Siirry suoraan sisältöön

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Suuhygienisti (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Metropolia AMK yleiset vaatimukset ja asetukset.

Jatko-opinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot, yliopisto

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Ei erityisperiaatteita

Tutkinnon profiili

Suunterveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tutkintonimikkeellä suuhygienisti (AMK). Opintojen Laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto on 3,5 vuotta. Suuhygienisti on itsenäinen suun terveydenhoitotyön asiantuntija ja kehittäjä sosiaali- ja terveysalan moniasiantuntijaisessa tiimissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Suuhygienistin ydintyötä on eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten suun terveyden edistäminen, suun terveydentilan kartoittaminen, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Suuhygienistin osaamiseen kuuluu myös lähijohtaminen, yrittäjyys sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Hän voi työskennellä perusterveydenhuollossa kuten terveyskeskuksessa tai yksityisillä hammaslääkäriasemilla, joissa hän voi toimia myös esimiestehtävissä. Hän voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Lisäksi suuhygienisti voi työskennellä alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opiskelijoista valmistuu näyttöön perustuvan suun terveydenhoitotyön asiantuntijoita. Kliiniset hoitotaidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen ja kansainvälinen osaaminen ovat keskeisiä suuhygienistin osaamisalueita.

Valmistuminen

Vaaditut 210 opintopistettä suoritettu hyväksytysti

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Metropolia AMK koskevat yleiset säädökset. Arviointi hyväksytty/hylätty tai T1-K5

Opintojen toteuttaminen

Kokopäivä opiskelu

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluejohtaja
Heidi Stenberg
puh. +358 40 535 3388
Heidi.Stenberg@metropolia.fi

Tutkintovastaava
Riikka Jokimäki
+358 40 630 0722
Riikka.Jokimaki@metropolia.fi

Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP24S1)
Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP23S1)
Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP22S1)
Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP21S1)
Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP20S1)

Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB55-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB55-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB56-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB56-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB60-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB60-3007 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB60-3008 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EY04-3003
Ajoitus 27.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00BZ76-3020
Ajoitus 03.10.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB59-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 20.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB59-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 18.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB71-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 22.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB71-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 22.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB71-3008 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 23.10.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00FB75-3002
Ajoitus 19.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00FB75-3003
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB80-3002 Ryhmät SXP21K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB80-3003 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB79-3002 Ryhmät SXP21K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB79-3003 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB83-3002 Ryhmät SXP20S1
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB66-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB66-3007 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB66-3008 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 17.08.2023 - 10.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB74-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 11.01.2024 - 27.02.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB74-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB82-3001 Ryhmät SXP20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF63-3001 Ryhmät SXP20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB67-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB67-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 20.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB67-3008 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB68-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB68-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB68-3008 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB64-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00FC24-3001 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00FC24-3003 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 22.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3109 Ryhmät SXQ22S1 SXO22S1B SXH22K1 SXH22K2 SXO22S2A SXP22K2 SXB21S1 SXD21S1 SXI22K2 SXO22S1A SXC22K2 SXJ22K2 SXL22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3043 Ryhmät SXB21K1 SXB21K2 SXL22K1 SXA21S1 SXH21S1 SXJ21S1 SXO22K1A SXO22K1B SXO22K1C SXI21S2 SXC21S2 SXP21S1 SXQ22K1
Ajoitus 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3113 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 23.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB81-3002 Ryhmät SXP21K2
Ajoitus 18.03.2024 - 25.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB81-3003 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB70-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB70-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB70-3008 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 23.10.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB69-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 18.03.2024 - 14.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB69-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 14.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB69-3008 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3010 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 16.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF15-3005 Ryhmät SXP21K2
Ajoitus 07.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3008 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3020 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 25.09.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EF14-3006 Ryhmät SXP21K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3012 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3129 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ87-3152 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB61-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB61-3007 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB61-3008 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB72-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB72-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 13.05.2024 - 09.06.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB72-3007 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 21.08.2023 - 04.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB63-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 21.08.2023 - 04.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB63-3007 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 11.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB63-3008 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 01.11.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3006
Ajoitus 26.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3007
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB65-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB65-3008 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB73-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB73-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB75-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB75-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 06.10.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB78-3003 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 29.02.2024 - 23.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB78-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 16.05.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FS86-3002
Ajoitus 13.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB77-3003 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 29.02.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB77-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 13.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB58-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB58-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB62-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB62-3007 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB62-3008 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3006
Ajoitus 05.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3007
Ajoitus 23.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB57-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB57-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 14.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3016 Ryhmät SXM22K2 SXP22K2 SXJ22K2
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3019 Ryhmät SXE21K1 SXB21K1 SXB21K2 SXD22K2 SXJ20S1 SXA22S1 SXP21S1 SXM21K2
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3029 Ryhmät SXD22S2 SXM21S1 SXJ21S1 SXP22K2 SXB21S1 SXE21S1 SXF21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SX00EB76-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB76-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 17.03.2025 - 25.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FS11-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP49-3002 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FR72-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB60-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 30.08.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00FS04-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 03.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB71-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 14.10.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00FB75-3004
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB80-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB79-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB83-3004 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB66-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 17.03.2025 - 25.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FS12-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 17.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB74-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 12.08.2024 - 17.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB74-3007 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB82-3003 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EF63-3003 Ryhmät SXP21S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB67-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB68-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FC24-3002 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3108 Ryhmät SXB22K2 SXQ23K1 SXH22S1 SXO23K1A SXO23K1B SXO23K2 SXB22K1 SXA22S1 SXL23K1 SXJ22S1 SXC22S2 SXI22S2 SXP22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB81-3004 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB70-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB69-3007 Ryhmät SXP23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL77-3012 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3022 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3014 Ryhmät SXP22K2
Ajoitus 19.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00FP45-3003 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FJ30-3003
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB61-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 08.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FS09-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB72-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FS07-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 02.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB63-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 17.03.2025 - 25.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00FS10-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EL00-3008
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB65-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FS06-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB73-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 05.08.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB73-3007 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB75-3006 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 16.09.2024 - 25.10.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB75-3007 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 16.10.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB78-3005 Ryhmät SXP22S1
Ajoitus 16.10.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB78-3006 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 16.10.2024 - 26.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB77-3006 Ryhmät SXP23K2B
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EB62-3009 Ryhmät SXP24K2
Ajoitus 08.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FS08-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 25.11.2024 Toteutuksen tunnus SX00DH08-3008
Ajoitus 19.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3050 Ryhmät SXJ23K2 SXM23K2 SXP23K2A SXP23K2B SXP23K2
Ajoitus 08.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00DZ98-3057 Ryhmät SXM23S1 SXJ23S1 SXP23S1
Ajoitus 08.01.2025 - 16.03.2025 Toteutuksen tunnus SX00FP47-3001 Ryhmät SXP24S1
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3039 Ryhmät SXB22K2 SXE22K1 SXM22K2 SXB22K1 SXA23S1 SXJ22K2 SXP22S1
Ajoitus 08.01.2025 - 25.05.2025 Toteutuksen tunnus SX00EA03-3049 Ryhmät SXE22K1 SXB22S1 SXM22S2 SXJ22S1 SXP23K2A SXP23K2B SXM22S1 SXP23K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FC22-3001 Ryhmät SXP23K2A SXP23K2
Ajoitus 21.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SX00FC22-3002 Ryhmät SXP23K2B SXP23K2