Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Automotive Electrics

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/sites/default/files/documents/Tietoa%20opiskelusta/Ohjeet%20ja%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t/Metropolia-tutkintosaanto-01012023.pdf
Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti.

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee tutkintovastaava.

Tutkinnon profiili

Autosähkötekniikan opinnot perustuvat ajoneuvo-, sähkö- ja konetekniikan sekä elektroniikan yhdistelmään. Valmistumisen jälkeen opiskelija:
- tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät
- tuntee ajoneuvojen valmistustekniikan menetelmät
- ymmärtää ajoneuvojen dynaamisen käyttäytymisen
- osaa simuloida ajoneuvojärjestelmiä käyttäen matemaattisia malleja
- ymmärtää luonnontieteiden merkityksen autoteknisissä sovelluksissa
- tuntee polttomoottorien toiminnan
- tuntee eri akkuteknologioiden erot ja niiden ajoneuvosovellukset
- pystyy diagnosoimaan ja etsimään vikoja ajoneuvojen sähköjärjestelmistä
- ymmärtää sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet sekä puolijohdekomponenttien toiminnan
- ymmärtää materiaalitekniikan perusteet
- pystyy lukemaan ja suunnittelemaan ajoneuvojen kytkentäkaavioita

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Monialaiset asiantuntijatehtävät ajoneuvojen sähkösuunnittelun, teknisen kaupan ja koulutuksen parissa

Keskeiset oppimistulokset

Autosähkötekniikan insinöörin (AMK) erityisosaaminen:
Ymmärtää ajoneuvojen alustan, korin, renkaan, moottorin ja voimansiirron tärkeimmät rakenteet, ymmärtää huollon merkityksen, hallitsee liikenteen ympäristövaikutukset, tuntee elektroniikan ja tietoliikenteen keskeiset sovellukset autoissa, osaa auton huoltoon liittyvän diagnostiikan, tuntee anturitekniikat ja osaa mitata luontevasti teknisiä suureita.
Autosähkötekniikan insinöörin (AMK) lainsäädäntöosaaminen:
Tuntee ajoneuvojen rakenteeseen, liikenteeseen ja kuljettamiseen liittyvän lainsäädännön keskeiset kohdat, tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, hallitsee työ- ja ympäristönsuojelun, tuntee kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet.

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/organisaatio-ja-strategia/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaan. https://www.metropolia.fi/sites/default/files/documents/Tietoa%20opiskelusta/Ohjeet%20ja%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t/Metropolia-tutkintosaanto-01012023.pdf

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Pasi Kovanen
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Automotive Electrics (englanniksi)
Tunnus
(TXT24S1)
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Code TX00FL17-3001 Ryhmät TXT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL69-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code TX00FL68-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 16.03.2025 Code TX00BQ18-3115 Ryhmät TXT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code TX00FL72-3001 Ryhmät TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 11.05.2025 Code TX00BV34-3034 Ryhmät TXT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Code TX00EN52-3020 Ryhmät TXV24S1 TXX24S1 TXD24S1 TXT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Code TX00EG02-3035 Ryhmät TXT24S1