Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Information Technology

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinto ei sisällä harjoittelujaksoa. Työelämäyhteistyö sisältyy lopputyön tekemiseen, joka pääsääntöisesti tehdään opiskelijan omalle työnantajalle.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot

Jatko-opinnot

Tutkinto on korkein aste mitä Ammattkorkeakoulut tarjoavat tällä hetkellä Suomessa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelija voi hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista. Hakijan on kyettävä näyttämään hankittu osaaminen esim. todistuksella tai muulla sovitulla tavalla.

Tutkinnon profiili

Ohjelma on tarkoitettu työelämässä oleville alan ammattilaisille jotka haluat laajentaa tutkintonsa YAMK (Master’s) tutkinnoksi. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja sen kesto on 1.5 vuotta. Tutkinto koostuu kursseista (30 op) ja lopputyöstä (30 op). Tutkinnon nimike on Insinööri (YAMK). Tutkinto antaa opiskelijalle ylemmän korkeakoulun pätevyyden, jota vaaditaan tietyissä julkisissa tehtävissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Metropolian Master’s ohjelma (YAMK) antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija tehtävissä tietotekniikan alalla.

Keskeiset oppimistulokset

Metropolian Master’s ohjelma (YAMK) antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija tehtävissä tietotekniikan alalla. Ohjelma tarjoaa kaksi syventymiskohdetta: verkot ja palvelut sekä hyvinvointiteknologia.

Valmistuminen

Opiskelija valmistuu kun hän on suorittanut vaaditut kurssit (30 op) ja lopputyön (30 op).

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Tutkinto ei sisällä opiskelijavaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Pääsyvaatimukset löytyvät Metropolian hakusivulta: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/hakeminen

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot on suunniteltu ja toteutettu siten että ne ovat mahdollista suorittaa täysipäiväisen työn ohella. Opinnot pitävät sisällään luentoja, laboratoriotehtäviä, harjoituksia, ryhmätöitä sekä itsenäistä opiskelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Yliopettaja
Ville Jääskeläinen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Information Technology (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1624S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Master's Degree Programme in Information Technology (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1623S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Master's Degree Programme in Information Technology (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1622S6)
Master's Degree Programme in Information Technology (englanniksi)
Tunnus
(T1620S6)

Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Code IT00EW28-3002 Ryhmät T1623S6-N
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Code IT00CR95-3008 Ryhmät T1623S6-N
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Code IT00DV52-3004 Ryhmät T1623S6-N
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code IT00FD40-3001 Ryhmät T1623S6-M
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code IT00FD43-3001 Ryhmät T1623S6-M
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code IT00FD41-3001 Ryhmät T1623S6-M
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Code IT00FD42-3001 Ryhmät T1623S6-M
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Code IT00DP82-3006 Ryhmät T1623S6-N
Ajoitus 21.08.2023 - 12.05.2024 Code XX00EJ16-3065 Ryhmät T1623S6-N
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Code XX00EJ16-3067 Ryhmät T1623S6-M
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Code IT00EW28-3003 Ryhmät T1624S6-N
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Code IT00DV52-3005 Ryhmät T1624S6-N
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code IT00FD40-3002 Ryhmät T1624S6-M
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Code IT00FD43-3002 Ryhmät T1624S6-M
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Code IT00FD41-3002 Ryhmät T1624S6-M
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Code IT00FD42-3002 Ryhmät T1624S6-M
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Code XX00EJ16-3088 Ryhmät T1624S6-N
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Code XX00EJ16-3092 Ryhmät T1624S6-M