Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in European Business Administration

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Work Placement will be completed 2nd year Spring.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
>>

Jatko-opinnot

Maisteri opinnot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutus tapahtuu englanniksi. Katso lisätietoja englannin kielellä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Keskeiset oppimistulokset

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Valmistuminen

Bachelor of Business Administration (BBA)
210 opintopisteen laajuiset opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Student exchange takes place during all of third year

Erityispääsyvaatimukset

Katso hakukelpoisuus vaatimukset:
http://www.metropolia.fi/en/apply/studies-bachelor-business-and-administration/european-business-administration/

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja
jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Suvi Moll
tutkintovastaava
puh. +358401836464
suvi.moll[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA24S1)
European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA23S1)
European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA22S1)
European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA21S1)
European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA20S1)

Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00ET73-3005 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 18.01.2024 - 02.05.2024 Code LC00ET73-3006 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LX00FI75-3001 Ryhmät VOK
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00EJ12-3003 Ryhmät LXD21S1 LB22M LB21L_BI LITO_VV LB21B_BA_M
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Code LC00EI94-3002
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Code LC00EI94-3003
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LC00EH04-3008 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00ET13-3004 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LX00AD74-3012 Ryhmät LC21B_BA_F LB22M LC21R_F LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 13.05.2024 Code LX00DN05-3004 Ryhmät LC21B_BA_F LB21L_M LB22M LB21L_BI LC21R_F LITO_VV LC21B_IB_F LB21L_F
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Code LC00EI93-3002
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00EG60-3013 Ryhmät LXA23_A
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00EG60-3014 Ryhmät LXA23_B
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Code LC00EG60-3017 Ryhmät LXC23_C LXA23_C
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LX00EU25-3005 Ryhmät VOK Liiketalous_CampusOnline LITO_VV
Ajoitus 14.05.2024 - 31.07.2024 Code LX00EU25-3006 Ryhmät Liiketalous_CampusOnline LITO_VV
Ajoitus 13.05.2024 - 02.08.2024 Code LX00FT14-3002 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00FE36-3001 Ryhmät LXA23_A
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00FE36-3002 Ryhmät LXA23_B
Ajoitus 14.05.2024 - 11.08.2024 Code LC00FE36-3006 Ryhmät LXC23_C LITO_VV LXA23_C
Ajoitus 28.08.2023 - 11.12.2023 Code LC00FE37-3001 Ryhmät LXA23_A
Ajoitus 29.08.2023 - 12.12.2023 Code LC00FE37-3002 Ryhmät LC21B_BA_M LXA23_B
Ajoitus 20.05.2024 - 11.08.2024 Code LC00FE37-3005 Ryhmät LXC23_C LITO_VV LXA23_C
Ajoitus 28.08.2023 - 14.12.2023 Code LD00EH48-3002 Ryhmät LXD21S1 LITO_VV AVOINAMK_K23-S23_LXD3AMK
Ajoitus 28.08.2023 - 21.11.2023 Code LA00EH49-3005 Ryhmät LXA22_B LXA22_A LB22K LB21L_F
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00FE32-3001 Ryhmät LXA23_A LXA23_B
Ajoitus 29.08.2023 - 05.12.2023 Code LX00FB24-3002 Ryhmät LC21B_BA_F LITO_VV LC21B_IB_F
Ajoitus 31.08.2023 - 07.12.2023 Code LC00EJ11-3003 Ryhmät LXD21S1 LB22M LB21L_BI LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00EH11-3006 Ryhmät LXA22_B LXA22_A
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00EG62-3014 Ryhmät LXA23_A
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00EG62-3015 Ryhmät LXA23_B
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Code LC00FE34-3001 Ryhmät LXA23_A
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LC00FE34-3002 Ryhmät LXA23_B LXC23_B
Ajoitus 18.03.2024 - 17.05.2024 Code LC00FE34-3006 Ryhmät LXC23_C LXA23_C
Ajoitus 18.01.2024 - 24.05.2024 Code LC00EG63-3015 Ryhmät LXC23_C LXA23_A LXA23_C
Ajoitus 18.01.2024 - 24.05.2024 Code LC00EG63-3016 Ryhmät LXA23_B
Ajoitus 08.09.2023 - 22.12.2023 Code LX00EV78-3003 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LC00FE33-3003 Ryhmät LXC23_C LXA23_A LXA23_C
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LC00FE33-3004 Ryhmät LXA23_B
Ajoitus 13.05.2024 - 02.08.2024 Code LX00ET09-3004 Ryhmät Liiketalous_CampusOnline LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code XX00DZ39-3158 Ryhmät LC21R_SCM LC21R_M LITO_VV LB22K
Ajoitus 15.02.2024 - 24.05.2024 Code LX00EU85-3007 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 18.03.2024 - 30.06.2024 Code LX00CF64-3008 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 14.12.2023 Code LC00EG79-3003 Ryhmät LXC22_SCM LC21R_SCM LC21B_IB_M LB21_H LITO_VV LB20_H
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Code LC00FE31-3001 Ryhmät LXA23_A
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Code LC00FE31-3002 Ryhmät LXA23_B
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Code LC00FE31-3005 Ryhmät LXC23_C LXA23_C
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00EG77-3005 Ryhmät LXC22_SCM LC21B_IB_M LB21_H LITO_VV LB20_H
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LX00BX63-3015 Ryhmät LB21L_M LB22M LB21L_BI LITO_VV LB22K LB21L_F
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LX00AD52-3014 Ryhmät Liiketalous_CampusOnline LITO_VV
Ajoitus 16.01.2024 - 23.04.2024 Code LC00FE35-3001 Ryhmät LXA23_A
Ajoitus 16.01.2024 - 23.04.2024 Code LC00FE35-3002 Ryhmät LXC23_A LXA23_B
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00ET29-3004 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LC00EG99-3007 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00ET21-3004 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LC00EH00-3003 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00ET23-3003 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 08.05.2024 Code LD00EH66-3004 Ryhmät LC21B_BA_F LB22M LC21R_F LITO_VV LC21B_IB_F LB21L_F
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Code LC00EG87-3002 Ryhmät LC21R_SCM LB21_H LITO_VV LXC21_SCM LB20_H
Ajoitus 15.01.2024 - 13.05.2024 Code LX00BZ13-3005 Ryhmät LC21B_BA_M LB22M LITO_VV LB22K
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LX00FE22-3002 Ryhmät LC21B_BA_F LC21B_IB_M LB21L_M LB22M LB21L_BI LB21S_MG LITO_VV LB21B_BA_M LC21B_IB_F LB22K LB21L_F
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00ET37-3004 Ryhmät LC21B_BA_M LC21B_BA_F LB21S_M LB21S_MG LB21_H LITO_VV LB21B_BA_M LC21B_IB_F LB20_H
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code XX00EL05-3020 Ryhmät LXC22_SCM LXC22_MAR LXC23_A LXA23_A LXC21_B LXC21_MAR LXC21_SCM LXA22_B LXA22_A LXA23_B LXC22_B LXC22_A LITO_VV LXC21_A LXC23_B
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code XX00EL05-3026 Ryhmät LXC23_A LXA23_A LXA23_B LXC23_B
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code XX00EL05-3029 Ryhmät LXC23_C LITO_VV LXA23_C
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code XX00EL11-3016 Ryhmät LXC22_SCM LXC22_MAR LXC23_A T1323S6_2 LXA23_A LXC21_B LXC21_MAR LXC21_SCM LXA22_B LXA22_A LXA23_B LXC22_B LXC22_A L0422S6_1 L0422S6_2 T1322S6_1 T1322S6_2 T1323S6_1 LITO_VV LXC21_A L0423S6_1 L0423S6_2 LXC23_B
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code XX00EL11-3022 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code XX00EL11-3023 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code XX00EL11-3024 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code XX00EL30-3014 Ryhmät LXC22_SCM LXC22_MAR T1323S6_2 LXC21_B LXC21_MAR LXC21_SCM LXA22_B LXC22_B LXA22_A LXC22_A L0422S6_1 L0422S6_2 T1322S6_1 T1322S6_2 T1323S6_1 LITO_VV LXC21_A L0423S6_1 L0423S6_2
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code XX00EL30-3022 Ryhmät LXC22_SCM LXC22_MAR LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code XX00BZ88-3043 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code XX00BZ88-3044 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LA00EH57-3007 Ryhmät LXC23_C LXA23_A LXA23_C
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LA00EH57-3008 Ryhmät LXA23_B
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00EH12-3002 Ryhmät LXA20_B LXA20_A
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Code LC00EH12-3004 Ryhmät LB21_H LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 20.11.2023 Code LC00EJ13-3003 Ryhmät LXD21S1 LB22M LB21L_BI LITO_VV
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Code LC00EG89-3003 Ryhmät LC21R_SCM LITO_VV LXC21_SCM
Ajoitus 28.08.2023 - 05.12.2023 Code LC00EG80-3003 Ryhmät LXC22_SCM LB21_H LITO_VV LB20_H
Ajoitus 30.08.2023 - 13.12.2023 Code LC00EG71-3009 Ryhmät LC21R_SCM LB21L_M LB21L_BI LC21R_F LB21S_MG LC21R_M LXA22_A LB21L_F
Ajoitus 30.08.2023 - 13.12.2023 Code LC00EG71-3010 Ryhmät LC21B_BA_M LC21B_BA_F LC21B_IB_M LB21B_BA_M LXA22_B LC21B_IB_F LB22K
Ajoitus 16.01.2024 - 07.05.2024 Code LC00FE65-3003 Ryhmät LXA23_A
Ajoitus 18.01.2024 - 09.05.2024 Code LC00FE65-3004 Ryhmät LXA23_B
Ajoitus 20.05.2024 - 11.08.2024 Code LC00FE65-3005 Ryhmät LXC23_C LITO_VV LXA23_C
Ajoitus 31.08.2023 - 12.12.2023 Code LA00EH54-3005 Ryhmät LXA22_B LXA22_A LB22K
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Code LC00ET73-3007 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LX00FI75-3002 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EJ12-3004 Ryhmät LB23M LB22B_BA_M LITO_VV LB22L_BI LXD22S1 LB22S_BI
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Code LC00EI94-3004
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EH05-3004 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EH06-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EG60-3018 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EG60-3019 Ryhmät LXA24_B
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EG60-3022 Ryhmät LXC24_C LXA24_C
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Code LX00EU25-3007 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2024 - 11.12.2024 Code LC00FE36-3007 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 27.08.2024 - 10.12.2024 Code LC00FE36-3008 Ryhmät LXA24_B
Ajoitus 26.08.2024 - 16.12.2024 Code LC00FE37-3006 Ryhmät LXA24_A LD22B_L_M LD22B_L_SCM
Ajoitus 29.08.2024 - 19.12.2024 Code LC00FE37-3007 Ryhmät LXA24_B
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LA00EH49-3007 Ryhmät LXA23_A LB23K LB22L_F LXA23_B
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00FE32-3003 Ryhmät LXA24_A LXA24_B
Ajoitus 29.08.2024 - 05.12.2024 Code LD00FH71-3001 Ryhmät LC22B_IB_F LITO_VV LC22B_BA_F LB22S_BI
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EH11-3007 Ryhmät LXA23_A LXA23_B
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EG62-3018 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EG62-3019 Ryhmät LXA24_B
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Code LC00FE34-3007 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EG63-3020 Ryhmät LXC24_C LXA24_C
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Code LC00EG63-3021 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 27.09.2024 - 15.12.2024 Code LX00EV78-3004 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 28.08.2024 - 11.12.2024 Code LC00FE33-3007 Ryhmät LXC24_C LXA24_C
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Code LC00FE33-3009 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LX00EU85-3008 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Code LC00FE31-3006 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00FE31-3007 Ryhmät LXA24_B
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00FE31-3010 Ryhmät LXC24_C LXA24_C
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Code LX00AD52-3015 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Code LC00FE35-3005 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EG96-3004 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EH00-3004 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EH02-3001 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LX00FE22-3004 Ryhmät LC22B_IB_M LC22B_IB_F LB23M LB23K LB22B_BA_M LITO_VV LC22B_BA_F LB22L_F LB22L_BI LB22S_BI LB22L_M
Ajoitus 26.08.2024 - 04.12.2024 Code LC00ET37-3006 Ryhmät LB22B_BA_M LB22S_M LB22S_SCM LITO_VV LB22S_BI
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code XX00EL05-3032 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code XX00EL05-3033 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code XX00EL11-3025 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code XX00EL30-3024 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code XX00EL30-3025 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code XX00BZ88-3045 Ryhmät LITO_VV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Code LC00EG61-3012 Ryhmät LXC24_C LXA24_C
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Code LA00EH57-3009 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Code LC00EH12-3005 Ryhmät LC22R_F LC22R_SCM LC22R_M LB22_H LXA21_B LXA21_A
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Code LC00EG71-3013 Ryhmät LC22B_IB_M LC22R_F LC22B_IB_F LC22R_SCM LXA23_A LC22R_M LB23K LB22B_BA_M LXA23_B LB22L_M LC22B_BA_F LB22L_F LB22L_BI LC22B_BA_M
Ajoitus 28.08.2024 - 18.12.2024 Code LC00FE65-3009 Ryhmät LXC24_C LXA24_C
Ajoitus 13.01.2025 - 23.05.2025 Code LC00FE65-3010 Ryhmät LXA24_A
Ajoitus 26.08.2024 - 02.12.2024 Code LA00FE59-3001 Ryhmät LC22R_F LXA23_A LB23K LC22B_BA_F LB22L_F LB22L_BI LB22S_BI LXA23_B LB22L_M