Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat suorittavat Harjoittelun 30 op joko yhdessä tai kahdessa osassa (15 op + 15 op).

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: >>

Jatko-opinnot

Tradenomit voivat jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen ja korkeakoulujen maisteri-opintoihin

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen tehdään seuraavasti: opiskelija perehtyy kyseisen opintojakson osaamistavoitteisiin, sisältöön, arviointikriteereihin ja oppimistehtäviin ja arvioi omaa osaamista suhteessa niihin. Opiskelija laatii aineiston, joka osoittaa, että hänellä on jo opintojakson tuottama osaaminen. Opiskelija tekee aineiston arviointia varten selvityksen, jossa perustelee, miten se osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisen. Lähetä aineistosi, selvityksesi sekä hakemuksesi osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten opintojakson opettajalle hänen osoittamallaan tavalla (esim. eAHOT). Tutustu myös Metropolian AHOT-ohjeisiin.

Tutkinnon profiili

Opintojen aikana kehität omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet. Opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa. Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintosi valmentavat sinua myös kansainväliseen kanssakäymiseen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tradenomi-tutkinnon suorittaneet työskentelevät monipuolisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus antaa vahvan osaamisperustan toimia muuttuvassa yritysmaailman tehtäväkentässä. Opintojen aikana sinulle muodostuu selkeä kokonaisnäkemys liiketoiminnasta. Tutkintosi sisältää opintoja kaikista keskeisistä liiketoimintaosaamisen alueista: yritystoiminta, markkinointi ja myynti, laskentatoimi ja rahoitus, työyhteisön kehittäminen ja esimiestyö, liike-elämän viestintä, logistiikka ja yritysjuridiikka.

Valmistuminen

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, 210 opintopistettä

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijoilla on erittäin hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon ulkomiaisiin partnerioppilaitoksiimme. Myös monia viikon lyhytvaihtoja on tarjolla.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia; yleinen hakukelpoisuus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaiset.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus: Päivällä suoritettavat kokopäiväiset opinnot.
Monimuotototeutus: Työssä käyville sopivat ilta- ja monimuoto-opinnot.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Anne Perkiö
tutkintovastaava
+358 40 590 8528
anne.perkio[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 METROPOLIA

Liiketalous
Tunnus
(LXD24S2)

Liiketalous (verkkototeutus)
Tunnus
(LXD24S2V)
Liiketalous
Tunnus
(LXD23S2)

Liiketalous
Tunnus
(LXD24K2)
Liiketalous
Tunnus
(LXD22K2)

Liiketalous
Tunnus
(LXD22S2)

Liiketalous
Tunnus
(LXD23K2)
Liiketalous
Tunnus
(LXD21S2)
Liiketalous
Tunnus
(LXD20S2)

Liiketalous
Tunnus
(LXD21K2)

Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ08-3005 Ryhmät LXD22S1_L1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ08-3006 Ryhmät LXD22S1_L2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH65-3003 Ryhmät LXD22S1_L1 LXD22S1_L2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3026 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3027 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3028 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3029 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3030 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 15.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3031 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3032 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 23.10.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3026 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 04.09.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3027 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3028 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3029 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 19.03.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3030 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 17.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3031 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 23.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3032 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 25.01.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3033 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3026 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3027 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3028 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3029 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3030 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3031 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3032 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3033 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 30.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3026 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3027 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3028 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 17.01.2024 - 13.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3029 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 17.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3030 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 17.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3031 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 19.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3032 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH72-3003 Ryhmät LXD22S1_L1 LXD22S1_L2
Ajoitus 31.08.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus LC00EJ11-3003 Ryhmät LXD21S1 LB22M LB21L_BI LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH45-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH61-3008 Ryhmät LXD22K2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH61-3009 Ryhmät LXD22S1_L1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH61-3010 Ryhmät LXD22S1_L2
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH61-3012 Ryhmät LXD22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH59-3005 Ryhmät LXD22S1_L1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH59-3006 Ryhmät LXD22S1_L2
Ajoitus 28.08.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH58-3005 Ryhmät LXD22S1_L1
Ajoitus 28.08.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH58-3006 Ryhmät LXD22S1_L2
Ajoitus 28.08.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH43-3002 Ryhmät LXD21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH69-3003 Ryhmät LXD22S1_L1 LXD22S1_L2
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH69-3004 Ryhmät LLF22K
Ajoitus 26.10.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH29-3007 Ryhmät LXD22K2
Ajoitus 31.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH29-3008 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 18.01.2024 - 14.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH29-3011 Ryhmät LXD22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH79-3005 Ryhmät LXD22S1_M1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH79-3006 Ryhmät LXD22S1_M2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ04-3005 Ryhmät LXD22S1_M1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ04-3006 Ryhmät LXD22S1_M2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH76-3012 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH76-3013 Ryhmät LXD22S1_M2 LXD22S1_M1
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH76-3015 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH40-3003 Ryhmät LXD22S1_L1 LXD22S1_L2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH77-3009 Ryhmät LXD22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH77-3010 Ryhmät LXD22S1_M2 LXD22S1_M1
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH77-3013 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EJ03-3003 Ryhmät LXD21S1 LXD21S1_M1 LXD21S1_M2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH38-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH78-3010 Ryhmät LXD22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH78-3011 Ryhmät LXD22S1_M1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH78-3012 Ryhmät LXD22S1_M2
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH78-3013 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 28.08.2023 - 20.11.2023 Toteutuksen tunnus LC00EJ13-3003 Ryhmät LXD21S1 LB22M LB21L_BI LITO_VV
Ajoitus 15.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LX00EU85-3007 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 05.12.2023 Toteutuksen tunnus LC00EG80-3003 Ryhmät LXC22_SCM LB21_H LITO_VV LB20_H
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3027 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3028 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3029 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3030 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3031 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3032 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3033 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 23.12.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LX00FN96-3001
Ajoitus 02.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LX00FF75-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 21.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EJ07-3003 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 28.08.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EJ09-3005 Ryhmät LXD22S1_M1
Ajoitus 28.08.2023 - 23.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EJ09-3006 Ryhmät LXD22S1_M2
Ajoitus 08.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LX00EV78-3003 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH42-3003 Ryhmät LXD22S1_L1 LXD22S1_L2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LX00BX36-3016
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LX00BX36-3015
Ajoitus 13.05.2024 - 02.08.2024 Toteutuksen tunnus LX00ET09-3004 Ryhmät Liiketalous_CampusOnline LITO_VV
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3026 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3027 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 28.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3028 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3029 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3030 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3031 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3032 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 15.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3033 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH63-3010 Ryhmät LXD22S2
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH63-3011 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH63-3012 Ryhmät LXD22S1_L2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH63-3013 Ryhmät LXD22S1_L1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH44-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EJ06-3005 Ryhmät LXD22S1_L1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EJ06-3006 Ryhmät LXD22S1_L2
Ajoitus 28.08.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH68-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus LC00ET27-3003 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH30-3005 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH64-3003 Ryhmät LXD22S1_L2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LC00ET19-3003 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LC00EG99-3008 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH32-3006 Ryhmät LXD22K2
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH32-3007 Ryhmät LXD22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH32-3009 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 20.11.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus LX00FN73-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3018 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3019 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3020 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3021 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3022 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3023 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3024 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 16.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3025 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 15.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH41-3003 Ryhmät LXD22S1_L1 LXD22S1_L2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH28-3007 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH28-3009 Ryhmät LXD23K2 LXD22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH48-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV AVOINAMK_K23-S23_LXD3AMK
Ajoitus 13.05.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LX00EN10-3004
Ajoitus 15.01.2024 - 11.02.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3026 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3027 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3028 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3029 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3030 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3031 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3032 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH67-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH66-3003 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00ET39-3002 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ01-3005 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LX00BX35-3025
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH27-3008 Ryhmät LXD22K2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH27-3009 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH27-3012 Ryhmät LXD22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00FI73-3001 Ryhmät VOK
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00FI73-3002 Ryhmät VOK
Ajoitus 21.05.2024 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus XX00FT02-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH39-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00FI74-3001 Ryhmät VOK
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00FI74-3002 Ryhmät VOK
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00FI74-3003 Ryhmät VOK
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00FI74-3004 Ryhmät VOK
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LD00FM96-3001 Ryhmät LLF22K
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3026 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 28.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3027 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 29.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3028 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 29.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3029 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3030 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 15.01.2024 - 09.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3031 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3032 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 15.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3033 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH81-3005 Ryhmät LXD22S1_M1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH81-3006 Ryhmät LXD22S1_M2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH80-3005 Ryhmät LXD22S1_M1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH80-3006 Ryhmät LXD22S1_M2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH82-3005 Ryhmät LXD22S1_M1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH82-3006 Ryhmät LXD22S1_M2
Ajoitus 15.01.2024 - 21.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH83-3005 Ryhmät LXD22S1_M1
Ajoitus 15.01.2024 - 21.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH83-3006 Ryhmät LXD22S1_M2
Ajoitus 16.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH84-3005 Ryhmät LXD22S1_M1
Ajoitus 16.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH84-3006 Ryhmät LXD22S1_M2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3099 Ryhmät LXD21S1 LXD23K2
Ajoitus 15.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3156 Ryhmät LXD21S1 LXD22S2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LX00EK66-3005 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus LC00EG79-3003 Ryhmät LXC22_SCM LC21R_SCM LC21B_IB_M LB21_H LITO_VV LB20_H
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH37-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH37-3003 Ryhmät LLF22K
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00FJ05-3001 Ryhmät VOK
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00FJ05-3002 Ryhmät VOK
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3026 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3027 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3028 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3029 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3030 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3031 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 21.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3032 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3033 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH31-3003 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH31-3004 Ryhmät LLF22K
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LX00BX35-3024
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH62-3005 Ryhmät LXD22S1_L1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH62-3006 Ryhmät LXD22S1_L2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LC00EG77-3005 Ryhmät LXC22_SCM LC21B_IB_M LB21_H LITO_VV LB20_H
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH24-3003 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LX00BX37-3016
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LX00BX37-3015
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EI89-3009 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EI89-3010 Ryhmät LXD21S1 LXD21S1_L1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EI89-3011 Ryhmät LXD21S1 LXD21S1_L2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EI89-3012 Ryhmät LXD21S1 LXD21S1_E1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3001 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3002 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3003 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3004 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3005 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3006 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3007 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3008 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH25-3010 Ryhmät LXD22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH25-3012 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH25-3013 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH25-3014 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00ET41-3002 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH46-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH47-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LC00EJ12-3003 Ryhmät LXD21S1 LB22M LB21L_BI LITO_VV LB21B_BA_M
Ajoitus 28.08.2023 - 27.11.2023 Toteutuksen tunnus LC00ET11-3003 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 06.05.2024 Toteutuksen tunnus LC00EH04-3009 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 15.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH23-3011 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH23-3013 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 18.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH23-3014 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH70-3003 Ryhmät LXD22S1_L1 LXD22S1_L2
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LC00EG87-3002 Ryhmät LC21R_SCM LB21_H LITO_VV LXC21_SCM LB20_H
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3026 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 16.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3027 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 17.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3028 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 17.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3029 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 17.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3030 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 16.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3031 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 16.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3032 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LC00EG89-3003 Ryhmät LC21R_SCM LITO_VV LXC21_SCM
Ajoitus 15.01.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus LD00FM97-3001 Ryhmät LLF22K
Ajoitus 29.08.2023 - 29.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EJ05-3010 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 15.01.2024 - 06.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ05-3012 Ryhmät LXD22S1_E1
Ajoitus 27.03.2024 - 29.05.2024 Toteutuksen tunnus LX00FS98-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LX00FI86-3001
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3026 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 29.08.2023 - 28.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3027 Ryhmät LXD23S1_1
Ajoitus 29.08.2023 - 28.11.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3028 Ryhmät LXD23S1_2
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3029 Ryhmät LXD23S1_3
Ajoitus 21.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3030 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 16.01.2024 - 23.04.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3031 Ryhmät LXD23S1_4
Ajoitus 17.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3032 Ryhmät LXD23S1_6
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3033 Ryhmät LXD23S1_5
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3033 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3034 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3035 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3036 Ryhmät LXD24S1_2
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus LD00EG78-3037 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3034 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 21.10.2024 - 11.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3035 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3036 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG92-3037 Ryhmät LXD24S1_2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3034 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3035 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 29.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3036 Ryhmät LXD24S1_3
Ajoitus 27.08.2024 - 10.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3037 Ryhmät LXD24S1_4
Ajoitus 29.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3038 Ryhmät LXD24S1_5
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH19-3039 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 28.08.2024 - 16.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3033 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3034 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 29.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3035 Ryhmät LXD24S1_3
Ajoitus 28.08.2024 - 11.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3036 Ryhmät LXD24S1_5
Ajoitus 29.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3037 Ryhmät LXD24S1_4
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3038 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH18-3039 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus LC00EJ11-3004 Ryhmät LB23M LITO_VV LB22L_BI LXD22S1 LB22S_BI
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH45-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH61-3013 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH61-3014 Ryhmät LXD23S1_L1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH61-3015 Ryhmät LXD23S1_L2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH59-3007 Ryhmät LXD23S1_L1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH59-3008 Ryhmät LXD23S1_L2
Ajoitus 26.08.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH58-3007 Ryhmät LXD23S1_L1
Ajoitus 26.08.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH58-3008 Ryhmät LXD23S1_L2
Ajoitus 26.08.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH43-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH29-3012 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH29-3013 Ryhmät LXD23S1_E1
Ajoitus 21.10.2024 - 10.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH76-3016 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 26.08.2024 - 30.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH76-3017 Ryhmät LXD23S1_M1 LXD23S1_M2
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH77-3014 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH77-3015 Ryhmät LXD23S1_M1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH77-3016 Ryhmät LXD23S1_M2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ03-3005 Ryhmät LXD22S1_M2 LXD22S1 LXD22S1_M1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH38-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH78-3014 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH78-3015 Ryhmät LXD23S1_M1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH78-3016 Ryhmät LXD23S1_M2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LC00EJ13-3004 Ryhmät LB23M LITO_VV LB22L_BI LXD22S1 LB22S_BI
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3034 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3035 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3036 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3037 Ryhmät LXD24S1_2
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus LD00EG58-3038 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ07-3004 Ryhmät LXD23S1_E1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ09-3007 Ryhmät LXD23S1_M1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ09-3008 Ryhmät LXD23S1_M2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus LX00BX36-3017
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00FM98-3002 Ryhmät MUVA24K
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3034 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3035 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3036 Ryhmät LXD24S1_3
Ajoitus 26.08.2024 - 27.11.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3037 Ryhmät LXD24S1_4
Ajoitus 26.08.2024 - 27.11.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3038 Ryhmät LXD24S1_5
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH33-3039 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH63-3014 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH44-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ06-3007 Ryhmät LXD23S1_L1
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ06-3008 Ryhmät LXD23S1_L2
Ajoitus 26.08.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH68-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LC00EG95-3009 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LC00EG99-3009 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH32-3010 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH32-3011 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3026 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 28.08.2024 - 09.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3027 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 30.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3028 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 30.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3029 Ryhmät LXD24S1_2
Ajoitus 27.08.2024 - 10.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3030 Ryhmät LXD24S1_3
Ajoitus 27.08.2024 - 10.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3031 Ryhmät LXD24S1_4
Ajoitus 26.08.2024 - 10.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00ER22-3032 Ryhmät LXD24S1_5
Ajoitus 27.08.2024 - 10.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH28-3010 Ryhmät LXD23S1_E1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH48-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3033 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3034 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3035 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH21-3036 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH67-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 04.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH66-3005 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ01-3006 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH27-3013 Ryhmät LXD23K2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH27-3014 Ryhmät LXD23S1_E1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH39-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 17.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3034 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3035 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3036 Ryhmät LXD24S1_3
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3037 Ryhmät LXD24S1_4
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3038 Ryhmät LXD24S1_5
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH20-3039 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH82-3007 Ryhmät LXD23S1_M1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH82-3008 Ryhmät LXD23S1_M2
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3168 Ryhmät LXD24K2 LXD23S2 LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH37-3004 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3034 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3035 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 26.08.2024 - 10.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3036 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3037 Ryhmät LXD24S1_2
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3038 Ryhmät LXD24S1_3
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3039 Ryhmät LXD24S1_4
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH22-3040 Ryhmät LXD24S1_5
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus LX00BX35-3026
Ajoitus 26.08.2024 - 04.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH62-3007 Ryhmät LXD23S1_L1
Ajoitus 26.08.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH62-3008 Ryhmät LXD23S1_L2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH24-3004 Ryhmät LXD23S1_E1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus LX00BX37-3017
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EI89-3014 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EI89-3015 Ryhmät LXD22S1_E1 LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EI89-3016 Ryhmät LXD22S1_L1 LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EI89-3017 Ryhmät LXD22S1_L2 LXD22S1
Ajoitus 04.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3009 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3010 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3011 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3012 Ryhmät LXD24S1_2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3013 Ryhmät LXD24S1_3
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3014 Ryhmät LXD24S1_4
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00FH70-3015 Ryhmät LXD24S1_5
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH25-3015 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ00-3006 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH46-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH47-3003 Ryhmät LITO_VV LXD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus LC00EH04-3010 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH23-3015 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH23-3016 Ryhmät LXD23S1_E1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3033 Ryhmät LXD24K2
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3034 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3035 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus LD00EH34-3036 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EJ05-3013 Ryhmät LXD23S2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LX00FI86-3002
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3034 Ryhmät LXD24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3035 Ryhmät LXD24S2V
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3036 Ryhmät LXD24S1_1
Ajoitus 26.08.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus LD00EH35-3037 Ryhmät LXD24S1_2