Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Information Technology

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinto ei sisällä harjoittelujaksoa. Työelämäyhteistyö sisältyy lopputyön tekemiseen, joka pääsääntöisesti tehdään opiskelijan omalle työnantajalle.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso http://www.metropolia.fi/en/apply/how-to-apply/degree-studies/joint-application/#jfmulticontent_c42381-1

Jatko-opinnot

Tutkinto on korkein aste mitä Ammattkorkeakoulut tarjoavat tällä hetkellä Suomessa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelija voi hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista. Hakijan on kyettävä näyttämään hankittu osaaminen esim. todistuksella tai muulla sovitulla tavalla.

Tutkinnon profiili

Ohjelma on tarkoitettu työelämässä oleville alan ammattilaisille jotka haluat laajentaa tutkintonsa YAMK (Master’s) tutkinnoksi. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja sen kesto on 1.5 vuotta. Tutkinto koostuu kursseista (30 op) ja lopputyöstä (30 op). Tutkinnon nimike on Insinööri (YAMK). Tutkinto antaa opiskelijalle ylemmän korkeakoulun pätevyyden, jota vaaditaan tietyissä julkisissa tehtävissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Metropolian Master’s ohjelma (YAMK) antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija tehtävissä tietotekniikan alalla.

Keskeiset oppimistulokset

Metropolian Master’s ohjelma (YAMK) antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija tehtävissä tietotekniikan alalla. Ohjelma tarjoaa kaksi syventymiskohdetta: verkot ja palvelut sekä hyvinvointiteknologia.

Valmistuminen

Opiskelija valmistuu kun hän on suorittanut vaaditut kurssit (30 op) ja lopputyön (30 op).

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Tutkinto ei sisällä opiskelijavaihtoa.

Erityispääsyvaatimukset

Pääsyvaatimukset löytyvät Metropolian hakusivulta.
http://www.metropolia.fi/en/apply/how-to-apply/degree-studies/joint-application/#jfmulticontent_c42381-1

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Yleiset ohjeet löytyvät linkistä: http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/ ja kurssikohtaiset arviointikriteerit löytyvät opinto-oppaasta.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot on suunniteltu ja toteutettu siten että ne ovat mahdollista suorittaa täysipäiväisen työn ohella. Opinnot pitävät sisällään luentoja, laboratoriotehtäviä, harjoituksia, ryhmätöitä sekä itsenäistä opiskelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Yliopettaja
Ville Jääskeläinen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Master's Degree Programme in Information Technology (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1623S6)
Master's Degree Programme in Information Technology (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1622S6)
Master's Degree Programme in Information Technology (englanniksi)
Tunnus
(T1620S6)
Master's Degree Programme in Information Technology (englanniksi)
Tunnus
(T1619S6)
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 20.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Peter Hjort
Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-N
  Information Technology (MEng): Networking and Services

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys menetelmistä ja Pythonin tarjoamista työkaluista tiedon (datan) prosessointiin, analysointiin ja visualisointiin datatieteen ja koneoppimisen sovelluksissa. Oppilas pystyy käsittelemään tietoa eri lähteistä ja eri formaateissa ja osaa statistisen analyysin perusteet ja kuinka saadut tulokset visualisoidaan. Kurssilla oppilaat tutustuvat myös, kuinka kerättyyn tietoon pohjautuvien mallien avulla voidaan ennustaa tulevaa käytöstä.

Sisältö

• Python ohjelmointikieli ja sen käyttö tiedon prosessoinissa
• Työkalut tiedon analysointiin ja sen visualisointiin, statististen menetelmien perusteet.
• Tulevaa käytöstä ennustavat mallit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oppilas ymmärtää datatieteen ja koneoppimisen menetelmät ja työkalut ja osaa käyttää niitä tyypillisimmissä tapauksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Oppilas osaa tyydyttävän suorituksen lisäksi soveltaa opetettuja menetelmiä hieman haastavammissa tapauksissa. Oppilaalla on myös melko hyvä näkemys menetelmien ja mallien rajoitteista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Oppilas osaa hyvän suorituksen lisäksi soveltaa uusia menetelmiä datatieteen ja koneoppimisen tehtävissä. Hän ymmärtää menetelmien rajoitukset ja osaa arvioida kriittisesti saatuja tuloksia.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Saana Vallius
Vastuuhenkilö

Ville Jääskeläinen

Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-N
  Information Technology (MEng): Networking and Services

Tavoitteet

Kurssi tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen esineiden Internetin (IoT) maailmasta ja sen erilaisista sovelluksista rakennusten, kotien, lääketieteen, energiatalouden, liikenteen jne. alueilla. Kurssilla esitetään IoT:n kokonaisarkkitehtuuri ja siihen liittyvät viitekehykset ja standardit. Kurssilla käydään myös läpi tärkeimmät kommunikointitekniikat, joilla erilaisista sensoreista kerätty tieto saadaan siirrettyä palvelimille ja loppukäyttäjille.

Sisältö

Kurssi sisältää mm. seuraavat asiat:
• IoT:n tarjoamat erilaiset sovellukset ja palvelut
• IoT:n kokonaisarkkitehtuuri.
• IoT:n viitekehykset ja standardit.
• Keskeiset IoT:ssä hyödynnettävät tekniikat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja
käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija on suorittanut opintojaksossa
vaadittavat oppimistehtävät minimivaatimustasolla. Hänen osaamisensa on kehittynyt siten, että
hänellä on mahdollisuus kehittyä omalla alallaan ja lopulta toimia alan työtehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain
alueilla vielä kehitettävää. Hän on suorittanut opintojakson oppimistehtävät tyydyttävällä tai hyvällä
tasolla. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy
tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja
työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Hän on suorittanut opintojakson
oppimistehtävät hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin
käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön
kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja
työelämän tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 18.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Erik Pätynen
Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-N
  Information Technology (MEng): Networking and Services

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät mitä kyberturvallisuus, verkon haavoittuvuudet ja erilaiset kyberturvallisuuteen liittyvät strategiat tarkoittavat. Kurssin tarkemmat kuvaukset löytyvät englanniksi.

Sisältö

• Nykyajan kyberturvallisuusriskit
• Uhka-analyysit ja niihin suojautuminen
• Kyberturvallisuuden hyvät käytänteet
• Harjoituksia kyberturvallisuudesta
• Seminaariesityksiä

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali
Luentokalvot

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja
käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija on suorittanut opintojaksossa
vaadittavat oppimistehtävät minimivaatimustasolla. Hänen osaamisensa on kehittynyt siten, että
hänellä on mahdollisuus kehittyä omalla alallaan ja lopulta toimia alan työtehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain
alueilla vielä kehitettävää. Hän on suorittanut opintojakson oppimistehtävät tyydyttävällä tai hyvällä
tasolla. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy
tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja
työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Hän on suorittanut opintojakson
oppimistehtävät hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin
käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön
kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja
työelämän tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Mikael Soini
Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-M
  Information Technology (MEng): Medical Technology

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut lääkinnällisten laitteiden sääntelyyn, osaa tunnistaa ja arvioida lääkinnällisten laitteiden sääntelyn vaatimuksia, tuntee oleellisia standardeja, ohjeistuksia ja menetelmiä ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti, ja osaa viestiä sujuvasti ja ajallaan.

Sisältö

• Lääkinnällisten laitteiden sääntely EU:ssa: vaatimukset lääkinnällisille laitteille ja laitteiden valmistajalle
• Riskin- ja laadunhallinta
• Lääkinnällisten laitteiden käyttötarkoitus, luokittelu, standardit, menetelmät ja ohjeistukset
• Tietojen ja taitojen soveltaminen käytännössä valitulle lääkinnälliselle laitteelle tai ohjelmistolle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on perehtynyt lääkinnällisten laitteiden sääntelyyn. Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata lääkinnällisten laitteiden sääntelyn vaatimuksia. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oleellisia standardeja, ohjeistuksia ja menetelmiä. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on perehtynyt hyvin lääkinnällisten laitteiden sääntelyyn. Opiskelija osaa tunnistaa, ja arvioida lääkinnällisten laitteiden sääntelyn vaatimuksia. Opiskelija hallitsee hyvin oleellisia standardeja, ohjeistuksia ja menetelmiä, ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset selkeästi annetun aikataulun puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on perehtynyt erinomaisesti lääkinnällisten laitteiden sääntelyyn. Opiskelija osaa perusteellisesti ja kriittisesti tunnistaa ja arvioida lääkinnällisten laitteiden sääntelyn vaatimuksia. Opiskelija hallitsee erinomaisesti oleellisia standardeja, ohjeistuksia ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti ja korkeatasoisesti. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset vakuuttavasti annetun aikataulun puitteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on perehtynyt lääkinnällisten laitteiden sääntelyyn. Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata lääkinnällisten laitteiden sääntelyn vaatimuksia. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oleellisia standardeja, ohjeistuksia ja menetelmiä. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset.

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Mikael Soini
Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-M
  Information Technology (MEng): Medical Technology

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut käytettävyyden peruskäsitteisiin, osaa tunnistaa, arvioida ja perustella lääkinnällisten laitteiden käytön turvallisuuteen liittyviä seikkoja, osaa menetelmiä käytettävyyden parantamiseksi ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti, ja osaa viestiä sujuvasti ja ajallaan.

Sisältö

• Käytettävyyden peruskäsitteet
• Lääkinnällisen laitteen käytön turvallisuus
• Menetelmät käytettävyyden parantamiseksi lääkinnällisen laitteen tuotekehityksessä
• Käytettävyystestauksen suunnittelu ja toteutus valitulle lääkinnälliselle laitteelle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on perehtynyt käytettävyyden perusteisiin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata lääkinnällisten laitteiden käytön turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää menetelmiä käytettävyyden parantamiseksi. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on perehtynyt hyvin käytettävyyden perusteisiin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella lääkinnällisten laitteiden käytön turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Opiskelija hallitsee hyvin menetelmiä käytettävyyden parantamiseksi ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset selkeästi annetun aikataulun puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on perehtynyt erinomaisesti käytettävyyden perusteisiin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa perusteellisesti ja kriittisesti tunnistaa, arvioida ja perustella lääkinnällisten laitteiden käytön turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Opiskelija hallitsee erinomaisesti menetelmiä käytettävyyden parantamiseksi ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti ja korkeatasoisesti. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset vakuuttavasti annetun aikataulun puitteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on perehtynyt käytettävyyden perusteisiin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata lääkinnällisten laitteiden käytön turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää menetelmiä käytettävyyden parantamiseksi. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Päivi Haho
 • Sakari Lukkarinen
Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-M
  Information Technology (MEng): Medical Technology

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut lääkinnällisten laitteiden innovaatioprosesseihin, osaa löytää, arvioida ja perustella uusia aitoja tarpeita lääkinnällisille laitteille, osaa huomioida kliiniseen sovellusympäristöön liittyviä erityispiirteitä, osaa hyödyntää opittuja tietoja ja menetelmiä tarkoituksenmukaisesti, ja osaa viestiä sujuvasti ja ajallaan.

Sisältö

• Lääkinnällisten laitteiden tutkimus, kehitys ja innovaatiot (TKI)
• TKI-menetelmät ja niiden soveltaminen lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kehittämisessä
• Kliiniset ympäristöt, käyttäjät, prosessit ja hoitokäytännöt
• Tarvekartoituksen toteutus uudelle innovaatiolle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa lääkinnällisten laitteiden kehittämiseen ja kliiniseen sovellusympäristöön liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija tuntee TKI-menetelmiä innovoitavan lääkinnällisen laitteen tarvekartoitukseen. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää lääkinnällisten laitteiden kehittämiseen ja kliiniseen sovellusympäristöön liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää TKI-menetelmiä innovoitavan lääkinnällisen laitteen tarvekartoitukseen. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset selkeästi annetun aikataulun puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee lääkinnällisten laitteiden kehittämiseen ja kliiniseen sovellusympäristöön liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti TKI-menetelmiä innovoitavan lääkinnällisen laitteen tarvekartoitukseen. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset vakuuttavasti annetun aikataulun puitteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa lääkinnällisten laitteiden kehittämiseen ja kliiniseen sovellusympäristöön liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija tuntee TKI-menetelmiä innovoitavan lääkinnällisen laitteen tarvekartoitukseen. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset.

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Sakari Lukkarinen
 • Päivi Haho
Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-M
  Information Technology (MEng): Medical Technology

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut lääkinnällisten laitteiden innovaatioprosesseihin, osaa ideoida ja konseptoida uusia lääkinnällisiä laitteita soveltuvin menetelmin, ymmärtää liiketoiminnallisia näkökulmia lääkinnällisten laitteiden kehittämiseen liittyen, osaa hyödyntää opittuja tietoja ja menetelmiä tarkoituksenmukaisesti, ja osaa viestiä sujuvasti ja ajallaan.

Sisältö

• TKI-menetelmät ja niiden soveltaminen lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kehittämisessä
• Lääkinnällisten laitteiden liiketoimintaympäristö
• Kliininen arviointi ja tutkimus
• Konseptin kehittäminen uudelle innovaatiolle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa lääkinnällisten laitteiden liiketoimintaympäristöön liittyviä erityispiirteitä sekä kliinisen arvioinnin ja tutkimuksen tarkoituksen lääkinnällisten laitteiden kehittämisessä. Opiskelija tuntee TKI-menetelmiä innovoitavan lääkinnällisen laitteen ideointiin ja konseptointiin. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää lääkinnällisten laitteiden liiketoimintaympäristöön liittyviä erityispiirteitä sekä kliinisen arvioinnin ja tutkimuksen tarkoituksen lääkinnällisten laitteiden kehittämisessä. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää TKI-menetelmiä innovoitavan lääkinnällisen laitteen ideointiin ja konseptointiin. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset selkeästi annetun aikataulun puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee lääkinnällisten laitteiden liiketoimintaympäristöön liittyviä erityispiirteitä sekä kliinisen arvioinnin ja tutkimuksen tarkoituksen lääkinnällisten laitteiden kehittämisessä. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti TKI-menetelmiä innovoitavan lääkinnällisen laitteen ideointiin ja konseptointiin. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset selkeästi annetun aikataulun puitteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa lääkinnällisten laitteiden liiketoimintaympäristöön liittyviä erityispiirteitä sekä kliinisen arvioinnin ja tutkimuksen tarkoituksen lääkinnällisten laitteiden kehittämisessä. Opiskelija tuntee TKI-menetelmiä innovoitavan lääkinnällisen laitteen ideointiin ja konseptointiin. Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tulokset.

Ilmoittautumisaika

17.02.2024 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Peter Hjort
Vastuuhenkilö

Ville Jääskeläinen

Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-N
  Information Technology (MEng): Networking and Services

Tavoitteet

Kurssi antaa yleisnäkymän teköälyn uusimmista menetelmistä painottuen koneoppimiseen. Kurssilla keskitytään erityisesti syväoppimiseen ja sen soveltamiseen monidimensioisen datan estimointiin, hahmontunnistamiseen, tekstin analysointi jne.
Kurssissa tutustutaan myös vahvistusoppimiseen, jonka avulla voidaan luoda ohjelmia, jotka oppivat älykkäämmiksi ympäristöstään keräämän palautteen avulla. Näin voidaan luoda esim. ohjelma, joka on huomattavasti ihmistä parempi pelaaja Atari-peleissä tai shakissa.

Sisältö

Alla lista teknisistä ja matemaattisista konsepteista jotka sisältyvät kurssiin:
- Syväverkot, lineaarinen ja looginen regressio, menetelmät valitun algoritmin hyvyyden mittaamiseen
- Konvoluutioverkot hahmontunnistamisessa
- Tekstin prosessointi ja analysointi
- Neuroniverkot
- Objektien tunnistaminen YOLO algoritmilla, kasvojen tunnistaminen jne.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja
käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija on suorittanut opintojaksossa
vaadittavat oppimistehtävät minimivaatimustasolla. Hänen osaamisensa on kehittynyt siten, että
hänellä on mahdollisuus kehittyä omalla alallaan ja lopulta toimia alan työtehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain
alueilla vielä kehitettävää. Hän on suorittanut opintojakson oppimistehtävät tyydyttävällä tai hyvällä
tasolla. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy
tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja
työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Hän on suorittanut opintojakson
oppimistehtävät hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin
käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön
kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja
työelämän tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • James Collins
 • Ville Jääskeläinen
Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-N
  Information Technology (MEng): Networking and Services

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

ICT ja tuotantotalous

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Päivi Haho
 • Sakari Lukkarinen
Opiskelijaryhmät
 • T1623S6-M
  Information Technology (MEng): Medical Technology

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto