Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnossa ei ole pakollista harjoittelua. Opiskelijat päässääntöisesti työskentelevät opintojen aikana ja opintoihin liittyvät tehtävät ovat opiskelijoiden omasta organisaatiosta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

Lisäksi noudatetaan Berliini HTW:n vaatimuksia.

Jatko-opinnot

Ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoissa esim. tohtoritutkintoon johtavissa ohjelmissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijalla on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet ja Berliinin HTW:n ohjeet.

Tutkinnon profiili

Opinnot ovat rakennus- ja kiinteistöalan koulutusta, jotka keskittyvät erityisesti rakentamis- ja kiinteistötalouteen. Opinnot ovat osa kansainvälistä Masters of Science-tutkintoa, jonka Metropolia toteuttaa yhdessä HTW-Berlinin kanssa. Tutkinto sisältää mahdollisuuden M.Sc. kaksoistutkintoon (Double degree). HTW-Berlin myöntää Master of Science- todistuksen opintojen jälkeen. Metropolia myöntää YAMK tutkinnon niille opiskelijoille, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus B.Sc. tutkinnon jälkeen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus tarjoaa opiskelua kansainvälisessä oppimisympäristössä ja antaa mahdollisuuden pätevöityä rakennus- ja kiinteistöalan johtotehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Ohjelman keskeinen tavoite on antaa tietämystä rakentamis- ja kiinteistötalouden keskeisistä aiheista yhdistettynä korjausrakentamiseen, tietomallintamiseen ja projektinhallintaan.

Valmistuminen

Opiskelija voi valmistua, jos on läsnäolevana opiskelijana ja suorittanut kaikki vaadittavat opintojaksot hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Ohjelman Metropolian tutkinto-opiskelijat ovat toisen vuoden vaihto-opiskelijoina HTW:ssä ja HTW:n tutkinto-opiskelijat ensimmäisen vuoden Helsingissä.

Erityispääsyvaatimukset

Haku ohjelmaan tapahtuu HTW Berlinin ohjeiden mukaisesti.
http://conrem.htw-berlin.de/applying/
Opinnot sisältävät vähintään yhden lukukauden (kevät/syksy) mittaiset opinnot HTW Berlinissä.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit on esitetty Metropolian tutkintosäännössä:
Muut säännöt on esitetty opintojaksojen toteutusten tiedoissa.
Lisäksi noudatetaan Berliinin HTW:n vaatimuksia.

Opintojen toteuttaminen

Opetus järjestetään kokonaan englanniksi. Koko Masters of Science- koulutusohjelman kesto on kaksi vuotta. Suoritettavien opintojen laajuus on 60 ... 120 op opiskelijan esitiedoista riippuen. Metropolian rakennustekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää osa opinnoista B.Sc tutkintoon.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Hannu Hakkarainen
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1723S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(T1722S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (englanniksi)
Tunnus
(T1721S6)
Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (englanniksi)
Tunnus
(T1720S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management (englanniksi)
Tunnus
(T1719S6)

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Donald Jordan
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-is able to perform Life cycle analysis and life cycle inventory LCI independently
-can calculate environmental impacts and the carbon footprint of a building
-understands the the life cycle effects of building materials
-knows how to optimise the use of new and recycled building materials
-can apply Facilities Management principles in practice and in future planning
-is able to understand risk analysis and risk management
-can manage Property management, facility management and workplace management skills

Sisältö

Main pollution parameters. Target setting for LCA. Steps of life cycle assessment: target setting, inventory analysis, impact analysis and interpretation of results. Environmental declarations and other data sources. Calculation tools for LCA. LCA reporting, building products as an example.

Facilities management, property management and risk management.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
-can explain the principles of life cycle assessment
-shows understanding of the main factors environmental impact on buildings
-is able to perform simple LCA calculations, with given input values
-knows the basics of use for new and recycled materials
-can apply methods of facilities management
-shows understanding of risk management
-is able to use international property management skills

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-has some ability to to know where to obtain LCA input data and how to report the results
-knows and is able to calculate the carbon footprint of a building with given input values
-can interpret LCA results and form sustaqinable suggestions for improvement
-have understanding about personal strengths and weaknesses and limitations
-can explain LCA reports clearly
-has some ability to assess facilities management improvements
-can explain the workplace management procedures
-can actively use FM skills in developing real estate

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-can apply the concept of sensibility of LCA calculations
-understands the theoretical background of the steps of LCA assessment
-can present and report on environmental declarations
-can apply new concepts of FM to improve real estate value
-understands fully FM works
-can create active risk management plans

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-can explain the principles of life cycle assessment
-shows understanding of the main factors environmental impact on buildings
-is able to perform simple LCA calculations, with given input values
-knows the basics of use for new and recycled materials
-can apply methods of facilities management
-shows understanding of risk management
-is able to use international property management skills

Esitietovaatimukset

English level 2.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Mika Lindholm
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-understands the principles of project management related to construction projects and knows how to make construction and site planning
-is able to use planners tool-kit and can apply planning techniques
-understand the principles and importance of monitoring and controlling during a construction project
-get readiness for project management needed in real estate management

Sisältö

Construction project management and Construction planning in context of early decisions and planning techniques including:
-Bar charts
-Line of balance
-Linear programming
-Network analysis
-Resources
-Monitoring and control
-Readiness for real estate related project management
-Construction project management and Construction planning
-Exercises for putting planning into practice, reading
-Case studies

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
-knows the basic principles of construction project and site management and knows the importance of planning before site execution
-knows the basics of planners tool kit and can solve some basic problems

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-can explain the principles of construction project and site management well and knows the importance of planning before site execution clearly
-has the ability to solve planning, monitoring and control problems and use the key tools and techniques related to site management
-can explain and report her/his solutions clearly

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-understands the theoretical background of the concepts and methods, and is able to use that knowledge to assess thoroughly the suitability of them to various practical problems
-can apply the concepts and methods studied on the course also in more complicated problems and creatively
-can explain and report his/her solutions elaborately

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-knows the basic principles of construction project and site management and knows the importance of planning before site execution
-knows the basics of planners tool kit and can solve some basic problems

Esitietovaatimukset

English level 2.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Hannu Hakkarainen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student is able to understand:
-the possibilities of building preservation focused on history of architecture, building materials and structures
-structures and materials in buildings that are renovated
-the needs and methods for renovation,
-deterioration of building materials and structures
-phases of renovation process
-the importance of building maintenance.

Sisältö

-Importance of refurbishments of buildings
-Renovation and real estate markets in Finland
-Refurbishment needs of buildings
-Typical damages and defects in buildings
-Life cycle of buildings
-Repairing process of buildings
-History of architecture, building materials and structures in Europe, especially in Finland
-Conservation of buildings and renovation
-Condition survey and assessment of buildings and structures
-Condition survey and assessment reports
-Designing of repairings
-Failures and repairing of concrete, timber and steel structures and rendered facades
-Condition assessment of concrete structures and rendered facades
-Moisture and mould problems in buildings
-Indoor air problems
-Examples of renovation works
-Maintenance of buildings
-History of architecture and construction, written report and presentation
-Renovation of an old building, written report

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to:
-understand importance of refurbishments of buildings
-rename some methods to preserve old buildings
-list some typical damages and defects in buildings
-describe renovation process in basic level
-explain some methods for condition survey and assessment of buildings and structures
-give some examples for renovation methods of different defects in buildings
-make a presentation of a topic related to old buildings, building materials or renovation of them
-make a preliminary condition survey a building and suggest methods for assessment of some building structures

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to:
-understand importance of refurbishments of buildings and analyze development in the future
-rename most common methods to preserve old buildings
-list typical damages and defects in buildings and reasons for them
-describe renovation process and stakeholders’ tasks in different phases
-explain methods for condition survey and assessment of buildings and structures
-give some examples for renovation methods of different defects in buildings
-make a presentation of a topic related to old buildings, building materials or renovation of them
-make a preliminary condition survey a building, write a report of it and suggest methods for assessment of some building structures

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to:
-understand importance of refurbishments of buildings and analyze development in the future
-rename most common methods to preserve old buildings
-list typical damages and defects in buildings and reasons for them and understand e.g. chemical processes causing these damages
-describe renovation process and stakeholders’ tasks in different phases
-explain methods for condition survey and assessment of buildings and structures
-give examples for renovation methods of different defects in buildings and analyze their suitability in various situations
-make a presentation of a topic related to old buildings, building materials or renovation of them
-make a preliminary condition survey a building, analyze its results, write a comprehensive report of a survey and suggest methods for assessment of building structures

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student is able to:
-understand importance of refurbishments of buildings
-rename some methods to preserve old buildings
-list some typical damages and defects in buildings
-describe renovation process in basic level
-explain some methods for condition survey and assessment of buildings and structures
-give some examples for renovation methods of different defects in buildings
-make a presentation of a topic related to old buildings, building materials or renovation of them
-make a preliminary condition survey a building and suggest methods for assessment of some building structures

Esitietovaatimukset

English Level 2

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Jonita Martelius
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The studies help the student to gain such skills in English as to allow him/her to acquire information from texts in English and operate professionally in his/her position with clients and colleagues.The studies includes Construction and Real Estate Management vocabulary.
The competencies involve good interaction skills in client and expert situations and mediation of knowledge from sources to different kinds of genres and documents. The studies support the student to gain a realistic conception of his/her own communication comptetence and the ability to continue doing so through life-long learning.

Sisältö

-Applying language for engineering studies, career planning and work recruitment
-Industrial management: Corporation within working environment, industry and business
-Oral interaction practice: Company and product presentations, trade fairs, telephone calls, oral reporting
-Written documentation such as short messages, letters, reports and studying relevant texts

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Satisfactory skills – grade 1
In communication situations related to his/her field the student
-trusts his/her communication skills to manage professional communication events using inquiries and relatively short speech acts
-understands the communication partner enough to be able to act and verbalize in accordance with the task in question
-expresses his/her thoughts simply, mainly coherently, and relatively understandably, even if there may be deficiencies in professional terminology and structural inaccuracies, which may interfere with full understanding
-draws up simple, formatted texts independently and extensive texts using linguistic help tools

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good skills - grade 3

In communication situations related to his/her field the student

-trusts his/her communication skills to manage in the professional context in line with the objectives set for the task
-interacts professional content as an equal partner with an independent language user
-takes the initiative in professional discourse and can take into account participants’ cultural and language backgrounds to some degree and the demands of the context
-expresses him/herself promptly in clear and detailed manner
-uses professional terminology to the point
-pronounces English clearly with matching stress and intonation
-produces genres for different purposes, where linguistic inaccuracy does not interfere with understanding

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent skills - grade 5

In communication situations related to his/her field the student
-trusts his/her communications skills to allow him/her to take initiative in communication events following the discourse practice of the field
-interacts clearly and fluently as an equal partner with a proficient speaker
-takes initiative also in demanding professional communications where participants’ cultural and language backgrounds need to be taken into account
-expresses him/herself effectively and accurately
-uses professional terminology to the point
-pronounces English clearly, with stress and rhythm matching the total message
-has the ability to produce several genres, which are clear, well structured and effective

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Satisfactory skills – grade 1
In communication situations related to his/her field the student
-trusts his/her communication skills to manage professional communication events using inquiries and relatively short speech acts
-understands the communication partner enough to be able to act and verbalize in accordance with the task in question
-expresses his/her thoughts simply, mainly coherently, and relatively understandably, even if there may be deficiencies in professional terminology and structural inaccuracies, which may interfere with full understanding
-draws up simple, formatted texts independently and extensive texts using linguistic help tools

Esitietovaatimukset

The prerequisite for level of studies is B2 demonstrated in diagnostic tests or preparatory courses.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.09.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Jonita Martelius
 • Paula Naukkarinen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-is able to write a master level academic thesis
-understands the principles academic writing
-is able to organize research work, use sources and make conclusions

Sisältö

This module deals with the final master work, where the student can show how academic research done, a thesis written in proper academic form and show critical conclusion on the subject.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
-can apply academic methods of research to prepare a thesis
-shows understanding of academic writing and use of sources
-is able to use critical thinking in making conclusions

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-has some ability to write academically high quality text
-can interpret information and synthesize new concepts.
-can critically make conclusions

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-can apply the concepts of high quality scientific research
-understands fully academic writing and sourcing
-can create scientific research of value to the industry

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-can apply academic methods of research to prepare a thesis
-shows understanding of academic writing and use of sources
-is able to use critical thinking in making conclusions

Esitietovaatimukset

English level 2.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1722S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-is able to write a master level academic thesis
-understands the principles academic writing
-is able to organize research work, use sources and make conclusions

Sisältö

This module deals with the final master work, where the student can show how academic research
done, a thesis written in proper academic form and show critical conclusion on the subject.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
- can apply academic methods of research to prepare a thesis
- shows understanding of academic writing and use of sources
- is able to use critical thinking in making conclusions

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-has some ability to write academically high quality text
-can interpret information and synthesize new concepts.
-can critically make conclusions

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-can apply the concepts of high quality scientific research
-understands fully academic writing and sourcing
-can create scientific research of value to the industry

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-can apply academic methods of research to prepare a thesis
-shows understanding of academic writing and use of sources
-is able to use critical thinking in making conclusions

Esitietovaatimukset

English level 2

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.09.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Ari Koistinen
 • Hannu Hakkarainen
 • Sergio Rossi
 • Mika Lindholm
 • Kaisa Kanerva
 • Paula Naukkarinen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1722S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
- is able to write a master level academic thesis
- understands the principles academic writing
- is able to organize research work, use sources and make conclusions

Sisältö

This module deals with the final master work, where the student can show how academic research
done, a thesis written in proper academic form and show critical conclusion on the subject.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
- can apply academic methods of research to prepare a thesis
- shows understanding of academic writing and use of sources
- is able to use critical thinking in making conclusions

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-has some ability to write academically high quality text
-can interpret information and synthesize new concepts.
-can critically make conclusions

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-can apply the concepts of high quality scientific research
-understands fully academic writing and sourcing
-can create scientific research of value to the industry

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
- can apply academic methods of research to prepare a thesis
- shows understanding of academic writing and use of sources
- is able to use critical thinking in making conclusions

Esitietovaatimukset

English level 2.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Paula Naukkarinen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-understands recent environmental changes at local and global levels for sustainable development and their affects in construction and real estate management
-can interpret natural preservation and environmental impact statements
-can explain the collaborative design process for the built environment and
the importance of city planning for traffic, housing, industry, etc.
-is able to recognize the importance of social responsibility, including barrier free design for the physical environment and the IT industry and corporate responsibility for business sector
-is able to interpret international sustainable development conference results

Sisältö

This module deals with the natural and built environment and its relationship to the ecological, social and economic environment. Clean air, soil, and water effect the quality of life, and pollution levels such as CO2 threaten our global balance. In Civil Engineering, saving energy in buildings and producing energy with renewables is our primary field of study.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
-can apply basic methods of low energy building design
-shows understanding of sustainable development
-is able to interpret city planning for traffic, housing and industry
-knows the basics of soil, air and water quality control

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-has ability to assess solar, wind and geothermal energy systems
-can explain social responsibility and corporate responsibility
-can actively use international communication skills

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-can apply the concepts low energy buildings
-understands fully sustainable development locally and globally
-can write academic reports on reducing CO2 emissions, using renewable energy sources and sustainable renovations

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-can apply basic methods of low energy building design
-shows understanding of sustainable development
-is able to interpret city planning for traffic, housing and industry
-knows the basics of soil, air and water quality control

Esitietovaatimukset

English level 2.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Jonita Martelius
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-can visualize Nordic and Baltic Finland and its’ relationship to Europe today.
-understands the Finnish political and cultural history, including Swedish and Russian domination periods
-is able to recognize Finnish achievements in architecture, design, sport and music.
-can understand Finnish construction tradition and recognize different Finnish real estate types
-is able to develop intercultural understanding and value for cultures, languages and beliefs
-understands the principles of group and national identities and the changing nature of culture
-is able to recognize commonalities and differences and create connections with others and cultivate mutual respect

Sisältö

This module introduces Finland to foreign students, showing the special historical, cultural, economic and political issues of Finland.
Finland as a neutral country between East And West, and an integral part of the new Europe.
In addition this module deals with cultural awareness and intelligence, concept of body distance, communication skills, stereotyping, avoidance and uncertainty tolerance, masculinity vs, feminity, and concepts of time.
Types of culture, including corporate and professional culture, gender and age culture, religious, regional and class culture

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
-can explain the basics of Finland today, its’ economy and history
-shows understanding of life in the Nordic and Baltic region
-can enjoy the Finnish achievements in engineering, music, sport and culture
-knows the basics of Finnish built and natural environment
-can apply methods of intercultural understanding
-shows understanding of national identity, languages and beliefs
-is able to use international communication skills
-knows the basics of different types of culture

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-has ability to assess Finlands’ economic structure
-can explain Finnish cultural achievements
-has some ability to assess national identities
-can explain the changing nature of culture
-can actively use international communication skills

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-can apply the concepts neutrality,
-understands fully Finnish cultural and engineering achievements
-can apply the concepts of different types of culture
-understands fully intercultural works
-can create active connections and have mutual respect for business partneres

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-can explain the basics of Finland today, its’ economy and history
-shows understanding of life in the Nordic and Baltic region
-can enjoy the Finnish achievements in engineering, music, sport and culture
-knows the basics of Finnish built and natural environment
-can apply methods of intercultural understanding
-shows understanding of national identity, languages and beliefs
-is able to use international communication skills
-knows the basics of different types of culture

Esitietovaatimukset

English level 2.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Ari Koistinen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-is able to use methods of statistical analysis in applications relating to economics and management, and also use them in real estate management
-can apply probability distributions in reliability engineering
-understands the principles of optimization and regression, and has basic knowledge of most common optimization algorithms
-is able to build simple decision models and knows how to assess risk and uncertainty in modeling

Sisältö

Revision on basics concepts of probability.
Reliability analysis.
Sampling and estimation.
Statistical hypothesis testing.
Optimization and regression.
Decision modeling.
Use of spreadsheet software in applications relating to the topics of the course.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
-can apply methods of probability and statistics in simple problems
-shows understanding of basic concepts of reliability engineering and can use them in applications
-is able to use simple linear regression in applications and understands the basic ideas of it
-knows the basics of decision modeling

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-has some ability to assess the suitability of different probability distributions and methods of statistical analysis in practical problems
-knows and is able to solve various problems relating to regression analysis and optimization
-can design and build simple decision models
-have understanding about possibilities but also about weaknesses and limitations of the methods studied on the course
-can explain and report her/his solutions clearly

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-can apply the concepts and methods studied on the course also in more complicated problems
-understands the theoretical background of the concepts and methods, and is able to use that knowledge to assess thoroughly the suitability of them to various practical problems
-can explain and report his/her solutions elaborately

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-can apply methods of probability and statistics in simple problems
-shows understanding of basic concepts of reliability engineering and can use them in applications
-is able to use simple linear regression in applications and understands the basic ideas of it
-knows the basics of decision modeling

Esitietovaatimukset

English level 2.

Lisätiedot

Virtual course

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Paula Naukkarinen
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-is able to study current events in the construction and real estate field
-understands the importance of economics and cultural events
-is able to organize research documents using special case studies

Sisältö

This module deals with researching case studies of current events in the construction and real estate field, where wider understanding of society, economics and cultural events is required. Issues such as urban planning seminars, renovation projects and research on energy savings and building materials are all examples of case studies. New fields of engineering such as crisis management, temporary structures and the importance of infrastructure.
Students choose report topic from lecture topics. During seminars students work in groups on related topics. Written and oral presentation required.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
-can apply academic methods of research to prepare a thesis
-shows understanding of academic writing and use of sources
-is able to use critical thinking in making conclusions

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-has some ability to write academically high quality text
-can interpret information and synthesize new concepts.
-can critically make conclusions

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-can apply the concepts of high quality scientific research
-understands fully academic writing and sourcing
-can create scientific research of value to the industry

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-can apply academic methods of research to prepare a thesis
-shows understanding of academic writing and use of sources
-is able to use critical thinking in making conclusions

Esitietovaatimukset

English level 2.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Manish Yakami
 • Manika Bajracharya
 • Sunil Suwal
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-understands the difference between document based and model based information management in construction project
-can apply information technology effectively in construction process
-is able to utilize building information models in design and construction process and in real estate management
-understands the BIM-systems and their possibilities in customer orientation, communication and collaboration with construction stakeholders
-is able to develop knowledge management and information flow in construction project

Sisältö

Theory and practice of building information model based construction process. Modelling and coding systems, information structures and standards.
The information flow and the content, structure, format and presentation of the data. Information interchanges between parties in construction projects. Possibilities to utilize building information models in design and construction process and in real estate management.
Information as part of the product, and the as-built information at the end of the construction project forming the basis for the use and maintenance of the building.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
-is able to repeat the tasks described in Objectives. All the assignments are returned and approved.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-is able to apply learned skills in new and similar tasks. All the assignments are returned satisfactory and in time.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-In addition to foregoing skills the student is interested in and capable to increase the productivity and to develop new ways to complete the assignments as well as validate their solutions. Returned assignments evidence the expertise and proficiency.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-is able to repeat the tasks described in Objectives. All the assignments are returned and approved.

Esitietovaatimukset

Basic CAD skills
English Level 2.

Lisätiedot

Virtual course

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Opettaja
 • Manish Yakami
 • Manika Bajracharya
Vastuuhenkilö

Hannu Hakkarainen

Opiskelijaryhmät
 • T1723S6
  Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management, ylempi

Tavoitteet

The student
-is able to use BIM tools in different roles of construction project stakeholders
-is able to make the BIM Execution Plan for construction project
-understands the level of development scale in different phases of the process
-is able to develop knowledge management and information flow in construction project and for lifecycle management

Sisältö

The practical principles, regulations and rules of building information modelling in construction projects. BIM Execution Planning for the construction project: Project goals, BIM uses, information management and exchange, collaboration, project deliverables, quality control, model element responsibilities, reference documents and standards.
Problem based learning method applied to case studies with use and effective utilization of building information modelling tools and applications in design phase, construction phase and preparing information content for the life cycle management and real estate management. Computer exercises and practical assignments.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student
-is able to repeat the tasks described in Objectives. All the assignments are returned and approved.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-is able to apply learned skills in new and similar tasks. All the assignments are returned satisfactory and in time.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

In addition of the criteria mentioned above, the student
-In addition to foregoing skills the student is interested in and capable to increase the productivity and to develop new ways to complete the assignments as well as validate their solutions. Returned assignments evidence the expertise and proficiency.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student
-is able to repeat the tasks described in Objectives. All the assignments are returned and approved.

Esitietovaatimukset

Basics of Building Information Modelling (BIM)
English Level 2.

Lisätiedot

-