Siirry suoraan sisältöön

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua. Opinnäytetyö on tutkimus- tai kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännöstä.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutus antaa ajankohtaista tietoa alan uudistuvista kehityssuunnista. Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin maanmittausalan kehitystehtäviin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Opiskelija voi valmistumisensa jälkeen toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240).

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Ei opiskelijavaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosääntössä ja opintokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja/tai itsenäistä opiskelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava Ilkka Partonen
ilkka.partonen@metropolia.fi
040 1678222

Maanmittaustekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0923S6)
Maanmittaustekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0921S6)

Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DR84-3003 Ryhmät T0923S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FD37-3001 Ryhmät T0923S6
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DR82-3003 Ryhmät T0923S6
Ajoitus 08.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EN41-3002 Ryhmät T0923S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DR85-3003 Ryhmät T0923S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EN39-3002 Ryhmät T0923S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DR83-3003 Ryhmät T0923S6
Ajoitus 01.03.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00ES82-3002 Ryhmät T0923S6
Ajoitus 08.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FD36-3001 Ryhmät T0923S6
Ajoitus 31.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3082 Ryhmät T0923S6