Siirry suoraan sisältöön

Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus ennen YAMK-opintoja.
Opinnäytetyössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Älykkään teollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity teollisuudessa toimiville tekniikan alan ammattilaisille.
Opinnot on suunnattu insinööreille, joiden insinöörin tutkinto on
• automaatiotekniikan
• elektroniikan
• kemiantekniikan
• prosessitekniikan
• teollisen sähkötekniikan tai
• joltain näiden lähialalta
Opinnot antavat näiden alojen teollisuudessa toimiville insinööreille työkaluja oman työnsä, työmenetelmien ja teollisten prosessien kehittämiseen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Moderni teollisuus on kehittynyt valtavasti vuosituhannen alun aikana ja kehitys kiihtyy edelleen. Tässä koulutuksessa opiskelijoille pyritään tarjoamaan läpileikkaus teollisuuden uusimmista tuotantoteknologioista siten, että jokainen opiskelija pääsee vähintään jollain tasolla soveltamaan näitä tekniikoita omassa organisaatiossaan ja toteuttamaan kehittämisprojektin, joka raportoidaan oppilaitokselle opinnäytetyönä.
Tämän jälkeen opiskelijoiden mahdollisuudet työllistyä alan yrityksiin kansallisesti ja kansainvälisesti kasvavat merkittävästi.

Keskeiset oppimistulokset

Opinnot syventävät opiskelijan aiempaa teknistä osaamistasi ja valmistavat entistä paremmin toimimaan modernin älykkään teollisuuden tarjoamassa työympäristössä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritetty yhdessä teollisen työelämän kanssa ja se tarjoaa ratkaisuja teollisuuden jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin. Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Anssi Ikonen
anssi.ikonen@metropolia.fi
p. +358 40 641 8444

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2124S6)
Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2123S6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2124K6)
Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2122S6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2123K6)
Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2121K6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2121S6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2122K6)
Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2120S6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2121K6)

Ajoitus 25.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP05-3005 Ryhmät T2123S6 T2123K6 T2124K6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3015 Ryhmät T2123S6 T2124K6
Ajoitus 25.03.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP08-3006 Ryhmät T2123S6 T2124K6
Ajoitus 23.10.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP09-3005 Ryhmät T2123S6 T2123K6
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3072 Ryhmät T2123S6
Ajoitus 25.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3089 Ryhmät T2124K6
Ajoitus 04.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DP07-3006 Ryhmät T2123S6 T2123K6 T2122S6
Ajoitus 21.10.2024 - 10.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00DP09-3006 Ryhmät T2124S6 T2124K6
Ajoitus 09.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DP06-3004 Ryhmät T2123S6 T2124S6 T2124K6
Ajoitus 09.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3090 Ryhmät T2124S6