Siirry suoraan sisältöön

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.
Ei erityisiä vaatimuksia tai asetuksia koskien tutkinto-ohjelmaa.

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin, soveltuvalle alalle.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kyseisen toteutuksen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee tutkintovastaava.

Tutkinnon profiili

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä energiatekniikan ja ympäristötekniikan parissa erilaissa alan yrityksissä. Työtehtävät voivat olla suunnittelua, käyttöönottoa tai esimiestyötä. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörin kuuluu vahvan teknisen osaamisen lisäksi hyvät vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja viestintätaidot.
Opetuksessa korostuu teorian yhdistäminen käytäntöön, tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaisu projektien kautta.
Tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen 1,5 vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Tämän jälkeen opiskelija valitsee pääaineekseen toisen kahdesta vaihtoehdosta.
Pääaineet ovat:
Energiantuotantomenetelmät
Ympäristötekniikka

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat pääaineestaan riippuen energiatekniikan tai ympäristötekniikan alan yrityksiin, insinööri- ja konsulttitoimistoihin asiantuntijatehtäviin, voimalaitoksiin tai kunnalliselle puolelle esim. vedenkäsittelylaitoksiin.

Keskeiset oppimistulokset

Käytännölliset perustiedot ja -taidot asianomaisen pääaineen mukaisissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten sekä vuorovaikutustaidot.

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Tekniikan tutkinto-ohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojaksot arvostellaan Metropolian tutkintosäännön mukaan asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. Arviointikriteerit kerrotaan opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät kullekin opintojaksolle.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tomi Hämäläinen
puh. 0403346406
s-posti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO24S1)
Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO23S1)
Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO22S1)
Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO21S1)
Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO20S1)

Ajoitus 15.01.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EN51-3004
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW52-3002 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF20-3007 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF24-3007 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV38-3002 Ryhmät TXO21S1 YMP21 ENE21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF64-3006 Ryhmät TXO21S1 ENE21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00FD21-3001 Ryhmät TXO21S1 YMP21 ENE21
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TX00BQ40-3107 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3091 Ryhmät TXO21S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DF46-3005 Ryhmät ENE22 TXO22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DF56-3004 Ryhmät TXO21S1 ENE21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF34-3005 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW39-3002 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DF76-3004 Ryhmät TXO21S1 YMP21
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DF54-3004 Ryhmät TXO21S1 ENE21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV69-3002 Ryhmät TXO21S1 ENE21
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW40-3002 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DV80-3002 Ryhmät TXO21S1 YMP21
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DV55-3008 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DV56-3008 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF18-3007 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DV70-3003 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DF72-3005 Ryhmät TXO22S1 YMP22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF44-3005 Ryhmät ENE22 TXO22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DF36-3005 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3066 Ryhmät TXO21S1 YMP21 ENE21
Ajoitus 15.01.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EF82-3002 Ryhmät TXO21S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3116 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF62-3006 Ryhmät TXO21S1 ENE21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF48-3005 Ryhmät TXO21S1 ENE21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV72-3002 Ryhmät TXO21S1 YMP21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF22-3007 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DF60-3006 Ryhmät TXO21S1 YMP21 ENE21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF38-3005 Ryhmät ENE22 TXO22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00BU17-3081 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3020 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3021
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00BP92-3094 Ryhmät TXO23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW43-3003 Ryhmät TXQ22K ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF40-3006 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV74-3002 Ryhmät TXO21S1 YMP21
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DV79-3002 Ryhmät TXO21S1 YMP21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV79-3003 Ryhmät TXO22S1 YMP22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV78-3002 Ryhmät TXO21S1 YMP21
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV71-3002 Ryhmät TXO21S1 YMP21
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00EW44-3002 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW45-3001 Ryhmät ENE22 TXO22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DF58-3004 Ryhmät TXO21S1 ENE21
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TX00DF32-3005 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV76-3003 Ryhmät TXO22S1 YMP22
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV75-3003 Ryhmät TXO22S1 YMP22
Ajoitus 13.01.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FN48-3001 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FN65-3004 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3001
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3002
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3003
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3004
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3005
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3006
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN66-3007
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TX00BQ40-3111 Ryhmät TXO23S1 ENE23 YMP23
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus TX00BQ41-3110 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF46-3006 Ryhmät TXO23S1 ENE23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF56-3005 Ryhmät ENE22 TXO22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW41-3001 Ryhmät ENE22 TXO22S1 TXOEXCHANGE24S
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW39-3003 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF76-3005 Ryhmät TXO22S1 YMP22 TXOEXCHANGE24S
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW40-3003 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV80-3003 Ryhmät TXO22S1 YMP22
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW46-3001 Ryhmät ENE22 TXO22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV70-3004 Ryhmät TXO23S1 ENE23 YMP23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF72-3006 Ryhmät TXO23S1 YMP23 TXOEXCHANGE24S
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF36-3006 Ryhmät TXO23S1 ENE23 YMP23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3141 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22 TXOEXCHANGE24S
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BQ17-3144 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FN43-3001 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF60-3007 Ryhmät ENE22 TXO22S1 YMP22 TXOEXCHANGE24S
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00BU17-3087 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3030 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EA96-3031
Ajoitus 13.01.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00FN67-3001 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3002
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3003
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3004
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3005
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3006
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3007
Ajoitus 19.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00FN64-3008
Ajoitus 13.01.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus TX00BP92-3108 Ryhmät TXO24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW43-3004 Ryhmät TXQ23K TXO23S1 ENE23 YMP23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00EW44-3003 Ryhmät TXO23S1 ENE23 YMP23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DF32-3006 Ryhmät TXO23S1 ENE23 YMP23
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TX00DV77-3003 Ryhmät TXO22S1 YMP22