Siirry suoraan sisältöön

Optometrian tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Optometristi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin liittyy 30 opintopistettä työelämäharjoittelua.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Ylempi AMK -tutkinto

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Optometristi on näkemisen asiantuntija. Hänen ydinosaamistaan ovat näöntutkimusten tekeminen ja silmäsairauksien seulominen. Hän myy, valmistaa ja huoltaa silmälaseja sekä sovittaa piilolaseja ja heikkonäköisten apuvälineitä. Työtehtäviä ovat esimerkiksi optometristinä toimiminen yksityissektorilla optikkoliikkeessä tai sairaalassa, sekä julkisessa terveydenhuollossa tai optisen alan tukkupuolen asiantuntijuus.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija osaa toimia optometristinä tehden näöntutkimuksia ja piilolasisovituksia, sekä sovittaen silmälaseja ja muita näkemisen apuvälineitä. Hän osaa valita, myydä, valmistaa ja huoltaa silmälaseja. Hän osaa tutkia silmien terveydentilaa havaitakseen silmäsairauksia tai epänormaaleja löydöksiä ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin. Hän osaa kommunikoida asiallisesti ja ammatin vaatimalla tavalla erilaisten asiakkaiden kanssa. Hän tuntee terveydenhuollon toimintakentän ja optometristin toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on suunniteltu 5.lukukaudelle.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Saija Flinkkilä
Puh. 040 178 5154
Email: saija.flinkkila(at)metropolia.fi

Optometria
Tunnus
(SXE24S1)
Optometria
Tunnus
(SXE23S1)

Optometria
Tunnus
(SXE24K1)
Optometria
Tunnus
(SXE22S1)

Optometria
Tunnus
(SXE23K1)
Optometria
Tunnus
(SXE21S1)

Optometria
Tunnus
(SXE22K1)
Optometria
Tunnus
(SXE20S1)

Optometria
Tunnus
(SXE21K1)

Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 27.05.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL65-3006
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS13-3004 Ryhmät SXE21K1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS13-3005 Ryhmät SXE21S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00BH18-3517 Ryhmät SXE21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00BH18-3519 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS09-3007 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS09-3008 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS12-3004 Ryhmät SXE21K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS12-3005 Ryhmät SXE21S1
Ajoitus 13.02.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3137
Ajoitus 22.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3109 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXH22K1 SXH22K2 SXO22S2A SXP22K2 SXB21S1 SXD21S1 SXI22K2 SXO22S1A SXC22K2 SXJ22K2 SXL22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3111 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXM22S2 SXO22S2A SXD21S1 SXO22S1A SXO22S2B SXM22S1 SXL22S1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3113 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS05-3007 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS05-3008 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS01-3008 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS01-3009 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EE85-3005 Ryhmät SXE20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EE85-3006 Ryhmät SXE21K1
Ajoitus 07.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3006 Ryhmät SXE21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3010 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EE84-3009 Ryhmät SXE21K1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3002 Ryhmät SXE21S1
Ajoitus 22.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3132 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3159 Ryhmät SXE24K1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF94-3006 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EF94-3007 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DR99-3009 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DR99-3010 Ryhmät SXE24K1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DC74-3008
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus VV00DC74-3009
Ajoitus 31.07.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DC74-3010
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS14-3004 Ryhmät SXE21K1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS14-3005 Ryhmät SXE21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS15-3002 Ryhmät SXE20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS15-3008 Ryhmät SXE21K1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS15-3010
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS07-3007 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 28.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS07-3008 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS08-3006 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS08-3007 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS10-3006 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS10-3007 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EJ63-3005 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EJ63-3006 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 23.10.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF91-3007 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EF91-3008 Ryhmät SXE24K1
Ajoitus 22.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DR97-3009 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DR97-3010 Ryhmät SXE24K1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS02-3008 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS02-3009 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS03-3008 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS03-3009 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DS11-3005 Ryhmät SXE21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS11-3006 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 01.11.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3006
Ajoitus 26.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3007
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 25.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EJ62-3005 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 05.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EJ62-3006 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 22.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DR98-3009 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DR98-3010 Ryhmät SXE24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3019 Ryhmät SXE21K1 SXB21K1 SXB21K2 SXD22K2 SXJ20S1 SXA22S1 SXP21S1 SXM21K2
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS13-3006 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00BH18-3520 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS09-3009 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS12-3006 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 17.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3138
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3108 Ryhmät SXB22K2 SXQ23K1 SXH22S1 SXO23K1A SXO23K1B SXO23K2 SXB22K1 SXA22S1 SXL23K1 SXJ22S1 SXC22S2 SXI22S2 SXP22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3112 Ryhmät SXO23K2 SXD22K2 SXM23K2 SXK21S1 SXO23K1A SXO23K1B
Ajoitus 01.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS05-3009 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS01-3010 Ryhmät SXE24K1
Ajoitus 08.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00DS01-3011 Ryhmät SXE24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3002 Ryhmät SXE21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3011 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3003 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 19.08.2024 - 21.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP45-3001 Ryhmät SXE24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EF94-3008 Ryhmät SXE24K1
Ajoitus 08.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00EF94-3009 Ryhmät SXE24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DR99-3011 Ryhmät SXE24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS14-3006 Ryhmät SXE22K1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS15-3009 Ryhmät SXE21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS07-3009 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS08-3008 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 15.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS10-3008 Ryhmät SXE23K1
Ajoitus 01.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EJ63-3007 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EF91-3009 Ryhmät SXE24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DR97-3011 Ryhmät SXE24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS02-3010 Ryhmät SXE24K1
Ajoitus 08.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00DS02-3011 Ryhmät SXE24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS03-3010 Ryhmät SXE24K1
Ajoitus 08.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SX00DS03-3011 Ryhmät SXE24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DS11-3007 Ryhmät SXE22S1
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3008
Ajoitus 02.09.2024 - 25.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3008
Ajoitus 21.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EJ62-3007 Ryhmät SXE23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00DR98-3011 Ryhmät SXE24S1