan perustan
-tuntee röntgenlaitteen toiminnan perusteet ja saa valmiudet röntgenlaitteen käyttöön
-ymmärtää kuvantamistutkimusten perusteet
-sisäistää aseptisen toiminnan merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää kuvanlaatuun ja potilasannokseen liittyvät keskeiset periaatteet
-oppii arvioimaan omaa ammatillista osaamistaan ja kehittymistä
-ymmärtää työyhteisön moninaisuuden ja oppii toimimaan työyhteisön jäsenenä

Sisältö

Englanti
Matematiikka ja fysiikka
Röntgenlaite ja kuvantamisen perusteet
Potilasturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri
Tekoälyn perusteet
Röntgenhoitajan ammatin historia ja tulevaisuus
Potilastietojärjestelmät ja potilastietojen dokumentointi
Aseptiikka ja infektioiden torjunta
Työyhteisöosaaminen ja monikulttuurinen työyhteisö
Harjoittelu koululla 3,5 op
Työelämään tutustuminen 1,5 op

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022
Lähi- ja etäopetus tilanteen mukaan

Oppimateriaalit

Luentomateriaali Moodlessa
Opettajien antama muu materiaali
Kliininen Radiologia (Sequeiros ym. 2016), saatavilla Oppiportista
Oppiportin materiaali
Kuvantamisen ja laiteopin työkirjat

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Ryhmäohjaus
Harjoittelu koululla röntgenluokissa ja hoitotyönluokissa.
Työelämäharjoittelu 1.5 op
Tentit
Ryhmätehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksesta osa tapahtuu työelämäharjoitteluna 1,5 op
Toteutuksesta osa tapahtuu harjoitteluna koululla intergroituna teoriaopetukseen 3,5 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tentti: ajankohta ja uusinnat ilmoitetaan myöhemmin
Englannin tentti: ajankohta ja uusinnat ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Matematiikan ja fysiikan osiot alkavat kertauksella koulussa opitusta ja päätyvät lopulta röntgenlaitteen suhteellisen perusteelliseen opiskeluun.
Röntgenlaitteesta ja säteilyfysiikasta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5

Ammatillisen englannin osuudessa on pakollinen läsnäolo. Englannin osuudesta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5.

Oppimistehtävän (ryhmätehtävä) arviointi on 0-5. Arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla
-pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä ja osaa käyttää ammattialan englanninkielistä lähdeaineistoa.
-ymmärtää potilasturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää tekoälyn perusteet ja tuntee tekoälypohjaisten sovellusten käyttökohteita radiografiassa
-osaa toimia oman alan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-osaa toimia turvallisesti koulun röntgenlaboraatiotiloissa
-hallitsee matematiikan ja lääketieteellisen fysiikan perustan
-tuntee röntgenlaitteen toiminnan perusteet ja saa valmiudet röntgenlaitteen käyttöön
-ymmärtää kuvantamistutkimusten perusteet
-sisäistää aseptisen toiminnan merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää kuvanlaatuun ja potilasannokseen liittyvät keskeiset periaatteet
-oppii arvioimaan omaa ammatillista osaamistaan ja kehittymistä
-ymmärtää työyhteisön moninaisuuden ja oppii toimimaan työyhteisön jäsenenä

Sisältö

Englanti
Matematiikka ja fysiikka
Röntgenlaite ja kuvantamisen perusteet
Potilasturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri
Tekoälyn perusteet
Röntgenhoitajan ammatin historia ja tulevaisuus
Potilastietojärjestelmät ja potilastietojen dokumentointi
Aseptiikka ja infektioiden torjunta
Työyhteisöosaaminen ja monikulttuurinen työyhteisö
Harjoittelu koululla 3,5 op
Työelämään tutustuminen 1,5 op

Aika ja paikka

Kevätulkukausi 2023
Lähi- ja etäopetus

Oppimateriaalit

Luentomateriaali Moodlessa
Opettajien antama muu materiaali
Kliininen Radiologia (Sequeiros ym. 2016), saatavilla Oppiportista
Verkkomateriaali (Oppiportti)
Kuvantamisen ja laiteopin työkirjat

Opetusmenetelmät

Etäopetus
Tehtäväohjattu opetus
Ryhmäohjaus
Ohjatut harjoittelut koululla röntgenluokissa ja hoitotyönluokissa.
Työelämäharjoittelu 1.5 op
Reflektointi
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksesta osa tapahtuu työelämäharjoitteluna 1,5 op
Toteutuksesta osa tapahtuu harjoitteluna koululla intergroituna teoriaopetukseen 3,5 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tentti: ajankohta ja uusinnat ilmoitetaan myöhemmin.
Englannin tentti: ajankohta ja uusinnat ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintosuoritus kahdesti ja hyväksytty opintosuoritus kerran.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Matematiikan ja fysiikan osiot alkavat kertauksella koulussa opitusta ja päätyvät lopulta röntgenlaitteen suhteellisen perusteelliseen opiskeluun.

Röntgenlaitteesta ja säteilyfysiikasta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5

Ammatillisen englannin osuudessa on pakollinen läsnäolo. Englannin osuudesta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5.

Oppimistehtävän (ryhmätehtävä) arviointi on 0-5. Arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Työelämäharjoittelussa on pakollinen läsnäolo. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla. Avoimen polun opiskelijoille harjoittelun tilalla on korvaava tehtävä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävän arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katja Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Katja Hämäläinen

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on aktivoida ja syventää osallistujien ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamista, tutustua ruotsalaiseen työelämään, kulttuuriin ja vapaa-aikaan, sekä antaa valmiuksia kirjoittaa työhakemus ja esitellä oma osaaminen vakuuttavasti työnantajalle ruotsiksi. Opintojakson yhteistyökumppaneiden kautta opiskelija tutustuu ruotsinsuomalaisiin ja hänellä on tilaisuus lähteä Ruotsiin tai Suomen ruotsinkieliselle alueelle (kesä)töihin, jolloin hänellä on oikeus ja mahdollisuus opintojakson ruotsin kielen opettajan kielelliseen ja kulttuuriseen tukeen koko liikkuvuusjakson ajan. Opintojaksoon kuuluu myös erillinen opintomatka Ruotsiin, joka toteutetaan Covid-19 aiheuttaman pandemian ja muut yhteiskunnalliset rajoitukset huomioiden.

Sisältö

- Kohti Ruotsia: motivaatiokirjeen kirjoittaminen ja rekrytointilaisuudet
- Presentaatiotaidot ja oman osaamisen esitteleminen
- Työssä Ruotsissa: Ruotsalainen työelämä ja työpaikkakulttuuri sosiaali- ja terveysalalla
- Miten työtä voisi kehittää: Kehittämistehtävä YAMK-opiskelijoille
- Oman alan sanastoa
- Vapaa-aika Ruotsissa: Kulttuuri ja yhteiskunta
- Aloitus ja tutustumistilaisuus Metropoliassa tammikuussa 2023.
- Lähiopetus (Metropoliassa)
- Tehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia
- Opintomatka Ruotsiin: Osallistujat valitaan motivaatiokirjeen perusteella.
- Kv-koordinaattorin vierailu opintojaksolla ja tuki liikkuvuusjakson aikana
- Rekrytointitilaisuus Metropoliassa 2023
- Ruotsin kielen opettajan kielellinen ja kulttuurinen tuki liikkuvuusjakson aikana
- Ulkopuolisia vierailijoita ja luennoitsijoita (mm. kielilähettiläs ja Första hjälpen -workshop)

Aika ja paikka

Opetus Metropolian kampuksella alla olevan aikataulun mukaisesti:

17.01.2023 13.00 - 16.00
18.01.2023 08.00 - 15.00 (Rekrytointitilaisuus: Rekrytoijat ovat paikalla Myllypruon kampuksella koko päivän, ja klo 14-16 rekrytointitilaisuus Teamsissa. Lisätiedot kerrotaan opintojakson 1. oppitunnilla.)
24.01.2023 13.00 - 16.00
31.01.2023 13.00 - 16.00
06.02.2023 13.00 - 16.00
13.02.2023 13.00 - 16.00
20.02.2023 13.00 - 16.00
27.02.2023 13.00 - 16.00
13.03.2023 13.00 - 16.00

Opintomatkan ajankohdasta sovitaan erikseen opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ryhmäohjaus
Draama
Esitelmät
Itsenäinen työskentely
Kotitehtävät
Ulkopuolisia vierailijoita

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyökumppanit:

Suomen Tukholman-instituutti
Gävlen kunta
Språkambassadörerna
Svenska nu -verkosto ja Hansaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty aktiivisen osallistumisen perusteella.

Kansainvälisyys

Suomen Tukholman-instituutti
Gävlen kunta
Språkambassadörerna
Svenska nu -verkosto ja Hansaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös ilman liikkuvuusjaksoa. Siinä tapauksessa opiskelijalle räätälöidään opintomatkaa korvaavat oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h = 135 h

Sisällön jaksotus

Opetus toteutuksen lukujärjestyksen mukaisesti tammi-maaliskuussa 2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: FM Katja Hämäläinen (sähköposti: katja.k.hamalainen@metropolia.fi, puh. 040-6302601)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä AMK- ja YAMK-tutkintojen kanssa. YAMK-opiskelija laatii lisäksi yhteistyössä hankepartnereiden kanssa pienimuotoisen kehittämissuunnitelman, jota hankepartneri voi käyttää omassa työssään ja organisaatiossaan. Kehittämissuunnitelma voi pohjautua opiskelijan opinnäytetyöhön tai muuhun YAMK-tutkintoon kuuluvaan oppimistehtävään. Kehittämissuunnitelmassa hyödynnetään tutkittua ja näyttöön perustuvaa tietoa ja se esitellään Språk- och kulturkompetens som brobyggare -hankkeen kokouksessa kevään 2023 aikana.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

atkuva arviointi
Osallistuminen opetukseen ja kotitehtävien tekeminen

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä AMK- ja YAMK-tutkintojen kanssa. YAMK-opiskelija laatii yhteistyössä hankepartnereiden kanssa pienimuotoisen kehittämissuunnitelman, jota hankepartneri voi käyttää omassa työssään ja organisaatiossaan. Kehittämissuunnitelma voi pohjautua myös opiskelijan opinnäytetyöhön tai muuhun YAMK-tutkintoon kuuluvaan oppimistehtävään. Kehittämissuunnitelmassa hyödynnetään tutkittua ja näyttöön perustuvaa tietoa ja se esitellään Språk- och kulturkompetens som brobyggare -hankkeen kokouksessa kevään 2023 aikana.

Opintojakso on osa Språk- och kulturkompetens som brobyggare -hanketta, joka toteutetaan Suomen Tukholman instituutin, Gävlen kunnan, Ruotsinsuomalaisten keskusliiton ja Metropolian yhteistyönä, ja sille on myönnetty osittainen rahoitus Nordplus Nordiska Språk -rahastolta. Opintomatkaa varten opiskelija voi anoa Metropolian lyhyen vaihdon apurahaa ja Kelan opintotukea ulkomaille, jos opintotukea on myönnetty Metropolian opintojen ajaksi.

Opintojakson voi suorittaa myös ilman liikkuvuusjaksoa. Siinä tapauksessa opiskelijalle räätälöidään opintomatkaa korvaavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.10.2022

Ajoitus

04.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.02.2023

Ajoitus

08.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaana Meriläinen
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija:
* tietää yleisimmät syövät ja niiden hoidot
* ymmärtää sädehoidon kokonaisuuden eri ammattiryhmien yhteistyönä
* ymmärtää sädehoidon akuutit ja myöhäiset sivuvaikutukset eri annoksilla
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson aikana
*Osaa hoitotyön kirjaamisen periaatteet sädehoidossa ja ymmärtää sen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää sädehoidon laitteiden toimintaperiaatteen ja käytön
*perehtyy eri sädehoidon tekniikoihin ja menetelmiin
* ymmärtää säteilyturvallisuuden ja laadunhallinnan sädehoidossa

Sisältö

Sädehoitopotilaan hoitopolku
Yleisimmät syövät ja niiden hoitomuodot
Ulkoisen sädehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
Sädehoitopotilaan hoitotyön kirjaaminen
Sädehoidon sivuvaikutukset
Säteilyturvallisuus ja laadunhallinta
Syöpää sairastavan potilaan tukeminen ja ohjaaminen
Sädehoitolaitteisto ja sädehoidon eri menetelmät

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Materiaali moodlessa
Kirjallisuus::
SädehoitotyöJussila ym. 2010
Kliininen sädehoito, Joensuu ym.
Syöpätaudit
Tieteelliset tutkimukset/artikkelit

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Seminaari
Ryhmätehtäviä
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoitsijat työelämästä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Alkutentti
Lopputentti:
uusintatentit

Kansainvälisyys

EU ohjeistus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laiteopin materiaali Moodlessa
Opetus tapahtuu pääosin verkossa, myös mahdollisia lähiopetustunteja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaopetusta
Seminaari
Yksilö ja ryhmätehtävät
5op = 135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio pakollinen
Kl fys Luennoitsija pakollinen
Onkologia pakollinen
ALKUKOE: materiaali määritellään myöhemmin
Seminaarit pakollisia.
Sädehoidon annossuunnitelman analyysi pakollinen
Lainsäädännön edellyttämät sisällöt:
sädehoidon laitteet ja -menetelmät, hoitoindikaatiot, vaihtoehtoiset hoitomenetelmät, tieteelliset tutkimukset
säteilysuojelun yleiset periaatteet (oikeutus, optimointi) sädehoidossa
sädehoidon biologiset perusteet, solu- ja molekyylitason ilmiöt kasvaimessa ja normaalikudoksessa
säteilyn vaikutusta modifioivat tekijät (fraktiointi, aika, annosnopeus, happipitoisuus jne.)
säteilyn välittömät vaikutukset, normaalikudoksen myöhäisreaktiot, sädehoidon riskit
säteilyriskin arvioiminen ja selvittäminen potilaalle ymmärrettävästi
sädehoidon dosimetria
annossuunnittelu ja hoidon varmentaminen
akuutin säteilysairauden oireet ja hoito
laadunvarmistus, itsearviointi ja kliiniset auditoinnit
potilaan ja henkilökunnan säteilysuojaus


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op
Potilas tietokonetomografiatutkimuksissa ja magneettikuvauksissa 10 op

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Anu Jokinen
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija:
* tietää yleisimmät syövät ja niiden hoidot
* ymmärtää sädehoidon kokonaisuuden eri ammattiryhmien yhteistyönä
* ymmärtää sädehoidon akuutit ja myöhäiset sivuvaikutukset eri annoksilla
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson aikana
*Osaa hoitotyön kirjaamisen periaatteet sädehoidossa ja ymmärtää sen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää sädehoidon laitteiden toimintaperiaatteen ja käytön
*perehtyy eri sädehoidon tekniikoihin ja menetelmiin
* ymmärtää säteilyturvallisuuden ja laadunhallinnan sädehoidossa

Sisältö

Sädehoitopotilaan hoitopolku
Yleisimmät syövät ja niiden hoitomuodot
Ulkoisen sädehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
Sädehoitopotilaan hoitotyön kirjaaminen
Sädehoidon sivuvaikutukset
Säteilyturvallisuus ja laadunhallinta
Syöpää sairastavan potilaan tukeminen ja ohjaaminen
Sädehoitolaitteisto ja sädehoidon eri menetelmät

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Materiaali moodlessa
Kirjallisuus::
SädehoitotyöJussila ym. 2010
Kliininen sädehoito, Joensuu ym.
Syöpätaudit
Tieteelliset tutkimukset/artikkelit

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Seminaari
Ryhmätehtäviä
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoitsijat työelämästä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Alkutentti
Lopputentti:
uusintatentit

Kansainvälisyys

EU ohjeistus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laiteopin materiaali Moodlessa
Opetus tapahtuu pääosin verkossa, myös mahdollisia lähiopetustunteja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaopetusta
Seminaari
Yksilö ja ryhmätehtävät
5op = 135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio pakollinen
Kl fys Luennoitsija pakollinen
Onkologia pakollinen
ALKUKOE: materiaali määritellään myöhemmin
Seminaarit pakollisia.
Sädehoidon annossuunnitelman analyysi pakollinen
Lainsäädännön edellyttämät sisällöt:
sädehoidon laitteet ja -menetelmät, hoitoindikaatiot, vaihtoehtoiset hoitomenetelmät, tieteelliset tutkimukset
säteilysuojelun yleiset periaatteet (oikeutus, optimointi) sädehoidossa
sädehoidon biologiset perusteet, solu- ja molekyylitason ilmiöt kasvaimessa ja normaalikudoksessa
säteilyn vaikutusta modifioivat tekijät (fraktiointi, aika, annosnopeus, happipitoisuus jne.)
säteilyn välittömät vaikutukset, normaalikudoksen myöhäisreaktiot, sädehoidon riskit
säteilyriskin arvioiminen ja selvittäminen potilaalle ymmärrettävästi
sädehoidon dosimetria
annossuunnittelu ja hoidon varmentaminen
akuutin säteilysairauden oireet ja hoito
laadunvarmistus, itsearviointi ja kliiniset auditoinnit
potilaan ja henkilökunnan säteilysuojaus


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op
Potilas tietokonetomografiatutkimuksissa ja magneettikuvauksissa 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Tuomas Vuokko
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa toteuttaa sädehoitoa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa
* osaa käyttää sädehoidon menetelmiä ja laitteita säteilyturvallisesti
*pystyy aloittamaan työskentelyn työparina yhdellä sädehoitolaitteella
*tietää simuloinnin ja asettelun merkityksen sädehoidossa
*osaa tulkita annossuunnitelmaa
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson
aikana
*Osaa sädehoitotyöhön liittyvän kirjaamisen ohjattuna
*tuntee ja ymmärtää tavallisimmat sädehoidossa käytetyt fraktioinnit ja annokset eri syövissä
*osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
*osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden

Sisältö

Sädehoidon simulointi, asettelu ja annossuunnittelu
Annossuunnitelman tulkinta
Annossuunnitelmien ja sädehoidon asettelun harjoittelu koululla 2 op
Harjoittelu työelämässä yhdellä sädehoitolaitteella 6 op

Aika ja paikka

Laboraatio-opetus lukujärjestyksen mukaan. Harjoittelu ryhmän aikataulujen mukaan.

Oppimateriaalit

Oma potilas -tehtävän kirjallisuus ja artikkelit.

Opetusmenetelmät

Sädehoidon harjoittelu10 op koostuu:
Työelämäharjoittelu 6 op
Oma potilas -tehtävä 2 op, ohjeistus Moodlessa
Ohjattu laboraatio koululla 2 op ennen harjoittelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjattu harjoittelu on pakollinen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi suorittaa valinnaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboraatiotyöskentely opintojakson aikataulun mukaisesti.
Ohjattu työelämäharjoittelu 6 op (= 4 viikkoa)
Oma potilas -tehtävä 2 op (54 tuntia)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboraatioissa pakollinen läsnäolo ja osallistuminen.
Harjoittelu arvioidaan Hyv/Hyl
Oma potilas -tehtävä arvioidaan Hyv/Hyl

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Syöpää sairastava potilas sädehoidossa
Natiivitutkimusten harjoittelu

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Radiografia2 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa toteuttaa sädehoitoa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa
* osaa käyttää sädehoidon menetelmiä ja laitteita säteilyturvallisesti
*pystyy aloittamaan työskentelyn työparina yhdellä sädehoitolaitteella
*tietää simuloinnin ja asettelun merkityksen sädehoidossa
*osaa tulkita annossuunnitelmaa
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson
aikana
*Osaa sädehoitotyöhön liittyvän kirjaamisen ohjattuna
*tuntee ja ymmärtää tavallisimmat sädehoidossa käytetyt fraktioinnit ja annokset eri syövissä
*osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
*osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden

Sisältö

Sädehoidon simulointi, asettelu ja annossuunnittelu
Annossuunnitelman tulkinta
Annossuunnitelmien ja sädehoidon asettelun harjoittelu koululla 2 op
Harjoittelu työelämässä yhdellä sädehoitolaitteella 6 op

Aika ja paikka

Laboraatio-opetus lukujärjestyksen mukaan. Harjoittelu ryhmän aikataulujen mukaan. Sädehoidon harjoittelu on pakollinen harjoittelu radiografian tutkinnossa.

Oppimateriaalit

Oma potilas -tehtävän kirjallisuus ja artikkelit. Oma potilas-tehtävän ohjeistus annetaan ennen harjoittelun alkua

Opetusmenetelmät

Sädehoidon harjoittelu10 op koostuu:
Työelämäharjoittelu 6 op
Oma potilas -tehtävä 2 op, ohjeistus Moodlessa
Ohjattu laboraatio koululla 2 op ennen harjoittelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjattu harjoittelu on pakollinen radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoittelu varataan Jobiilista. Harjoittelu suoritetaan sädehoitoyksikössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi suorittaa valinnaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboraatiotyöskentely opintojakson aikataulun mukaisesti.
Ohjattu työelämäharjoittelu 6 op (= 4 viikkoa)
Oma potilas -tehtävä 2 op (54 tuntia)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboraatioissa pakollinen läsnäolo ja osallistuminen.
Harjoittelu arvioidaan Hyv/Hyl
Oma potilas -tehtävä arvioidaan Hyv/Hyl

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Syöpää sairastava potilas sädehoidossa
Natiivitutkimusten harjoittelu

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*ajantasaistaa tietonsa lääketieteellisen säteilyn käyttöön liittyvästä säädöstöstä
*laajentaa ja syventää erityisosaamistaan eri säteilyturvallisuuden
osa-alueella toteuttamalla työelämälähtöisen kehittämistyön

Sisältö

Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ohjaavan keskeisen säädännön päivittäminen
Projektityö

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Orientaatio (pakollinen)
Asiantuntijaluennot (pakollinen)
Projektin ohjauspalaveri (pakollinen)
Seminaari (pakollinen)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen projektityö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 14.10.2022

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 OP= 135h opiskelijan työtä
Englanniksi

Sisällön jaksotus

Säteilyturvallisuuden orientaatio ja seminaari on pakollinen läsnäolo.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei
sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Projekti
Kirjatentti

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
Natiivitutkimusten harjoittelu
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*ajantasaistaa tietonsa lääketieteellisen säteilyn käyttöön liittyvästä säädöstöstä
*laajentaa ja syventää erityisosaamistaan eri säteilyturvallisuuden
osa-alueella toteuttamalla työelämälähtöisen kehittämistyön

Sisältö

Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ohjaavan keskeisen säädännön päivittäminen
Projektityö

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Orientaatio (pakollinen)
Asiantuntijaluennot (pakollinen)
Projektin ohjauspalaveri (pakollinen)
Seminaari (pakollinen)
Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen projektityö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 6.3.2023

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 OP= 135h opiskelijan työtä
Englanniksi

Sisällön jaksotus

Säteilyturvallisuuden orientaatio, asiantuntijaluennot ja seminaari on pakollinen läsnäolo.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei
sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Projekti
Kirjatentti

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
Natiivitutkimusten harjoittelu
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät

Ilmoittautumisaika

01.01.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Tentin deadline kerrotaan Moodle-työtilassa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tunnin työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opiskelijan ajankäyttö vapaa kurssin aukiolon aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.
Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa

Ilmoittautumisaika

01.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Tentin deadline kerrotaan Moodle-työtilassa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tunnin työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opiskelijan ajankäyttö vapaa kurssin aukiolon aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.
Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa

Ilmoittautumisaika

03.09.2022 - 02.10.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 29.10.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

10.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.02.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodle -oppimistilassa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Tentin deadline kerrotaan Moodle-työtilassa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tunnin työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opiskelijan ajankäyttö vapaa kurssin aukiolon aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Opintoa ei ole tarkoitettu Metropolian tutkinto-opiskelijoille.
Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.
Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa


Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

17.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Aika ja paikka

Verkkokurssi
Englanniksi
Online course

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Tentin deadline kerrotaan Moodle-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tunnin työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opiskelijan ajankäyttö vapaa kurssin aukiolon aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Opintoa ei ole tarkoitettu Metropolian tutkinto-opiskelijoille.
Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.
Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

16.07.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 09.10.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

10.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 11.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

17.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Tentin deadline kerrotaan Moodle-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tunnin työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opiskelijan ajankäyttö vapaa kurssin aukiolon aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Opintoa ei ole tarkoitettu Metropolian tutkinto-opiskelijoille.
Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.
Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa

Ilmoittautumisaika

11.02.2023 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 15.05.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Tentin deadline kerrotaan Moodle-työtilassa.

Kansainvälisyys

1 op vastaa 27 tunnin työskentelyä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö vapaa kurssin aukiolon aikana

Sisällön jaksotus

Opintoa ei ole tarkoitettu Metropolian tutkinto-opiskelijoille.
Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.
Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintoa ei ole tarkoitettu Metropolian tutkinto-opiskelijoille.
Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.
Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa

Ilmoittautumisaika

23.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Aino Vuorijärvi
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä soveltaen. Hän osaa muokata ja jakaa tietoa asiantuntijayhteisölleen ja sen kohderyhmille. Opiskelija osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä pystyy arvioimaan ja kehittämään kirjoittamisprosessiaan.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjoittamisen prosessi yksin ja yhdessä
Opinnäytetyötekstin rakenne
Opinnäytetyötekstin osien laatiminen: tiivistelmä, otsikot, johdanto, tietoperusta, tulokset ja tuotokset, pohdinta
Referointi: oman ja muilta lainatun tiedon erottaminen
Lähdemerkinnät: tekstiviite ja lähdeluettelo
Kirjoittamisen työkaluja: esim. oikolukuohjelma, sähköiset sanakirjat, ammattisanastot
Oman tekstin muokkaaminen julkaisukuntoon

Aika ja paikka

Maanantai-illat. Myllypuro ja/tai Zoom. Sovitaan tarkemmin ensimmäisellä tapaamiskerralla 5.9.2022 klo 16.30 - Myllypurossa.

Oppimateriaalit

Jakson opetusmateriaali sekä työkohtaisesti erikseen suositeltu kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Jaksolla työstetään omaa suomenkielistä opinnäytetyötekstiä suomen kielen ja viestinnän opettajien (2) ohjauksessa. Lisäksi on mahdollisuus saada englannin opettajalta (toinen viestinnän opettajista on myös englannin opettaja) tukea esimerkiksi opinnäytetyön abstraktin laadintaan, keskeisten käsitteiden valintaan sekä tiedon hankintaan ja sen käsittelyyn englanniksi. Informaatikkoa konsultoidaan niin ikään.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutusaikataulu tarkentuu pian. Jakso toteutuu lukukauden aikana, alkaen syyskuun alusta (ma 5.9. klo 16.30–20. Opetus toteutuu pääasiassa maanantai-iltaisin klo 16.30–20.00. Viimeinen tapaamiskerta on marraskuun loppupuolella (tarkentuu)

Opetuskerrat pidetään joko Myllypuron kampuksella tai Zoomin kautta, koronatilanteen ja ryhmän toiveiden mukaan (tarkentuu).

Jaksolla käydään koko opinnäytetyön prosessi läpi, mutta opetusta eriytetään niin, että kukin voi keskittyä työstämään erityisesti omaa tuotostaan ja meneillä olevaa vaihettaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Jaksolla on etusija niillä opiskelijoilla, jotka tarvitsevat tukea opinnäytetyönsä kirjoittamiseen esim. luki-vaikeuden, vieraskielisen taustan tai opintojen viivästymisen vuoksi.

Tarkemmasta ohjelmasta sovitaan yhdessä aloituskerralla, joten läsnäolo silloin on erityisen tärkeää.

Ohjaus ja opetus annetaan pääsääntöisesti suomen kielellä.

Jaksolle tulevalla täytyy olla oma opinnäytetyöprosessi aloitettuna!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Jakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimateriaaliin perehtymistä ja ohjattujen oppimistehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla edistetään omaa opinnäytetyötekstiä ja tehdään siihen liittyvät harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen opetukseen on olennaista; pääsääntöisesti vain kaksi poissaolokertaa sallitaan.

Opiskelija jättää jakson lopussa arvioitavaksi (valitsemansa) osan omasta opinnäytetyötekstistään.

Esitietovaatimukset

Tietoteknikka ja viestintä -opintojakson (3 op) hyväksytty suoritus. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, edellytyksenä on myös opintojakson Suomi toisena kielenä: työelämän suomi (3 op) suorittaminen tai vastaava taitotaso (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2.1).
Opinnäytetyöprosessi tulee olla aloitettuna.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suomenkielistä opinnäytetyötä (AMK) tekeville, jotka haluavat tukea opinnäytetyötekstin kirjoittamiseen prosessinsa eri vaiheissa. Etenemistapansa vuoksi jakso soveltuu hyvin opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai jotka kaipaavat lukemis- ja kirjoittamisprosessiinsa erityistukea.
Jaksolla työstetään omaa opinnäytetyötekstiä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 220

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaarina Pirilä
 • Salla Kivelä
 • Päivi Leskinen
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXB21K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXA20S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB21K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXI21K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2A
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2B
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 1.9.2022 ja sulkeutuu 10.12.2022.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on Moodlessa. Menetelmäpajoja toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodle-alustalla. Osa materiaalista on nauhoitettuina verkkoluentoina.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla. Alusta auki 1.9.2022-10.12.2022

Tähän opintojaksoon tarjotaan myös menetelmäpajoja. Opiskelijan on osallistuttava kahteen menetelmäpajaan, pajat voi valita itse.
Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 3h.
Jokaista menetelmäpajaa toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Osalle tutkinnoista (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito) kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa myöhemmin.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa.
Saa uusia 2 x kolmen päivän välein. Hyväksytty suoritus 50% oikein (hyväksytty/hylätty arviointi). Myös uusinnat tehtävä ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Osalle tutkinnoista (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito) kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen, tästä lisätietoa myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 1.9.2022-10.12.2022.

Opintojaksossa suoritetaan etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä pienryhmätehtävä (4-5 hlöä, arvioidaan asteikolla 0-5). Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Niille tutkinnoille (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito), joiden suoritukseen kuuluu Leskisen tilastopaja, tulee lisätietoa myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista, tehtävien tekemisen ja verkkotentin hyväksyttyä suoritusta aikarajan puitteissa, sekä menetelmäpajojen suorittamista.
Yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, pienryhmässä tehtävä oppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 0-5, verkkotentti hyv/hyl. Kaikki suoritukset palautettava ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Kirsi Talman
 • Päivi Leskinen
 • Anna-Kaisa Partanen
Vastuuhenkilö

Anna-Kaisa Partanen

Opiskelijaryhmät
 • SXN22K1BE
  Degree Programme in Nursing päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaarina Pirilä
 • Salla Kivelä
 • Päivi Leskinen
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 15.1.2023 ja sulkeutuu 10.5.2023.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on Moodlessa. Menetelmäpajoja toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodle-alustalla. Osa materiaalista on nauhoitettuina verkkoluentoina.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla. Alusta auki 16.1.2023-10.5.2023

Tähän opintojaksoon tarjotaan myös menetelmäpajoja. Opiskelijan on osallistuttava kahteen menetelmäpajaan, pajat voi valita itse.
Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 3h.
Jokaista menetelmäpajaa toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Osalle tutkinnoista (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito) kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa myöhemmin.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa.
Saa uusia 2 x kolmen päivän välein. Hyväksytty suoritus 50% oikein (hyväksytty/hylätty arviointi). Myös uusinnat tehtävä ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Osalle tutkinnoista (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito) kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen, tästä lisätietoa myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 16.1.2023-10.5.2023.

Opintojaksossa suoritetaan etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä pienryhmätehtävä (4-5 hlöä, arvioidaan asteikolla 0-5). Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Niille tutkinnoille (suuhygienisti, bioanalytiikka, radiografia ja sädehoito), joiden suoritukseen kuuluu Leskisen tilastopaja, tulee lisätietoa myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista, tehtävien tekemisen ja verkkotentin hyväksyttyä suoritusta aikarajan puitteissa, sekä menetelmäpajojen suorittamista.
Yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, pienryhmässä tehtävä oppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 0-5, verkkotentti hyv/hyl. Kaikki suoritukset palautettava ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Mari Koski
 • Minna Lifländer
Vastuuhenkilö

Outi Pyrhönen

Tavoitteet

- Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi viestinnän osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
- Rohkaistut käyttämään ja vahvistamaan tieteellisen suomen kielen osaamistasi.
- Osaat tunnistaa ja lukea tieteellistä tekstiä suomeksi.
- Osaat tuottaa asiatekstiä suomen kielellä.
- Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi kielten (ruotsi ja englanti) osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta
- Rohkaistut käyttämään englannin ja ruotsin kieltä erilaisissa tilanteissa
- Osaat tunnistaa ruotsin kielen rakenteita
- Olet harjaantunut ruotsin ja englannin kielen kuullunymmärtämisessä
- Osaat lukea ruotsin- ja englanninkielistä tekstiä
- Olet lisännyt sanavarastoasi sekä ruotsin, että englannin kielellä

Sisältö

- Suomen kielen rakenteiden kertaus, tieteellisen tekstin lukutaidot ja asiatekstin tuottamisen taidot
- Ruotsin kieliopin kertaus, luetun ja kuullun ymmärtämisen tehtävät, kirjallinen ja suullinen tekstin tuottaminen
- Englannin kielen sanaston laajentaminen, lukemisen ja kirjoittamisen taidot

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan aikavälillä 3.10.2022-30.11.2022 Moodlessa.
Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaan.
Aikataulutetut tehtävät: Aloitustapaaminen 5.10. klo 8-8.45. Palautteenantotehtävän suorittaminen on mahdollista opintojakson viimeisen viikon aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on tallennettu Moodle-alustalle.

Opetusmenetelmät

Yhteinen aloitustapaaminen verkossa keskiviikkona 5.10.2022 klo 8.00-8.45
Suurin osa tehtävistä on itsenäisesti tehtäviä ja / tai opettajalle arvioitavaksi palautettavia. Opintojaksolla on vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa chat-alustalla ja yksi vertaisarvioitava tehtävä.

Tehtävät verkossa:
Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävä
Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus
Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus
Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opntojakson laajuus on 5op, joka on laskennallisesti 135 tuntia opiskelijan työnä.
Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaisesti (kts. aika ja paikka).

Opintoja tukee viikottainen sähköpostikirje, jota voi käyttää apuna opintojen suunnittelussa ja etenemisessä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kolmesta oppisisällöstä:

Viestintä 2op
Englanti 1.5op
Ruotsi 1.5op

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on palautettu, ja arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson pääkieli on suomi.
Opintojakson yleisohjeet ja tehtävät on ohjeistettu pääosin suomeksi. Englannin ja ruotsin kielen opinnoissa ohjeet voivat olla myös kyseisellä kielellä, ja vastaaminen tapahtuu joko opiskeltavalla kielellä tai suomeksi, tehtävänannon mukaisesti.

Opintojen suorittamista tukee, mikäli opiskelijan suomen kielen taito on aloitusvaiheessa vähintään B2-tasoa eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - täydennettävä
Kunkin osion (viestintä, englanti, ruotsi) arviointikriteerit on määritelty opintojaksolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan:
hyväksytty - täydennettävä

Kokonaisuuden suorittamiseksi sinulta edellytetään:
Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävän suorittamista
Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus
Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus
Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Opintojaksosuoritukset arvioidaan opintojakson päätyttyä.

Oppimista tukeva arviointi opintojakson aikana
Saat arvion osaamisen tasosta palautetun tehtävän perusteella. Arviointi annetaan jokaisesta osasta erikseen (Osat Viestintä 2op, Ruotsi 1.5op, Englanti 1.5op). Arvio annetaan asteikolla täydennettävä - 1 - 2 - 3.

Esitietovaatimukset

Suomen kielen taito on aloitusvaiheessa vähintään B2-tasoa eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf.
Hyväksytty suoritus englannin ja ruotsin kielen opinnoista toisella asteella.

Lisätiedot

Opintojakso kuntoutus- tai terveysalan ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevalle.
Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista ja oppimisten tarpeita ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
Opintojakson teemoja ovat suomenkielisen asiatekstin kirjoittamisen taitojen vahvistaminen, suomenkielisen tieteellisen tekstin lukutaidot,
englanninkielisen asiatekstin lukemisen ja tuottamisen taitojen vahvistaminen, sekä ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon vahvistaminen.
Opintojakson opetuskieli on suomi. Osa tehtävänannoista ja tehtävän palautuksista tehdään englanniksi tai ruotsiksi.
Opintojakso ei korvaa ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia viestinnän tai kielten opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Emma Salomaa
 • Mari Koski
 • Outi Pyrhönen
Vastuuhenkilö

Outi Pyrhönen

Tavoitteet

- Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi viestinnän osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
- Rohkaistut käyttämään ja vahvistamaan tieteellisen suomen kielen osaamistasi.
- Osaat tunnistaa ja lukea tieteellistä tekstiä suomeksi.
- Osaat tuottaa asiatekstiä suomen kielellä.
- Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi kielten (ruotsi ja englanti) osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta
- Rohkaistut käyttämään englannin ja ruotsin kieltä erilaisissa tilanteissa
- Osaat tunnistaa ruotsin kielen rakenteita
- Olet harjaantunut ruotsin ja englannin kielen kuullunymmärtämisessä
- Osaat lukea ruotsin- ja englanninkielistä tekstiä
- Olet lisännyt sanavarastoasi sekä ruotsin, että englannin kielellä

Sisältö

- Suomen kielen rakenteiden kertaus, tieteellisen tekstin lukutaidot ja asiatekstin tuottamisen taidot
- Ruotsin kieliopin kertaus, luetun ja kuullun ymmärtämisen tehtävät, kirjallinen ja suullinen tekstin tuottaminen
- Englannin kielen sanaston laajentaminen, lukemisen ja kirjoittamisen taidot

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan aikavälillä 1.2.2023 - 30.4.2023 Moodlessa.
Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaan.
Aikataulutetut tehtävät: Aloitustapaaminen 2.2.2023. Palautteenantotehtävän suorittaminen on mahdollista opintojakson viimeisen viikon aikana

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on tallennettu Moodle-alustalle.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, MOODLE-alustalla.
Yhteinen aloitustapaaminen verkossa torstaina 2.2.2023 klo 15-16.
Aloitustapaamisen ZOOM-linkki toimitetaan osallistujille opintojakson alkaessa.
Suurin osa tehtävistä on itsenäisesti tehtäviä ja / tai opettajalle arvioitavaksi palautettavia. Opintojaksolla on vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa chat-alustalla ja yksi vertaisarvioitava tehtävä.

Tehtävät verkossa:
Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävä
Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus
Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus
Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opntojakson laajuus on 5op, joka on laskennallisesti 135 tuntia opiskelijan työnä.
Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaisesti (kts. aika ja paikka).

Opintoja tukee viikottainen sähköpostikirje, jota voi käyttää apuna opintojen suunnittelussa ja etenemisessä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kolmesta oppisisällöstä: Viestintä 2 op, Englanti 1.5 op, Ruotsi 1.5 op

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on palautettu, ja arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson pääkieli on suomi.
Opintojakson yleisohjeet ja tehtävät on ohjeistettu pääosin suomeksi. Englannin ja ruotsin kielen opinnoissa ohjeet voivat olla myös kyseisellä kielellä, ja vastaaminen tapahtuu joko opiskeltavalla kielellä tai suomeksi, tehtävänannon mukaisesti.

Edeltävät vaatimukset:
-Suomen kielen taito on aloitusvaiheessa vähintään B2-tasoa eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf
-hyväksytty suoritus englannin ja ruotsin kielen opinnoista toisella asteella

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - täydennettävä
Kunkin osion (viestintä, englanti, ruotsi) arviointikriteerit on määritelty opintojaksolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan: hyväksytty - täydennettävä

Kokonaisuuden suorittamiseksi sinulta edellytetään:
Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävän suorittamista
Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus.
Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus.
Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus.

Opintojaksosuoritukset arvioidaan opintojakson päätyttyä.

Oppimista tukeva arviointi opintojakson aikana
Saat arvion osaamisen tasosta palautetun tehtävän perusteella. Arviointi annetaan jokaisesta osasta erikseen (Osat Viestintä 2op, Ruotsi 1.5op, Englanti 1.5op). Arvio annetaan asteikolla täydennettävä - 1 - 2 - 3.

Esitietovaatimukset

Suomen kielen taito on aloitusvaiheessa vähintään B2-tasoa eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf.
Hyväksytty suoritus englannin ja ruotsin kielen opinnoista toisella asteella.

Lisätiedot

Opintojakso kuntoutus- tai terveysalan ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevalle.
Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista ja oppimisten tarpeita ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
Opintojakson teemoja ovat suomenkielisen asiatekstin kirjoittamisen taitojen vahvistaminen, suomenkielisen tieteellisen tekstin lukutaidot,
englanninkielisen asiatekstin lukemisen ja tuottamisen taitojen vahvistaminen, sekä ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon vahvistaminen.
Opintojakson opetuskieli on suomi. Osa tehtävänannoista ja tehtävän palautuksista tehdään englanniksi tai ruotsiksi.
Opintojakso ei korvaa ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia viestinnän tai kielten opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eero Kokko
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Eero Kokko

Opiskelijaryhmät
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB20S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21K2A
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ21K2B
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXE20S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Aika ja paikka

Orientaatioluento 24.1.2023. klo 16.00
Join Zoom Meeting
https://metropolia.zoom.us/j/65641084395

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlen työtilasta, Moodle.metropolia.fi Johtaminen ja yrittäjyys (verkkototeutus)

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi jakaantuu kolmeen osioon

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen (ryhmäkeskustelu) 1,0 op, 24.1 - 12.2
1a Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 24.1- 3.2 (0,5 op)
1b Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollisuudet 1.2 - 12.2 (0,5 op)

Osio 2 Johtaminen: Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä) 2,0 op, 13.2 - 26.3.
2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op)
2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op)

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen (ryhmäitehtävä, esseetehtävä), 2,0 op 1.3 - 16.4
3a Yrittäjyys: Sosiaali- ja terveysalan palvelun kehittäminen (1,5 op)
3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma,(0,5 op)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisuus suorittaa hylätyt osiot seuraavilla mahdolllisilla toteutuksilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi jakaantuu kolmeen osioon

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen (ryhmäkeskustelu) 1,0 op, 24.1 - 12.2
1a Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 24.1- 3.2 (0,5 op)
1b Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollisuudet 1.2 - 12.2 (0,5 op)

Osio 2 Johtaminen: Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä) 2,0 op, 13.2 - 26.3.
2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op)
2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op)

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen (ryhmäitehtävä, esseetehtävä), 2,0 op 1.3 - 16.4
3a Yrittäjyys: Sosiaali- ja terveysalan palvelun kehittäminen (1,5 op)
3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma,(0,5 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Ahot hakemukset toimitetaan:
Terveyden osaamisalueella tutor-opettajalle/uraohjaajalle
Kuntoutus ja tutkiminen osaamisalueella bioanalytiikan, radiografian ja sädehoidon ja suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa tutor-opettajalle

Hyvinvoinnin osaamisalueella, kuntoutuksen tiimissä sekä optometriassa toteutuksen ahot-vastuuopettajalle (Eero Kokko)
AHOT- päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja antaa Eero Kokko

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen kaikkiin osioihin. Kokonaisarvosana muodostuu osioiden hyväksytyistä suorituksista sekä osioiden 2 ja 3 tehtävien arvosanan keskiarvosta.

Osio 1 Orientaatio johtamiseen ja yrittäjyyteen (ryhmäkeskustelu) 1,0 op, hyväksytty/hylätty
- 1a Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollisuudet 0,5 op hyväksytty/hylätty
- 1b Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 0,5 op hyväksytty/hylätty

Osio 2 Johtaminen: Sotealan yrityksen/organisaation johtaminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä) 2,0 op, 0 - 5
- 2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op) 0 - 5
- 2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op) hyväksytty/hylätty

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen (ryhmätehtävä, esseetehtävä), 2,0 op. 0 - 5
- 3a Yrittäjyys: Sosiaali- ja terveysalan palvelun kehittäminen (1,5 op) 0 - 5
- 3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma, (0,5op) hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
- Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään.
- Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön.
- Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen.
-Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita.
-Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Aika ja paikka

Kevään info ilmoittautuneille: ma 16.5.2022 klo 16-17 (Teams)

Opintojen toteutus: 26.8.-14.10.2022. Läsnäoloa n. 2 päivää viikossa. Lähipäivät ja työnjako sovitaan yhdessä koko ryhmän ja oman tiimin kanssa.

Varaa kalenterista nämä päivät kolmelta ensimmäiseltä viikolta: Pe 26.8.2022 klo 9.00-15.00 Innovaatiotila MPC2010 jolloin ryhmän ensimmäinen tapaaminen. Kootaan tiimit ja tehdään työnjako sekä sovitaan tarkemmasta aikataulusta. Ma 29.8. klo 12-16 HyMy-kylän Kick off (etänä). To-pe 1.-2.9. koko päivä lähitapaamisena, jolloin valmistaudutaan M/S SOSTE risteilylle, joka on ti-ke 6.-7.9.2022. Risteilyllä edustetaan ja markkinoidaan HyMy-kylää ja erilaisia palveluja sekä toimitaan tapahtuma-avustajina. Risteily on opiskelijoille maksuton, sisältää ruokailut ja majoituksen 4 hengen hyteissä. Opiskelijalle hyvä mahdollisuus verkostoitua ja löytää harjoittelu- ja työpaikkoja. https://www.soste.fi/tapahtuma/mssoste/
Varaa myös viikoilta 36-41 perjantait viikkopalaverille klo 13-15 ja ti 27.9. klo 13-16, jolloin järjestetään YES-verkoston kanssa "HyMy-kylä yrittäjyyden ytimessä" -tapahtuma.

Paikka:
Opinnot suoritetaan HyMy-kylässä, joka on Myllypuron kampuksella toimiva Metropolian terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/hyvinvointi-ja-terveyskyla

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson alussa. Johtamisen ja yrittäjyyden teoriaa ja ilmiöitä käsitellään viikkopalaverin yhteydessä perjantaisin.

Opetusmenetelmät

Opintojaksojen teemoihin liittyviä työtehtäviä tehdään HyMy-kylässä käytännönläheisesti. Yhteistyötä tehdään SOSTEn ja YES-verkoston kanssa.
Teemat ovat mm. palvelujen kehittäminen, asiakaspalvelu, edustustehtävät sekä viestintä ja markkinointi.
Opintoja suoritetaan oman tiimin kanssa ja vastuuteemat vaihtuvat viikoittain.
Johtamisen ja yrittäjyyden teoriaopinnot suoritetaan opintopiirissä, joka kokoontuu kerran viikossa. Läsnäolopäivistä sovitaan yhdessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnot suoritetaan HyMy-kylässä, joka on Myllypuron kampuksella toimiva Metropolian terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/hyvinvointi-ja-terveyskyla sekä osallistutaan M/S SOSTE-risteilylle ja järjestetään YES-verkoston kanssa tapahtuma HyMy-kylässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojen toteutus: 26.8.-14.10.2022. Läsnäoloa n. 2 päivää viikossa Myllypuron kampuksella/HyMy-kylässä. Viikolla 36 osallistutaan M/S SOSTE-risteilylle 6.-7.9. Lähipäivät ja työnjako sovitaan yhdessä oman tiimin kanssa. Opiskelija pitää tuntikirjanpitoa ja oppimispäiväkirjaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Jos aikataulu tai toteutus mietityttää, voit olla yhtyedessä ennen ilmoittautumistasi. Ilmoittautuneille järjestetään info ma 16.5. klo 16-17. Ulla Vehkaperä p. 040-7145147 tai ulla.vehkapera@metropolia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.