Siirry suoraan sisältöön

Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus ennen YAMK-opintoja.
Opinnäytetyössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö. https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Tutkinnon tavoitteena on syventää ja laajentaa tietoja, taitoja, kompetensseja ja valmiuksia autotekniikan alalla ja organisaation toiminnan kehittämisessä. Koulutus kehittää myös valmiuksia toimia esimiestehtävissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ajoneuvotekniikan insinööri (yamk) toimii autoalan esimiestehtävissä ja erilaisissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

- Syvälliset tiedot ajoneuvojen dynamiikasta ja moottoritekniikasta
- Hyvät tiedot autoelektroniikasta ja sähköautotekniikasta
- Syventävät tiedot autotalon kannattavan liiketoiminnan eri osa-alueista
- Digitalisaation merkitys autoalan tulevaan toimintaan
- Ihmisten erilaisuus ja johtaminen sekä vuorovaikutustaidot

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa, lähiopetus järjestetään pääasiassa arki-iltoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Juho Vallivaara

Ajoneuvotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T1924S6)
Ajoneuvotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T1923S6)
Ajoneuvotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T1922S6)
Ajoneuvotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T1921S6)
Ajoneuvotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T1920S6)

Ajoitus 01.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00CY01-3007 Ryhmät T1923S6
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus T100CT16-3008 Ryhmät T1923S6
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus T100CT18-3007 Ryhmät T1923S6
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus T100CT17-3007 Ryhmät T1923S6
Ajoitus 01.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FE16-3001 Ryhmät T1923S6
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EH16-3003 Ryhmät T1923S6
Ajoitus 01.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3066 Ryhmät T1923S6
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00CY01-3008 Ryhmät T1924S6
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3017 Ryhmät T1924S6
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3094 Ryhmät T1924S6
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FE16-3002 Ryhmät T1924S6