Siirry suoraan sisältöön

Ensihoidon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Ensihoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman mukaisesti kliiniset harjoittelut yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/ensihoito/

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ensihoitaja on kiireellisen hoidon asiantuntija. Valmistumisen jälkeen he työskentelevät ensihoidossa tai sairaaloiden päivystys, leikkaus ja -teho-osastoilla.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/36/EY, artikla 31 (sisältäen neuvoston direktiivit 89/48/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY) ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset.
Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 100 opintopistettä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Mahdollista opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista ks. http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/ Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Opintojen toteuttaminen

Nuorisokoulutuksen opinnot 240 op: toteutuu kokopäiväopintoina.
Aikuiskoulutuksen opinnot 240 op: toteutuvat monimuoto-opintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haarala
puh. 040 334 0923
paivi.haarala (at) metropolia.fi
Tutkintovastaava:
Sami Mikkonen
sami.mikkonen (at) metropolia.fi

Ensihoito
Tunnus
(SXK24S1)
Ensihoito
Tunnus
(SXK23S1)
Ensihoito
Tunnus
(SXK22S1)

Ensihoito
Tunnus
(SXK23K1)
Ensihoito
Tunnus
(SXK21S1)
Ensihoito
Tunnus
(SXK20S1)

Ensihoito
Tunnus
(SXK21K1)

Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3006
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 14.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC77-3003 Ryhmät SXK21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC77-3004 Ryhmät SXK22K2
Ajoitus 11.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC83-3003 Ryhmät SXK21S1
Ajoitus 05.02.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC83-3004 Ryhmät SXK22K2
Ajoitus 18.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00BP77-3013 Ryhmät SXK20K2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC80-3002 Ryhmät SXK21K1 SXK21S1
Ajoitus 18.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC80-3003 Ryhmät SXK22K2
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC85-3002 Ryhmät SXK21K1 SXK21S1
Ajoitus 08.04.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC85-3003 Ryhmät SXK22K2
Ajoitus 18.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC59-3001 Ryhmät SXK20S1
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC59-3002 Ryhmät SXK21K1
Ajoitus 23.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC60-3001 Ryhmät SXK20S1
Ajoitus 18.03.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC60-3002 Ryhmät SXK21K1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3054 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXQ23S1 SXK23S1
Ajoitus 27.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3057 Ryhmät SXO23S1B SXK23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3062 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 19.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3064 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 19.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3069 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1 SXK24K2 SXO24K1A SXO24K1B LHTERVEYS24K SXO24K2
Ajoitus 07.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3083 Ryhmät SXK24K2
Ajoitus 14.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC79-3004 Ryhmät SXK22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 02.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC79-3005 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 11.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC84-3004 Ryhmät SXK22K2
Ajoitus 05.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC84-3005 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3005
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3006
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EY04-3003
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN37-3110
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN37-3111
Ajoitus 18.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3011 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 12.02.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3017 Ryhmät SXO22S1B SXK23K1 SXO22S1A
Ajoitus 18.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3030 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 12.02.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3032 Ryhmät SXO22S1B SXK23K1 SXO22S1A
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3031 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 25.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3033
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3036 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXK23S1 SXQ23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3037
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3038
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3023 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3026 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXK23S1 SXQ23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3027
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3022 Ryhmät SXK22S1A SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXK22S1B SXL22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3025 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3026
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3019 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3022 Ryhmät SXO23K2 SXK22S1A SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK22S1B SXO23K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3023
Ajoitus 01.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00FL67-3001
Ajoitus 08.01.2024 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC82-3001 Ryhmät SXK20S1
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN45-3106
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN45-3107
Ajoitus 16.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3035 Ryhmät SXK23K1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3038 Ryhmät SXK23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3023 Ryhmät TERVEYSAP23K SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21S1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3028 Ryhmät SXL22K1 TERVEYSAP23S SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 18.03.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3035 Ryhmät SXL22K1 TERVEYSAP23S SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3024 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21S1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3012 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3013 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3006 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3007 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3034 Ryhmät TERVEYSAP23K SXO22S1B SXO23K1A SXO22S1A SXO23K1B
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3035 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3017 Ryhmät SXL22K1 SXK21S1 SXK21K1 SXO22K1C
Ajoitus 16.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3018 Ryhmät SXO22K2 SXK21S1 SXK21K1 SXO22K1A SXO22K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3027
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3028 Ryhmät SXO22S1B SXK21S1 SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3029 Ryhmät SXO22S1B SXK21S1 SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN47-3085
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN47-3086
Ajoitus 08.08.2023 - 15.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC78-3001 Ryhmät SXK20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC78-3002 Ryhmät SXK21K1
Ajoitus 08.08.2023 - 15.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00BP76-3013 Ryhmät SXK20K2
Ajoitus 27.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EU15-3004
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3128 Ryhmät SXK23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3135 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3136 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3144 Ryhmät SXK24K2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3047 Ryhmät TERVEYSAP23S SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 14.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3048 Ryhmät SXK23K1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3049 Ryhmät SXK23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3050 Ryhmät TERVEYSAP24K SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3060 Ryhmät SXK24K2
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3028 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C SXK22K2
Ajoitus 16.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3029 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C SXK22K2
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3034
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3038 Ryhmät SXK22S1A SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXK22S1B SXO22S2B SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3039 Ryhmät SXK22S1A SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXK22S1B SXO22S2B SXL22S1
Ajoitus 13.02.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3137
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00FJ63-3001
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3027 Ryhmät TERVEYSAP23K
Ajoitus 22.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3037 Ryhmät TERVEYSAP23S SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3043
Ajoitus 14.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3034 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3041 Ryhmät SXK23K1
Ajoitus 27.05.2024 - 29.07.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3043
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00BN46-3102
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00BN46-3103
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3050 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3052 Ryhmät SXK23S1
Ajoitus 22.01.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3054 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 01.02.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3064 Ryhmät SXK24K2
Ajoitus 14.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3040 Ryhmät TERVEYSAP23K
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3047 Ryhmät SXK23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3050 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 27.05.2024 - 28.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3068
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3014 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3015 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC81-3001 Ryhmät SXK20S1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC81-3002 Ryhmät SXK21S1
Ajoitus 15.04.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC81-3003 Ryhmät SXK21K1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3011 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3012 Ryhmät SXO21S2 SXO21S1B SXO21S1C SXO21S1A SXK21K1 SXQ21S1 SXL21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3004 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3005 Ryhmät SXL22K1 SXO22K2 SXK21S1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXO22K1C
Ajoitus 20.11.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3018 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3022
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3025 Ryhmät SXL22K1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXK23K1 SXO22K1C
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3026 Ryhmät SXL22K1 SXO22K1A SXQ22K1 SXO22K1B SXK23K1 SXO22K1C
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3029
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 16.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3035 Ryhmät TERVEYSAP23K SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 07.08.2023 - 08.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3039 Ryhmät SXK23K1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3040 Ryhmät TERVEYSAP23S SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3045 Ryhmät SXK23S1
Ajoitus 27.05.2024 - 21.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3047
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3046 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3048 Ryhmät SXK23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3049 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3058 Ryhmät SXK24K2
Ajoitus 22.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3063 Ryhmät SXQ24K1 SXK24K2 SXL24K1 SXO24K1A SXO24K1B SXO24K2
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3046 Ryhmät TERVEYSAP23S
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3048 Ryhmät SXK23S1
Ajoitus 06.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3049 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3058 Ryhmät SXK24K2
Ajoitus 14.08.2023 - 28.09.2023 Toteutuksen tunnus SX00EC69-3005 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 08.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC69-3006 Ryhmät SXK23K1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED08-3005 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 23.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00ED08-3006 Ryhmät SXK22K2
Ajoitus 02.09.2024 - 25.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3008
Ajoitus 12.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC77-3005 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B SXK23K1
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC83-3005 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC80-3004 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 11.11.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC85-3004 Ryhmät SXK22S1A SXK22S1B
Ajoitus 16.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC59-3003 Ryhmät SXK21S1
Ajoitus 16.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC60-3003 Ryhmät SXK21S1
Ajoitus 02.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3077 Ryhmät SXK24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3078 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ81-3086 Ryhmät SXQ24S1 SXO24S1B SXL24S1 SXO24S1A SXO24S2 SXK24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 06.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC79-3006 Ryhmät SXK23K1
Ajoitus 09.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC84-3006 Ryhmät SXK23K1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EW17-3007
Ajoitus 09.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ97-3023 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B SXK23S1
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ96-3038 Ryhmät SXO23K1A SXO23K1B SXK23S1
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3039 Ryhmät SXQ24K1 SXK24K2 SXL24K1 SXO24K1A SXO24K1B SXO24K2
Ajoitus 06.11.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA08-3040 Ryhmät LHTERVEYS24S
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA09-3028 Ryhmät SXQ24K1 SXL24K1 SXK24K2 SXO24K1A SXO24K1B SXO24K2
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA10-3027 Ryhmät SXL23S1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXK23S1 SXQ23S1
Ajoitus 05.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA11-3024 Ryhmät SXL23S1 SXK23K1 SXO23S2 SXO23S1A SXO23S1B SXQ23S1
Ajoitus 05.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FL67-3002
Ajoitus 12.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC82-3002 Ryhmät SXK21K1
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus XX00FI85-3006 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 21.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ89-3046 Ryhmät SXK24K2
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3036 Ryhmät TERVEYSAP24K SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3037 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3047 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 20.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3051 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3010 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3011 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3051 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 07.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ94-3057 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3030 Ryhmät SXO23K2 SXL23K1 SXO23K1A SXO23K1B SXK22K2
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3031 Ryhmät SXO23K2 SXO23K1A SXO23K1B SXK22K2
Ajoitus 17.03.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ91-3039 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 05.08.2024 - 13.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC78-3003 Ryhmät SXK21S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3143 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3149 Ryhmät SXK24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3055 Ryhmät TERVEYSAP24S SXO24K1A SXO24K1B
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ86-3061 Ryhmät SXK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3041 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3042 Ryhmät SXO23K2 SXQ23K1 SXL23K1 SXO23K1A SXK23K1 SXO23K1B
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3112 Ryhmät SXO23K2 SXD22K2 SXM23K2 SXK21S1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 17.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3138
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ63-3002
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3046 Ryhmät TERVEYSAP24K SXO23S1A SXO23S1B
Ajoitus 21.04.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ90-3050 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 12.08.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ93-3048 Ryhmät SXL23S1 SXQ23S1 SXK23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3065 Ryhmät SXK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ82-3067 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 12.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3056 Ryhmät SXK24K2
Ajoitus 12.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3057 Ryhmät TERVEYSAP24K
Ajoitus 07.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ83-3071 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3018 Ryhmät SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3019 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC81-3004 Ryhmät SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3008 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3009 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXO22S2B SXL22S1 SXK22K2
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3027 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1 SXK23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3028 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1 SXK23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ92-3030 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXO22S2A SXO22S1A SXL22S1 SXK23S1
Ajoitus 14.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3050 Ryhmät TERVEYSAP24K SXO24K1A SXO24K1B
Ajoitus 12.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3053 Ryhmät SXK24K2
Ajoitus 17.03.2025 - 18.04.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ88-3056 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3059 Ryhmät SXK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3061 Ryhmät TERVEYSAP24S
Ajoitus 26.08.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ84-3065 Ryhmät LHTERVEYS24S SXQ24S1 SXL24S1 SXO24S1B SXO24S1A SXO24S2 SXO24S2VERKKO SXK24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3059 Ryhmät SXK24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ85-3061 Ryhmät TERVEYSAP24S LHTERVEYS24S
Ajoitus 18.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EC69-3007 Ryhmät SXK23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00ED08-3007 Ryhmät SXK23K1