Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Osteopaatti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/ >>

Jatko-opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa muun muassa yliopiston jatko-opinnoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä ja AHOT-ohjeissa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta/yamk-tutkinnot/sosiaali-ja-terveysala/terveyden-edistaminen/

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla. Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuu hallinnon alat ylittävänä monilaisena yhteistyönä.
Koulutus antaa valmiudet terveyden edistämisen laaja-alaisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen verkostoyhteistyöhön sekä koordinointiin ja johtamiseen. Tutkinnosta valmistuneet ovat kriittisiä, kehittämisorientoituneita asiantuntijoita ja he voivat toimia erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatiossa tai yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv-matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuuteen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat:
- apuvälineteknikko (AMK)
- bioanalyytikko (AMK)
- ensihoitaja (AMK)
- fysioterapeutti (AMK)
- geronomi (AMK)
- jalkaterapeutti (AMK)
- kätilö (AMK)
- optometristi (AMK)
- osteopaatti (AMK)
- röntgenhoitaja (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- sosionomi (AMK)
- suuhygienisti (AMK)
- terveydenhoitaja (AMK)
- toimintaterapeutti (AMK)
- muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun apuneuvoteknikon, laboratoriohoitajan, fysioterapeutin, kätilön, optikon, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan, sosiaalikasvattajan, hammashuoltajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteiseen tutkintoon
-yllämainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.
Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot. Opintojen kesto 1,5-2 v.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Arja Liinamo
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1924S6)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1923S6)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1922S6)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1921S6)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1920S6)

Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EF61-3003 Ryhmät S1922S6
Ajoitus 14.08.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000ER35-3003 Ryhmät S1923S6
Ajoitus 14.08.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000EM83-3010 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000EM85-3010 Ryhmät S2222S6 S1922S6 S1522S6C S1822S6 S2622S6
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EM84-3007 Ryhmät S2222S6 S1922S6 S1522S6C S1822S6 S2622S6
Ajoitus 14.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000CP32-3014 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus S000CP32-3015
Ajoitus 31.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000FH41-3001 Ryhmät S1923S6
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000DQ69-3006
Ajoitus 31.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EF53-3004 Ryhmät S1923S6
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000ER36-3003 Ryhmät S1923S6
Ajoitus 03.10.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus S000ER37-3002 Ryhmät S1922S6
Ajoitus 07.09.2023 - 23.11.2023 Toteutuksen tunnus S000FJ15-3001
Ajoitus 01.09.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3063 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 15.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3085
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus S000DQ68-3006
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EF61-3004 Ryhmät S1923S6
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000ER35-3004 Ryhmät S1924S6
Ajoitus 21.10.2024 - 01.01.2025 Toteutuksen tunnus S000ER35-3005 Ryhmät S1924S6
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EM84-3011 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FH41-3002 Ryhmät S1924S6
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EF53-3005 Ryhmät S1924S6
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FK58-3001
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000ER37-3003 Ryhmät S1923S6
Ajoitus 30.08.2024 - 03.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3087 Ryhmät S2624S6 S2224S6 S2824S6 S1824S6 S1924S6