Siirry suoraan sisältöön

Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Konservaattori (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Jatko-opinnot

Tohtorin tutkinnot mahdollisia vain yliopistoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman yleisen kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Se avaa myös pääsyn opettajauralle.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut toimii alansa asiantuntija- ja johtamistehtävissä mm. museoissa, arkistoissa, säätiöissä tai työpaikkayrityksensä kehityksen käynnistäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on kehittää työelämän edellyttämiä tietoja asianomaiselta alalta sekä syventää ja laajentaa tarvittavia teoreettisia tietoja alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten.
Opiskelijalle muodostuu syvällinen kuva alasta, sen asemasta työelämässä ja alan yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Erityispääsyvaatimukset

Konservoinnin amk-tutkinto ja 2 vuotta työkokemusta. Katso hakuohjeet hakusivustolta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Monimuoto-opinnot. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, kesto kaksi vuotta.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kirsi Perkiömäki

Konservointi (ylempi AMK)
Tunnus
(K0522S6)
Konservointi (ylempi AMK)
Tunnus
(K0519S6)