Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot
Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti.

Jatko-opinnot

Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Ensimmäisen opintovuoden opinnot ovat yhteneväisiä kaikille opiskelijoille
Toisen vuoden opinnot ovat yhteneväisiä suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti.
Kahden viimeisen vuoden aikana opiskelijat tulee suorittaa syventymisensä mukaiset moduuliopinnot, innovaatioprojekti, opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Keskeiset oppimistulokset

Vaihtelevat suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti

Valmistuminen

Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksisssa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on kokopäiväistä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Raisa Kallio
raisa.kallio@metropolia.fi

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TXJ24S1)
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TXJ23S1)

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TXJ24K1)
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TXJ22S1)

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TXJ23K1)
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TXJ21S1)

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TXJ22K1)
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TXJ20S1)

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TXJ21K1)

Ajoitus 15.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EN51-3004
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EI16-3013 Ryhmät TXJ23K1
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI16-3016 Ryhmät SA23B
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI16-3017 Ryhmät TXJ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI16-3018 Ryhmät SA23A
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI16-3019 Ryhmät SA23C
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DS95-3007 Ryhmät SA22K SA22S
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DS95-3008 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT09-3003 Ryhmät SA20S
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT09-3005 Ryhmät SA22K SA21K TXJ21S2A
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT10-3003 Ryhmät SA20S
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT10-3005 Ryhmät SA22K SA21K TXJ21S2A
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT11-3003 Ryhmät SA20S
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT11-3005 Ryhmät SA22K SA21K TXJ21S2A
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DS30-3009 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS30-3011 Ryhmät SA22S SA23K
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS97-3007 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS97-3008 Ryhmät SA22S SA23K
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT06-3004 Ryhmät SA22K SA21S SA20S SA21K TXJ21S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00EH91-3005 Ryhmät SE22S TXD22S1 SE23K
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DW48-3016 Ryhmät SA23A
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DW48-3017 Ryhmät SA23B
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DW48-3018 Ryhmät SA23C
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DW48-3019 Ryhmät TXJ23S2
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DW48-3020 Ryhmät TXJ24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus TX00BQ40-3119 Ryhmät TXJ24K1 TXJ23S2B SE23S TXJ23S2A SV23S TXJ23S1 TXD23S1 SK23S TXJ23S2 SA23S
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3103 Ryhmät TXJ24K1 TXJ23S2B SE23S TXJ23S2A SV23S SK23S TXD23S1 TXJ23S1 TXJ23S2 SA23S
Ajoitus 25.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FD28-3001 Ryhmät SA23Avoin
Ajoitus 25.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FD29-3001 Ryhmät SA23Avoin
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY58-3005 Ryhmät SK21S SK22K SKP
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus CY00DQ06-3006 Ryhmät SV20S SV21S SVMM SV20K SV21K SVP TXJ21S2B TXJ20S2B
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DS96-3007 Ryhmät SA22K SA22S
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DS96-3008 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY47-3006 Ryhmät ELEMOD SE21S TXD20S1 TXD21S1 SE22K
Ajoitus 12.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00FD30-3001 Ryhmät SA23Avoin
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED58-3003 Ryhmät SK22S SK23K
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TE00CR42-3010 Ryhmät SK21S SV21S SVMM ELEMOD TXD20S1 SV21K SA20S SVP SK21K TXJ20S2A SKP TXD21S1
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EH92-3005 Ryhmät SE22S TXD22S1 SE23K
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY46-3007 Ryhmät ELEMOD SE21S TXD20S1 TXD21S1 SE22K
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT04-3005 Ryhmät TXJ20S2A
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT04-3007 Ryhmät SA22K SA21S SA21K
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3094 Ryhmät SK21S SV21S SE21S TXJ21S2B
Ajoitus 21.08.2023 - 16.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3095 Ryhmät SK21S SV21S SE21S SV21K TXD20S1 SK21K
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3133 Ryhmät SK21S SV21S ELEMOD SE21S SVP SKP TXD21S1
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3134 Ryhmät SK21S SV21S SVMM ELEMOD SVP TXJ21S2B TXJ20S2B SK22K SV22K
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3140 Ryhmät TXJ21S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3142 Ryhmät SA22K SA21S
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FD27-3001 Ryhmät SA23Avoin
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DS94-3007 Ryhmät SA22K SA22S
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DS94-3008 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 01.08.2023 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED85-3002
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED85-3003 Ryhmät SVMM SV20K SA20K SK20K SA20S SA21K SKP SE20S SE21S SV21K SVP SK21K TXJ20S2B TXJ20S2A SE21K
Ajoitus 01.05.2024 - 30.06.2025 Toteutuksen tunnus TX00ED85-3005
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DW47-3020 Ryhmät SA23A
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DW47-3021 Ryhmät SA23B
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DW47-3022 Ryhmät SA23C
Ajoitus 15.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DW47-3023 Ryhmät TXJ23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DW47-3024 Ryhmät TXJ24K1
Ajoitus 29.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DS98-3008 Ryhmät SA22K SA22S
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS98-3009 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT05-3004 Ryhmät TXJ20S2A
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT05-3006 Ryhmät SA22K SA21S SA21K
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT03-3005 Ryhmät TXJ21S2A
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT03-3006 Ryhmät SA21S SA21K
Ajoitus 02.02.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus LT00DP19-3003
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DK93-3008 Ryhmät SK22S SK23K
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS99-3008 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS99-3009 Ryhmät SA22S SA23K
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EH94-3002 Ryhmät ELEMOD SE20K SE21S SE21K TXD21S1 SE20S
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FB14-3002 Ryhmät TXJ23K1
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FB14-3005 Ryhmät SA23B
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY32-3037 Ryhmät TXJ23S2
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FB14-3006 Ryhmät SA23A
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FB14-3007 Ryhmät SA23C
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00FA01-3001 Ryhmät TXJ22S2B
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00FA01-3002 Ryhmät SV22S SK22S SK22K SV22K
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA05-3001 Ryhmät SV22S SV23K
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA05-3002 Ryhmät TXJ22S2B
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA04-3001 Ryhmät SV22S SV23K
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA04-3002 Ryhmät TXJ22S2B
Ajoitus 12.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LT00DP16-3003
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CY55-3007 Ryhmät TXJ21S2B TXJ20S2B
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY55-3009 Ryhmät SK21S SV21S SVP SK22K SV22K
Ajoitus 21.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00FA03-3001 Ryhmät TXJ22S2B
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00FA03-3002 Ryhmät SV22S SK22S SK22K SV22K
Ajoitus 22.03.2024 - 01.08.2024 Toteutuksen tunnus LT00DP20-3003
Ajoitus 01.03.2024 - 01.08.2024 Toteutuksen tunnus LT00DP18-3003
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CA09-3017 Ryhmät SV20S SV21S SV20K SV21K SVP TXJ21S2B TXJ20S2B SKP
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CA09-3018 Ryhmät SK21S SV21S SV21K SVP SK21K SKP
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CY56-3007 Ryhmät SK21S SV21S SV21K SK21K SVP SKP
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY56-3008 Ryhmät SVMM TXJ21S2B TXJ20S2B
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FA02-3001 Ryhmät TXJ22S2B
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FA02-3002 Ryhmät SV22S SK22S SK22K SV22K
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA06-3001 Ryhmät SV22S SV23K
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA06-3002 Ryhmät TXJ22S2B
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CY61-3006 Ryhmät TXJ21S2B TXJ20S2B
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DM58-3004 Ryhmät SK22S SK23K
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY50-3006 Ryhmät SV21S ELEMOD SE21S SVP SV22K TXD21S1 SE22K
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3016 Ryhmät SK21S SV21S SE21S SV21K SK21K SE21K
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3017 Ryhmät TXJ21S2B TXJ20S2B
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3021
Ajoitus 18.03.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3023 Ryhmät SK21S SV21S ELEMOD SE21S SVP SK22K SKP SV22K SE22K
Ajoitus 18.03.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3024 Ryhmät SVMM TXJ21S2B TXJ20S2B TXJ20S2A TXJ21S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3025 Ryhmät SA22K SA21S
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TX00CY60-3006 Ryhmät SV20S SV21S SV20K SV21K SVP
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY60-3007 Ryhmät TXJ21S2B TXJ20S2B SVMM
Ajoitus 15.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS31-3006 Ryhmät SA22K SA21S SA21K
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT00-3007 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT00-3008 Ryhmät SA22S SA23K
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT02-3005 Ryhmät TXJ21S2A
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT02-3006 Ryhmät SA21S SA21K
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT01-3005 Ryhmät TXJ21S2A
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DT01-3006 Ryhmät SA21S SA21K
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00EI16-3020 Ryhmät TXJ24K1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS95-3009 Ryhmät TXJ23S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS95-3010 Ryhmät SA23S SA23K
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT09-3006 Ryhmät SA21S
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT10-3006 Ryhmät SA21S
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT11-3006 Ryhmät SA21S
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS30-3010 Ryhmät TXJ23S2A
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO76-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO76-3002 Ryhmät SA24A
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO76-3003 Ryhmät SA24B
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO76-3004 Ryhmät SA24C
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FL75-3002 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FL75-3003 Ryhmät SA24B
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FN65-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00FN65-3002 Ryhmät SA24B
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3001
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3002
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3003
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3004
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3005
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3006
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3007
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3008 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY59-3006 Ryhmät SV22S SV21S SVP SV22K
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO75-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO75-3002 Ryhmät SA24A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO75-3003 Ryhmät SA24B
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO75-3004 Ryhmät SA24C
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT07-3004 Ryhmät SA21S SA21K TXJ21S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS96-3009 Ryhmät TXJ23S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS96-3010 Ryhmät SA23S SA23K
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TE00CR42-3012 Ryhmät TXJ22S2B SVMM ELEMOD SE22S SA21S SA21K TXJ21S2B TXJ21S2A SKP SV22S SK22S TXD22S1 SVP SK22K TXD21S1 SV22K SE22K
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT04-3006 Ryhmät TXJ21S2A
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3143 Ryhmät TXJ22S2B SVMM TXJ21S2B
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3155 Ryhmät SV22S SK22S ELEMOD TXD22S1 SE22S SVP SK22K SKP SV22K SE22K
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS94-3009 Ryhmät TXJ23S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS94-3010 Ryhmät SA23S SA23K
Ajoitus 13.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO72-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO72-3002 Ryhmät SA24A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO72-3003 Ryhmät SA24B
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FO72-3004 Ryhmät SA24C
Ajoitus 22.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS98-3010 Ryhmät SA23K SA23S
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT05-3005 Ryhmät TXJ21S2A
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT08-3004 Ryhmät SA21S SA21K TXJ21S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT03-3007 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT03-3008 Ryhmät SA22K SA22S
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00EH94-3003 Ryhmät ELEMOD TXD22S1 SE22S TXD21S1 SE22K
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FO79-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FO79-3002 Ryhmät SA24B
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FB14-3008 Ryhmät TXJ24K1
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA01-3003 Ryhmät TXJ23S2B
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA01-3004 Ryhmät SK23K SV23K SV23S SK23S
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA08-3001 Ryhmät TXJ22S2B SVMM TXJ21S2B
Ajoitus 13.01.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FO73-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 17.03.2025 - 11.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FO73-3002 Ryhmät SA24B
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA03-3003 Ryhmät TXJ23S2B
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA03-3004 Ryhmät SK23K SV23K SV23S SK23S
Ajoitus 19.08.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA00-3001 Ryhmät TXJ22S2B SV21S SV22S SVMM SV21K SVP TXJ21S2B SV22K
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA02-3003 Ryhmät TXJ23S2B
Ajoitus 21.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA02-3004 Ryhmät SK23K SV23K SV23S SK23S
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00FO78-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00FO78-3002 Ryhmät SA24B
Ajoitus 21.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DW57-3001 Ryhmät SV22S SV21S SVP SV22K
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FQ12-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FQ12-3002 Ryhmät SA24A
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FQ12-3003 Ryhmät SA24B
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FQ12-3004 Ryhmät SA24C
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3026 Ryhmät TXJ22S2B SVMM TXJ21S2B
Ajoitus 19.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3028 Ryhmät SV22S SK22S SE22S SVP SK22K SKP SV22K SE22K
Ajoitus 21.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3031
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3002
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3003
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3004
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3005
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3006
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3007
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3008
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS31-3005 Ryhmät TXJ21S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT02-3007 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT02-3008 Ryhmät SA22K SA22S
Ajoitus 19.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus TX00FA07-3001 Ryhmät TXJ22S2B SVMM TXJ21S2B
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00FO77-3001 Ryhmät TXJ24S2
Ajoitus 13.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus TX00FO77-3002 Ryhmät SA24B
Ajoitus 21.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY57-3008 Ryhmät SK21S SK22S SK21K SK22K
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT01-3007 Ryhmät TXJ22S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DT01-3008 Ryhmät SA22K SA22S