Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnossa ei ole pakollista harjoittelua. Opiskelijat päässääntöisesti työskentelevät opintojen aikana ja opintoihin liittyvät tehtävät ovat opiskelijoiden omasta organisaatiosta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

Lisäksi noudatetaan Berliini HTW:n vaatimuksia.

Jatko-opinnot

Ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoissa esim. tohtoritutkintoon johtavissa ohjelmissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijalla on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet ja Berliinin HTW:n ohjeet.

Tutkinnon profiili

Opinnot ovat rakennus- ja kiinteistöalan koulutusta, jotka keskittyvät erityisesti rakentamis- ja kiinteistötalouteen. Opinnot ovat osa kansainvälistä Masters of Science-tutkintoa, jonka Metropolia toteuttaa yhdessä HTW-Berlinin kanssa. Tutkinto sisältää mahdollisuuden M.Sc. kaksoistutkintoon (Double degree). HTW-Berlin myöntää Master of Science- todistuksen opintojen jälkeen. Metropolia myöntää YAMK tutkinnon niille opiskelijoille, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus B.Sc. tutkinnon jälkeen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus tarjoaa opiskelua kansainvälisessä oppimisympäristössä ja antaa mahdollisuuden pätevöityä rakennus- ja kiinteistöalan johtotehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Ohjelman keskeinen tavoite on antaa tietämystä rakentamis- ja kiinteistötalouden keskeisistä aiheista yhdistettynä korjausrakentamiseen, tietomallintamiseen ja projektinhallintaan.

Valmistuminen

Opiskelija voi valmistua, jos on läsnäolevana opiskelijana ja suorittanut kaikki vaadittavat opintojaksot hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Ohjelman Metropolian tutkinto-opiskelijat ovat toisen vuoden vaihto-opiskelijoina HTW:ssä ja HTW:n tutkinto-opiskelijat ensimmäisen vuoden Helsingissä.

Erityispääsyvaatimukset

Haku ohjelmaan tapahtuu HTW Berlinin ohjeiden mukaisesti.
http://conrem.htw-berlin.de/applying/
Opinnot sisältävät vähintään yhden lukukauden (kevät/syksy) mittaiset opinnot HTW Berlinissä.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit on esitetty Metropolian tutkintosäännössä:
Muut säännöt on esitetty opintojaksojen toteutusten tiedoissa.
Lisäksi noudatetaan Berliinin HTW:n vaatimuksia.

Opintojen toteuttaminen

Opetus järjestetään kokonaan englanniksi. Koko Masters of Science- koulutusohjelman kesto on kaksi vuotta. Suoritettavien opintojen laajuus on 60 ... 120 op opiskelijan esitiedoista riippuen. Metropolian rakennustekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää osa opinnoista B.Sc tutkintoon.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Hannu Hakkarainen
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1724S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1723S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1722S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (englanniksi)
Tunnus
(T1721S6)
Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (englanniksi)
Tunnus
(T1720S6)

Opintopolkujen ajoitukset


Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TZ1BA01-3011 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code TZ1BB02-3011 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TZ00CJ00-3009 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code TZ00CJ02-3009 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TZ00CJ01-3009 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Code TZ1BB01-3012 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TZ00CI99-3009 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.01.2024 - 30.09.2024 Code TZ00CJ03-3009 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TZ00CJ59-3008 Ryhmät T1722S6
Ajoitus 01.01.2024 - 30.09.2024 Code TZ00CJ60-3008 Ryhmät T1722S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TZ1BA03-3012 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.01.2024 - 10.05.2024 Code TZ1BB06-3011 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TZ1BA02-3012 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Code TZ1BA01-3012 Ryhmät T1724S6
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Code TZ00CJ00-3010 Ryhmät T1724S6
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Code TZ00CJ01-3010 Ryhmät T1724S6
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Code TZ00CI99-3010 Ryhmät T1724S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code TZ00CJ59-3009 Ryhmät T1723S6
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Code TZ1BA03-3013 Ryhmät T1724S6
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Code TZ1BA02-3013 Ryhmät T1724S6