Siirry suoraan sisältöön

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Laajuus:
30 op

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntija
Tunnus
(TE8A22S)
Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
 • Virtuaali Talotekniikka
Vastuuhenkilö

Tommi Mäntykoski

Opiskelijaryhmät
 • TE8A22S
  Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee datakeskuksen yleisimmät sähkötekniset järjestelmät ja osaa mitoittaa näiden vaatiman sähkön huomioiden sähkönlaadun. Hän tuntee sähkönsyötön varmistamiseen liittyvät tekniikat sekä datakeskuksien sähkönsyötöissä käytettävissä olevat automaatiojärjestelmät.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee yleisimmät datakeskusten jäähdytys-, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmäratkaisut ja niiden toimintaperiaatteen sekä tietää järjestelmien valinta- ja suunnitteluperiaatteita ja järjestelmiin liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija tietää datakeskuksen sisäilmaston tavoite- ja vaatimustasot. Opiskelija tietää jäähdytyksen varmistamiseen liittyviä tekniikoita sekä datakeskuksien rakennusautomaatiojärjestelmien erityispiirteitä.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa laskea datakeskuksen elinkaarikustannuksia sekä tehdä primäärienergia- ja hiilijalanjälkilaskelmia. Hän tuntee energia-audioinnin pääperiaatteet ja datakeskustoimintaan liittyvät sertifikaatit. Opiskelija tuntee uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet ja liittymisen paikallisiin energiaverkkoihin.

Sisältö

Sähkönsyöttö (3op): Datakeskuksen yleisimmät sähkötekniset järjestelmät. Sähkön riittävyys ja laatu. Sähkönsyötön varmistaminen. Sähkönsyötön automaatiojärjestelmät.

Jäähdytys, ilmanvaihto ja lämmitys (4op): Sisäilmaston tavoite- ja vaatimustasot. Jäähdytysprosessi teoriassa. Erilaiset ilmanjako- ja jäähdytysratkaisut sekä vapaajäähdytyksen hyödyntäminen. Tilojen lämmitys ja hukkalämmön hyödyntäminen. Jäähdytysjärjestelmän varmentaminen. Rakennusautomaatiojärjestelmä ja sen erityispiirteet.

Energia ja ympäristö (3 op): Elinkaarikustannuslaskenta, energia-auditointi, primäärienergia- ja hiilijalanjälkilaskelmat. Alueelliset energiajärjestelmät (sähkö, kaukolämpö- ja -kylmä), lähienergian hyödyntäminen (aurinko, tuuli, maaperä). Energiatodistukset ja sertifikaatit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
Vastuuhenkilö

Tommi Mäntykoski

Opiskelijaryhmät
 • TE8A22S
  Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa datakeskuksen tietoliikenneliiketoiminnan perusteet ja datakeskuskiinteistön tärkeimmät palvelut. Hän osaa hankkia keskuksen tarvitsemia palveluita ja ymmärtää niihin liittyvät sopimukset ja juridiikan.

Sisältö

Datakeskuksen tietoliikenneliiketoiminnan perusteet. Datakeskuskiinteistön liiketoiminta ja tärkeimmät palvelut. Palveluiden hankintaosaaminen. Sopimukset ja juridiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
 • Virtuaali Talotekniikka
Vastuuhenkilö

Tommi Mäntykoski

Opiskelijaryhmät
 • TE8A22S
  Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan oppija tietää miten datakeskustoimintaan liittyvä projekti suunnitellaan ja toteutetaan tuotantoympäristössä. Lisäksi opiskelija oppii projektinhalinnan, tuotekehityksen, palvelutuotannon ja soveltavan tutkimuksen perusteet. Projektin aiheena voi olla tutkimushanke, tuotekehitys, liiketoimintaprojekti tai tekninen kehityshanke.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan projektinhallintaa, palvelujen tuottamista sekä soveltaa tutkimusta ja kehitystyön menetelmiä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tommi Mäntykoski
 • Marko Uusitalo
Vastuuhenkilö

Tommi Mäntykoski

Opiskelijaryhmät
 • TE8A22S
  Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tietää datakeskuksen tietoliikenneprosessin perusperiaatteet sekä osaa määritellä datakeskuksen toiminnan kannalta keskeisimmät vaatimukset kiinteistön palveluille, olosuhteille ja turvallisuudelle.

Sisältö

Datakeskuksen rakenne sekä tietoliikenne-, valvonta-, ohjaus-, sähkö- ja jäähdytysjärjestelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.