Siirry suoraan sisältöön

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusmestari (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>
Tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Jatko-opinnot

Tutkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua yliopistotasoiseen diplomi-insinööritutkintoon tähtäävään koulutukseen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOTin erityisperiaatteet
Noudatetaan Metropolian sekä tekniikan ja liikenteen koulutusalan AHOT-ohjeistusta.

Tutkinnon profiili

Ammattikorkeakoulutasoisen työnjohtotehtäviin kelpoisuuden antavan tutkinnon tavoitteena on vastata rakennusalan kasvaviin osaamis- ja työvoimatarpeisiin.
Tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.
Suuntautumisvaihtoehdot:
- LVI-tekniikan työnjohto
- Talonrakennustekniikan ja infrarakentamisen työnjohto
- Talonrakennustekniikan työnjohto, monimuotototeutus

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Talonrakennustekniikan ja infrarakentamisen työnjohdon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneen rakennusmestarin tehtävät koostuvat tavallisimmin rakennustyömaan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi työnjohtaja, työkohdemestari, vastaava mestari, vastaava työnjohtaja. Myös monia muita tehtäviä on tarjolla kuten asiakaspalvelussa, rakennuttamisessa, myynti- ja neuvontatehtävissä.
LVI-tekniikan työnjohdon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneen rakennusmestarin tehtävät koostuvat monipuolisista LVI-tekniikan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja, projektinhoitaja, projektipäällikkö, huoltopäällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö.

Keskeiset oppimistulokset

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman erityisenä tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia muihinkin rakennusalan monipuolisiin tehtäviin.
Opinnot koostuvat ammattiopintojen perustana olevista perusopinnoista ja ammattiopinnoista sekä ammattiopintoihin liittyvistä työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Lisäksi tutkintoon kuuluu ns. vapaasti valittavat opinnot. Opinnot edellyttävät päätoimista opiskelua.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Yhteishaussa sovelletaan yleisiä Metropolian tekniikan ja liikenteen hakukelpoisuuskriteerejä ja valintaperusteita.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus: Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti kokopäiväopintoina.
Monimuotototeutus: Opiskelu vaatii 1. vuonna täyspäiväistä opiskelua ja sen jälkeen opinnot toteutetaan kokonaisina intensiivipäivinä ja iltaopintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaavat
LVI-tekniikka
Aamos Lemström
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Talonrakennustekniikka ja infra
Jouni Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka
Tunnus
(TXI24S2A)

Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka
Tunnus
(TXI24S2B)

Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka
Tunnus
(TXI23S2B)
Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka
Tunnus
(TXI22S2)
Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka
Tunnus
(TXI21S2)

Ajoitus 18.04.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG27-3004 Ryhmät RKM21I RKM21TB RKM21TA
Ajoitus 01.07.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EG27-3005 Ryhmät TXI21S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3028 Ryhmät RKM23C RKM23B RKM23A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3030 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3038 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3039 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXG23S2 TXF23S2_KIINT TXF23_AVOIN TXF23S2
Ajoitus 15.01.2024 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus TM00FI07-3001 Ryhmät RKM23A RKM23B RKM23C
Ajoitus 15.01.2024 - 18.04.2024 Toteutuksen tunnus TM00FI07-3002 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 15.01.2024 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS35-3027 Ryhmät RKM23A RKM23B RKM23C
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS35-3028 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 04.04.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS35-3029
Ajoitus 01.05.2024 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus TM00BS35-3030
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB54-3015 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 21.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3038 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT04-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TM00EP68-3003 Ryhmät RKM22TB RKM22TA RKM22I
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TM00EP68-3004 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS23-3014 Ryhmät RKM21TB RKM21TA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS23-3015 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB53-3014 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DH37-3007
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TM00EC68-3008 Ryhmät RKM23A RKM23B RKM23C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TM00EC68-3009 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 01.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BT32-3011 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF33-3003 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF33-3004 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 11.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CH97-3029 Ryhmät RKM23A RKM23B RKM23C
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CH97-3030 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 14.01.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus TX00CH95-3023 Ryhmät RKM21TA RKM21TB RKM21I
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CH95-3025 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 15.01.2024 - 07.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS40-3023 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00CA15-3020 Ryhmät RKM21I RKM21TB RKM21TA
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00EZ25-3002 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT06-3008 Ryhmät TXI21S1A
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TM00BX02-3023 Ryhmät RKM23A RKM23B RKM23C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TM00BX02-3024 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00CH49-3013 Ryhmät RKM22I
Ajoitus 01.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BT31-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS39-3020 Ryhmät RKM21TB RKM21TA RKM22I
Ajoitus 15.01.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS39-3024 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS51-3010 Ryhmät RKM21I
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS38-3017 Ryhmät RKM22TA RKM22TB
Ajoitus 15.01.2024 - 04.04.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS38-3018 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BT02-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 22.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3023 Ryhmät RKM23C RKM23B RKM23A
Ajoitus 26.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3024 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3027 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 29.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED20-3016 Ryhmät RKM21I RKM21TB RKM21TA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED20-3018 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED20-3022 Ryhmät RKM22TA RKM22TB RKM22I
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BY26-3010 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3037 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF88-3001 Ryhmät RKM23A RKM23B RKM23C
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF88-3002 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 18.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00CA79-3011 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 09.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DB01-3006 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT09-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF98-3001 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FI09-3001 Ryhmät RKM23C RKM23B RKM23A
Ajoitus 28.08.2023 - 13.11.2023 Toteutuksen tunnus TX00FI09-3002 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 21.08.2023 - 13.11.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB49-3027 Ryhmät TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS48-3014 Ryhmät RKM22I
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TM00CA41-3010 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 28.08.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus TM00BW50-3022 Ryhmät RKM22TB RKM22TA RKM22I
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BW50-3023 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EV58-3003
Ajoitus 24.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF59-3001 Ryhmät RKM23C RKM23B RKM23A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF59-3002 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 01.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF59-3003 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 01.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF60-3001 Ryhmät RKM23A RKM23B RKM23C
Ajoitus 01.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF60-3002 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF60-3003 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BS97-3010 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS31-3030 Ryhmät RKM22TB RKM22TA RKM22I
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS31-3031 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3063 Ryhmät RKM21I RKM21TB RKM21TA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3157 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BT11-3008 Ryhmät TXI21S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus TM00BW52-3015 Ryhmät RKM20TA RKM20I RKM20TB
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS42-3003 Ryhmät TXI21S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED62-3027 Ryhmät RKM23C RKM23B RKM23A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00ED62-3031 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3003 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3004 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 01.03.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TX00DS45-3005 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT03-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 01.03.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TX00DS46-3005 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00DK87-3010 Ryhmät RKM22TA RKM22TB RKM22I
Ajoitus 15.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus TM00DK87-3011 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DS43-3004 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BT12-3008 Ryhmät TXI21S1A
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS32-3023 Ryhmät RKM22TA RKM22TB RKM22I
Ajoitus 15.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS32-3024 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BT08-3008 Ryhmät TXI21S1A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00ED63-3005 Ryhmät RKM22TB RKM22TA
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00ED63-3006 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TM00ED80-3005 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00ED80-3002 Ryhmät RKM21TB RKM21TA
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS49-3011 Ryhmät RKM21I
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS50-3009 Ryhmät RKM21I
Ajoitus 15.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT05-3008 Ryhmät TXI21S1A
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS41-3018 Ryhmät RKM21TA RKM21TB RKM21I
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS36-3029 Ryhmät RKM22TA RKM22TB
Ajoitus 28.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS36-3030 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS36-3032 Ryhmät RKM21I
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS34-3031 Ryhmät RKM22TB RKM22TA RKM22I
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS34-3032 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 15.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EN51-3004
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS37-3022 Ryhmät RKM22TB RKM22TA
Ajoitus 28.08.2023 - 18.11.2023 Toteutuksen tunnus TM00BS37-3023 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3018 Ryhmät RKM23C RKM23B RKM23A
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3020 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3025 Ryhmät TXI23B_AVOIN TXG23_AVOIN
Ajoitus 25.09.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus TX00FJ52-3001
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00FI72-3001 Ryhmät TXF23_KIJO_AVOIN TXI23A_AVOIN TXF23_AVOIN
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BT01-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FG00-3001 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 01.04.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS43-3017 Ryhmät RKM22TA RKM22TB RKM22I
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS43-3018 Ryhmät TXI22S2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS44-3011 Ryhmät TXI21S2
Ajoitus 01.04.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS44-3013 Ryhmät RKM21TA RKM21TB RKM21I
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT10-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3040 Ryhmät RKM24A RKM24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3041 Ryhmät TXI24S2B
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3042 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB47-3048 Ryhmät TXF24S2_KIINT TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXG24S2 TXF24S2 TXI24B_AVOIN TXF24S2_LVI
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TM00FI07-3003 Ryhmät TXI24S2B TXI24B_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TM00BS35-3031 Ryhmät TXI24S2B TXI24B_AVOIN
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB54-3016 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED11-3042 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TM00EP68-3005 Ryhmät RKM23TA RKM23TB RKM23I
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TM00EP68-3006 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB53-3015 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TM00EC68-3010 Ryhmät TXI24S2B TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT32-3012 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF33-3005 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FN38-3001 Ryhmät TXI24S2B TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS40-3022 Ryhmät RKM22TA RKM22TB RKM22I
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00EZ25-3001 Ryhmät RKM22TB RKM22TA RKM22I
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TM00BX02-3025 Ryhmät TXI24S2B TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF89-3001 Ryhmät RKM23TA RKM23TB RKM23I
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF89-3002 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS39-3023 Ryhmät RKM22TA RKM22TB
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS51-3011 Ryhmät RKM22I
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT02-3010 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3031 Ryhmät RKM24A RKM24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED22-3032 Ryhmät TXI24S2B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED20-3029 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BY26-3011
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED12-3040 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF88-3003 Ryhmät TXI24S2B TXI24B_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00CA79-3012 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF98-3002 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FI09-3003 Ryhmät RKM24A RKM24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FI09-3004 Ryhmät TXI24S2B
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB49-3030 Ryhmät TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS48-3015 Ryhmät RKM23I
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TM00CA41-3011 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00FI05-3001 Ryhmät RKM23TA RKM23TB RKM23I
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00FI05-3002 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF59-3004 Ryhmät RKM24A RKM24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF59-3005 Ryhmät TXI24S2B
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF59-3006 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FF60-3004 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00BS97-3011 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS31-3032 Ryhmät RKM23TA RKM23TB RKM23I
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS31-3033 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3115 Ryhmät RKM22TB RKM22TA RKM22I
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT11-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BW52-3018 Ryhmät RKM21TA RKM21TB RKM21I
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED62-3034 Ryhmät RKM24A RKM24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00ED62-3035 Ryhmät TXI24S2B
Ajoitus 21.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3005 Ryhmät TXI24A_AVOIN TXI24S2A
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF91-3008 Ryhmät TXF24_AVOIN TXF24_KIJO_AVOIN TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus TM00FI06-3001 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT12-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF95-3001 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT08-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00ED63-3007 Ryhmät RKM23TA RKM23TB
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00ED63-3008 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00ED80-3004 Ryhmät RKM22TA RKM22TB
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS49-3012 Ryhmät RKM22I
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT05-3009 Ryhmät TXI22S1A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS36-3031 Ryhmät RKM23TA RKM23TB RKM23I
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS36-3033 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FF96-3001 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS37-3024 Ryhmät RKM23TA RKM23TB
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TM00BS37-3025 Ryhmät TXI23S2B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3026 Ryhmät RKM24A RKM24B
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3027 Ryhmät TXI24S2B
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EB48-3030 Ryhmät TXG24_AVOIN TXI24B_AVOIN
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BT01-3010 Ryhmät TXI23S2A
Ajoitus 01.01.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FG00-3002 Ryhmät TXI24S2A TXI24A_AVOIN