Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma YAMK

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkintoon ei kuulu työharjoittelua. Tutkinto on tarkoitettu työn ohessa suoritettavaksi.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä >>

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutus tuottaa laaja-alaista digitaalisen median asiantuntijuusosaamista, antaa valmiudet toimia media-alan yrityksissä ja muissa organisaatioissa vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä luo edellytykset kehittyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia esimiestyöhön sekä erilaisiin kehittämis- ja projektitehtäväiin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä digitaalisen median alalla. Tutkinto antaa pätevyyden virkoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).

Keskeiset oppimistulokset

Metropolian ylempien AMK-tutkintojen yhteiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- teknologiaosaaminen
- monikulttuurisuusosaaminen.
Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat:
- käyttäjälähtöinen suunnittelu
- mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen
- johtamistaito ja esimiestyö media-alalla

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on hyväksytysti suorittanut kaikki ylempään ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 60 op)

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Lyhyet vaihdot ovat mahdollisia esimerkiksi vapaavalintaisissa opinnoissa.

Erityispääsyvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemus. Tarkemmat tiedot Metropolian hakusivuilta ja opintopolku.fi-palvelussa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Liisa Seppänen
PL 4072
00079 METROPOLIA
+358 400 846 061
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1124S6)
Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1123S6)
Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1122S6)
Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1121S6)
Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1120S6)

Ajoitus 22.08.2023 - 14.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED88-3004 Ryhmät K1123S6
Ajoitus 06.02.2024 - 19.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED89-3004 Ryhmät K1123S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00FB87-3010 Ryhmät K1123S6
Ajoitus 21.11.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3081 Ryhmät K1123S6
Ajoitus 20.08.2024 - 19.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED88-3005 Ryhmät K1124S6
Ajoitus 26.11.2024 - 28.01.2025 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3096 Ryhmät K1124S6