Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
Osteopaatti (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tämä ylempi korkeakoulututkinto antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työelämän kehittämiseen, johtamiseen sekä esimiestyöhön, sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimista varten.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto antaa valmiudet työelämän kehittämiseen, johtamiseen sekä esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelia voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle seuraavat kompetenssit:
• työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten;
• syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn;
• valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
• työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä
• kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Tutkinto-ohjelman yleiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- kehittämistoiminnan osaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälistymisosaaminen
- kestävä kehitys
Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat
- sosiaali- ja terveysalan osaaminen
- asiantuntija - ja johtamisosaaminen
- palveluosaaminen
- laadunhallintaosaaminen
- liiketoimintaosaaminen

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Heidi Stenberg
+358 40 535 3388
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutkintovastaava
Antti Niemi
+358 40 676 4866
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (ylempi AMK)
Tunnus
(S2924S6)
Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (ylempi AMK)
Tunnus
(S2923S6)

Ajoitus 11.09.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus S000FF65-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 01.09.2023 - 16.06.2024 Toteutuksen tunnus S000FF65-3002
Ajoitus 01.01.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus S000FF64-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 16.01.2024 - 09.04.2024 Toteutuksen tunnus S000FF69-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus S000FF74-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 13.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000FF68-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 01.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus S000FH46-3001 Ryhmät L1323S6 S2923S6
Ajoitus 09.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus S000FF67-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 30.10.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus S000FF67-3002
Ajoitus 11.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus S000FF63-3001 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 01.10.2023 - 16.06.2024 Toteutuksen tunnus S000FF63-3003
Ajoitus 09.09.2024 - 10.10.2024 Toteutuksen tunnus S000FF65-3004 Ryhmät L1324S6 S2924S6 S3124S6
Ajoitus 30.09.2024 - 29.10.2024 Toteutuksen tunnus S000FH48-3001 Ryhmät L1323S6 S2923S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FI15-3002
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EM84-3009 Ryhmät S3123S6 L1323S6 S2923S6
Ajoitus 09.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus S000FH46-3002 Ryhmät L1324S6 S2924S6
Ajoitus 09.10.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FF67-3004 Ryhmät L1324S6 S2924S6 S3124S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FH49-3001 Ryhmät L1323S6 S2923S6
Ajoitus 08.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FF63-3005 Ryhmät L1324S6 S2924S6 S3124S6
Ajoitus 28.10.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FH50-3001 Ryhmät L1323S6 S2923S6