Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Smart Automation

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.
Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti.

Jatko-opinnot

Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Smart Automation -tutkinnon ensimmäisen puolentoista vuoden opinnot toteutetaan suurelta osin yhteistyössä Electronics -tutkinnon kanssa. Ensimmäisenä opiskeluvuotena luodaan teoreettinen ja tekninen pohja tuleviin ammattiopintoihin. Ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskellaan ammattiopintoja, matematiikka, fysiikkaa, englantia ja muita perusopintoja sekä sovelletaan opittua käytännön projekteissa. Kansainväliset opiskelijat aloittavat suomen kielen opinnot heti opintojen alussa ja opiskelevat yhteensä 20 opintopistettä suomea kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelija laajentaa osaamistaan syventävien ammattiaineiden kautta.

Opiskelija syventyy elektroniikan eri osa-alueisiin, tutustuu kestävän kehityksen teemoihin sekä valmistautuu opinnäytetyön kirjoittamiseen esimerkiksi akateemisen englannin opintojakson kautta. Opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa osaamistaan tutkinnon yrittäjyys- ja projektiopinnoilla tai vapaasti valittavilla opinnoilla. Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelija suorittaa lisäksi innovaatioprojektin sekä toisen kotimaisen kielen, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä Suomessa. Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä ja lopuksi tehtävä opinnäytetyö oman tutkinto-ohjelmansa aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Harjoittelujaksot on mahdollista suorittaa joko vapaaksi jäävien periodien aikana kolmantena ja neljäntenä vuotena tai vaihtoehtoisesti kesäaikaan lukuvuosien välissä.

Valmistuminen

Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksisssa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on kokopäiväistä

Tutkinto-ohjelman vastaava

Anssi Ikonen
anssi.ikonen@metropolia.fi

Smart Automation (englanniksi)
Tunnus
(TXX24S1)
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00FL23-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00FL23-3002 Ryhmät Distant_S24
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL75-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Code TX00FL74-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Code TX00FL77-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL69-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Code TX00FL71-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL68-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL68-3003 Ryhmät TXV24S1 TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Code TX00FL76-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00FL72-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Code TX00FM03-3001 Ryhmät TXX24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Code TX00EN52-3020 Ryhmät TXV24S1 TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL24-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Code TX00FL73-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Code TX00FM02-3001 Ryhmät TXX24S1